Назад к списку

Skrivený národ a zlomená chrbtica (Diskusia)

   Pani Aj na môj článok: Skrivený národ a zlomená chrbtica (Podrobnejšie) https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/skriveny_narod_a_zlomena_chrbtica_podrobnejsie_0  Ktorému predchádzal článok: Skrivený národ a zlomená chrbtica https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/zagholovok_stat_i01  napísala nasledovné:


   "Veľmi zaujímavé aj z hľadiska nadčasového osvedčeného postupu ako pripraviť ľudí za ich vlastnej asistencie o práva a slobody v prospech cudzej mocnosti a tak zmeniť budúcnosť ďalším pokoleniam. Stalo sa to len preto, lebo nepodržali tú časť spoločnosti, ktorá sa snažila o práva národa zabojovať.Dovoľujem si polemizovať o názore pána VK, že chrbty český národ ohol po poprave elity. Český národ vtedy len dovolil zlikvidovať tú svoju časť - prirodzenú elitu, ktorá mala rozum, odvahu a pevnú chrbticu. Dokázala dovtedy zachytávať údery smerované aj na zbabelý a možno pohodlný zvyšok spoločnosti, ktorý sa len prizeral. Prirodzená elita pochádzala z tej časti spoločnosti, ktorá sa ani v minulosti nebála zabojovať a vyhrávala vďaka rozumu a dôslednej príprave, čoho výsledkom bolo jej postavenie. Elity neboli pôvodne chrapúni, ktorí sofistikovane rozkradli spoločnosť a ničili vlastných na objednávku cudzích. Aj v súčasnosti sme svedkami ako veľká časť spoločnosti hltá cudziu propagandu šírenú zaplatenými zradcami a prizerá sa prenasledovaniu tých jedincov, ktorí sa dokážu vzoprieť. Český národ bol rovnaký aj pred popravou českej šľachty po prehratej bitke na Bielej hore. Ohli mu chrbty, lebo sa mlčky prizeral ako popravujú jeho elity, t. j. tú časť národa, ktorá dovtedy bránila aj práva ostatných. Mlčiaca masa si neuvedomovala, že šľachtici bojujú aj za nich. Prizeraním sa poprave časti národa, ktorá mala hrdosť, rozum a odvahu, asistovala väčšina pri likvidácii svojej budúcnosti. Chceli veriť, že prispôsobením sa nič nestratia, prípadne, ak zatlieskajú, niečo získajú. Popravení predsa vedeli, že idú do rizika, tak to bol len ich problém a následok, s ktorým museli rátať. Takže genetika sa nezmenila, zmenil sa len podiel statočných.Ešte zaujímavosť: 10% poplatok cirkvi a 9% daň, t. j. 19% odvody vtedy. Dnes je to naším snom, ktorý by možno bol splniteľný, keby sa zvyšok neinvestoval do rozkrádania a príživníkov".
- - -
   Ja: Ďakujem za podnetnú reakciu.
   I. Máte pravdu. Vidím to, vrátane genetiky v trochu inom svetle,  možno preto i hlbšie. Aby sme zistili  prvotnú príčinu, prečo tak dopadol český i slovenský národ (a nie len oni), myslím si, je potrebné dať si odpoveď na tieto otázky:
  1) Dokedy boli Slovania silný a hrdý?
  2) Kedy Slovania urobili ten krok, v dôsledku ktorého neskôr ohli chrbty, alebo im bola zlomená chrbtica?
  Môj názor:
  Ad 1) a 2) Dokiaľ neprijali kresťanstvo.
  Odvtedy to so Slovanmi (a celkove s bielym obyvateľstvom) ide dolu vodou;
  Prečo ?
  A) Stratili sme subjektnosť;
  * vzdali sme sa svojich Bohov;
  * prijali sme cudzích Bohov za svojich;
  * stali sme sa objektom na ktorý sa pôsobí;
  (Je síce pravda, že sme prijali kresťanstvo tradície konštantinopolskej, obradu byzantského, ktoré k nám priniesli bratia sv. Cyril a Metod. A na tejto báze bola u nás vybudovaná autonómna Slovanská cirkev. Bohužiaľ veľmi skoro prealatúra tejto Cirkvi bola zlikvidovaná a Rímskou Kúriou nahradená. Ovečky dostali nových pastierov dosadených Rímskou Kúriou).
  B) Cirkev, viera má väčšie slovo, ako vládca, ako elita národa (Určite je tomu tak u Slovanov);
  (Je viera vec rozumu, alebo srdca ? Pokiaľ viem, tak ak nie všetci, tak drvivá väčšina odborníkov i veriacich odpovedá, že viera je vec srdca. Veriaci človek je pod vplyvom viery, pod vplyvom svojho pastiera, pod vplyvom svojej Cirkvi. Je problematické naň pôsobiť v rozpore so smerovaním, ktoré má dané od uvedených autorít. Nehovoriac o tom, že Rímska Kúria (Vatikán) bol a je jednym z rozhodujúcich globálnych hráčov).
  C) Pokiaľ naša nobilita (slovanská šľachta) bola v duchovnej jednote so svojim národom. Pokiaľ bola u Slovanov v jednote svetská a duchovná moc t.j. pokiaľ Slovania boli pohania. Pokiaľ existovala Slovanská Cirkev, Slovania boli nepremožiteľný;
  D) Kultúra Východu je kultúrou srdca (Homo cordis). Kultúra Západu je kultúrou rozumu (Hi-Tech homo);
  * Vzhľadom na uvedené, Anglosasi nepodľahli natoľko kresťanstvu - nedali si nasadiť chomút;
  (Svedčí o tom vznik a nástup protestantizmu, sekularizácia, v Zmluve pre Ústavu Európy nie je ani zmienka o kresťanstve (29. októbra 2004).
  II. Čo sa týka cirkevného desiatku a zemepanského deviatku.
  Môj názor:
  Dôležité pre posúdenie je, z akého celku je braný. Je niečo iné, ak bol braný z celku "nedojedania" a je niečo iné, ak je braný z celku "prejedania a plýtvania".
  Tak to vidím a chápem.
  Zdrojové a súvisiace materiály:
   * Skrivený národ a zlomená chrbtica https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/zagholovok_stat_i01
   * Skrivený národ a zlomená chrbtica (Podrobnejšie) https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/skriveny_narod_a_zlomena_chrbtica_podrobnejsie_0
   * Slnko voda a vzduch https://rusyn-narod.ru/zdorovie/slnko_voda_a_vzduch_
  ⁃ ГЕНОЦИД СЛАВЯН = GENOCÍDA SLOVANOV https://dzen.ru/media/id/60ad20488cac044c34c7bb32/genocid-slavian-60ad48267b4dfc53cf97a84c?utm_referer=www.google.com
  ⁃ Хьюстонский проект для истребления славян = Houstonský projekt na vyhladenie Slovanov
https://inosmi.ru/20170613/239569476.html
  ⁃ Восток и Запад: культура сердца и культура разума = Východ a Západ: kultúra srdca a kultúra mysle|Наталья Валерьевна|
https://cyberleninka.ru/article/n/vostok-i-zapad-kultura-serdtsa-i-kultura-razuma
  ⁃ SLOVENSKO A SLOVANIA V KRIVÝCH ZRKADLÁCH: GENOCÍDA SLOVANOV
https://www.tartaria.sk/slovensko-a-slovania-v-krivych-zrkadlach-genocida-slovanov/
  ⁃ KONIEC VLÁDY JEDNEJ STRANY 3 https://www.tartaria.sk/koniec-vlady-jednej-strany-3/
  ⁃ Posledný kríž slovanskej cirkvi https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
  ⁃ Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
  ⁃ Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť
https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213
  ⁃ Slovania zamyslite sa nad sebou
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213141516171819202122232425262728
  ⁃ SLOVANSKÁ KONFEDERÁCIA
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/slovanska_konfederacia
  ⁃ Spojenie Slovanov by bol veľký problém pre Západ - Milan Uhrík https://www.youtube.com/watch?v=yPie0wTGb6E
  Milan Semančík, Trenčín 11.08.2023, aktualizované 10.07.2024***