o. ICLic, ThBc, Йосафат Володимир Тимкович, ЧСВВ

o. ICLic, ThBc, Йосафат Володимир Тимкович, ЧСВВ
o. ICLic, ThBc, Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM 

Читать дальше

Adiós Comandante Fidel!

25.11.2016 zomrel Fidel Alejandro Castro Ruz, líder kubánskej revolúcie, vládca Kuby, jeden z posledných symbolov obdobia studenej vojny medzi kapitalistickým Západom a socialistickým Východom. Prežil vládu 10 (desiatich) prezidentov USA, 5 (piatich) vodcov Sovietskeho Ruska a neuveriteľných 638 (šesťsto tridsať osem) atentátov. Narodil sa 13. augusta 1926 v Biráne na Kube. 

Читать дальше

Profesor Semančin Ivan Osifovič

Publikovaný materiál, jeho časti alebo myšlienky je možné stiahnuť, kopírovať za podmienky dodržania autorského zákona a uvedenia zdroja – www.rusyn-narod.ru Vznik článku o profesorovi Ivanovi O. Semančinovi – nie je chvíľková záležitosť. Materiály na tento článok začal zbierať môj otec Štefan Semančík niekedy v 60-tych rokoch. Keď mi o tom rozprával, ako sa k tomu dostal ...

Читать дальше

Профессор Семанчин Иван Иосифович

Опубликованый материал, ёго отдельные частины или думки возможно скачать при условии соблюдения авторских прав и названия – источника – www.rusyn-narod.ru Возникновение статьи про профессора Ивана И. Семанчина – это не дело минутки. Материалы на эту статью стал собирать мой папа Штефан Семанчик где-то в 60-тых годах. Когда мне про это рассказывал, как к этому добрался...

Читать дальше

Професор Семанчин Іван Осіфович

Опубікованый матеріал, ёго частину або думки мож сняти за подмінкы дотріманя авторских прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Взник статьї прo професора Івана О. Cеманчина – не є річ хвільки. Матеріалы на тоту статью започал зберати мій нянё Штефан Семанчік даколи в 60-тых годах. Кідь мені o тім бісїдовал, як ся к тому дістал...

Читать дальше