Hajtovka - pomník Il-4

    Zostrelenie sovietskeho diaľkového bombadovacieho lietadla Il-4 a ďalšie osudy jeho posádky

Читать дальше

SRR - súčasť genocídy Rusínov a Rusofilov

 Málo známa časť genocídy Rusínov a Rusofilov.

Читать дальше

Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku

Publikovaný materiál, jeho časti alebo myšlienky je možné stiahnuť, kopírovať za podmienky dodržania autorského zákona a uvedenia zdroja – www.rusyn-narod.ru Nateraz najkomplexnejší článok (obsahujúci exkurz do histórie Rusínov, poučenia z histórie, a v závere niektoré námety a konkrétne návrhy pre rusínske hnutie),

Читать дальше

Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії

Опубікованый матеріал, ёго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru Дотеперь найкомплекснїша статя  (котра містить екскурз до історії Русинів, поучіня з нашой історії, і на закінчіню дакотры ідеї і конкретны пропозицыї про русиньскый рух), 

Читать дальше

Náš pôvod (všeruský)[1]

Publikovaný materiál, jeho časti alebo myšlienky je možné stiahnuť, kopírovať za podmienky dodržania autorského zákona a uvedenia zdroja – www.rusyn-narod.ru
Článok doplnený o polemiku. 

Читать дальше

Наше походжіня (общоруське) [1]

Опубікованый матеріал, ёго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru
Статья доповнена о полеміку. 

Читать дальше

Posledný kríž slovanskej cirkvi

Publikovaný materiál, jeho časti alebo myšlienky je možné stiahnuť, kopírovať za podmienky dodržania autorského zákona a uvedenia zdroja – www.rusyn-narod.ru
 Môj rod «Семанчин = Semančík» pochádza z malej rusínskej dedinky Starina okr. Stará Ľubovňa. Dedinka je ukrytá a chránená lesmi severných svahov Ľubovnianskej vrchoviny patriacej do pohoria Východné Beskydy. Je otvorená k rieke Poprad a zároveň touto riekou chránená. 

Читать дальше

Послїднїй хрест славяньской церькви

Опубікованый матеріал, ёго частину або думки мож снимати за подмінкы дотріманя авторских прав і названя джерела – www.rusyn-narod.ru Мій род „Семанчин = Semančík“ походить зо села Старина (окрес Стара Любовня). Село є сховане і хранене лїсами северных схылів Любовняньской верьховины по горы Выходны Карпаты. Є отворене к потоку Попрад і заєдно є тов рїков хранене. 

Читать дальше