Pripomeňme si

    I keď druhá svetová vojna začala 01. septembra 1941 útokom Wehrmachtu do Poľska, pričom sa zabúda uviesť, že po jeho boku z juhu na Poľsko zaútočila armáda vtedajšieho klérofašistického Slovenského štátu.

Читать дальше

Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť

     Slovanský pohľad na minulosť a súčasnosť
Читать дальше

Kríza pravoslávia

     Kto vyvolal krízu pravoslávia
Читать дальше

На тий руський землї alias Na Kráľovej holi

   "Slovenská" hymnická pieseň "Na Kráľovej holi" je vlastne starodávnou rusínskou vojenskou piesňou.

Читать дальше

Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou

 Spoločným zdrojom pre vierouku katolíckej a pravoslávnej Cirkvi je Božie Zjavenie dané v Svätom Písme (knihách Nového a Starého Zákona) a v apoštolskej tradícii (Sacra Traditio). Obe Cirkve za vieroučné považujú 27 kníh Evanjelia, no rozchádzajú sa v pohľade a vzťahu ku knihám Starého Zákona. Niektoré z nich napríklad knihy (Иудифи = Judita, Товита = Tobiáš) pravoslávna Cirkev na rozdiel od katolickej Cirkvi, považuje za nekanonické.

Читать дальше

Súdružská rada pre našich slniečkarskych hercov a umelcov

Naši herci po roku 1948 veľmi rýchlo zabudli, že boli komedianti, ktorí vystupovali na trhoviskách a zabávali poctivo pracujúci ľud.

Читать дальше

Chrám Vzkriesenia Kristovho/Hlavný chrám Ozbrojených síl Ruska

 Pán J.K. mi poslal e mail v ktorom ma informoval, že sa zúčastnil memoriálnej slávnosti - odobratia prste zeme z hrobov sovietskych vojakov, ktorá bude uložená v základoch Hlavného chrámu Ozbrojených síl Ruskej federácie. Pozaujímal som sa bližšie o tejto akcii.

Читать дальше

Vlajky Ruska

 Za viac ako tisíc rokov svojej existencie Rusko niekoľko krát menilo svoje symboly (vlajku zástavy a erby). Prečo pod jednými farbami Rusko víťazilo silnelo, a pod inými slablo a prehrávalo? Najstarším symbolom našich predkov, používaným dávno pred Krstením Ruska, bolo červené plátno so zlatým slnkom, alebo jeho znakom. Ľudia oddávna prejavovali úctu slnku ako zdroju svetla a tepla. Mnohé národy obývajúce územie Východnej Európy, Sibíre a Centrálnej Ázie uctievali slnko a "červenú" farbu. Slovania a Sarmati vždy považovali červenú farbu za peknú, prekrásnu.

Читать дальше

Ked ja pojdzem maširovac

Ponúkam vám od Janko Makovčanj z Ruského Kerestúra v Srbsku link na rusínsku pieseň srbských Rusínov: Ked ja pojdzem maširovac viď: http://ruskatube.x10host.com/index.htm
Nájdete tam i iné ľúbivé piesne, koledy ... Rusínov, Huculov, Lemkov ... 

Читать дальше

Diskusia 1

Diskusia k ostrým problémom rusínskeho hnutia

Читать дальше
Загрузить еще