На тий руський землї alias Na Kráľovej holi

   "Slovenská" hymnická pieseň "Na Kráľovej holi" je vlastne starodávnou rusínskou vojenskou piesňou.

Читать дальше

Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou

 Spoločným zdrojom pre vierouku katolíckej a pravoslávnej Cirkvi je Božie Zjavenie dané v Svätom Písme (knihách Nového a Starého Zákona) a v apoštolskej tradícii (Sacra Traditio). Obe Cirkve za vieroučné považujú 27 kníh Evanjelia, no rozchádzajú sa v pohľade a vzťahu ku knihám Starého Zákona. Niektoré z nich napríklad knihy (Иудифи = Judita, Товита = Tobiáš) pravoslávna Cirkev na rozdiel od katolickej Cirkvi, považuje za nekanonické.

Читать дальше

Súdružská rada pre našich slniečkarskych hercov a umelcov

Naši herci po roku 1948 veľmi rýchlo zabudli, že boli komedianti, ktorí vystupovali na trhoviskách a zabávali poctivo pracujúci ľud.

Читать дальше

Chrám Vzkriesenia Kristovho/Hlavný chrám Ozbrojených síl Ruska

 Pán J.K. mi poslal e mail v ktorom ma informoval, že sa zúčastnil memoriálnej slávnosti - odobratia prste zeme z hrobov sovietskych vojakov, ktorá bude uložená v základoch Hlavného chrámu Ozbrojených síl Ruskej federácie. Pozaujímal som sa bližšie o tejto akcii.

Читать дальше

Vlajky Ruska

 Za viac ako tisíc rokov svojej existencie Rusko niekoľko krát menilo svoje symboly (vlajku zástavy a erby). Prečo pod jednými farbami Rusko víťazilo silnelo, a pod inými slablo a prehrávalo? Najstarším symbolom našich predkov, používaným dávno pred Krstením Ruska, bolo červené plátno so zlatým slnkom, alebo jeho znakom. Ľudia oddávna prejavovali úctu slnku ako zdroju svetla a tepla. Mnohé národy obývajúce územie Východnej Európy, Sibíre a Centrálnej Ázie uctievali slnko a "červenú" farbu. Slovania a Sarmati vždy považovali červenú farbu za peknú, prekrásnu.

Читать дальше

Ked ja pojdzem maširovac

Ponúkam vám od Janko Makovčanj z Ruského Kerestúra v Srbsku link na rusínsku pieseň srbských Rusínov: Ked ja pojdzem maširovac viď: http://ruskatube.x10host.com/index.htm
Nájdete tam i iné ľúbivé piesne, koledy ... Rusínov, Huculov, Lemkov ... 

Читать дальше

Diskusia 1

Diskusia k ostrým problémom rusínskeho hnutia

Читать дальше

Діскусія 1

Діскусія к острым вопросам русиньского руху

Читать дальше

Oxford encyklopédia

V týchto dňoch spoločnosť BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD. Londýn vydala 5. vydanie OXFORD ENCYKLOPEDIA - Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky – za rok 2017.

Читать дальше

Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1

V internetových novinách Akadémie rusínskej kultúry v SR Новинкы 7,22/2013 www.rusynacademy.sk som 11. 02. 2013 prvý krát zverejnil niektoré reakcie na moje články, ktoré mi prišli na moju mailovú adresu pod názvom «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» viď http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111...

Читать дальше
View more