Назад к списку

Hajtovka - pomník Il-4

    Zostrelenie sovietskeho diaľkového bombadovacieho lietadla Il-4 a ďalšie osudy jeho posádky


    V dôsledku paľby nemeckej protilietadlovej batérie vedenej z priestoru hradu Stará Ľubovňa sa dňa 14.09.1944 zrútilo diaľkové sovietske bombardovacie lietadlo Il-4 na vrch Marmon v katastri obce Hajtovka, neďaleko hranice s katastrom obce Chmelnica.
    Zo strany Chmelnice sa k miestu pádu vydali chmelnickí Nemci kolaburujúci s Nemcami. Zo strany Hajtovky sa k miestu pádu ponáhľali Rusíni - z miestnej partizánskej skupiny operujúcej v tejto oblasti s centrom v Starine - súčasti Osobitnej partizánskej brigády "GOTTWALD" veliteľom ktorej bol kozák, kapitán Sovietskej Armády Квитинский, Вячеслав Антонович = Vjačeslav Antonovič Kvitinskij.
    Po havárii sa každý člen posádky zachraňoval, ako vedel. A každý utekal, kde mohol. Isté je, že partizáni boli šikovnejší minimálne v troch prípadoch:
    - gardového mladšieho seržanta Sovietskej Armády Borisa Vasilieviča Kuprianova = Куприянов, Борис Васильевич zachránila partizánska skupina zo Stariny. Ako letec Boris V. Kuprianov ťažko znášal partizánske formy pozemného boja. Chcel prejsť cez front a bojovať v radoch letectva. Partizáni sa mu snažili v tom pomôcť. Ako doprovod pre prechod frontu mu dali partizánku Annu Kopčákovú z Čirča. Bohužiaľ v novembri 1944 pri Bardejove obidvaja padli do rúk gestapa. Gestapo ich odviezlo a uväznilo v Prešove. Pri bombardovaní Prešova 20.12.1944 obaja zahynuli;
    - gardový podporučík Sovietskej Armády Vladimír Ivanovič Ševjakov = Шевяков, Владимир Иванович sa inou cestou tiež pripojil k odbojovej činnosti;
    - ťažko zraneného veliteľa a pilota lietadla gardového podporučíka Sovietskej Armády Jevgenija Ivanoviča Archipova = Архипов, Евгений Иванович našiel a zachránil horár Andrej Dudžák z neďalekej horárne. Miestny ilegálny odboj mu zabezpečil prevoz do nemocnice v Kežmarku, kde sa liečil do konca decembra 1944. Z nemocnice ušiel a skrýval sa u rodiny Buríkovcov až do oslobodenia mesta a šťastne sa vrátil do vlasti. V meste Vyšný Kubín vďační občania mesta postavili pomník majorovi Sovietskej Armády Ivanovi Archipovovi = Иван Архипов, ktorý padol pri oslobodzovaní mesta. Môže to byť otec podporučíka Sovietskej Armády Jevgenija Ivanoviča Archipova Viď: Vyšný Kubín Pomník Ivan Archipov
https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/8729-vysny-kubin/
    - gardový seržant Sovietskej Armády Ivan Alexandrovič Jegorov = Егоров, Иван Александрович - jeho osud od pádu lietadla nie je známy. Do vlasti sa po vojne nevrátil.
    Zdrojové materiály:
    ⋆ Sborník spomienok ilegálnych a protifašistických bojovníkov z rokov 1938-1945, SVPL 1959
    ⋆ Spomienky účastníkov tejto udalosti - partizánov: Mikuláša Semančíka (Starina), Štefana Semančíka (Starina) a Anny Semančíkovej rod. Fedušovej (Hajtovka)
    ⋆ Hajtovka Pomník pilotům Rudé armády
https://www.vets.cz/vpm/44416-pomnik-pilotum-rude-armady/#44416-pomnik-pilotum-rude-armady
    ⋆ Vyšný Kubín Pomník Ivan Archipov
https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/8729-vysny-kubin/

    Fotografie
pomníkov a informačnej tabule na mieste pádu lietadla na hore Marmon v katastri obce Hajtovka, okr. Stará Ľubovňa, Slovensko.
    Fotografoval autor článku dňa  04.08.2018.
 

    Spracoval a napísal: Milan Semančík, Trenčín 23.01.2022***