Назад к списку

Doba temna – kurz prežitia

Tak ako písal Karol Marx, Fridrich Engels a Vladimír Vladimírovič Lenin. Kapitalistický systém je prehnitý. Úporne sa svojmu odchodu na smetište dejín bráni. A treba uznať, že sa mu to dobre darí – i vďaka našej naivite a či hlúposti. Ale koleso dejín sa zastaviť nedá. Všetci vieme a cítime to, že niečo musí prísť, že cez niečo musíme prejsť, že takto to už ďalej nemôže ísť. A to čím musíme prejsť je doba temna.


Vstupujeme do obdobia temna. Čo mám na mysli? Napríklad obdobie temna:
 - od 12. storočia pred.n.l. do 9. storočia pred.n.l. t.j. obdobie vpádu Indoeurópanov do Európy, čo je zachytené v gréckej mytológii.
 - od konca antiky (formálny dátum 476 rok n.l.). V skutočnosti za začiatok konca antiky treba počítať rok 550 n.l., kedy prestali pracovať antické akvaduky (aqueducty). A za jeho koniec rok 850 n.l. - t.j. do začiatku feudalizmu.
► Čo je doba temna?
 ▫ Je to zvláštna doba, keď jeden systém prestal fungovať, a druhý ešte nezačal. Keď už to nie je antika, ale ešte to nie je feudalizmus.(Hovorí sa, že stredovek bol dobou temna. No nie je tomu celkom tak. Takúto charakteristiku mu dali len činitelia renesancie a predovšetkým osvietenci. V skutočnosti stredovek do roku 1277 bol svetlým obdobím (v roku 1277 arcibiskup parížsky Etienne II. Templier (Tempier) zakázal 219 doktrín, ktoré uzmierovali vieru a rozum); Časť obdobia stredoveku v Európe bola skutočne mračná a to od 14 storočia - morovej epidémie (čiernej smrti) do začiatku 16. storočia – do Nemeckej sedliackej vojny). 
▫ z budúcnosti k nám nepreniká svetlo a my nevieme, čo bude;
▫ upadá výroba;
▫ dochádza k brutalizácii sociálnych vzťahov;
▫ vyhasína technický progres.
Na konci 60-tych rokov sčasti samostatne a sčasti na základe dohovoru, no súčasne. Západná elita a sovietska nomenklatúra cieľavedome zabrzdili technický rozvoj. V ZSSR sa to datuje júnovým plénom ÚV KSSZ v roku 1967). Príčiny boli sociálne a triedne. Ďalší technický rozvoj ohrozoval panujúce skupiny. A tak ho zabrzdili. Následne napriamili progres na rozvoj počítačovej techniky. Ak sa pozriete čo sa urobilo za posledných 50 rokov tak vidíte:
▪ počítač, internet a mobilný telefón. To je všetko;
▪ počítačová technika pomohla vyriešiť niektoré problémy:
 → sofistikovanú, technologicky náročnú produkciu, kde nie je potrebná mohutná robotnícka trieda, ktorá už na Západe sa prikrádala k elite;
 ⇉ umožnila tvrdú kontrolu obyvateľstva za pomoci rôznych sofistikovaných prístrojov.
 ⇛ Preto ja hovorím: vstupujeme do nového obdobia temna.
Keď si tak vspomínam na svoju mladosť. V ktorej som ja vyrastal nasávajúc informácie z časopisu: « Техника молодёжи = Technika mládeže», tak som postrehol, že sa z časopisu vytratila atmosféra optimizmu a ten už ide iba zotrvačnosťou. Nevedel som, že to isté sa odohralo na Západe. No tam to bolo vedomé.
♦ Bola to politika, ktorej základný princíp: «Vyhubiť kultúrny optimizmus 1960-tych rokov» vypracoval Tavistocký inštitút (Tavistock Institute – nekomerčná organizácia z Veľkej Británie zaoberajúca sa výskumom chovania človeka). Tým skončila vedecká fantastika. Na jej miesto prišla «fantasy», ale to už je niečo iné;
♦ Beží kriminalizácia samotného umierajúceho kapitalizmu;
♦ Prebieha barbarizácia celých území našej planéty. Víťazstvom ISIL to neskončí, na jeho miesto príde niečo iné ...(tak ako sa to dialo na okrajoch Rímskej ríše, len v súčasnosti to bude prebiehať omnoho rýchlejšie);
 To neznamená, že máme zdvihnúť ruky a vzdať sa, položiť hlavu na klát pod katovskú sekeru. Tou sekerou sa dá i bojovať. A na túto dobu sa treba pripravovať: Ako?:
1./ Treba sa postarať o záchranu vedomostí. Tak ako to robili kláštory v dobe temna a v rannom stredoveku.
2./ Treba sa pripraviť na boj s potencionálne iným protivníkom. ISIL je síce v súčasnosti ďaleko, ale nikde a nikdy si nemôžme byť istý, že sa niečo nemôže objaviť i v našej blízkosti;
3./ Vstupujeme úplne do novej doby a musíme byť na ňu pripravený. Najhoršie je, že vstupujeme do tejto doby nemajúc adekvátnu sociálnu teóriu. Ktorá by opísala, objasnila, čo sa deje.
Prečo tomu tak je, lebo tá teória, ktorá sa sformovala v XIX. A XX. storočí, odráža reálie tej doby. To čo vidíme v súčasnosti na Západe:
 • trh ustúpil svoje miesto monopolom, Potvrdilo sa, že kapitalizmus je nepriateľom trhu (Fernand Braudel);
 • politiku nahradila kombinácia show businessu a administratívneho systému;
 • občianska spoločnosť je tiesnená;
 • vzdelávanie más je zničené;
(My plačeme, aká je naša vzdelanosť, úroveň vzdelávania na súčasných školách. Áno oproti úrovni sovietskych škôl, ktoré vyrástli z tradičného ruského gymnázia je nižšia. Žil som v USA a môj syn tam chodil na gymnázium. A tak môžem povedať, že Američania na prelome 80-tych a 90-tych rokov svoju školu zničili).
→ Naše deti budú žiť v inej epoche, a treba ich na to pripravovať. Nijaká oficiálna štruktúra ich na to nepripraví. Ako ich pripraviť?
Každý človek, ak má deti musí im zabezpečiť 7 (sedem) vecí:
 1). Zdravie;
 2). Celistvý svetonázor umocnený na stabilnú psychiku;
 3). Odovzdať mu status;
 4). Odovzdať mu styky;
 5). Zanechať mu nehnuteľnosť;
 6). Rodinnú knižnicu;
 7) ?
 Otázka: Doba temna bude prichádzať postupne, nepozorovane, alebo ako búrka? To závisí od toho, ako sa bude meniť súčasný svet. Evolučne, alebo revolučne. Ja napríklad príchod doby temna pozorujem na študentoch. Prednášam od roku 1972. A v rokoch 2004-2006 som začal pozorovať u študentov (ktorí sa už neučili v sovietskej škole) proces primitivizácie myslenia, nedostatok erudície (odbornej prípravy, vzdelania, učenosti). Ako i nezáujem čítať. Zdá sa to byť také postupné. No kvantita prechádza do kvality. Prichádza skúška a ty zisťuješ, že študent nevie to, čo sa mal naučiť v piatej triede základnej školy. Čo je úlohou pedagóga? Zabíjať klince do tabule, aby vznikol nejaký obraz. A v uvedených rokoch som zistil, že niet tabule! Nuž a tak musím v prvom semestri u nich vytvárať tabuľu. A takúto zmenu situácie ja považujem za prudkú zmenu.
→ Sú naši mladí ľudia hlúpy?Nie ja si to nemyslím. Myslím si, že to čo sa deje na našich očiach je adaptácia mladých k realite. V roku 1993 som pracoval v USA. Tam som dostal ponuku, či by som nezostal v USA. Pracoval by som na univerzite ... Odpovedal som: vlasť je vlasť, a boli ešte i iné dôvody. V tej dobe som mal už 40-ku. Už som sa sformoval. A uvedomoval som si principiálny rozdiel medzi západnou spoločnosťou a ruskou spoločnosťou. Západná spoločnosť je zložitá inštitucionálne. Je tak zložitá inštitucionálne, že pokiaľ chcete uspieť musíte byť jednoduchší, musíte sa stať skrutkou. Musíte sa prispôsobiť systému cestou svojho zjednodušenia. Ruská spoločnosť je inštitucionálne jednoduchá – osobitne ňou bola sovietska. Avšak zložitosť ruskej spoločnosti spočívala v psychológii. Preto nie náhodou John le Carré povedal Josifu Alexandroviču Brodskému: «Rusi vedeli o psychológii do Sigmunda Freuda ďaleko viacej, ako po ňom, vďaka ruskému psychologickému románu». A čo je ruský psychologický román, kde je odrazená ruská realita? Zložitosť spočíva v medziosobných neformálnych vzťahoch a v kultúre. Ak ty si zvyknutý plávať v takej vode, tak ti bude veľmi ťažké prispôsobiť sa k zložitej západnej inštitucionálnej spoločnosti. A ak chceš uspieť v ruskej spoločnosti, musíš byť zložitejší. A to čo sa stalo u nás po roku 1991, tak to nie je kapitalizmus. Vzniklo niečo veľmi, veľmi zvláštne. No v každom prípade došlo k zjednodušeniu spoločnosti (vzťahov a kultúry). Čo to je postsovietska realita? To je autogénny proces rozkladu sovietskej spoločnosti. A mládež sa adaptuje k tejto realite cestou svojho zjednodušenia. Svoju úlohu v tomto zohráva internet. Ak budeš mať k nemu kľúčik, tak to bude studňa. A ak nie, tak to zostane nakreslené na rúne dvierok, ktoré ty neotvoríš.
 Otázka: Nemohol by byť pre nás lúčom svetla v tuneli model čínskej ekonomiky?
 Odpoveď: pre Číňanov bude. Pre všetkých ostatných nie.
 Objasnite:
 Odpoveď: To čo je v Číne, to nie je socializmus, ani kapitalizmus. To je čínsky systém. Pojmový aparát otrokárstvo, feudalizmus, kapitalizmus je predurčený len na Európu. Čínsky systém, tak isto ako kastový indický a japonský sú určené len pre daný ľudský materiál. Nuž a dodávam, keď hovoria o čínskom ekonomickom zázraku, tak ja to za zázrak nepovažujem. Veď to len previezli americkú dielňu do Číny. Ale to čo sme my uskutočnili v päťdesiatych rokoch - sovietsky zázrak, to bol skutočne zázrak. Nuž a treba sa tiež pozrieť na to, ako pracujú Číňania v tzv. slobodných zónach: 16 (šestnásť) hodín s dvoma 5 (päť) minútovými prestávkami. To uznáte, je špecifická skúsenosť rozvoja. Takže takto.
Autor: дoc. Андрей Ильич Фурсов = doc. Andrej Iljič Fursov, kandidát historických vied. Sovietsky a ruský vedec – polyhistor (história, sociálna filozofia, spoločenské vedy, publicistika, organizátor vedy).
Zdroj: Курс выживания в новые тёмные века. Андрей Фурсов.
https://www.youtube.com/watch?v=nK5IlgzXef0
Súvisiace materiály:
 - Panika Borise Johnsona v Moskvě: Agónie rozpadající se říše viď:
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/panika_borise_johnsona_v_moskve_agonie_rozpadajici_se_rise
 - Tretia svetová vojna vypukne v priebehu najbližších troch rokov viď: http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/tretia_svetova_vojna_vypukne_v_priebehu_najblizsich_troch_rokov
 - Demografický džihád viď: http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/demograficky_dzihad
 - Dobrovoľná kapitulácia jednej civilizácie viď: http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i
 - Našimi nepřáteli jsme my sami viď:
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nasimi_neprateli_jsme_my_sami_
 -
Putinov prejav 01.03.2018 podstata a význam viď: http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
 - Jediný volebný deň viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/jediny_volebny_den
 - Researcher – poznámka viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/researcher_poznamka_
 - Analýza (CETA) http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/analyza_ceta_
 Prepis z hovoreného slova, preklad a úprava: Milan Semančík, Trenčín 7. 9. 2018, spresnenie údajov k článku 11.09.2018***