Назад к списку

Koncentračný tábor Terezín 1914-1919

Článok a fotografie o cintorínoch, pomníkoch, hroboch a dochovanej dokumentácii koncentračného tábora Terezín 1914-1919


Hřbitov Terezín – hroby z první světové války
  
Pevnost Terezín – vojenské město samozřejmě sloužilo svému účelu i v době první světové války, kdy zde bylo množství vojenských jednotek, vojenská nemocnice a hlavně největší seskupení zajateckých táborů na našem území.Až do té doby než jsem se začal nořit hlouběji do dokumentů a podkladů k tomuto tématu, nebyl jsem si zcela jist, co se k tomuto tématu vlastně dá napsat. Ted však musím pomalu omezovat, co všechno by na této stránce mělo být napsáno. V každém případě je to docela smutné čtení.
Viď foto č.: 1, 2, 3 (Plány hřbitova.Aby nebylo hledání tak jednoduché, označení (číslování) jednotlivých částí hřbitova se v průběhu let několikrát změnilo).
Viď foto č.: 4 Rozdělení vojenských hrobů (1914 – 1918) na hřbitově Terezín.(Na mapě budou případně doplněna další důležitá místa.)
 Pomník věnovaný účastníkům sarajevského atentátu v r. 1914.
 Na této stránce se věnuji vojenským hrobům z doby první světové války, přičemž vznik tohoto celosvětového konfliktu je pevně spojován se jménem Gavrilo Princip.Protože se necítím natolik fundován, abych se mohl tomuto tématu věnovat podrobně, napíši snad jen to, že Gavrilo Princip 28. června 1914 v Sarajevu spáchal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou – což bylo využito jako záminka pro rozpoutání první světové války.Již méně je známa skutečnost, že Gavrilo Princip a další atentátníci (Nedeljko Čabrinovič, Trifko Grabež) byli vězněni v Malé pevnosti. Odtud byl Gavrilo Princip převezen do staré vojenské nemocnice (naproti kavalíru 8), kde 28. 4. 1918 zemřel na tuberkulózu. Byl tajně pohřben na terezínském hřbitově v sekci B II/1. Tento hrob byl v červenci 1920 exhumován a tělo převezeno do Sarajeva.
 Viď foto č.: 6 a 7 Budova bývalé posádkové nemocnice. V této budově a za těmito okny prožil své poslední dny Gavrilo Princip.
 Viď foto č.: 8 List z knihy pohřbů se jménem, místem a datem pohřbu Gavrila Principa.
 Viď foto č.: 9 a 11 Na místě, kde byl Gavrilo Princip pohřben byl později vybudován pomník.
 Pomník Obětem 1. světové války
 Opravdu mi dlouho vůbec nedocházely všechny souvislosti ve spojení s vojenskými hroby z první světové války.Až když jsem se začetl do knihy pohřbů a prohlížel si strohé zákresy hrobů, potom najednou přišla část plánu, kde kromě mnoha obdélníčků bylo v každém z nich vždy dopsáno i jméno…Do té doby jsem byl samozřejmě na hřbitově několikrát, a ty poměrně velké zelené plochy jsem považoval za opuštěné (i když jsem se jim při focení raději vyhýbal a nechodil přes ně).Když jsem začal fotit podklady k tomuto tématu, stále častěji pak jsem si začal všímat mnoha nenápadných kopečků na zatravněné ploše. Vzpomněl jsem si na plány hřbitova, na to množství obdélníků s čísly – mnohdy se jmény, a najednou mi došlo, že pod každou nerovností je pohřben minimálně jeden člověk – bývalý voják nějaké armády.Možná namítnete, že právě proto to je hřbitov.Jenomže ti kluci a muži co tam jsou, nemají na hrobech žádné označení, nikdo z jejich pozůstalých už asi ani dnes neví, že tam někde leží jejich dávný příbuzný a je jich tam opravdu hodně …Avšak to dá se to částečně napravit – protože se ve většině případů nejednalo o hromadné hroby a hlavně byla vedena strohá, nicméně důsledná vojenská evidence. Proto je ještě dnes možné pojmenovat prakticky každý hrob – a třeba se tak jednou i stane …Na závěr této části snad jen informace, že do těchto hrobů bylo pohřbeno celkem 1304 obětí – podle národností je rozdělení následující:
 Čechoslováci 668 (zahrnuje větší počet obětí německé národnosti)
 Italové 31
 Rumuni 46
 SHS 39 (SHS = Království Srbů, Chorvatů a Slovinců)
 Poláci 254 (zahrnuje oběti z dnešního území Ukrajiny)
 Rakušané 69
 Maďaři 21 (zahrnuje etnické Maďary z území dnešního Rumunska)
 Rusové 156
 Národnost neznámá 20
 celkem 1304 obětí …
 Viď foto č.: 12 Pouze zlomek listů z knihy pohřbů. Je to smutné čtení a hrozný je nárůst pohřbů, který započal rokem 1914 …
 Viď foto č.: 13 a 14 Část plánů hřbitova – každý obdélník je minimálně jeden zmařený lidský život. A zobrazené stránky jsou pouze část z celkového počtu, který jsem sem ani nevkládal… Červeným obdélníkem na levém horním listu je vyznačena mohyla.  Vojenské hroby z první světové války – jsou prostě všude …Postůj, člověče a nezapomeň …
 Virtuální prohlídka části vojenského hřbitova Terezíní.
 V jarní zeleni, která pokrývá množství bezejmenných hrobů, si nelze nepovšimnout pomníku obětem první světové války.
 Viď foto č.: 28 a 29 Pomník obětem první světové války. Čestné památce zde pohřbených hrdinů. Pokoj Vám. 1914–1919.  Na každé vrchní straně mohyly je nápis Čestné památce zde pohřbených hrdinů. Každý z nápisů je proveden v jiném jazyce.
 Virtuální prohlídka mohyly a jejího nejbližšího okolí.
 Ruský a Srbský hřbitov na terezínském hřbitově
 Viď fotoč.: 34: Velký společný hrob Ruských a Srbských vojáků se nachází také na původním – prvním (starém) terezínském hřbitově.
Dnes již tuto smutnou epochu první světové války připomíná pouze travnatá plocha a několik náhrobků …
 Ruských hrobů je na hřbitově více. Zapomenuté srbské náhrobky. Virtuální prohlídka Ruských hrobů na terezínském hřbitově.
 Ruský hřbitov (Zajatecký hřbitov) 
 V době válečného konfliktu 1914 – 1918 byly v okolí terezínské pevnosti zřízeny vojenské zajatecké tábory, pravděpodobně nejrozsáhlejší na území Čech. Podle kronikářských záznamů prošlo během 1.světové války těmito zajateckými 40–50 tisíc zajatců …Zajatci byli především ruské, srbské, italské a rumunské národnosti. Tuto událost dodnes připomíná tzv. Ruský hřbitov s pomníkem *(tento hřbitov se nachází v těsném sousedství oficiálního hřbitova)*, a bylo zde pohřbeno 1139 válečných obětí…Vzhledem k velkému nárůstu zemřelých bylo nutné začít pohřbívat i mimo pevnostní hřbitov.Strohá statistika vypadá následovně …
 Zajatecký hřbitov
 Rusové 922
 Poláci 61
 Rumuni 63
 Italové 48
 Litevci 2
 Lotyšové 8
 Fin 1
 Estonci 7
 SHS 21 (SHS = Království Srbů, Chorvatů a Slovinců)
 Národnost neznámá 6
 Celkem 1139 obětí …
 Viď foto č.: 45 
Jeden ze zajateckých táborů v Terezíně. Tento byl vystavěn u nové nemocnice – dnes pečovatelského domu.
 Viď foto č.: 46 Zajatecký tábor pro důstojníky v prostoru Kavalíru IV.Zajatecký tábor pro důstojníky v prostoru Kavalíru IV.K.u.k Offizier­sstation für Kgf Theresienstadt (lépe K.u k.Offizier­sstation für Kriegsgefangene Theresienstadt).De facto se jednalo o “zajatecký tábor pro důstojníky”, vlastní zajatecký tábor měl označení K. u k. Kriegs- gefangenenlager Theresienstadt.
 Viď foto č.: 47 Poštovní razítko víše uvedeného zajateckého tábora pro důstojníky.
 Viď foto č.: 48 a 49 Plány dvou zajateckých táborů, v tomto případě v okolí Malé pevnosti Terezín.
 Viď foto č.: 50 a 53 Pamětní tabule na Ruském hřbitově.Ruský hřbitov válečných zajatců I světové války. V jednotlivých a společných hrobech tohoto hřbitova spočívají tělesné pozůstatky 1139 zajatých vojáků (pozn. na desce je napsán nesprávný počet obětí). Nejvíce zemřelých (920) patřilo k ruské armádě, další byli zajatci Srbští, Rumunští a Italští. Unikli smrti v zákopech a válečných lazaretech, ale v Terezíně je skosil hlad a epidemie …
 Viď foto č.: 54 a 55 Pomník na Ruském hřbitově.
 Viď foto č.: 56 a 57 Desky na pomníku na Ruském hřbitově. Z 1139 hrobů se zachovalo pouze několik náhrobních kamenů.
Virtuální prohlídka Ruských hrobů a nejbližšího okolí.
 „Zapomenutý“ vojenský hřbitov
 („Národ, který si neváží svých hrdinů, je bude brzy potřebovat“.)Projdeme li druhou část terezínského hřbitova, dojdeme až ke zdi, za kterou se nachází třetí část vojenského hřbitova, který již patři ke katastru města Bohušovic.Přímo z terezínského hřbitova sem nevede žádná branka, vrata ani dvířka. Musíme vyjít ven ze hřbitova a pokračovat podle zdi, až dojdeme k jedné ze dvou uzamčených plechových bran. Pohledem skrz mříže si můžeme prohlédnout neproniknutelnou změť křovin a přerostlé, trávy. Prostě na první pohled takový opuštěný, zapomenutý, neudržovaný kout světa…Kdo dnes ještě ví, že i to byl svého času hřbitov, který vznikl jen pár měsíců před koncem války. Do jednotlivých i hromadných hrobů zde bylo pohřbeno na 300 válečných o­bětí.Poslední pohřby se zde konaly po osvobození v roce 1945. Kdy do těchto míst byla odvážena těla německých vojáků a zemřelých z Malé pevnosti.
Viď foto č.: 65 I takto může vypadat místo posledního odpočinku … Pohled na třetí část terezínského hřbitova. Křovím zarostlé hroby se v této džungli hledají jen velice těžko.
 Po delším prodírání houštinou však můžeme spatřit několik zarostlých a převážně zničených náhrobků. Pokoušíme se dát jednotlivým hrobům jména a co nejvíce podrobností…V dávno zapomenutých kronikách, vojenských dokumentech nebo ve starých novinách, lze občas nalézt drobné informace k vojákům, kteří zůstali pohřbeni na terezínském hřbitově, ačkoliv jejich rodná místa jsou mnohdy v jiných částech naší vlasti, či dokonce světa…Převážná většina vojenských hrobů dnes již nemá žádné označení. Jenom velice málo hrobů je označeno náhrobním kamenem.
Do súčasnosti sa podarilo identifikovať hroby týchto tu pochovaných:
Jaroslav Nohejl, z Horních Beřkovic, 20 let, pěšák od 6. Náhradní roty 42. Pěšího pluku.Zemřel v Terezíně 1. 12. 1916 na tbc plic;
Franz Kabriel.Franz Kabriel, četař 7 roty 92 pěšího pluku.Zemřel 18. 1. 1915 v rezervní nemocnici v Mostě na zánět osrdečníku a ledvin;
Martin Stern, Žid,  23 let, z Kaposváru (Maďarsko), pěšák od 44. pěšího pluku. Narozen 2. 2. 1895. Zemřel v Posádkové nemocnici č. 13, dne 2. prosince 1918;
Mojses Engelart, 42 let, ze Stryje (dnešní Ukrajina). Obchodník ze Stryje, trestanec II. kategorie, zemřel v Posádkové nemocnici č. 13 dne 31. března 1918.
Autor virtuálních prohlídek uvedených na této stránce - Mgr. Tomáš Kos. Chtěl bych tímto poděkovat za opravdu VELKOU pomoc při zjišťování střípků informací terezínském hřbitově.Pánové – Jiří Jordán Hrych a Radomír Sumič si toto poděkování zcela jistě zaslouží …
Zdroj:
http://fort-terezin.cz/hrbitov/hrbitov-terezin-hroby-z-prvni-svetove-valky.html
Súvisiace články:
Kto uskutočnil genocídu ruských Haličanov: http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/kto_uskutocnil_genocidu_ruskych_halicanov
Tábor smrti Talerhof alebo utrpenie Haličiny: http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/tabor_smrti_talerhof_alebo_utrpenie_haliciny_
První evropský koncentrační tábor – jenom a pouze pro Rusy. Jak z Rusů dělali Ukrajince, Talerhof zapomenutý lágr smrtihttps://www.pokec24.cz/politika/prvni-evropsky-koncentrak-jenom-pro-rusy/
Divide et Impera! http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_ 
Кто устроил геноцид русских галичан: http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/zagholovok_stat_i01
Foto:
Č: 1, 2, 3 Plány hřbitova. Aby nebylo hledání tak jednoduché, označení (číslování) jednotlivých částí hřbitova se v průběhu let několikrát změnilo.
Č: 4 Rozdělení vojenských hrobů (1914 – 1918) na hřbitově Terezín.
 Č: 6 a 7 Budova bývalé posádkové nemocnice. V této budově a za těmito okny prožil své poslední dny Gavrilo Princip.

Č: 8 List z knihy pohřbů se jménem, místem a datem pohřbu Gavrila Principa.
Č: 9 a 11 Na místě, kde byl Gavrilo Princip pohřben byl později vybudován pomník.

Č: 12 Pouze zlomek listů z knihy pohřbů. Je to smutné čtení a hrozný je nárůst pohřbů, který započal rokem 1914 …

 Č: 13 a 14 Část plánů hřbitova – každý obdélník je minimálně jeden zmařený lidský život. A zobrazené stránky jsou pouze část z celkového počtu, který jsem sem ani nevkládal… 

Č: 28 a 29 Pomník obětem první světové války. Čestné památce zde pohřbených hrdinů. Pokoj Vám. 1914–1919. Na každé vrchní straně mohyly je nápis Čestné památce zde pohřbených hrdinů. Každý z nápisů je proveden v jiném jazyce.
Č: 34: Velký společný hrob Ruských a Srbských vojáků se nachází také na původním – prvním (starém) terezínském hřbitově.
Č: 45 Jeden ze zajateckých táborů v Terezíně. Tento byl vystavěn u nové nemocnice – dnes pečovatelského domu.

Č: 46 Zajatecký tábor pro důstojníky v prostoru Kavalíru IV.Zajatecký tábor pro důstojníky v prostoru Kavalíru IV.K.u.k Offizier­sstation für Kgf Theresienstadt (lépe K.u k.Offizier­sstation für Kriegsgefangene Theresienstadt).De facto se jednalo o “zajatecký tábor pro důstojníky”, vlastní zajatecký tábor měl označení K. u k. Kriegs- gefangenenlager Theresienstadt.
Č: 47 Poštovní razítko víše uvedeného zajateckého tábora pro důstojníky.
Č: 48 a 49 Plány dvou zajateckých táborů, v tomto případě v okolí Malé pevnosti Terezín.
Č: 50 a 53 Pamětní tabule na Ruském hřbitově.Ruský hřbitov válečných zajatců I světové války. V jednotlivých a společných hrobech tohoto hřbitova spočívají tělesné pozůstatky 1139 zajatých vojáků (pozn. na desce je napsán nesprávný počet obětí). Nejvíce zemřelých (920) patřilo k ruské armádě, další byli zajatci Srbští, Rumunští a Italští. Unikli smrti v zákopech a válečných lazaretech, ale v Terezíně je skosil hlad a epidemie …
Č: 54 a 55 Pomník na Ruském hřbitově.
Č: 56 a 57 
Desky na pomníku na Ruském hřbitově. Z 1139 hrobů se zachovalo pouze několik náhrobních kamenů …
Č: 65 I takto může vypadat místo posledního odpočinku … Pohled na třetí část terezínského hřbitova. Křovím zarostlé hroby se v této džungli hledají jen velice těžko.

***