Назад к списку

Ad: Kto financuje výrobu Cigánov ?

V reakcii na mnou preposlaný e mail – Kto financuje výrobu Cigánov ? Som bol mimo iné obvinený z rasizmu. I keď mám predstavu čo je rasizmus, pozrel som sa na Wikipédii


viď link: http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=rasizmus&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsk.wikipedia.org%2Fwiki%2FRasizmus&ei=3msFT8XgIIGdOvmv_bAB&usg=AFQjCNHnkYo4VR4aa4zhcuwTdr7ajJLAnw&cad=rja
Čo je rasizmus: je definovaný ako diskriminačná teória, ktorá rozdeľuje ľudí podľa rasy. Mnou preposlaný e mail neprezentuje požiadavku na diskrimináciu. Hovorí o dlhodobom zvýhodňovaní Rómov v porovnaní s ostatným obyvateľstvom Slovenska. V našej spoločnosti zvýhodňujeme niektoré skupiny obyvateľstva nakoľko nám to prináša určitý úžitok, alebo je to odmena danej skupine obyvateľstva. Spravidla to bývajú lekári, právnici, príslušníci polície, armády, ženy – matky, zanikajúce etnické skupiny ap.
Vyvstáva otázka: Načo potrebujeme zvýhodňovať Rómov?
Ponúka sa odpoveď:
- aby sa zvýšila ich kultúrna úroveň (aby sa z neprispôsobivých Rómov stali prispôsobiví Rómovia). Všetci vieme, že úspešnosť našej spoločnosti pri naplňovaní tohto cieľa je mizivá. Prečo? Asi to nerobíme dobre. Je to ako vo výchovnom – učebnom procese. Nestačí ak chce jedna stránka: rodič, či učiteľ. Musí chcieť a musí aj byť schopná prijímať aj druhá stránka: dieťa, žiak. A v danom prípade sa dokonca dá pochybovať, či chce rodič.

Úspešne sa nám však týmto zvýhodňovaním darí:
- zvyšovať ich reprodukčnú schopnosť. Podívajme sa na túto otázku z tejto strany. V jednej diskusii o kritériách hodnotenia úspešnosti som dostal na pohľad veľmi jednoduchú otázku: nazvi jediné rozhodujúce kritérium úspešnosti spoločné pre všetky živé organizmy vrátane človeka. Uvádzal som všeličo, no môj oponent v diskusii so mnou nesúhlasil.
Uviedol svoj názor: jediné rozhodujúce kritérium stanovila pri svojom vzniku príroda a tým je: ÚSPEŠNOSŤ V ROZMNOŽOVANÍ. Môj názor na život a rozmnožovanie vychádza z rovnosti a práva na život všetkých živých organizmov. Každý nech si žije a rozmnožuje sa v zhode so svojimi schopnosťami, prostredím. Vo výnimočných prípadoch (keď hrozí z dôvodu narušenia rovnováhy zánik niektorého druhu živého organizmu) je mu možné pomôcť. Už dlhodobo na Slovensku sú v rozmnožovaní úspešnejší neprispôsobiví občania – vo väčšine neprispôsobiví občania Rómskeho pôvodu. Treba analyzovať, prečo je tomu tak, a pokúsiť sa vrátiť situáciu do stavu, keď boli úspešnejší prispôsobiví občania (vrátane občanov Rómskeho pôvodu).

Myslím si, že dva faktory spôsobili nárast úspešnosti v rozmnožovaní neprispôsobivých občanov:
1) zmena rebríčka hodnôt: získanie prostriedkov na živobytie prostredníctvom práce využívajú len tí „najneschopnejší“; v tejto súvislosti pozri link: «Náš pôvod (všeruský) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
2) možnosť: získať prostriedky na život a na úspešné rozmnožovanie bez potreby pripraviť sa na získanie práce, bez práce, bez ekonomickej aktivity. A to na úspešnejšie rozmnožovanie ako dosahuje zatiaľ väčšinová, hostiteľská, ekonomicky aktívna časť prispôsobivých občanov. Z uvedeného mi vplýva, že pomôcť môže, ak pre všetkých občanov Slovenska bude platiť, že práca (ekonomická aktivita) je rozhodujúcim zdrojom pre život a pre rozmnožovanie. Potom možno rodičia neprispôsobivých občanov budú tak ako prispôsobiví občania z presvedčenia vodiť svoje deti do školy, budú kontrolovať ich úspešnosť, robiť s nimi úlohy, učiť sa s nimi. Následne to možno donúti ich zodpovedne sa postaviť k svojmu rodičovstvu, jeho plánovaniu, zvažovaniu počtu detí ktoré zvládnem vychovať a pripraviť do života.
Zaujímavé hľadisko na danú problematiku mi ukázala talk show dvoch herečiek v ruskej televízii. Prezentovali tu svoj pohľad na výhody či nevýhody svojho náboženstva pre rodinný život. Obidve boli občiankami Ruskej federácie pričom jedna z nich bola kresťanka – pravoslávna a druhá bola muslimka. Držal som palce a veril som vo víťazstvo kresťanky. Argumenty muslimky však boli zdrvujúce. Motivácia partnerov v manželstve kresťanskom i muslimskom z hľadiska vzájomnej lásky a potreby zabezpečenia rodiny je temer rovnaká cca do štyridsiatky. V manželstve muslimskom (keď to mužovi dovoľujú jeho finančné možnosti) sa muž môže rozhodnúť pre manželstvo s druhou, treťou, či štvrtou ženou. Je motivovaný v svojom ďalšom živote potrebou na rovnakej úrovni dať lásku svojim manželkám, deťom a tiež rovnako materiálne a finančne uspokojiť ich potreby. Preto je nútený usilovne pracovať a pracovať a pracovať (ekonomicky byť činný) do svojej smrti. A ako je to v prípade kresťana Rusa ? Začne naháňať druhé ženy, kamarátov, chodí po krčmách, a pije, a pije a pije. U nás nie je to o moc lepšie. Zdá sa mi, že muslimský systém zvyšuje úspešnosť kvalitných a výkonných mužov v produkcii potomstva (kvalitného).
V tejto súvislosti pozri link: http://sk.wikipedia.org/wiki/Monogamia
Dalo by sa k tejto téme ešte veľa napísať, či hovoriť ... Tipnem si však, ako to s nami dopadne, keď väčšinovým obyvateľstvom na Slovensku budú neprispôsobiví občania. Asi tak, ako to dopadlo v Kosove so Srbmi.
Súvisiace materiály:
▪ «Našimi nepřáteli jsme my sami» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nasimi_neprateli_jsme_my_sami_
▪ «Juvenile Justice» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/juvenile_justice_
▪ «Európa a budúcnosť» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
▪ «Fundament nie len pre Rusínov» http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
▪ «Pôvod "Cigánov"» Krásnobrodský zborník, Prešov, II(1997)1, s. 101-123 I http://spravy.narod.ru/knihy_timkovic.html
Milan Semančík, Trenčín, štvrtok, 05. januára 2012, aktualizované 28.09.2018 a 12.05.2023***