Назад к списку

Діскусія-Diskusia

Uverejňujem pre poučenie – typické pasáže z diskusie s rusínskymi aktivistami.


Я: Лист є з правового погляду правилный. Не є правилный з погляду сполочной прислушности к восточнославянскым народом – народом кіріломефодской традіції. Ёго схвалїня і припадне пошыкованя буде дальшым кроком на путі за нашым зачленїнём до словацького народа як дальшого наріча.Покля бы сьме ся на даный вопрос поcмотрили з того погляду, так:
- бы сьме видїли, же атака на нашых (русиньскых) Україніцов є атакой на ядро Русиньства на Словеньску;
-як першорядный вопрос бы сьме рїшали вьєдно з нашыма (русиньскыма) Українцями словакізацію і латинізацію Русинов. На жаль, як мож видїти:
* зо зложіня предкладаных проблем на вырїшованя, одобрёваных документов ОСРС,
* з корешпонденції шыкованой міджі членами ОСРС в словакізованой русинчынї,
значна частина членов ОСРС ці собі то усвідомлює або нї вже їднат і дїє як словеньска нарічова комуніта.
03.04.2014
XY: Ja sja aspoň s tym nechvaľu jak Vy, že ovladam spysovnyj rusynskyj jazyk, ....Toto mať byty spysovna rusynčina ??? To je semančikovyna, abo inakše povidženo hatlanyna
JA: Pamätám si, že v 70-tych, 80-tych rokoch sa Slováci smiali z košických Maďarov a karpatských Nemcov, že hovoria a píšu takou Maďarčinou a takou Nemčinou, že im Maďari z Maďarska a Nemci z Nemecka nerozumejú. Na rozdiel od nás si po roku 1989 zriadili svoje školy. Dnes ich potomkovia vedia perfektne po Maďarsky a Nemecky. Rozdiel medzi vašim a mojim prístupom k spisovnému, kodifikovanému rusínskemu jazyku je v tom, že i keď som obdobne ako košickí Maďari a karpatskí Nemci nemal možnosť absolvovať svoju národnú školu, snažím sa hovoriť a písať po rusínsky. To je smer, ktorý môže byť úspešný, ako ukazuje príklad košických Maďarov a karpatských Nemcov. Preto tak konám (nie preto aby som sa chválil). No vaše konanie vyjadruje, že ste sa vzdali, a tento smer nás môže priviesť len na úroveň slovenského nárečia.
03.04.2014
XY: Potom neútočte vo svojich vyjadreniach na ostatných, že nehovoria spisovným rusínskym jazykom. Moja poznámka je aj tak zbytočná, lebo Vy vždy budete mať pravdu ...

JA: Vždy budem brániť a upevňovať Rusínstvo. Vždy budem proti nálepkovému Rusínstvu. A konkrétne v jazykovej oblasti vždy budem za takú „hatlaninu“ ktorá bude smerovať ku kodifikovanej Rusínčine a vždy budem proti takej „hatlanine“ ktorá bude smerovať stať sa slovenským nárečím. A čo sa týka tej „hatlaniny“, tak nemyslím si, že je to až tak strašné, keď mi na moje články uverejnené na www.holosy.sk reagujú čitatelia z Užhorodu, Donecka a Ameriky. Redaktorka rusínskeho vysielania Sylvia Zelinková ma v priebehu rozhovoru pre rusínske vysielanie pochválila, ako dobre hovorím po rusínsky. Je možné si to preveriť - existuje záznam v archíve RTVS. Navyše vždy, keď sa rozprávam s pánom Mgr. Gabrielom Beskydom  povie mi ako sa teší, že počuje takú rusínčinu, akú si pamätá z detstva, ktorého časť strávil v Legnave a okolí. Slovíčka používané v článkoch si kontrolujem podľa internetového slovníka viď: http://www.holosy.sk/slovnicok . Nie je to nič moc, ale lepší zatiaľ nemáme. Preto vás prosím, píšte mi rusínskou „hatlaninou“ a ja vám nebudem odpovedať po slovensky, ale budem sa snažiť aby moja odpoveď bola napísaná „hatlaninou“ približujúcou sa kodifikovanej rusínčine. Vytýkate mi, že neustále opakujem, že jedine my sme nástupcami sv. bratov Cyrila a Metoda, a že si tým iba privolávame nedorozumenia s ostatnými národmi. Tak pár poznámok ešte k tomu:
- nik nebráni tomu, aby sa ktorýkoľvek slovanský národ hlásil k odkazu sv. Cyrila a Metoda viď: http://www.aktuality.sk/clanok/209819/cyril-a-metod-fico-zdoraznil-vyznam-odkazu-cyrila-a-metoda/- iná vec je realizácia odkazu sv. Cyrila a Metoda. K tomu vám zo svojho článku citujem:
«→ v našom rusínskom prípade bola národnou ideou vždy idea vládnucej triedy. Nikdy v našich dejinách nebola národnou ideou idea rusínskeho národa (ľudu - más). Vládnuca rusínska trieda mala vždy dve ideje. Oficiálnu (ku ktorej sa hlásili národné rusínske masy hlásajúcu vernosť odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. A neoficiálnu o ktorej sa nevedelo, no tú vládnuca trieda realizovala. Spravidla bola poplatná vládnucej triede nám vládnuceho národa. Mali sme veľmi málo takých rusínskych príslušníkov vládnucej triedy, ktorí zdieľali a realizovali ideu rusínskeho národa (ľudu - más). V priebehu viac ako 1000 ročnej histórie rusínskeho národa sa Rusíni na vlastnej koži postupne presvedčovali že nemá zmysel rusínstvo hlásiace sa k vernosti odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda realizujúce odkaz franského (latinského) biskupa Wichinga. Preto sme dopadli tak, ako sme dopadli. Preto z nášho národa vznikli iné národy ... .» ďalej viď článok: «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1 alebo v mojej knihe«Fundament nie len pre Rusínov»: http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
Nemyslím si, že nástupcami sv. bratov Cyrila a Metoda sú tie slovanské národy, ktoré ich zradili a realizujú odkaz biskupa Wichinga.

XY: ja z vašyma prýpominkamý ku 3. spravi Vyboru Expertiv nesuhlašu, bo sut nezrily: Mnov navrhovana veta:„Úlohu odstránenia všeobecných problémov (B) v oblasti zvyšovania povedomia s cieľom zabezpečiť úctu k menšinovým jazykom a kultúram (E a H) vo vzťahu k rusínskej národnostnej menšine na Slovensku považujeme za nesplnenú. Osoby hovoriace po rusínsky boli za socializmu a sú aj dnes postihnuté ukrajinizačnými predsudkami na Slovensku a právom by mali byť uvedené a citované v skupine (E) spolu s osobami hovoriacimi po nemecky, maďarsky a rómsky.... „ Vašy prýpominky sut že: - jej dôvody sú zamerané na minulosť, ktorú nik nezmení; Vy nerozumýte tomu, že v tij spravi sja jidnat nelem o istoriju Rusýniv, ale i o istoriju Nimciv, Maďariv i Romiv, kotry sut v spravi v skupýni (E) označeny jak postihnuty istoričnymý krývdami a žadajut o napravu u vzťahu vekšynovoj minority (Slovakiv) , EU i Vlady SR ku nym? Nevýdýte že oni sja nebojat žadatý napravu sposobenych škod? Oni sja skutočni zamirjalý na svoju mýnulosť i chočut žeby hneskaj zo starny EU i Vlady SR bylý napraveny istorýčny krývdy spachany dakolý na jich narodnostnij menšyni. A zato žadam aj ja napravu pro Rusýniv, zato, bo Rusýny bylý postihnuty ukrajinizačnov narodnostnov dehonestaciov. To, što sja dakolý stalo, už nýchto neverne nazad. To mate pravdu. Ale totu ukrajinizaciju Rusýniv, što sja robýt teper v SNM i v Slovenskim rozhlasi i v televiziji, možeme i mame povynnosť datý na spravnu miru. Na to ja jem člen Vyboru a na to mame aj zrjadženyj OSRS. Ale Rusýnam i Maďaram, Nimcjam, Romam, napravu sposobenych škod treba zrobýtý i datý všytko na spravnu miru či sja vam to bude , abo ne bude pačity. Aj Žydy žadalý po vojni potrestaňa zločinciv za sposobeny škody. Pravda že bylý dehonestovany u vekšim meritku, jak bylý zme my, ale prýncip spravodlývosti je tot istyj. Škody treba napravýtý. A to nelem u vzťahu ku Maďaram, Nimcjam, Romam, ale i u vzťahu ku Rusýnam. Tu ja svij nazor i prýstup považuju za spravnyj.
JA: vidím to, no vidím i to, že na rozdiel od nás:- mali rozum a vedeli, čo je prvoradé a čo druhoradé a už pred 25 rokmi si vyriešili národné školy, národné kultúrne inštitúcie ... teraz môžu pokojne donekonečna sa hrabať v minulosti a riešiť krivdy ...; 
- Ja sa vás tiež spýtam, to ste pred 25 rokmi nevideli čo robia ostatné národnosti? To ste nevedeli, že treba zriadiť národné školy a kultúrne inštitúcie?
- Ostatné národnosti útočia na slovenský národ, riešia škody nie na vlastný úkor;
- Nemôžem súhlasiť s takým riešením „ukrajinizácie“ Rusínov, ktorej výsledkom má byť spôsobenie škody našim Ukrajincom. Naši Ukrajinci sú jadrom rusínskeho národa, a spôsobenie im škody by znamenalo rýchly zánik Rusínov;
- Nemôžem súhlasiť s takým riešením „ukrajinizácie“ Rusínov, ktorá súčasne nebude obsahovať riešenie krívd spôsobených slovakizáciou Rusínov a našich Ukrajincov.
XY: Vy tverdýte že mij nazor: - neakceptuje skutočnosť, že u značnej časti Rusínov došlo k zmene identity, t.j. že sa považujú za Ukrajincov a Slovákov, a že tiež majú nárok na svoju minulosť a históriu; Vy sami teper tverdýte i podavate dokazy o tim, že Rusýny sut postihnuty ukrajinizacijov, protože akurat politýčna ukrajinizacija je na výni, že sja stalo toto, što vy povidate. A toto je istorýčnyj dokaz že sja Rusýnam stalo dašto plane. Aj vy sam ste postihnutyj politýčnov ukrajinizacijov. A mocno. Zato mate taky nazory. Existencija ZRUS i jich činnosť i zamirjaňa je jasnym dokazom toho, že jak mocno sut Rusýny postihnuty ukrajinizacijov. Jak bisidujut členove ZRUS? Po ukrajinsky? Ne, po rusýnsky? Jaky majut kroji, spivanky, zvyky na selach ukrajinsky? Ne rusýnsky. A čom za materýnsku reč považujut ukrajinčinu? Zato, bo sut ťažko postihnuty ukrajinizačnom politýkom socializmu i politýkov hnešnich ukrajinizatoriv. Pravdaže aj ukrajinizatory majut narok na svoju mýnulosť, aj fašisticki zločinci malý narok na svoju mýnulosť, ale i tak bylý fašisty potrestany za svoji aktývity a byla zroblena naprava sposobenych škod tak, že hneskaj sobi Žadiv važyme a nýchto sja neopovažyt jich dehonestuvatý, jak dehonestuje nas SNM, Slovenskyj rozhlas i slovenska televizja iši aj hneskaj. O toto sja jidnat. Vy dakoho ukrajinizatora sja snažyte krytý abo što? Ja nýkoho neobvýňuju. I neje našym ciľom žadaty tresty pro ukrajinizatioriv. Yde o idejne zamirjaňa narodnostnoj politýky štatu u vzťahu ku Rusýnam, Nimcjam, Maďaram i Romam. Tu s Cirilo-Metodskyma tradýcijamý nič nezrobýte i nevyrišyte.
JA: Vás, ako ukrajinofóba trápi to, že redaktori ukrajinského vysielania rozprávajú s Rusínmi, ako keby boli Ukrajinci. Mňa trápi to, že redaktori slovenského vysielania rozprávajú s Rusínmi, ako keby boli Slováci. A predstavte si, že Rusíni im odpovedajú krásnou čistou slovenčinou. A pokiaľ chcete, aby boli prijaté nejaké (možno i právne kroky) tak by bolo právne čisté žiadať ich ako proti ukrajinizácii, tak i proti slovakizácii. Ak to takto nebudeme žiadať, nie sme ochrancovia Rusínov, ale ich slovakizátori. Treba si zobrať príklad zo vzťahu slovanských národov k počiatkom cyrilometodskej kultúry, keď k jej exponátom sa hlásia všetky slovanské národy a nikomu to nevadí;
XY: U vzťahu ku cyrilo-metodskym tradýcijam problematýka politýčnoj ukrajinizaciji je projavom nerešpektuvaňa Rusýna ukrajinizatorom-politýkom a ne Ukrajincjom - občanom, kotroho my mame radý. Toto je reč o vysokij narodnostnij politýki štatu i EU. Vy ste načitanyj človek, ale nepoznaté pracovny metody s kotryma by ste malý sobi pomahatý prý zatrieďovani svojich vedomostej. A zato mate problemy. Vy ste može nechoťači sja ocitlý na strani ukrajinizatoriv, ne Ukrajinciv. Vy nezastavate Ukrajincja, ale našoho neprýjateľa - ukrajinizatora Rusýniv, zastavate politýka-špekulanta - ukrajinizatora, neprýjateľa Rusýniv. Uvedomujete sobi toto? Ja veše dumaňa znam čitatý. Toto, što vy navrhujete, ja považuju za snahu o zachranu i pokračuvaňa ukrajinizačnoj politýky Rusýniv na Slovensku. A to je pro nas nebezpečne i nepotrebne. Proto vašy navrhy nepovažuju za prýspevok do rišiňa rusýnskoj narodnostnoj politýky na Slovensku.
JA: Vaše jednostranné úsilie napádať len našich Ukrajincov považujem za likvidačné k Rusínom na Slovensku, nakoľko:
- odvádza nás od tvorivej práce v smere upevňovania národnej uvedomelosti (školstvo, kultúra);
- smeruje k likvidácii jadra Rusínov;
XY: Vasu vetu, ze utok na ZRUS je utokom na jadro rusynstva nerozumlu. ZRUS ne je jadrom rusynstva, pravi naspak.
- prenecháva voľné pole slovakizácii Rusínov;z uvedených dôvodov nemôžem súhlasiť s takýmto znením – duchom predkladaného dokumentu.
JA: O posledných nositeľov cyrilometodskej kultúry na Slovensku (t.j. o zostatok rusínskeho živlu na Slovensku) medzi sebou bojujú vodcovia Rusínov, našich Ukrajincov a slovenská štátna moc s podporou Vatikánu. V tejto nevýhodnej situácii rusínsky vodcovia svojimi útokmi proti našim Ukrajincom zhoršujú ako svoje pozície, tak pozície našich Ukrajincov. Veď kto by mal záujem pridať sa a hlásiť sa k vzájomne sa očierňujúcim Rusínom a Ukrajincom, ktorí takto verejne potvrdzujú to čo na ich adresu hovoria Slováci: že sut „šaleny Rusnaci“. Zdá sa, že sme nepoučiteľní a preto sa musíme dennodenne presvedčovať o stálych pravdách ako napríklad: «Kde sa dvaja bijú – tretí víťazí!» Nesúhlasím s vami, i preto, že či sa nám to páči, alebo nie, či si to uvedomujeme, alebo nie v súčasnosti na Slovensku je to tak, že:
- Rusíni: si zachovali svoj pôvodný ruský názov, ale sú viac latinizovaný v porovnaní s:
- Ukrajincami: ktorí síce stratili svoj pôvodný ruský názov, ale zachovali si (vďaka svojim štruktúram – ukrajinským organizáciám, pravoslávnej viere, školstvu) viac z cyrilometodského dedičstva. Treba to vedieť, a treba to akceptovať, inak si neuvedomujeme, že fakticky bojujeme proti jadru Rusínov – dnes Ukrajincov, ktorých preťahovaním na svoju rusínsku stranu ich fakticky latinizujeme. Minimálne to tak bude dovtedy, pokiaľ sa jasne neprihlásime k nášmu cyrilometodskému dedičstvu ako k podstate svojej identity, pokiaľ obrodenecké hnutie Rusínskeho národa nebude vedome budovať na duchovnosti a kultúre cyrilometodskej tradície. Bohužiaľ už dlhodobo niektorí rusínsky funkcionári nechcú vidieť a pripustiť, že môžu byť ľudia, pre ktorých je rusínska orientácia za danej situácie veľmi slovenská. Podrobnejšie pozri môj článok: «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
03.04.2014***

Я: А то є што за гатланину котрой вы пишете ? То хто кодіфікавал таку русинску абецеду ? Може незнате же мы маме азбуку - кіріліцю од ІХ. ого стороча. Та ся ю научте. А дале:
єдностайно повторяю кол докола. Неможу быти згоден с тым:
- же бы сьме мы Русины (котры вже 25 роков не суть способны сформовати і розвивати своє школство і културу) атаковали ядро нашых (русиньскых) Українцов. Они фунґуют, мы нї;
- же бы сьме зо седлацком укривдженом душоньком одорёвали меджі сусїдом, спрїчали, вадили і правотили ся, приводили себе і близкых до мізериї, фішкалїв к богатству а ворогів к легкому вітязству;Радый бы єм был, же бы сьме ся занимали творчой роботой. Русиньскый рух може пережыти при условії честной і творчой роботы. Прошу вас, же бы сьте мі дошыковали на припомінкованя свою часть Проґраму розвитя Русинов. Лем творча робота нас приведе к тому, же будеме видїти просперуючіх Русинов, але і просперуючіх нашых Українцов. Подля мене слово «воджатай» не є од слова «ведженый», але од слова «веде». Покля на то немаме, a надале хочеме ся занимати дештруктівной дїялностью, так то публічно признайме і повіджме народу (люде то вже давно чувствуют і денно рїшают, што дале). Наслїдно (так як то вже на єднім з минувшых засїдань ОСРС запропоновал п. Юрчішін) припойме ся к Союзу Русов на Словеньску a віхінґовці ся можут припоїти к Матіці Словеньскей.На закінчіня, уражат мене, кідь мені пишете мейли в словеньскым нарічу, як бы я єм был даякый наклейковый Русин. Прошу вас кідь пишете мені, старайте ся писати кодіфікованов Русинчинов. 
Мілан Семанчік
Stále to opakujem kol dokola. Nemôžem súhlasiť s tým:
- aby sme my Rusíni (ktorí už 25 rokov nie sú schopní sformovať a rozvíjať svoje školstvo a kultúru) útočili na jadro našich (rusínskych) Ukrajincov. Oni fungujú, my nie.
- aby sme so sedliackou ukrivdenou dušičkou odorávali medze susedom, hašterili, vadili a súdili sa, privádzali seba a blízkych na mizinu, fiškálov k bohatstvu a nepriateľov k ľahkému víťazstvu;Rád by som bol, aby sme sa zaoberali tvorivou prácou. Rusínske hnutie má možnosť prežiť za podmienky poctivej a tvorivej práce. Poprosil by som vás, aby ste mi zaslali na pripomienkovanie svoje časti k Programu rozvoja rusínskej národnostnej menšiny. Len tvorivá práca nás privedie k tomu, že budeme vidieť prosperujúcich Rusínov, ale i prosperujúcich našich Ukrajincov. Podľa mňa slovo «vodca» nie je od slova «vedený», ale od slova «vedie». Pokiaľ na to nemáme, a chceme sa naďalej zaoberať deštruktívnou činnosťou, tak to verejne priznajme a povedzme to národu (ľudia to už dávno cítia a denne riešia, čo ďalej). Následne (tak ako to už na jednom z minulých zasadaní OSRS navrhol p. Jurčišin) pripojme sa k Zväzu Rusov na Slovensku a wichingovci sa môžu pripojiť k Matici Slovenskej.Na záver, uráža ma, keď mi píšete maily v slovenskom nárečí, akoby ja som bol nejaký nálepkový Rusín. Prosím vás, aspoň keď píšete mne, snažte sa písať kodifikovanou Rusínčinou.
Milan Semančík
***
Ja: Prečo mi nepíšete – neodpovedáte po rusínsky?
X.Y: Dobryj den, pan Semancik, ja mam dokonca rusinskyj alfavit v pocitaci, ale doma, a teper jem v roboti, lem mi tam furt stos nefungije, no a tot alfavit je takyj dobryj, ze netreba naklejky, bo pismena sut na klavesnici jak v slovencini. Sto sa tykat pani ..., nemate na nu telefon abo mailovu adresu?
Я: На жаль немал ем, але кукнул ем ша на интернеті а уж знам. Можете і сам посмотріти на лінк:...Но а я бы ем Вас хтіл попросіти:1/ зробте так абы сте Русином писал пo русиньскы. Не так, як то робіть: ... Бо потім я ша мушу ганьбіти перед моїми дітми, цалом родином і пріятелями. А пінязі ... на русиньскы проекты недают ... бо яка разница»? То можут дати і на словеньски ... 2/ кед будете мати кус часу напиште мі де мож дістати русиньский фонт.Дякую.
X.Y: Neznam, jak pyse ... , ale i Vas rusynskyj jazyk ne je spysovnyj, o ktoryj ja sa usiluju, choc pysu latynkov, bo v kodifikovanyj rusincini sa nepouzyvat zvratne zameno ša a ne chočete sa haňbyty pered Vašov rodynov, a ne rodynom, hejže? Problem použyvanja kodifikovanoho rusynskoho jazyka je vseobecnyj problem medzi namy Rusynami, prosti ho nepozname a mene najvece bolyt, jak majete pravdu, kid ho nepoznajut i nepouzyvajut funkcionare rusynskych organizacij, pozdravljam Vas, ...
Я: ... пишут так як то мож відіти ... . То є їх лицо - cловеньске лицо. Дашто ліпше мож відіти на ... Думам собі же кед ша голошат к Русином мали бы мати www сторінки як напр.: www.rusynacademy.sk Но а пресаджовати таку теорію і пракс, же кед незнам спісовні – граматично правільно писати гваріти чі гадати русиньски, так ліпше є писати по словенськи - є пре Русинов тупік. Так само є куртов дорогов до нашей асімілації тверджіння і пракс (Info Русин) же прітягнеме Русинов котры незнають азбуку, а потім ... незнам як ... а хто їх научіт ... азбуку а чём бы ша ю училі...? Так то нефунгуе, так пресні фунгуе асімілація. Тото незнам з теорії але зо своёго жівота. Так була реалізована словакізація православной церкві на Словенську. В журнале Заповідь св. Кіріла і Мефодія найперше ша появіла єдна статья по словеньски а днес выходіть лем по словеньски.Думам собі, же пре Русинов є перспектіва лем та, же будут писати русинськи азбуком так як знають. А же ша постарают абы їх діти ша научилі списовні. Я єм лемківський Русин зато то «ша ...»Небезпечна є і Ваша практіка писати альфавітом латыньским. То є найкуртша дорога к асімілації. То є отказ от заповідї св. Кіріла і Мефодія, от традіцій наших предків нашой выходной культури (небудеме компатибільни з выходнём культуром - взникне барєра = приятю выходной культри і будеме отворены лем западной англосаской культуре). Так будеме вшытки «наклейковы Русины» А нач бути «наклейковым Русином ?» Нач ша трапіти з біляґом інакости ? Кед тота інакость є лем наклейка. Та зашмаріти ю ! Преч ! Нетреба мі тото ярмо ! Но кед знам свою культуру, традіції, доповнюю собі свою сілу з наших выходних корнів = знам ціну своїй інакости (владію цінностямі двох цівілізацій – приносіть мі то хосен як Євреём), так моя інакость не є наклейка, неможу ю зашмаріти. А може буду ю і гордо нести.
X.Y: Ne, prebacte, ..., choceme maty i rusynsku mutaciu ... no predstavte si, nezname najty colovika, ktoryj by nam zadarmo vsytko perekladovav do rusynciny. Budete to Vy robyty? Znate, ... kazdyj robyt vsytko v svojim volnym casi, prijimame kazdu pomicnu ruku. Nepoznate situaciju atd.
Я: я єм вже написал же про нас: ... є перспектівна лем та драга, же будеме писати русинськи азбуком так як знаме. А же ша постараме же бы нашы діти ша научилі списовні. Я Вам с русиньском мутаціём непоможу. Я теперька робю на двох моїх вельких проектох. Так як будуть готові будуть публіковани. Невірю же бы сьте міджі собом дакого ненашли. Пробачте даколи мі дашто недаст нереаговати, і так ша стане, же ша запутам. ...
Súvisiace materiály:
- «Diskusia 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
▪ «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
▪ «Ad: O okrúhlom stole Rusínov Slovenska»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini 
▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
▪ «Náš pôvod (všeruský) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
- «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
▪ «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
▪ «Venčanije» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
▪ «Fundament nie len pre Rusínov» http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
Мілан Семанчік, 26.01.2012; Náhrada odkazov na vymazané články z www.holosy.sk a www.rusynacademy.sk odkazmi na obnovené články na www.rusyn-narod.ru 26.09.2018***