Назад к списку

Divide et impera !

Z diskusie pri príležitosti poverenia pána Alexandra Dulebu vedením platformy Okrúhleho stola Rusínov Slovenska:Пан Петро Медвідь, доц. ПгДр. Александер Дулеба к. пол. н., не є неутральна особа. Мож посмотрити на: http://nadhlad.com/content/agent-alexander-duleba-svidnik . Тот, хто ненавідїт Русов ненавідїт і кіріломефодьску традіцію. 


Мате правду, же нынї є то уж лем на наших орґанізаціях – головні на председох обчаньских здружінь. ОСРС буде мусити рїшати два головны проблемы:
1) орґанізачни правила роботи;
2) свій штатут (ОСРС) то є – сполочни основны цїнности, ідеї і намірїня ... (Ту є головне приняти кіріломефодьску традіцію за сполочну основну цїнность. Незнам собі представити же бы доц. ПгДр. Александер Дулеба к. пол. н., вюл їднаня к сёму пункту як неутральна особа).
Дахто мудрый написал „Тот хто непознать свою минолость, є одсудженый знова собі ю повторяти“:
- вже в року 861 княз Ростіслав просіл папу рімського Миколая І. о біскупа про свій народ ... (?)
- вже в року 1646 підписало 63 ґрекокатолицькых князів „Унію“. Тым взникла штруктура в меджах котрої были повини князі і їх віруючи ся рядити латиньскым церковным правом. І як підряджени не мали як змусити єпіскопа в Яґру і Рим к сповненю подмінок, котры до согодні небыли сповнены ... (?) Ту є добрі собі припомнянути слова пана Мґр Яна Калиняка же председове обчаньскых здружінь не будуть тыма, хто знає, што є найправилнїше і наймудріше, а же в тій сітуації обчаньскы здружіня будуть (выходить так же: лем) єдныма з главных реалізаторів русиньскых актівіт (?). Посмоть: https://sites.google.com/site/newsbookinfo/exkurz-do-historie і інтернетовы новінкы 2, 4/2013 на http://www.rusynacademy.sk/
Мілан Семанчік, Тренчін
Дякую за позітівне оцінїня моёго чланку і за упозорніня на хыбу. Статья бы мала быти комплетнї опублікована в Народных новинкох. Я в своїм чланку пишу же: доц. ПгДр. Александер Дулеба к. пол. н., не є неутральна особа. Думате, же кeд страшыт русифікаціов, так сучасні є радый Русом ? Нашол дашто добре на Россії ? Однесли бы сте го ку наслїдником св. братів Кіріла і Мефодія, або ку наслїдником біскупа Віхінга ? Просьбы односно доказів, індіцій ці был – небыл аґентом треба заслати на http://nadhľad.com/ Надіюсь, же русиньскы воджатаї найдут в собі сілу, взаїмне порозумліня і зъєдинятся без протекторов.
Да благославіт нас (Русинов) Господь Бог !

Мілан Семанчік, Тренчін (Опубліковане дня 30. януáр 2013 - 4:28 http://www.holosy.sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-poveril-vedenim-platformy-alexandra-dulebu#comment-2111)
Divide et impera ! = Rozdeľuj a panuj ! (Niccolò Machiavelli, Il Principe, 1513 Florencia, v preklade Vladár, NESTOR, s.r.o., Bratislava 1999)
Prvýkrát som si na túto vladársku múdrosť západnej civilizácie spomenul keď som čítal - vo Vede ľudu ročník V. číslo 18, séria I. Z dejín Ukrajincov na východnom Slovensku, PhDr. Ľudovít Haraksim, rok 1957, na str. 21, - tieto riadky citujem:«...Ivan Franko (cca okolo r. 1848), ktorý sa otvorene postavil za Ukrajinčinu = „maloruský“ jazyk. Netrvalo dlho a viedenská vláda kategoricky sa postavila proti používaniu Ruštiny, ktorá už v poniektorých literárnych orgánoch Ukrajincov monarchie začala sa používať. Vystihla „politikum“ tejto otázky a žiadala zavedenie „maloruského“ jazyka. Podnecovateľmi pritom boli príslušníci kléru, napr. uniatský biskup Pankovič, ktorý v tejto náchylnosti videl nebezpečenstvo pre „uhorskú vlasť“ a pre úniu. Útoky boli také silné, že načas spisovná ruština bola na Zakarpatsku zatlačená. S jej zatlačením dochádza aj k literárnemu úpadku. Odmlčujú sa básnici a spisovatelia, nevydávajú sa publikácie a časopisy. Z toho vidieť, akým významným činiteľom v kultúrnom živote našich a Zakarpatských Ukrajincov bolo udržiavanie jazykového kontaktu s Ruskom. Keď sa tento kontakt pretrhol, došlo k všeobecnému úpadku.»
Ivan Franko v tejto súvislosti poznamenal: „...dokedy títo Rusíni (rozumej Ukrajinci Uhorska) mali svoje oči opreté na Rusko, bol badateľný u nich aký – taký národný život, boli akí takí spisovatelia, mali noviny, začal sa národný pohyb a medzi mládežou prejavovalo sa národovstvo. A teraz, keď sa styky s Ruskom pretrhli, keď pozornosť uhorskej ukrajinskej inteligencie sa sústredila na Pešť – čo tam ostalo?»
Od roku 1989 a predovšetkým pred sčítaním obyvateľov v roku 2011 prebiehala rusinizačná a protiukrajinská kampaň. Po koľký krát sme menili svoj názov ? Po koľký krát sa prevraciame ? Veď len ja viem o týchto: Rus, Karpatorus, Uhrorus, Valach, Magyar oroszok, Ruszinajkú magyarok, Ruthen, Rutén, Lemko, Rusín, Rusnak, Rusňak, Malorus, Ukrajinec ...Načo je to dobré ? Nuž aby nám mohli hovoriť: Rusi sú zlí, načo sa hlásite k Rusom, veď vy ste Malorusi – Ukrajinci ... A potom ... Ukrajinci sú zlí, načo sa hlásite k Ukrajincom, veď vy ste vlastne Rusíni. ... Kto na tom získaval ? Nuž vždy nám vládnuci národ. A tak to môže pokračovať až zistíme, že my sme už všetko stratili a zradili, a že sme tiež „tóthovia“ = duševne mŕtvy, že nie sme rusínsky národ, ale jedno z regionálnych slovenských nárečí. Základný cieľ latinizátorov od doby biskupa Wichinga je jasný – dosiahnuť, aby sme sa vzdali odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda:
- previesť nás na rimokatolícku vieru;
- odučiť nás azbuke a naučiť nás latinku.
Preto držme sa pevne odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda. Nenechajme sa rozdeľovať názvami. Nenechajme sa manipulovať ! Ako hovorila moja mama: Будь добрый но не ґлупый ! = Buď dobrý, ale nie hlúpy! A ešte jedna poznámka pre súčasných i budúcich rusínskych vodcov. Vstupujete do politiky. Nepoznám lepšiu učebnicu politiky ako citované dielo Niccolu Machiavelliho, i keď bolo napísané ešte v roku 1513.
Да благославіт нас всех руских Господь Бог !
Súvisiace články:
 ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Наше походжіня (общоруське) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
 
▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Сьме єднозначно Русины» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/s_mie_iednoznachno_rusiny
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_o_okrughlim_stolyi_rusiniv_slovien_ska_
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Мій погляд на сучасный русиньскый рух» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1
 ▪ «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «К: Прислаба ідентічность» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Без русофільства русиньскый рух загыне!» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Діскусія 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1
 ▪ «Venčanije» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Вїнчаня» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ▪ «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Cв. Літурґія» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Послїднїй хрест славяньской церькви» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/poslyidnyii_khriest_slavian_skoi_tsier_kvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Кіріломефодска духовність і култура» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «К: Малоросія, або Україна: евразійськый Выход, або европскый Запад?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_malorosiia_abo_ukrayina_ievraziis_kyi_vykhod_abo_ievropskyi_zapad_
Milan Semančík, Trenčín, zverejnené 31. januára 2013 - 20:40 na http://www.holosy.sk/ vymazané! Obnovené na www.rusyn-narod.ru, aktualizované 09.02.2019***