Назад к списку

Juvenile Justice

Čo je Juvenile Justice ? Je to súbor právnych noriem na „ochranu práv dieťaťa a mladistvých“, sformulovaných na téze, že štát vie vždy lepšie, čo potrebuje dieťa.


Takáto Juvenil Justice (zákon obsahujúci právne normy na ochranu dieťaťa a mladistvých) bola prijatá už v 60 (šesťdesiatych) štátoch sveta. Vo Fínsku bola Juvenil Justice prijatá zákonom z roku 2008. Týmto zákonom bola daná nebývalá moc a právo „Orgánom sociálnoprávnej ochrany detí“. Tie majú právo, na základe akéhokoľvek podnetu „že dieťa je v nebezpečenstve“ (udania susedov, učiteľov, samotných detí ..., že dostali facku, po zadku, že majú modrinu ...) a to i neprevereného, odobrať deti rodičom za asistencie polície. Následne ich umiestniť do náhradných rodín, internátov ... Akékoľvek protesty rodiča proti násilnému odoberaniu detí, ktoré sú nad rámec diplomatickej úrovne protestu, sa chápu a využívajú ako argument preukazujúci agresívny a teda nebezpečný charakter rodiča pre výchovu detí. Rodič môže spätne získať dieťa len na základe súdneho rozhodnutia. Vo Fínsku odobrali z rodín 18000 detí. Z toho 51 detí z rodín ruskojazyčných obyvateľov. Vzhľadom na preťaženosť súdov reálne (pokiaľ všetko ide ideálne) môžu rodičia počítať s kladným rozhodnutím súdu a vrátením dieťaťa do rodiny najskôr po pol roku (po šiestich mesiacoch). Zdá sa mi, že predmetných 60 štátov bude potrebovať prijať ešte minimálne tri zákony: na ochranu práv matky, na ochranu práv otca a na ochranu práv rodiny.
Viď video o odbratí Ruske vo Fínsku štyroch detí, z toho jedného 7 dňového kojenca:http://www.1tv.ru/news/world/216597
Viď video z archívu nedeľných správ (druhý šot – nasleduje po správe o streľbe počas svadobného sprievodu): http://www.1tv.ru/newsvideoarchive/pd=07.10.2012
Súvisiace materiály:
▪ «Ad: Kto financuje výrobu Cigánov ?»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_kto_financuje_vyrobu_ciganov_
▪ «Našimi nepřáteli jsme my sami» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nasimi_neprateli_jsme_my_sami_
▪ «Fundament nie len pre Rusínov» http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
Milan Semančík
, zverejnené 08.10.2012 v sieti e mail, aktualizované 28.09.2018***