Назад к списку

Oxford encyklopédia

V týchto dňoch spoločnosť BPH - BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD. Londýn vydala 5. vydanie OXFORD ENCYKLOPEDIA - Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky – za rok 2017.


 Uvedenou spoločnosťou, jej Krajinskou kanceláriou v Bratislave som bol i ja zaradený na strane 1187-1188 do spomínaného 5. vydania Oxford encyklopédie. Je to encyklopédia typu «Who is who – Kto je kto». Do tejto encyklopédie sú na základe doporučení a rešerží, tímom kvalifikovaných vedúcich osobností, managementom a ostatnými jej pracovníkmi, zaraďované osobnosti,  ktoré sú hodnotným prínosom pre našu spoločnosť. Sú to predovšetkým:
 - myšlienkoví vodcovia;
 - vedúce a zaslúžilé osobnosti Európy;
 - nie len tí, ktorí sa práve nachádzajú na vrchole svojej kariéry, ale i tí, ktorých by chceli na ich ceste podporiť viď:
http://www.britishpedia.com/sk
 Teda aby sa niekto dostal do tejto encyklopédie, musí sa niečím vyznačovať. Ja som o zaradenie do Oxford encyklopédie neusiloval. Informácia o zaradení ma prekvapila, nakoľko vzhľadom na zameranie mojej publikačnej činnosti by som skôr očakával zaradenie do ruskej encyklopédie.
Na skutočnosť, že som bol do tejto encyklopédie zaradený reaguje moje bližšie i vzdialenejšie okolie rôzne. Okrem pozitívnych reakcií dostávam i reakcie typu:
 - čo si si zaplatil, to si získal (Za jeden výtlačok encyklopédie v kvalite cabra koža, zlatá obriezka, krabica na knihu s potlačou + doprava som zaplatil 539,- Eur. Aktuálnu encyklopédiu ročník 2017 som v ponuke pre verejnosť nenašiel. Našiel som ročník 2015 za 481,28 Eura, a ročník 2014 za 486,40 Eura. Ani v jednom prípade nie je súčasťou dodávky krabica s potlačou); Viď:
https://www.najnakup.sk/knihy-encyklopedie/encyklopedia-osobnosti-ceskej-a-slovenskej-republiky-kolektiv-autorov
 - znižovania významu z pohľadu: „že sú nad vecou“ Skutočnosť, že takto reagujú, však svedčí, že nad tou vecou nie sú. Skôr to svedčí o tom, že niektorých trápi, prečo nezaujali, neboli vybraní, neboli oslovení.
 Foto encyklopédie:
 Foto obalu encyklopédie (krabice): 
 Súvisiace materiály:
 
▪ «Profesor Semančin Ivan Osifovič»
http://rusyn-narod.ru/lichnosti__moi_stati/profesor_semancin_ivan_osifovic
 ▪ «Náš pôvod (všeruský) [1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Venčanije» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Fundament nie len pre Rusínov» http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi 
 Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 27.11.2017, aktualizované 28.09.2018***