Назад к списку

Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (reakcia)

Na programových tézach rozvoja rusínskeho národa sa pracovalo cca. od roku 2013. Svojimi pripomienkami som sa snažil prispieť k ich sformovniu. Moje pripomienky však nenachádzali u členov OSRS podporu.


Snažil som sa preto získať podporu rusínskej verejnosti, a tak som svoje pripomienky zverejňoval.
Konkrétne:
►15.05.2013 Som poslal členom OSRS e mail, v ktorom som navrhol, aby sme na budúcom zasadnutí 25.05.2013 vo Svidníku prijali v prvom bode uznesenia programové vyhlásenie tohto znenia:
«Vychádzajúc z prínosu sv. bratov Cyrila a Metoda k formovaniu duchovného a kultúrneho dedičstva Európy, preambuly Ústavy Slovenskej republiky a tradičnej nepretržitej orientácie Rusínov na zachovanie a rozvoj odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda, ktorý tvorí podstatu identity Rusínov, vyhlasujeme, že budeme všetkou svoju činnosťou podporovať obrodenecké hnutie Rusínskeho národa stavajúce na duchovnosti a kultúre cyrilometodskej tradície.»
Bezúspešne. Tento môj návrh nebol zaradený ani do programu rokovania.
►15.06.2013 Som zverejnil na http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-5) − vymazané! svoju druhú (komplexnú) pripomienku k spracovávaným tézam Programu rozvoja rusínskeho národa. V súčasnosti si tieto propozície Programu ... môžete prečítať na: «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
Reakciu pána Petra Medviďa si môžete prečítať na:http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;e-1082;-1094;-1110;-1103;-1085;-1072;-1089;-1090;-1072;-1090;-1111;-1052;.-1057;-1077;-1084;-1085;-1072;-1095;-1110;-1082;-1072;,1449.html
►28. 01. 2014 Som zverejnil na http://www.rusynacademy.sk/cms/program-rozvoja-rus%C3%ADnov,1663.html súbor úloh nasmerovaných na postupné naplnenie Programu rozvoja Rusínov.
►► 02.05.2015 Okrúhly stôl Rusínov Slovenska prijal:«Program rozvoja rusínskej národnostnej menšiny» viď: http://okruhly-stol.sk/wp-content/uploads/2015/05/Program-rozvoja.pdf A to len v Slovenskej jazykovej verzii.
Najviac ma bolí, že:
1. „Program ...“ schválený OSRS orientuje Rusínov na všetko možné, len nie na to čo robí Rusínov Rusínmi – cyrilometodský odkaz. Taký program nemôžem ináč hodnotiť, len ako program eutanázie Rusínov;
2. „Program ...“ schválený OSRS nič nehovorí o nasmerovaní úsilia na dosiahnutie navrátenia Ruského domu v Prešove rusínskemu národu, aby tento Dom, nadobudnutý našimi predkami slúžil tomu účelu, na ktorý ho naši predkovia kúpili. Pripomínam, že na zasadnutiach OSRS a pod. sa «hurá Rusíni» kandidujúci na funkcie bili do pŕs, že: «Ruský dom je ich srdcovou záležitosťou ...» A keď sa na funkcie dostali, veľmi rýchlo ich nadšenie sa kamsi stratilo ...
Vyjadrujem svoje hlboké presvedčenie, že Rusínske organizácie nemôžu mať iný program, ako udržanie, prosperita a rozkvet toho podstatného čo robí Rusínov Rusínmi t.j. cyrilometodského odkazu.Samozrejme je dobré, ak im zostanú sily na podporu a presadzovanie projektov štátnych orgánov a miestnej samosprávy, ktoré sa dotýkajú rusínskeho obyvateľstva v smere zvyšovania ich životnej úrovne. Nemali by však zabudnúť na svoje hlavné a nezameniteľné poslanie.
Súvisiace materiály:
- «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
- «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
- «O okrúhlom stole Rusínov Slovenska»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
- «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
- «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
- «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
- «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
- «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
- «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
- «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
- «Diskusia 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
Milan Semančík, Trenčín utorok, 1. augusta 2017; Náhrada odkazov na vymazané články z www.holosy.sk a www.rusynacademy.sk odkazmi na obnovené články na www.rusyn-narod.ru 23.09.2018***