Назад к списку

Reakcie na súčasné hnutie Rusínov

Na moju rekakciu na článok: „Námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku“ v internetových novinách Akadémia rusínskej kultúry v SR www.rusynacademy.sk č. 52/2012, a diskusiu v číslach: 1/2013, 2/2013, 4/2013, 6/2013, a tiež na Holosy http://www.holosy.sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-poveril-vedenim-platformy-alexandra-dulebu som dostal na moju mailovú adresu niekoľko reakcií z ktorých vyberám:


– Bolo by dobre, keby demokracia bola garanciou úspechu, prosperity štátu, národa, ľudí. No nie je tomu tak. Historické fakty hovoria niečo druhé (Kráľovstvo Judea, Španielsko, Čile, Čína ...). Prečo my Slovania vždy opľúvame všetkých našich vodcov? Na druhej strane anglosaské národy svojich vodcov neopľúvajú a i nás presvedčia, že sú výnimoční hrdinovia. Napríklad rímsky cisári, franský cisár Karol Veľký, imperátor Francie Napoleon І. Bonapart ... Ja som si nevedel predstaviť, ako budem žiť v kapitalizme, a žijem. Niečo je lepšie, no je i veľa toho, čo je horšie. Možno o niekoľko rokov tu bude diktatúra, а my budeme musieť žiť v jej podmienkach. A každý, kto bude žiť, bude „spievať inú pesničku“. Pre národ v národných otázkach nie sú rozhodujúce otázky režimu.
– Keď som sa dozvedel, že Alexander Duleba pretenduje na vodcu Rusínov, tak som si pohľadal o ňom informácie na internete. Pánovi Dulebovi nevadí, že od 12. 09. 2011 visí o ňom taká informácia na internete ? Do svojho článku som ju dal, lebo som si myslel a myslím, že keď pán Alexander Duleba pretenduje na vodcu Rusínov. Každý Rusín by to o ňom mal vedieť. Nepovažujem za normálne, keď Rusín, navyše taký, ktorý pretenduje na vodcu Rusínov straší Rusifikáciou. Rusíni sú východoslovanský národ, dalo by sa čakať, že o Rusku budú podávať aspoň vyvážené informácie. V akom smere môže viesť rusínske hnutie pán Duleba, keď vidí situáciu tak, že hrozí rusifikácia ? Pri tom celý svet vidí situáciu tak, že musí odolávať stále viac a viac latinizácii vo forme anglosaskej globalizácie, a my Rusíni i vo forme slovakizácie. Túto informáciu som na internet nadal ja. Ten kto ju tam dal, iste vie, čo ho môže čakať, keď to nie je pravda. Pán Alexander Duleba isto vedel, čo jeho, jeho rodinu, priateľov čaká keď pretenduje na takú funkciu a ide do politiky.
– Matku si nikto nevyberá, je aká je. Naša matka je matka Rus – ešte predkyjevská. Našim otcom je veľkomoravské knieža sv. Rostislav. Krstnými sú sv. bratia Cyril a Metod. To nikto nezmení. Niektorí vodcovia Rusínov píšu tak, ako hovoria moje deti – ešte nič, alebo máločo dokázali a už sú múdrejší ako ja, (vodcovia, ako matka Rus). Naša matka Rus niečo dokázala, prežila a žije. Ja svojim deťom hovorím: tromfnite ma, posuňte našu rodinu vyššie ... A čo si môže myslieť matka Rus, otec veľkomoravské knieža Rostislav, naši krstní sv. bratia Cyril a Metod o nás deťoch ?: «Naše deti: rokov teda majú mnoho, no rozumu niekedy ani za necheť. Radosti z nich málo. Pomoc nijaká, ešte sa dostávajú do ťažkostí. A o zradcoch, radšej nehovoriť ...;» (Pravoslávna Cirkev na Slovensku kanonizovala veľkomoravského kňaza Rostislava na svätého 29.10.1994 v Prešove).
– Najväčšiu krivdu na rusínskom národe učinila rimokatolícka Cirkev (rukami Frankov (Nemcov), Maďarov, Rakúšanov. Lebo tak, ako som napísal v článkoch «Námety ... = Ідеї ... = Exkurz ...» „ ... Všetko, čo nasledovalo: latinizácia, úpadok duchovnosti, nástup protestantizmu, vpád osmanských Turkov, vznik Slovákov, dosiahnutie majority Slovákov nad Rusínmi, minimalizovanie našich duchovných a kultúrnych kontaktov s našimi bratmi na Východe ... (t. j. i to, že nemáme svoj štát, že sme ho do súčasnosti neboli schopní vytvoriť) je následkom týchto udalostí ... “. Bez duchovnej genocídy by sme mali svoj štát a nikto by nemohol nič riešiť «o nás bez nás», nebolo by odstúpenia Podkarpatskej Rusi ZSSR, akcie Visla, Akcie 51, Talergof ...;
– my najprv potrebujeme vyriešiť ako prežiť. Máme ešte veľa času na to, aby sme rozmýšľali nad tým, na koho sa obrátiť, aby rimokatolícka Cirkev, Poliaci, ale i Rusi sa ospravedlnili Lemkom, Bojkomi nám Rusínom za genocídu, ktorú na nás napáchali. Keď by bol ten čas a tá situácia, že by to malo zmysel, navrhujem obrátiť sa na pravoslávnu Cirkev. A to preto, že boli poškodení jej veriaci a má silu, nástroje na vyriešenie;– z histórie vieme, že Rusko vždy bolo lídrom všetkých východných Slovanov. Na tom nič nemenilo to, kto bol vodcom Ruska. Zabúda sa na to, že bez Ruska by od Atlantického po Tichý oceán bolo Nemecko, a ostatné národy by boli asimilované, alebo by vyleteli hore komínom.
Pokiaľ sa jedná o lídra v zmysle ochrancu, je naša situácia komplikovaná. Žijeme v Slovenskej republike, Slovenská republika nás chráni:
a) proti napadnutiu zvonku (v rámci vojenskopolitického bloku NATO);
b) proti útokom na osobu a majetok .., dáva nám ochranu policajnú a právnu;
c) dáva nám finančnú pomoc na zabezpečenie našich špecifických kultúrnych potrieb.
Nakoľko Slováci odmietli odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda a stali sa nasledovníkmi latinského a či franského (nemeckého) biskupa Wichinga a zradcu veľkomoravského kňaza Svätopluka, v dôsledku čoho čerpajú zo západného duchovného a kultúrneho žriedla – nemôžu nám byť v tomto smere lídrom.
Kto by mohol byť našim lídrom v sfére duchovnej, kultúrnej a národnej ?
1. Rusko – je najsilnejším východoslovanským štátom – je lídrom východoslovanských štátov bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči, alebo nie. Rusko je žriedlom východnej duchovnosti a kultúry. Ruská pravoslávna Cirkev je najsilnejšou pravoslávnou Cirkvou, ktorá v prípade, že by bola protektorom Rusínov, mohla by úspešne žiadať od Vatikánu ... Poliakov ... ruskej vlády ... ospravedlnenie ... ;
– v dôsledku silnej protiruskej propagandy, pre časť Rusínov môže byť Rusko ako líder neprijateľné;
2. Ukrajina – je druhým najsilnejším východoslovanským štátom. Je našim susedom, časť historického Podkarpatska s našimi Rusínmi je jej časťou;
– Ukrajina prechádza veľkou krízou, ktorá nie je ukončená. Rusíni prechádzajú obrodným procesom, ktorý obdobne nie je ukončený = vzťahy medzi Rusínmi a Ukrajinou nie sú dobré. Nakoľko rusínsky vodcovia, no i všetci Rusíni nemajú na svojich „dresoch“ jasne napísané, za aké „fotbalové družstvo“ kopú, Ukrajina možno nie bez príčiny sa bojí, že národné cítenie Rusínov môže byť zneužité na rozbitie teritoriálnej celistvosti Ukrajiny.
3. Srbsko – pomohlo nám duchovne sa identifikovať. Pomohlo nám vybudovať našu Karpatoruskú Autonómnu Cirkev Srbského Patriarchátu v roku 1921. V dôsledku tejto historickej udalosti bolo cítiť rast rusínskeho hnutia – národovectva;
– Srbsko prechádza krízou, ktorá nie je ukončená.
4. USA – sú pravdepodobne najsilnejším štátom sveta. Americkí Rusíni nám významne pomohli a pomáhajú v smere ekonomickom a kultúrnom;
– sú duchovným a kultúrnym nasledovníkom západnej – rímskej duchovnosti a kultúry. To stavia hranice americkej pomoci. Dôkazom toho je fakt, že americkí Rusíni sami seba nedokázali zachrániť duchovne a kultúrne. Západný smer národného obrodenia, ako ukazujú výsledky posledného zasadania Svetového kongresu Rusínov, sú vyčerpané.
Záver:
Navrhujem orientáciu nie na jeden štát, jedného lídra – protektora, ale na zachovanie a rozvinutie cyrilometodskej tradície pod zástavou sv. bratov Cyrila a Metoda ! To by nám umožnilo:
- zjednotiť Rusínov Slovenska;
- zjednotiť všetky národnostné menšiny na Slovensku, ktoré dodržujú neporušený odkaz sv. bratov Cyrila a metoda v rámci Ruského Domu – Všeruského centra.Vždy, keď sa hovorí, píše o zjednotení, vyvstáva otázka: pod akou zástavou ? Navrhujem pod zástavou sv. bratov Cyrila a Metoda ! Nie je taká ? Nevadí ušijeme a vysvätíme ! Lebo všetky východoslovanské národy ju potrebujú. Potrebujeme sa vrátiť k nášmu žriedlu ! Prečo ? K nášmu prežitiu potrebujeme:
– zachrániť a rozvinúť odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda,
– obnoviť naše napojenie na východnú duchovnosť a kultúru,
– zjednotiť všetkých, ktorý z úprimného srdca sa hlásia k odkazu sv. bratov Cyrila a Metoda, a chcú pre jeho zachovanie a rozvinutie niečo urobiť.
Nakoľko v súčasnosti musíme odolávať anglosaskej globalizácii, je najaktuálnejším tretí bod - zjednotenie. Zjednotenie všetkých, ktorí dodržujú neporušený odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda. My Rusíni Slovenska, by sme mohli zjednotiť všetky národnostné menšiny na Slovensku, ktoré dodržujú neporušený odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda v rámci Ruského domu – Všeruského centra. Neboli by sme v rámci Slovenska takí rozdrobení. Mali by sme viac kultúrnych akcií, znížili by sme finančné a organizačné zaťaženie na ich zabezpečenie. Zvýšil by sa počet vystupujúcich, návštevníkov a divákov. Zvýšila by sa atraktívnosť, pestrosť programov. Nemci, Francúzi, Američania, Angličania sú väčšie národy. Napriek tomu sa posilujú, zosilujú seba miliónmi Rusov, ... Kurdov, ... Turkov ... Ponúka sa nám možnosť vo forme imigrantov zo štátov cyrilometodskej tradície, a my spíme. Čo je lepšie: aby sa o nich starali Slováci, rimokatolícka Cirkev,.. aby sa ženili so Slovákmi, ... a tak spolu s deťmi sa transformovali na Slovákov a rimokatolíkov, alebo že by sme sa o nich starali my v záujme zachovania a rozvinutia cyrilometodskej tradície ?Taká konkrétna práca, také konkrétne chápanie zjednotenia s cieľom zachovania a rozvinutia cyrilometodskej tradície by nám umožnilo orientáciu nie na jeden štát, jedného protektora. Umožnila by nám orientáciu na vzájomne výhodnú spoluprácu so všetkými štátmi cyrilometodskej tradície a možná i so štátmi, ktoré by akceptovali našu orientáciu na dodržovanie cyrilometodskej tradície.
– Našim príkladom na identifikáciu nemôže byť nikto iný, ako naša matka Rus, náš otec veľkomoravské knieža sv. Rostislav a naši krstní sv. bratia Cyril a Metod. To je super príklad na identifikáciu, na ktorý sa neťaháme, keď si uvedomíme, že by sme mali byť tiež takými velikánmi v súčasnej dobe. Títo „nálepkoví“ Rusíni, ktorým to nesedí, alebo nevonia nech sa medzi nás nemiešajú. Nech idú po tej ceste, ktorou sa vydalo veľkomoravské knieža Svätopluk, keď sa jeho vzorom na identifikáciu stal latinský a či franský (nemecký) biskup Wiching, v dôsledku čoho zradil sv. bratov Cyrila a Metoda a dovolil pogrom a likvidáciu cyrilometodského centra Veľkej Moravy ... Knieža Svätopluk sa tak stal príkladom na identifikáciu Slovákov. Nie nadarmo má postavenú sochu na Bratislavskom hrade.
 Súvisiace články:
 ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Divide et impera !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Venčanije»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Sv. Liturgia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_

Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené dňa 11. 02. 2013 v internetových novinách Akadémie rusínskej kultúry v SR pozri:
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111;-1085;-1072;-1089;-1091;-1095;-1072;-1089;-1085;-1099;-1081;-1088;-1091;-1093;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1110;-1074;,1312.html Aktualizácia 12.02.2019***