Назад к списку

Реакції на сучасный рух Русинів

На моє реаґованя на статю: „Námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku“ в інтернетовых новинках Академія русиньской културы в СР www.rusynacademy.sk ч. 52/2012, а діскусію в чіслах: 1/2013, 2/2013, 4/2013, 6/2013, а тыж на Голосы http://www.holosy.sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-poveril-vedenim-platformy-alexandra-dulebu єм дістав на мою мейлову адресу дакілько реакцій, з котрых выберам:


– Было бы добрї, кібы демокрація была ґаранціёв успіху, просперіты штату, народа, людей. Но не є тому так. Історічны факты гварят штось друге (Кралёвство Юдеа, Іспанія, Чіле, Чіна ...). Чом мы Славяне все оплюваме вшыткых нашых воджатаїв? На другій сторонї анґлосаськы народы своїх воджатаїв неоплювають а і нас пересвідчать, же суть вынятковы ґерої. Наприклад, римскы царї, франьскый цісарь Карол Великый, імператор Франції Наполеон І. Бонапарт... Я єм собі незнав представіти, як буду жыти в капіталізмі, а жыю. Дашто є лїпше, но є і велё того, што є гірше. Може за дакілько років ту буде діктатура, а нам буде треба жыти в єй подмінках. А каждый, хто буде жыти, буде „співати інакшу співанку“. Про народ в народных вопросах не суть вырїшальны вопросы режіму.
– Кідь єм ся дізнав, же Александер Дулеба претендує на воджатая Русинів, так єм собі поглядав інформації о нїм на інтернетї. Панови Дулебови не вадить, же од 12. 09. 2011 вісить о нїм на інтернетї така інформація? До своёй статї єм ю дав, бо єм собі думав і думам, же кідь пан Александер Дулеба претендує на воджатая Русинів, каждый Русин бы то о нїм мав знати. Неповажую за нормалне, кідь Русин, навеце такый, што претендує на воджатая Русинів, страшыт русіфікаціов. Русины суть выходославяньскый народ, дало бы ся чекати, же про Росію будуть подавати холем выважены інформації. В якім смерї може вести русиньскый рух пан Дулеба, кедь видіть сітуацію так, же грозить русифікація ? При тім цїлый світ видить сітуацію так, же мусить протистояти все веце латинізації у формі анґлосаской ґлобалізації, а мы Русины і у формі словакізації. Тоту інформацію на інтернет єм не дав я. Хто ю там дав, істо знать, што го може чекать, кідь то не є правда. Пан Александер Дулеба істо знав, что ёго, ёго фамілію, приятелїв чекать, кідь претендує на таку функцію а іде до політікы.
Матїр собі нихто не выберать, є яка є. Наша матїр є Русь – іщі передкиєвска. Нашым нянём є св. княз Ростіслав. Нонашками суть св. братя Кіріл і Мефодій. То нихто не змінить. Дакотры воджатаї Русинів пишуть так, як гварят мої діти – іщі ніч або малошто доказали, а уж суть мудрішы, як я, (воджатаї, як мать Русь). Наша мати Русь дашто доказала, пережыла і жыє. Я своїм дїтём гварю: тромфните мене, посуньте нашу родину высше... А што собі може думати матірь Русь, нянё св. княз Ростіслав, наши хрестны св. братя Кіріл і Мефодій о нас дїтях?: «Нашы дїти: років то мають много, но розума дакоди ани за нихоть. Радости з них мало. Поміч нияка, іщі пропадають до біды. А про запроданцїв, радше не говоритити ...;» (Православна церьков на Словеньску канонізовала великоморавского князя Ростіслава на святого 29.10.1994).
Найвекшу кривду на русиньскім народї зробила римокатолицька церьков (руками Франків (Нїмцїів), Мадяр, Австріяків... Бо так, як єм написав ку статї «Námety ... = Ідеї ... = Exkurz ...» „ ... Вшытко, што наслїдовало: латинізація, падіня духовности, приход протестантізму, напад османьскых Турків, взник Словаків, здобытя маёріты Словаків над Русинами, мінімалізованя нашых духовных і културных контактів з нашыма братами на Выходї ... (т. є. і то же не маме свiй штат, же сьме го доднесь не были способны сотворити) є наслїдком тотых дій ... “. Без духовной ґеноцідыи бы сьме мали свій штат а нихто бы не міх нїч рїішати «о нас без нас», не было бы одступлїня Підкарпатьской Руси СССР, акції Вісла, акції 51, Талерґоф ...;
мы найперше потребуєме вырїшыти, як пережыти. Маме іщі велё часу на то, абы сьме роздумовали над тым, на кого ся треба обернути, жебы римокатолицька церьков, Поляци, але і Росіяне ся оправдали Лемкам, Бойкам і нам Русинам за ґеноціду, котру на нас напахалы. Кідь бы быв тот час і тота сітуація, жебы то мало смысел, пропоную обернути ся на Православну церьков. А то зато, бо были пошкоджены єй віруючі і мать силу, інштрументы на вырїшіня;
– з історії знаме, же Росія все была лідром вшыткых выходных Славянів. На тым нїч не мінило то, хто быв воджатаём Росії. Забывать ся на то, же без Росії бы од Атлантічного по Тихый оцеан было Нїмецько, а остатны народы бы были асімілованы, або бы вылетїли горї комином.
Покля ся їднать о лідра в смыслї покровителя, є наша сітуація комплікована. Жыєме в Словацькій републіцї, Словацька републіка нас хранить:
a) проти вонкашнёно нападжіня (в рамках воєньскополітічного блоку НАТО);
б) проти атак на особу і маєток .., давать нам охрану поліцайну і правну;
в) давать нам фінанчну поміч на забеспечіня нашых шпеціфічных културных потреб.
Накілько Словаци одмітли заповіт св. братів Кіріла і Мефодія і стали наслїдниками латиньского а ці франьского (нїмецького) біскупа Віхінґа і великоморавского князя Святополка, в дослїдку чого черпають зо западного духовного і културного жрідла – не можуть нам быти в тій лінії лідром.
Хто бы міх быти нашым лідром у сферї духовній, културнім і народній ?
1. Росія – є найміцнїшым выходославянськым штатом – є лідром выходославянськых штатів без огляду на то, ці ся то дакому любить, або нїі. Росія є жрідлом выходної духовности і култури. Російска православна Церьков є найміцнїша з православных Церьквей, котра в припадї, жебы была протектором Русинів, могла бы успішно жадати од Ватікану ... Поляків ... російской влады ... оправданя ... ;
– в наслїдку міцнїшой протируской пропаґанды про часть у Русинів може быти Росія як лідер неприятельна;
2. Україна – є другым найміцнїшым выходослаовянськым штатом. Є нашым сусїдом, часть історічного Підкарпатя з нашыма Русинами є єй частёв;
– Україна переходить великым крізісом, котрый не є закінчен. Русины переходять возродным процесом, котрый так само не є закінченый = одношіня міджі Русинами і Україной не є добре. Накілько русиньскы воджатаї, но і всі Русины не мають на своїх „дресах“ ясно написано, за яке “фотбалове дружство (команду)“, копають, Україна може не без прічіны ся боїть, же русиньскы народны чутя можуть быти знеужыты на розбитя теріторіалной цїлісности Україны.
3. Сербія – помогла нам духовнї ся ідентіфіковати. Помогла нам збудовати нашу Карпаторуську Автономну Православну Церьков Серьбского Патріархату в роцї 1921. Внаслїдку той історічноїй подїї всягды было чути рост русиньского руху – народовства;
– Сербія переходить крізісом, котрый не є закінчен.
4. США – є правдоподобно найміцнїшым штатом світа. Америцькы Русины нам вызначнїше помогли і помагають в напрямі економічнім і културнім;
– суть духовным і културным наслїдником западной – римской духовности і култури. То ставлять граніці америцькой помочі. Доказ того є факт, же америцькы Русины сами себе незнали сохранити духовно і културно. Западный напрям народного оброджіня, як указують выслїдкы остатнёно засїданя Світового конґресу Русинів, суть вычерпаны.
Резултат:
Пропоную орьєнтацію не на єден штат єдного лідра – протектора, але на захованя і розвинутя кіріломефодской традіції під заставов св. братів Кіріла і Мефодія ! То бы нам уможнило:
- зъєдинїня Русинїв Словеньска;
- зъєдинїня вшыткых народностных меншын на Словеньску, котры дотримують непорушену заповіть св. братів Кіріла і Мефодія в рамках Російского дому – Всеросійского центра.Все, кідь ся гварить, пише о зъєдинїню, стоїть за тым вопрос: під якой заставов ? Пропоную: під заставов св. братів Кіріла і Мефодія ! Не є така? Не вадить, ушыєме і высвятиме! Бо нам вшыткым выходославянськым народам ю треба. Треба ся нам вернути к нашому жрідлу ! Чом ?
К нашому пережытю нам треба:
– захранити і розвинути заповіт св. братів Кіріла і Мефодія,
– обновити наше споїня на выходну жрідлову духовность і културу,
– зъєдинити вшыткых, котры зо щірого сердця ся голосять к заповідї св. братів Кіріла і Мефодія, і мають дяку дашто про ёго захованя і розвинутя зробити.Зато в сучасности, кідь нам треба быти одолны анґлосаскій ґлобалізації, є найактуалнїшый третїй пункт зъєдинїня. Зъєдинїня вшыткых, котры дотримують непорушену заповіть св. братів Кіріла і Мефодія. Мы, Русины Словеньска, бы сьме могли зъєдинити вшыткы народностны меншыныи на Словеньску, котры дотримують непорушену заповіть св. братів Кіріла і Мефодія в рамках Російского дому – Всеросійского центра. Не были бы сьме в рамках Словеньска такы роздроблены. Мали бы сьме веце культурных акцій, знижыли бы сьме фінанції і орґанізачне затяжіня на їх забеспечіня. Звышыла бы ся кількость выступаючіх, навщівників і позерателїв. Звышыла бы ся атрактівность, пестрость проґрамів. Нїмцї, Французы, Америчане, Анґлічане суть векшы народы. Наперек тому посилуются, зміцнюють себе міліонами Росіян , ... Курдів и ... Турками ... Понукать ся нам можность у - формі іміґрантів зо штатів кіріломефодьской традіції, а мы спиме. Што є лїпше: жебы ся о них старали Словаци, римокатолицька церьков,.. абы ся вінчали зо Словаками,.. а так вєдно з дїтьми ся трансформовали на Словаків і римокатоликів, або жебы сьме ся о них старали мы в інтересах захованя і розвинутя кіріломефодьской традіції ?
Така конкетна робота, таке конкретне розуміня зъєдинїня з цїлём захованя і розвинутя кіріломефодьской традіції бы нам уможнило орьєнтацію не на єден штат єдного протектора. Уможнило бы нам орьєнтацію на взаємно выгодну сполупрацу зо вшыткыма штатами кіріломефодьськой традіції а, може, і зо штатами, котры бы акцептовали нашу орьєнтацію на дотримованя кіріиломефодьской традіції.
– Нашым прикладом на ідентіфікацію не може быти нихто іншій, як наша матїрь Русь, наш нянё великоморавскый княз св. Ростіслав і нашы хрестны-нонашкове св. братья Кіріл і Мефодій. То є супер приклад на ідентіфікацію, ку котрому ся не тягаме, кідь собі усвідомиме, же бы сьме мали быти тыж такыми великанамы в сучасній добі.
– Тоты „налепковы“ Русины, котрым то непасує або не пахне, няй ся міджі нас немішають. Няй ідуть по тій дразї, котров пішов великоморавскый княз Святополк, кідь ёго прикладом на ідентіфікацію ся став латиньскый а ці франьскый (нїмецькый) біскуп Віхінґ, внаслїдку чого запродал св. братів Кіріла і Мефодія і дозволив поґром і ліквідацію кіріломефодьского центра Великой Моравії ... Княз Святополк ся так стал прикладом на ідентіфікацію Словаків. Не надармо мать поставлену скулптуру на братїславські замку.
 Звязаны статьї:
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
  ▪ «Наше походжіня (общоруське) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
  ▪ «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
  ▪ «Сьме єднозначно Русины» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/s_mie_iednoznachno_rusiny
  ▪ «Divide et impera !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera  
  ▪ «Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_o_okrughlim_stolyi_rusiniv_slovien_ska_
  ▪ «Мій погляд на сучасный русиньскый рух» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
  ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1
  ▪ «К: Прислаба ідентічность» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
  ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
  ▪ «Без русофільства русиньскый рух загыне!» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
  ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
  ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_
  ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
  ▪ «Діскусія 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1
  ▪ «Вїнчаня» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0
  ▪ «Cв. Літурґія» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
  ▪ «Послїднїй хрест славяньской церькви» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/poslyidnyii_khriest_slavian_skoi_tsier_kvi
  ▪ «Кіріломефодска духовність і култура» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
  ▪ «К: Малоросія, або Україна: евразійськый Выход, або европскый Запад?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_malorosiia_abo_ukrayina_ievraziis_kyi_vykhod_abo_ievropskyi_zapad_
 Мілан Семанчік, Тренчін. Опубліковано: 11. 02. 2013 в інтернетовых новинках Академія русиньской културы в СР посмоть: http://www.rusynacademy.sk/cms/-1056;-1077;-1072;-1082;-1094;-1110;-1111;-1085;-1072;-1089;-1091;-1095;-1072;-1089;-1085;-1099;-1081;-1088;-1091;-1093;-1056;-1091;-1089;-1080;-1085;-1110;-1074;,1312.html. Актуалізація 12.02.2019***