Назад к списку

Súkromné bilingválne slovensko – ruské gymnázium v Snine

Situácia okolo súkromného bilingválneho slovensko – ruského gymnázia v Snine dokazuje, že na Slovensku je záujem o východnú cyrilometodskú kultúru. Prečo si tu neplnia svoju úlohu naše rusínske školy ... ?


 Tak zostáva priestor pre možno neserióznu ponuku. Za situáciu iste nenesú zodpovednosť študenti. Útoky na tieto deti, že na súkromných školách študujú hlúpe deti bohatých „magorov“ ... viď diskusia na: http://www.cas.sk/clanok/259627/majitel-skoly-zmizol-gymnazisti-su-sokov... , alebo že takú školu treba zbúrať viď: http://www.aktuality.sk/diskusia/235654/brany-bilingvalneho-gymnazia-v-s... považujem za neseriózne. V Snine sú naše rusínske deti, určite nie bohatých rodičov. Naše deti – študenti tej školy nie sú hlúpe. Navyše sú odvážne. Rozhodli sa pre niečo iné ako väčšina. Okrem takých výnimiek ako sú oni, drvivá väčšina volí štúdium na lukratívnych bilingválnych gymnáziách v kombinácii počínajúc anglickým jazykom, cez nemecký, španielsky, francúzsky ... Títo študenti sa rozhodli pre štúdium ruského jazyka, pre spoznanie u nás - možno povedať už netradičnej východnej kultúry. Pokiaľ mám informácie, tak značná časť tých, čo študujú na bilingválnych gymnáziách, po ich skončení pokračuje v štúdiu na vysokej škole v štáte, kde vyučovacím jazykom je jazyk, ktorý študujú ako druhý po slovenskom jazyku. Teda dá sa predpokladať, že aspoň časť z predmetných 17 študentov mienila po maturite pokračovať v štúdiu na niektorej ruskej univerzite možno:
* Санкт-Петербургский государственный университет = Saint Petersburg State University (28.01.1724) http://spbu.ru/
* МГУ Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова = Moscow State University (23.01.1755) http://www.msu.ru/
* Дальневосточный федеральный университет = Far Eastern Federal University (21.10.1899) http://www.dvfu.ru/ pozri virtuálnu mapu: https://www.dvfu.ru/about/campus/3dtour/
Prípadne študovať prekladateľstvo na Prešovskej univerzite.
Držím im palce ! Пусть вам везёт ! No nemôžem sa nespýtať: Ako im pomôcť ?

Súvisiace materiály:
 ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
  - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Divide et impera !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ad: O okrúhlom stole Rusínov Slovenska» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Ad: Slabá identita» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Ad: Rusíni by chceli za splnomocnenca človeka s podporou vlády? http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusini_by_chceli_za_splnomocnenca_cloveka_s_podporou_vlady_ 
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Venčanije» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Sv. Liturgia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «Fundament nie len pre Rusínov» http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené dňa 13. septembra 2013 na: http://www.holosy.sk/ Článok vymazaný"! Obnovené na www.rusyn-narod.ru. Doplnené odkazy 29.09.2018. Aktualizované 21.02.2019***