Назад к списку

Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)

Накілько на сторінках нашых средств масовых інформвцій (СМІ) ся вела о розвитку русиньского народа діскусія рїшіл єм свою другу (комплексну) припомінку к тотым тезам про ОСРС опубліковати.


Преамбула:
Выходячі із вкладу св. братів Кіріла і Мефодія к формованю духовной і културной дїдовизни Европы, преамбулы Конштітуції Словацькой републікы і традічной неустанной орьєнтації Русинїв на сохраниня і розвинутя заповіта св. братів Кіріла і Мефодія, котрый є основой ідентіты Русинїв, выголосуєме, же будеме вшыткой своєй дїялностью підпорювати обродый рух русиньского народа ставленый на духовности і културе кіріломефодьской традіції.
Cтратеґічны задачи:
1. Сохранити заповіт св. братів Кіріла і Мефодія т.є.:a) візантійську руську віру;б) візантійську руську културу;в) кіріліцю ...
2. Оновити наше споїня на восточну жрідлову културу, т.є.:
a) доповнити дефіціт черпаня із восточной жрідловой култури;
б) оновити і дале укріпляти і пошырёвати нашы духовны і културны контакты з восточнославяньскыма народами дотримуючіми чісту непорушену кіріломефодску заповіт.
3. Зъєдининя:a) зъєдининя Русинів Словеньска;б) зъєдининя восточных Славян жыючіх на Словеньску
- вытворїня політічной партії;
- вытворїня общоруського центера;
4. Наш лідер: небудеме ся орьєнтовати на лідра в смыслі (єдного) штату.
Ad 1.a) історія нас вчіт, же ґрекокатоликцкы Русины ся легко латинізуют на Словаков. Зато православны Русины суть нашым золотым фондом. Наше одношіня к православной, ґрекокатолицкой Церькві, різным інштітуціям ся буде одвивати од того, як нам спомянуты інштітуції будут напомічны при наповнёваню мет русиньского руху;
б) будеме многосторонно напомічны тому, же бы фамилія, школа, Церьков, могла наповнити свою задачу при навчанї:
- родного русиньского языка, комунікації в русиньской бісїде, церьковно – русском языку;
- заповіта св. братів Кіріла і Мефодія (фундаментов візантійськой руськой віры, кіріломефодьской історії, културы ...).
в) Кідь бы то было треба будеме тому напомічны і посередництвом актівістів (можливость навчіти нашы дїти холем азбуку ...);
г) Там де бы ся то вказовало як ефектівне – сотвориме на базе договора родічів «кіріломефодьскы класы» для дїтей восточных Славян, так і дїтей родічів іншых народів, проявляючих інтерес о навчаня своїх дїтей заповіту св. братів Кіріла і Мефодія (кіріліцю, візантійську руську духовність, културу, історію і под.);
ґ) як публічно выголосил председа влади СР пан Роберт Фіцо - Словеньску републіку собі сотворили Словаци про себе. Потім мы Русины закля жыєме в тотым штаті, і хочеме зістати Русинами, мали бы сьме ся снажыти быти максымально незалежны од штату. Таку релатівну незалежність од штату можемо здобыти лем пріватным подниканём. Зато будеме усиловати сотворили за помочі успішных русиньскых бізнісменїв Русиньску школу подниканя.
Ad 2.a) накілько довгодобо жыєме одорваны од выходной – візантїйской хрістіанской жрідловой културы, в околіци непідпоруючей духовність і културу кіріломефодской традіції є про нас жывотно важне оновити тото напоєня, доповнити дефіціт черпаня із восточной жрідловой културы і многосторонно розвивати нашы котакты з восточнославяньскыма народами. К тому будеме:
- укріпляти нашы котакты з Православной Церьквой на Закарпатю, Сербії ...;
- укріпляти нашы котакты з працовниками в сфері школства і културы на Закарпатю, Сербії ...;
- укріпляти і розвивати нашы бізніс котакты;
Ad 3.
a) ушыєме і высвятиме кіріломефодску заставу – тот сімбол заповіта св. братів Кіріла і Мефодія, же бы сьме ся під ним были годны зъєдинити;
б) в політічной сфері ново сформуєме вже існуючу партію Наш край як кіріломефодску партію, або сотвориме нову кіріломефодску партію;
в) Всерусскій центер затля немаме, но історія нас учіт, же бы сьме го мали мати. Зробиме вшытко про то, абы ся так стало. Резіденцієй того центера буде Русский дом в Пряшеві.
Ad 4.Будеме ся орьєнтовати на захованя і розвитя кіріломефодьской традіції, то є:
- будеме розвивати і укріпляти взаємно выгодну сполупрацю предностно з державами кіріломефодьской традіції;
- розвивати і укріпляти взаємно выгодну сполупрацю будеме і зо вшыткыма державами, інштітуціями котры акцептуют нашу орьєнтацію, припадно ю і підпорюют.
Позначкы:
1/ к розвинутю і наповниню высше зазначеных стратеґічных задач нашых проґрамовых тез можно доповнити таке множество конкретных задач, котре буде выходжати:
А/ з нашых можливостей і сил:
a) доданых штатом (дотачна політіка штату, чінна леґіслатіва штату включно самосправы ...);
б) властных можливостей (русиньскы спонзорi, русиньскы актівісты, сполупраца в рамках народностных меншостей вірных заповіту св. братів Кіріла і Мефодія...);
Б/ із нашых пріоріт становленых:
а) значінём єднотливых областей (акцій) про выратованя і розвиток русиньского народа;
б/ потрібностью становлїня высоты інвестіцій до єднотливых областей (акцій) про выратованя і розвиток русиньского народа.
2/ маркантна частина Русинів інклінує к віхінґовской – латиньской – западной орьєнтації. Тота орьєнтація ту є вже од зрады княза Святополка І. року (874). Тота дорога є вже пройдена і знаме де веде. В наслідок зради і пройденого путі взникли і дале ся з радов Русинів доповнюют Словаки. Прото мій погляд є такый, же надале:«перед русиньскым рухом суть дві дороги:
1) або ся єднозначно приголосит а буде поступати по путі розвоя непорушеного заповіта св. братів Кирила і Мефодія і так ся захраниме як русиньскый народ;
2) в другому припаді ся з нас стане єдно з словацькых наріч.» посмоть мою припомінку:
http://www.holosy.sk/sk/okruhly-stol-rusinov-slovenska-poveril-vedenim-p...
3/ дакотры Русини с котрыма єм бісїдовал суть того поглялу, же є барз важне, абы ся за помочі масово комунікачных средств (СМІ) публіка дізнала ся хто є досправдовым наслїдователем кіріломефодьского заповіта. Бізовнї є то барз важне, но думам собі, же іщі важніше є, досправжне наповнованя кіріломефодьского заповіта в жытї Русинів. Прото нам треба мати закотвену заповіт св. братів Кіріла і Мефодія в нашом проґраме.
Звязаны статьї:
 ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «Наше походжіня (общоруське) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
 ▪ «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
 ▪ «Сьме єднозначно Русины»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/s_mie_iednoznachno_rusiny
 ▪ «Divide et impera !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_o_okrughlim_stolyi_rusiniv_slovien_ska_
 ▪ «Мій погляд на сучасный русиньскый рух»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1
 ▪ «К: Прислаба ідентічность»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
 ▪ «Русины бы хотїли за уповномоченого чоловіка з підпоров влады?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusiny_by_khotyili_za_upovnomochienogho_cholovika_z_pidporov_vlady_
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Без русофільства русиньскый рух загыне!»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 
▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)»http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_ 
 ▪ «Діскусія-Diskusia» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Діскусія 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1
 ▪ «Вїнчаня»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ▪ «Cв. Літурґія» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
 ▪ «Послїднїй хрест славяньской церькви» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/poslyidnyii_khriest_slavian_skoi_tsier_kvi
 ▪ «Кіріломефодска духовність і култура»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 ▪ «К: Малоросія, або Україна: евразійськый Выход, або европскый Запад?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_malorosiia_abo_ukrayina_ievraziis_kyi_vykhod_abo_ievropskyi_zapad_
 Мілан СЕМАНЧІК, Тренчін. Опубіковано: 15. юна 2013 року на: http://www.holosy.sk/. Статья вышмарена! Оновена на www. rusyn-narod.ru. Актуалізація 21.02.2019***