Назад к списку

Otvorený list

Ako člen OSRS môžem nesúhlasiť, ale súčasne môžem akceptovať smer ktorý OSRS presadzuje v rusínskom hnutí. Nemôžem však akceptovať také jeho smerovanie, ktoré mu nedovoľuje pozdvihnúť svoj hlas proti závažnému porušovaniu ľudských práv a humanity na Ukrajine.


Konkrétne proti:
 - páchaniu vojnových zločinov;
 - nevytvoreniu bezletovej zóny nad miestami bojov, aby netrpelo civilné obyvateľstvo od leteckých úderov;
 - nevytvoreniu humanitárnych koridorov, aby civilné obyvateľstvo mohlo opustiť miesta bojov napr. do utečeneckých táborov ...;

 - absencii práce humanitárnych organizácií ako napr.: Červeného kríža ... .
Preto ukončujem svoje členstvo v OSRS.
Súvisiace články:
▪ «K posledným udalostiam na juhovýchode Ukrajiny»=«К остатнїм подїям на юговостоке Україны» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_ostatnyim_podyiiam_na_iughovostokie_ukrayiny
▪ «Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_list_svetovej_rady_rusinov_na_podporu_vlade_ukrajiny_pred_vstupom_krajiny_do_europskej_unie

Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené: 6. júna 2014 na: http://www.holosy.sk. Článok odstránený! Zámena odkazov na vyhodené články odkazmi na obnovené články 03.11.2018***