Назад к списку

Vlajky Ruska

 Za viac ako tisíc rokov svojej existencie Rusko niekoľko krát menilo svoje symboly (vlajku zástavy a erby). Prečo pod jednými farbami Rusko víťazilo silnelo, a pod inými slablo a prehrávalo? Najstarším symbolom našich predkov, používaným dávno pred Krstením Ruska, bolo červené plátno so zlatým slnkom, alebo jeho znakom. Ľudia oddávna prejavovali úctu slnku ako zdroju svetla a tepla. Mnohé národy obývajúce územie Východnej Európy, Sibíre a Centrálnej Ázie uctievali slnko a "červenú" farbu. Slovania a Sarmati vždy považovali červenú farbu za peknú, prekrásnu.


 I. ÚVOD:
 Od tých dávnych čias odkedy existoval ruský národ a Slovania, i po Krstení Rusi tradičnou vlajkou bola a vždy bude červená vlajka (Viď: 1.RusiSlovania). Ruské družiny pod velením svojich kniežat bojovali pod červenou vlajkou klinovej formy = vlajky s jedným cípom. Spodný bol odstrihnutý. Potvrdzujú to dokumenty dávnej ruskej histórie - maľby, letopisy, rytiny a iné artefakty.Podľa historikov zakladateľom staroruského štátu bolo veľkoknieža Novgorodské Rurik I. (vládol 862-879 v rámci Kyjevskej Rusi). V tej dobe existovali len vyslovene osobné erby a či znaky, ktoré nemali charakter rodových a tobôž štátnych znakov. Tie začali vznikať až v XVII. storočí. Po cára Petra I. vlajky, labarum, vexíliá, veľkokniežat a cárov boli ich osobnými znakmi. To že boli skoro výhradne červené, len dokazuje, že nadväzovali - preberali národnú tradíciu. A ľud to chápal, a takáto vlajka nebola len vlajkou ruského cára, ale i ruského ľudu. A pokiaľ pod takouto vlajkou spolu bojovali - tak Rusko víťazilo. Konkrétne:
 II. HISTORICKÝ PRIEREZ:
  A) Veľkoknieža Kyjevské a Novgorodské Oleg Prorok v rokoch 882-912 dosiahol víťazstvo v bojoch proti Chazarom a Byzancii pod červenou vlajkou (Viď: 2.OlegProrok);
  B) Veľkoknieža Kyjevské a Novgorodské Svjatoslav Igorevič v rokoch 965-985 dosahuje pod červenou vlajkou rozhodujúce víťazstvá v boji proti Chazarom (dobytie Sarkelu - Bielej Veže (Viď:3.Svjatoslav);
  C) Veľkoknieža Moskovské a Vladimírske Dmitrij Ivanovič Donský (1359-1389). Dosiahol rozhodujúce víťazstvo so svojim vojskom tiež pod červenou vlajkou. Konkrétne 08.09.1380 v Bitke na Kulikovom poli pri rieke Don (Tulská oblasť) proti mongolo-tatárskemu vojsku Zlatej Hordy, ktorému velil bekľarbek Mamaj Alaš Kijat. Za toto víťazstvo získal svoj prívlastok Donský (Viď:4.DmitrijDonskoj);
  D) Veľkoknieža a cár Moskovský Ivan IV. Hrozný v bojoch o Kazaň (Kazanské chánstvo - pozostatok vplyvu Zlatej Hordy) 23 augusta — 2 októbra 1552 zvíťazil pod červenou vlajkou (Viď:5.IvanHrozný, Viď: 5.IvanHrozný (a);
   Takéto úspechy ruského národa neušli pozornosti globálnemu prediktorovi - GP. Boli v rozpore s jeho úsilím o globalizáciu. GP prostredníctvom Angličanov, Holanďanov a vnútornej opozície vyvolali zmätok = смуту v Rusku a tak sa im podarilo likvidovať cársku dynastiu Rurikovcov. (Anglický lekár otrávil celú rodinu cára Ivana Hrozného). Dosadením k moci dynastie Romanovcov, preferovaných GP bola postupne nastoľovaná kontrola nad Ruskom. To sa prejavilo za vlády cára Alekseja Michajloviča Tyšajského - otca Petra Aleksejeviča I. mimo iného v podobe negatívneho vplyvu zahraničných špecialistov na riadenie štátu a v podobe pokusov nanútiť Rusku vlajku trikolóru ako oficiálnu štátnu vlajku, čo by vajadrovalo podriadenosť a ovládateľnosť Ruska GP.
 E) Za vlády cára Alekseja Michajloviča Tyšajského - otca Petra Aleksejeviča I. sa prvý krát uskutočnil pokus prezentovať vlajku bielo-modro-červenú trikolóru v pozícii ruskej vlajky a zástavy. Nakoľko Rusko je veľký euroázijský štát stretli sa tu záujmy dvoch krídel GP a to 1) euroatlantického, ktorý presadzoval pre Rusko bielo-modro-červenú trikolóru a 2) bielo-žlto-čiernu trikolóru, ktorú pre Rusko presadzovalo euroázijské krídlo GP. Nuž a samozrejme v hre bolo i vlastenecké krídlo, ktoré presadzovalo za oficiálnu štátnu vlajku národnú červenú.
 Napriek všetkej snahe GP nikto, ani z dynastie Romanovcov t.j. poslednej ruskej cárskej dynastie, nepovažoval žiadny variant trikolóry za ruskú vlajku a či zástavu. Peter I. napriek tomu, že bol vychovávaný na to, aby Rusko zlikvidoval, po svojom nástupe na cársky trón sa snažil oslobodiť Rusko od tohto škodlivého vplyvu zahraničných špecialistov a GP.V ruskej armáde znížil počet vysokých dôstojníkov zo zahraničia, otvoril sociálne výťahy. Ako príklad možno uviesť odchovanca Petrovho hniezda Alexandra Daniloviča Menšikova. Ktorý postupne nadobudol postavenie a tituly knieža, gróf. Ďalej možno uviesť veľké víťazstvá cára Petra I. na bojovom poli, ktoré dosiahol pod národnou červenou vlajkou:
  * vo vojne s Osmanskou ríšou, keď dobil Azov (1696);
  * v Bitke pod Poltavou o prístup k Baltskému moru, keď 08.07.1709 porazil švédskeho kráľa Karola XII. (Viď:6.PeterPrvý1696);
  - V roku 1705 cár Peter I. čiastočne ustupuje tlaku Anglicka, ktoré mu pohrozilo, že jeho lode plávajúce pod červenou zástavou bude potápať ako pirátske lode, a uzákoňuje vlajku trikolóru len ako oficiálnu vlajku ruského obchodného loďstva a námorníctva. Toto rozhodnutie bolo uvedené do života (Viď:7.PeterPrvý1705). Napriek tomu, ako i napriek iným skutočnostiam, ktorými založil míny pod ruské impérium, jeho nespornou zásluhou je, že bielo-modro-červenú trikolóru neuzákonil ako plnohodnotnú štátnu vlajku. Dokazuje to i fakt, že:
  F) Najsvetlejšie knieža, gróf, generál-feldmaršál Michail Illarionovič Goleniščev-Kutuzov bojoval a víťazil vo všetkých bitkách vrátane Bitky pri Borodine 07.09.1812 proti Napoleonovi I. Bonapartovi pod červenou vlajkou (Viď: 8.MichailKutuzov);
  G) V nasledujúcich rokoch pokračoval vo vládnych kruhoch Ruského Impéria, ale i na stránkach tlače boj o presadenie rôznych variantov trikolóry:  bielo-modro-červenej, čierno-žlto-bielej a pod na miesto ruskej oficiálnej štátnej vlajky. Prijímali sa rôzne vzájomne si odporujúce nariadenia, často nezodpovedajúcej právnej sily. Jednota vo vládnych kruhoch a tobôž jednota medzi vládnucimi kruhmi v čele s cárom na jednej strane a národom na druhej strane nebola dosiahnutá. Problém vyriešila až:
  H) Ruská revolúcia v roku 1917, ktorá sa nekonala pod bielo-modro-červenou vlajkou, ale pod červenou. Pod tlakom revolučných síl sa po buržoáznej revolúcii 1917 ruský cár Nikolaj II. zriekol trónu. Moc prevzala buržoázna Dočasná vláda. Jej podriadené právne orgány dňa 25.04. (08.05) 1917 ešte prijali rozhodnutie v prospech štátnej vlajky v podobe trikolóry bielo-modro-červenej. (Viď:7.PeterPrvý1705). Nasledovala:
 CH) VOSR (Veľká októbrová socialistická revolúcia) ktorá vypukla 25. októbra (07.11.) 1917. Od tohto termínu, de iure od 13.04.1918 do rozpadu ZSSR 26.12.1991 bola štátnou, národnou vlajkou Sovietskeho Ruska tradičná, odveká červená vlajka (Viď: 9.RSFSR1918, Viď: 9.SSSR19240412).
  I) Po rozpade ZSSR t.j. po 26.12.1991 bola silami GP a domácej opozície dosiahnutá kontrola nad Ruskom. Následne bola Rusku opätovne vnútená vlajka trikolóra teraz už ako plnohodnotného štátneho symbolu Ruskej Federácie. Pozri časť III. Zhrnutie bod 1-5) Čo vyjadruje podriadenosť a ovládateľnosť Ruska GP a to konkrétne jeho euroatlantickému bloku (Viď: 11. BorisJelcin1991) (Viď:7.PeterPrvý1705);
  III. ZHRNUTIE HISTORICKEJ ČASTI:
  A) Červená vlajka bola:
  1.) Najstarším symbolom našich predkov používaným dávno pred Krstením Ruska, Tento symbol predstavovalo červené plátno so zlatým slnkom, alebo jeho znakom;
  2.) Ruské družiny pod velením svojich kniežat bojovali pod červenou vlajkou klinovej formy = vlajky s jedným cípom. Spodný bol odstrihnutý. Vlajky týchto kniežat, veľkokniežat a cárov tej doby boli osobnými znakmi.To že boli výhradne červené, len dokazuje, že nadväzovali - preberali národnú tradíciu. A ľud to chápal. A takáto vlajka nebola len vlajkou ruského cára, ale i ruského ľudu. A pokiaľ pod takou vlajkou bojovali -tak Rusko víťazilo. Tak tomu bolo po cára Petra I., teda do roku 1705, ale je dosť príkladov, že i po ňom;
   3.) Nasledovala cca 200 ročná prestávka charakterizovaná kompromisným riešením cára Petra I. Uzákonením vlajky trikolóry len ako oficiálnej vlajky ruského obchodného loďstva a námorníctva. (Viď:7.PeterPrvý1705):
  - na jednej strane Rusko malo oficiálnu vlajku svojho obchodného loďstva a námorníctva. A na druhej strane, v ostatných sférach života Ruského Impéria zostal stav nezmenený. Veľkokniežatá, vojvodcovia, Cirkev používali svoje vlajky a národ pod nimi bojoval ... Ruskou národnou vlajkou zostala červená vlajka, pod ktorou Rusko a jeho ozbrojené sily dosahovali svoje rozhodujúce víťazstvá;
 - prijímané rozhodnutia ruským cárom a jeho administratívou v tejto otázke boli zmätočné, a neboli akceptované. Výsledkom bola patová situácia: Rusko nemalo štátnu vlajku, ktorá by bola akceptovaná na národnej úrovni;
   4.) Po cca 200 rokoch, v dôsledku víťaznej VOSR (Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie), ktorá vypukla - 25. októbra (07.11.) 1917 sa Rusko vrátilo k svojej tradičnej červenej národnej vlajke so zlatým obrázkom a to komplexne - i na štátnej úrovni. A táto červená národná vlajka bola súčasne plnohodnotnou oficiálnou štátnou vlajkou ruského národa do rozpadu ZSSR t.j. do 26.12.1991 (Viď: 9.RSFSR1918, Viď:9.SSSR19240412);
 B) Bielo-modro-červená vlajka bola (je):
  1.) od roku 1705 symbolom ruského obchodného loďstva a námorníctva;
  2.) skutočne štátnou vlajkou, symbolom Ruska od vypuknutia februárovej revolúcie 23.02.(08.03.) 1917, prípadne od 2. (15.) marca 1917 - t.j. od zvrhnutia cára Nikolaja II. až do Veľkej Októbrovej socialistickej revolúcie 1917 roku (de jure) — do 13.04.1918, teda do prijatia Nariadenia Všeruského Centrálneho Výkonného Výboru o ustanovení vlajky RSFSR);
  3.) v dobe občianskej vojny 1918 - 1923 symbolom Ruského Impéria, ako protipólu červenej vlajke Sovietskeho Ruska;
  4) v dobe od 27 decembra 1942 do 12 mája 1945 bola vlajkou ROA - Ruskej oslobodeneckej armády (vlasovcov), ktorí bojovali po boku Fašistického Nemecka v 2. svetovej vojne proti Sovietskemu Rusku;
  5) od rozpadu ZSSR 26.12.1991 je až po súčasnosť plnohodnotným štátnym symbolom Ruska (Viď: 11. BorisJelcin1991) (Viď:7.PeterPrvý1705);
  IV. ZHODNOTENIE:
  Čo to znamená ? Je to návrat k veľkosti Petrovských premien, alebo naopak? Poďme a preanalyzujme, aká vlajka sa viac hodí Rusku na pozícii štátneho symbolu, a či Rusko bude musieť uskutočniť opäť zmenu značky. Aké perdnosti a nedostatky má každá z vlajok?
  A) Ruská vlajka trikolóra
  1) Táto vlajka sa objavila prvý krát na pozícii ruskej vlajky a zástavy za vlády cára Alexeja Michajloviča Tyšajského - otca Petra Alexejeviča I. cestou malej úpravy holandskej vlajky;
  2) Stala sa symbolom nie vojenských úspechov Ruska za vlády cára Petra I., ale symbolom obchodného loďstva;
  3) Znovuzrodená, i keď na krátke obdobie buržoáznou Dočasnou vládou. Preto hovoriť o nej, že je to len čisto vlasovská vlajka, nie je korektné;
  4) Vlajka trikolóra nebola nikdy symbolom vážnych - dôležitých úspechov ruských zbraní;
  5) Vlajka trikolóra sa stala symbolom porážky Ruska v rusko-japonskej vojne na začiatku XX. storočia;
  6) Vlajka trikolóra bola vlajkou ROA - Ruskej oslobodeneckej armády (vlasovcov). Pod touto vlajkou vlasovci po boku fašistického Nemecka "oslobodzovali" Sovietske Rusko od Rusov Viď: 

Власовский триколор: какой флаг - такое и государство = Vlasovská trikolóra: aká vlajka, taký i štát https://fishki.net/1266797-vlasovskij-trikolor-kakoj-flag---takoe-i-gosudarstvo.html
  7) Vlajka trikolóra sa stala symbolom neúspechov v I. svetovej vojne a krachu Ruského impéria;
  8) Vlajka trikolóra sa stala symbolom zrady a krachu Ruska po rozpade ZSSR;
  9) Až v súčasnosti, vďaka V.V. Putinovi je táto ruská vlajka trikolóra naplňaná novým pozitívnym obsahom.

  B) Ruská vlajka červená
  1) Je dávnym symbolom Rusov, Slovanov a iných národov Euroázie;
  2) S ňou sú spojené víťazstvá ruských veľkokniežat a cárov Ivana IV. Hrozného, Petra I., Kataríny II.;
  3) Stala sa symbolom Víťazstva Sovietskeho Ruska v II. svetovej vojne (Viď: 10.ZnamjaPobedy1945);
  4) Stala sa symbolom úspechov Sovietskeho Ruska v kozme, športe, umení a vede;
  5) Stala sa symbolom Internacionály (medzinárodnej solidarity pracujúcich)
  6) Stala sa symbolom ZSSR - jednej z dvoch svetových superveľmocí;
  7) Červená vlajka bola symbolom zväzu rôznych národov (od červenej vlajky uctievateľov slnka - po červenú vlajku medzinárodnej internacionály;
   Mienka jedného z užívateľov sociálnych sietí:
  "Športovci z Ruska sa na Olympijských hrách zúčastnia pod neutrálnou vlajkou. Ani jeden neodmietol zúčastniť sa. Predpokladajme, že ruská vlajka - trikolóra nič neznamená. Pod vlajkou trikolórou nedobíjalo Sovietske Rusko Reischstag v Berlíne, s touto vlajkou neletel prvý človek do vesmíru. Nie pod touto vlajkou položili desiatky odvážnych svoj život útočiac na Štít Komunizmu. No pod touto vlajkou trikolórou boli podpísané dohody z Khasavyurt v Dagestane dňa 30. 08. 1996. Čo bolo priznaním hanebnej porážky vo vojne, ktorú sa hanbili nazvať vojnou. Bolo by ver zvláštne žiadať od "športovcov z Ruska" vzdať sa medailí a finančných odmien za umiestnenie, kvôli takejto vlajke. To Jegorovu a Kantarijovi (sovietsky vojaci, ktorí vztýčili vlajku Sovietskeho Ruska nad Ríšskym snemom v Berlíne) bolo ľahko, oni vztyčovali inú vlajku, nuž a našim športovcom vzdať sa peňazí je ťažko. Možno to pochopiť."

  V) ZÁVER:
  A) Historicky ruskou vlajkou bola a vždy bude národná červená vlajka;
  B) Bielo - modro červená trikolóra sa v Rusku objavila v súvislosti s globalizáciou. Keď euroatlantický blok globálneho prediktora prostredníctvom vyvolania zmätku = смуты v Rusku likvidoval cársku dynastiu Rurikovcov a dosadil dynastiu Romanovcov, plne preferovaných GP, čím dosiahol čiastočnú kontrolu nad Ruskom;
  C) Po VOSR sa Rusko vrátilo k svojej tradičnej červenej národnej vlajke so zlatým obrázkom, ako k plnohodnotnej štátnej vlajke;
  D) V dôsledku zrady sovietskej partokracie, následného nárastu vplyvu domácej opozície sa ZSSR rozpadol. Moci v Ruskej Federácii sa 26.12.1991 ujali sily, ktoré dosiahli, že Ruská Federácia sa vzdala svojej suverenity a prijala podriadenú úlohu a politiku. Tak bola GP dosiahnutá kontrola nad Rusom a následne Rusko dostalo vlajku trikolóru, ktorá vyjadruje jeho úroveň suverenity;
  E) Ak Rusko, alebo akýkoľvek iný štát chce získať plnú suverenitu, musí:
  * stávajúcu vlajku ctiť, hrdo niesť, tak, ako je nesená vojakmi na vojenských prehliadkach;
  * vážiť si vlastný štát, bez ohľadu na to, akú má v súčasnosti vlajku;
  * nepripustiť, aby niekto - vrátane zahraničia ponižoval jeho súčasnú vlajku;
  * dbať, aby nikto okrem vedenia štátu nerozhodoval o štátnej symbolike, ináč nemôže byť ani reči o nejakej štátnej symbolike;
  + tieto vyššie uvedené body hovoriace o nutnosti hrdosti a neprípustnosti ponižovania vlastných symbolov su dôležité i preto, lebo len jedinci sa zaoberajú globálnou politikou a majú o tejto otázke zodpovedajúce vedomosti, ktoré nie sú dostupné radovému občanovi;
  * rozvíjať ekonomiku a spoločnosť;
  * prejavovať svoju konceptuálnu vôľu a uskutočňovať svoju politiku na globálnej úrovni;
  * následne bude môcť samostatne prijať rozhodnutie o návrate k historickej národnej vlajke. No len vtedy, keď na to bude pripravený, keď si vydobije svoju plnú suverenitu, keď jeho súčasnú, stávajúcu vlajku si budú vážiť ostatné národy na celom svete. Keď už nebude dôležité, kto ju dal, za akých podmienok, ako sa to prežívalo, ako to bolelo a prebolelo;
  * Tento návrat historickej vlajky treba uskutočniť jedine prostredníctvom zákonodarného procesu a bez akýchkoľvek sociálnych otrasov.
  F) Nesmrteľný pluk - Безсмертный полк
  * Je občianskou iniciatívou. Z hľadiska spomienky, vzdania úcty, obnovy pamäte na padlých bojovníkov a umučených obetí rôznych národov a národností, ktorí za cenu svojich životov ubránili právo na život ruského národa a iných národov, ktoré mali byť vyhubené v mene získania životného priestoru pre Übermensch - nadľudí nemeckej fašistickej Tretej ríše - Drittes Reich;
  * Padlí a umučení, ktorých si pripomíname a vzdávame im úctu bojovali i proti tým, ktorí s bielo - modro - červenou trikolórou prišli plniť a usilovne plnili Hitlerovu direktívu plného zničenia ruského národa a iných národov s cieľom rozšírenia životného priestoru pre nemeckú "árijskú" rasu - pre nemeckú Tretiu ríšu - Drittes Reich;
  * Preto v radoch Nesmrteľného pluku - Безсмертного полка štátna vlajka Ruskej Federácie nie je štátnou vlajkou. Stáva sa symbolom pamäte a vzdania úcty esesákom, vlasovcom a iným zradcom, ktorí slúžili Hitlerovi. Teda súčasná ruská bielo-modro-červená štátna vlajka je všade štátnou vlajkou, ovšem mimo sprievodu Nesmrteľného pluku - Безсмертного полка. V tomto sprievode nemá byť. Mali by sme mať jasno: sme proti fašizmu, alebo chceme fašizmus. A obdobne by sme sa mali rozhodovať i pri ďalších občianskych aktivitách;
  * Do sprievodu Nesmrteľného pluku - Безсмертного полка patrí vlajka Víťazstva - Победы (Viď: 10.ZnamjaPobedy1945 = Viď 9. SSSR 12.04.1924);
  * Kto vedome vezme do rúk štátnu vlajku trikolóru Ruska a pôjde s ňou manifestovať do radov Nesmrteľného pluku, ten vedome zmení súčasný ruský štátny symbol na vlasovskú handru a sám sa stane ohavou. Dôležité je vidieť v tomto smere i trend, keď je snaha všetko pomiešať, postaviť rovnítko medzi Stalina a Hitlera ..., snahu vo väčšej miere oceňovať veteránov bojujúcich na strane Fašistického Nemecka. Až v konečnom výsledku dobrí budú len fašisti;
  * Je vôbec rúhaním vo vzťahu k pamäti našich predkov, otcov a dedov, ktorí zachránili svet od hnedého fašistického moru, ktorí ubránili samotné právo žiť na tejto Zemi ruskému národu a iným národom a národnostiam, keď pred vlajkou Víťazstva je nesená vlajka bielo-modrá-červená trikolóra tých, ktorí prichádzali zabíjať ruský národ a iné národy. Vždy, keď sa objavila táto bielo-modro-červená trikolóra, tak prichádzala s tými, ktorí zabíjali ruský národ a iné národy predovšetkým Ruského impéria;
  * Rúhaním je, keď symbol Víťazstva Mauzóleum V.I.Lenina je pri prehliadkach na Červenom námestí zakrytý. No to súvisí s úrovňou suverenity Ruska.
   Zdroj:
 • Флаг России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
 • История российского флага http://www.opoccuu.com/220811.htm
 • Валерий Пякин. История российского флага https://www.youtube.com/watch?v=ZiGO993YtWs
 • Пякин В. В. Цвета флагов, государственная символика https://www.youtube.com/watch?v=VlkvBbRB4og
 • Какой флаг древнее? Иван Грозный и Дмитрий Донской сражались под красными знамёнами! https://zen.yandex.ru/media/id/5aa1032455876b4bdf4a9e63/kakoi-flag-drevnee-ivan-groznyi-i-dmitrii-donskoi-srajalis-pod-krasnymi-znamenami-5af2a5248c8be36795a8594e
 • Исторически верный флаг России. Аналитика Валерия Пякина. https://www.youtube.com/watch?v=XJkJywQ35P8
 • НУЖНА ЛИ РОССИИ СМЕНА ЕЕ СИМВОЛОВ? https://www.newsli.ru/news/russia/obschestvo/28160
 • Власовский триколор: какой флаг - такое и государство = Vlasovská trikolóra: aká vlajka - taký i štát https://fishki.net/1266797-vlasovskij-trikolor-kakoj-flag---takoe-i-gosudarstvo.html
 • Валерий Пякин. Об осмысленности участия в акции «Бессмертный полк» с флагом РФ https://www.youtube.com/watch?v=APdWUfSmFqY
  Súvisiace materiály:
  ⋆ VOSR 100 výročie - význam http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
  ⋆ Vlajka Slovenska https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Slovenska  

  Fotografie:
  1
.Rusi Slovania
   2. 
Veľkoknieža Oleg Prorok 
  3.
Veľkoknieža Svjatoslav 
  4. Veľkoknieža Dmitrij Donskoj

  5. Veľkoknieža a cár Ivan Hrozný  5. Veľkoknieža a cár Ivan Hrozný (a) 

  6. Cár Peter Prvý 1696
  7
. Cár Peter Prvý 1705 
 8.
 Michail
Kutuzov - Borodino  


 9. RSFSR 1918

   9. SSSR 12.04.1924

   

  10. Vlajka Víťazstva 1945 = Знамя Победы 1945 

 

  11. Boris Jelcin (vľavo), Alexander Koržakov (vpravo), Viktor Zotov (za Koržakovom), Vjačeslav Bragin a ďalší spiklenci po víťaznom ozbrojenom útoku na parlament zasadajúci v Bielom Dome v Moskve 21.08.1991.  
 

  Ďakujem všetkým, ktorých materiály písomné, fotografie som pri spracovaní a napísaní môjho článku použil. A to ako tých, na ktorých odkazy uvádzam v zdroji, ale i tých, ktorých som možno zabudol uviesť. Verím, že tak činia i iní pri využívaní mojich materiálov.
  Milan Semančík, Trenčín 05.01.2020 prepracované a zverejnené 10.01.2020, aktualizácia 17.01.2020, oprava chýb 04.02.2020***