Назад к списку

Chrám Vzkriesenia Kristovho/Hlavný chrám Ozbrojených síl Ruska

 Pán J.K. mi poslal e mail v ktorom ma informoval, že sa zúčastnil memoriálnej slávnosti - odobratia prste zeme z hrobov sovietskych vojakov, ktorá bude uložená v základoch Hlavného chrámu Ozbrojených síl Ruskej federácie. Pozaujímal som sa bližšie o tejto akcii.


 Na internete som našiel pekný článok, ktorý o tejto udalosti priniesol správu viď: «SPOMIENKOVÁ CESTA» – ODOBRATIE PRSTE ZEME Z HROBOV SOVIETSKYCH VOJAKOV NA SLAVÍNE https://www.kgsr.sk/aktuality/spomienkova-cesta-odobratie-prste-zeme-z-hrobov-sovietskych-vojakov-na-slavine/
 
Ja k tomu dodávam:
 Храм Воскресения Христова или Главный храм Вооружённых сил России = Chrám Vzkriesenia Kristovho alebo Hlavný chrám Ozbrojených síl Ruska — tento chrám sa stavia 63 kilometrov od centra Moskvy v primoskovskom meste Kubinka v Parku «Патриот», na počesť Vzkriesenia Kristovho. Je venovaný 75 - výročiu Víťazstva vo Veľkej Vlasteneckej vojne a bojovým hrdinstvám ruského národa vo všetkých vojnách, ktoré osud Rusku priniesol.
 Výška chrámu spolu s krížom 95 metrov;
 Priemer hlavnej kupoly 19,45 metra (= rok konca Veľkej Vlasteneckej vojny = 1945);
 Výška zvonice 75 metrov (v roku dokončenia chrámu = 2020 to bude 75. výročie od skončenia Veľkej Vlasteneckej vojny = 1945);
 Výška malých kupol 14,18 metra (1418 dní trvali boje Veľkej Vlasteneckej vojny);
 Plocha chrámového komplexu 11 tisíc m2;
 Kapacita chrámového komplexu 6 tisíc osôb.
 Zvony boli odliate vo Voronežskom závode odlievania. Vzhľad zvonov bol vypracovaný na základe ornamentov, ktoré budú zdobiť chrám. Na zvonoch je výtvarne znázornená téma Víťazstva vo Veľkej Vlasteneckej vojne a ikony ochráncov ruského vojenstva. Hlavný zvon - evanjelista je vyzdobený basreliéfmy, ktoré zobrazujú kľúčové udalosti Veľkej Vlasteneckej vojny. Výroba zvonov trvala pol roka. Váha všetkých zvonov (18-násich) činí viac ako 20 ton. Najväčší zvon váži 10 ton. 18-násť zvonov symbolizuje 18 druhov vojsk. Na jednej strane zvona je emblém druhu vojsk. Na druhej strane je jeho svätý ochránca. 23. augusta boli zvony nainštalované do zvonice chrámu. Zvony sú zhotovené z vysokolegovanej ocele s koefecientom pevnosti ktorý dáva možnosť počítať so životnosťou od 300 do 1500 rokov.
 Kupola 15.11. 2019 na chrám položili 80 tonovú centrálnu kupolu, ktorej výška i priemer činí 12 metrov. Celkove má chrám 6 kupol. Z toho jedna centrálna = 80 ton, štyri kupoly okolo centrálnej+ jedna na zvonici (každá zo satelitných kupol váži 34 ton). 
 Možnosť prispieť finančnou čiastkou na výstavbu tohto chrámu: Na tento účel bol vytvorený dobročinný fond «VZKRIESENIE» = БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОСКРЕСЕНИЕ»
https://fondvoskresenie.ru/ Každý kto chce, môže prispieť ľubovoľnou finančnou čiastkou prostredníctvom tohto fondu na výstavbu Hlavného chrámu Ozbrojených síl Ruska. Ja som na jeho výstavbu už prispel. Možno tak učiniť takto: Pod názvom vyššie uvedenej hlavnej webovej stránky tohto chrámu nájdete v ponuke:
 a) ПОЖЕРТВОВАТЬ = darovať;
 b) Банковские карты = bankové karty;
 c) Введите сумму пожертвования = zadajte výšku darovanej sumy (v rubľoch);
 d) Введите ФИО = zadajte priezvisko, krstné meno, meno po otcovi;
 e) Введите Ваш адрес электронной почты = zadajte Vašu e mailovú adresu;
 Kliknite na nápis:
 f) Перейти к оплате = prejdite k zaplateniu;
 g) Ukáže sa Vám klasická banková karta. Po vyplnení na nej všetkých údajov už len stačí kliknúť na červený obdĺžnik s nápisom Оплатить = zaplatiť.
 Potom (po nejakom čase) až budú prijaté a spracované platby, a tieto budú zverejnené, môžte sa nájsť v zozname darcov, ktorý si otvoríte pod názvom hlavnej stránky v ponuke ЖЕРТВОВАТЕЛИ = darcovia.
 Zdrojové materiály + foto: z ruského internetu
 Súvisiace materiály:
 ⋆ Našimi nepřáteli jsme my sami
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nasimi_neprateli_jsme_my_sami_
 ⋆ Нашыма ворогами сьме мы сами
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nashyma_voroghami_s_mie_my_sami_
 ⋆ Cyrilometodská duchovnosť a kultúra (pokus o definíciu)
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ⋆ Кіріломефодска духовність і култура
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 ⋆ Výzva Atoských bratov k domobrane Donbasu
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/vyzva_atoskych_bratov_k_domobrane_donbasu_
 

 
 Milan Semančík, Trenčín 10.02.2020***