Назад к списку

Kríza pravoslávia

     Kto vyvolal krízu pravoslávia

     Spojené štáty americké sa pričinili o vyvolanie súčasnej krízy pravoslávia, povedal minister Zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov na tlačovej konferencii vysielanej 14.01.2022 televíznym kanálom rbc.ru.
     Spojené štáty vytvorili v tejto veci „špeciálny mechanizmus“: osobitného vyslanca pre náboženskú slobodu, ktorý sa v skutočnosti neangažoval v otázke slobody vierovyznania. Ale vo zvyšovaní vplyvu USA prostredníctvom financovania Konštantinopolského Patriarchátu. A v presadení súčasného patriarchu Bartolomeja na post konštantinopolského patriarchu s úlohou, že bude bude presadzovať líniu smerujúcu k rozdeleniu, a to v prvom rade na Ukrajine. Líniu smerujúcu k vytvoreniu tamojšej schizmatickej nekánonickej pravoslávnej cirkvi na Ukrajine, čo spôsobilo vážne nezhody v celom pravoslávnom svete.
    Táto situácia, poznamenal Lavrov, spôsobila najvážnejšie rozpory v celom Pravoslávnom svete.
    Moja poznámka:
    po dobytí a vyplienení Konštantinopola (Carihradu) zradnou, bratovražednou rukou IV. križiackej výpravy 13. (12. – 14) apríla 1204, organizovanou a vyslanou Rímom. A po jeho definitívnom páde spolu so zostatkami Byzantskej = Východorímskej ríše do rúk osmanských Turkov, Kresťanstvo navždy stratilo Konštantinopol a celé územie Byzancie, jej obyvateľstvo, východnú byzantskú duchovnosť a kultúru. Od uvedenej doby pravoslávny veriaci boli a sú v islamskom prostredí len trpení. Z relatívne nedávnych pogromov možno spomenúť:
     - pogrom v roku 1954; 1955;
     - pokusy úspešné i neúspešné s kladením výbušnín pod pravoslávne chrámy v rokoch 1994, 03.12.1996;
     - zatváranie pravoslávnych bohosloveckých škôl 1971;
     - od roku 1992 je Tureckom vedená psychologická vojna proti patriarchátu.
     A tak Konštantinopolský patriarchát žil a žije len vďaka milosti Osmanského impéria a jeho následníka Turecka. Z Konštantinopola sa stal Istanbul. A tak fakticky už neexistuje Konštantinopolský patriarchát, ale Istanbulský patriarchát.
     Na území Turecka činí počet pravoslávnych ovečiek celkom 2 až 3 tisíc. V zahraničí má tento patriarchát relatívne dosť ovečiek. Z uvedeného je zrejmé, že vzhľadom na jeho dlhodobé existenčné problémy je vedenie patriarchátu a riadenie jemu podriadených cirkví, metropólií, biskupstiev veľmi ovplyvniteľné. Predovšetkým Tureckom a tiež ako vidíme i USA.Treba si otvoriť oči. "Konštantinopolský patriarchát" predstavuje sám o sebe len minulý lesk a dávnu slávu. S týmto leskom a slávou obchoduje. A to na škodu tradíciám východného Kresťanstva a jeho veriacich. V dôsledku uvedeného RPC - Ruská pravoslávna Cirkev dňom 17.08.2018 v svojich bohoslužbách už nespomína Konštantinopolského teraz už Istanbulského patriarchu, ktorým je v súčasnosti Varfolomej / Bartolomej. Na základe tradície bol do uvedeného dňa spomínaný ako prvý.
     Zdrojové materiály:
    * Лавров обвинил в кризисе в православии политику США = Lavrov z krízy pravoslávia obvinil USA
https://www.kommersant.ru/doc/5170166
    * Патриарх Варфоломей не может быть лидером православных, считают в РПЦ = Patriarch Varfolomej nemôže byť lídrom pravoslávnych
https://ria.ru/20211002/patriarkh-1752811462.html
    * Синод РПЦ постановил не поминать константинопольского патриарха Варфоломея = Synoda Ruskej pravoslávnej cirkvi sa rozhodla nepripomínať si patriarchu Bartolomeja Konštantínopolského
https://regnum.ru/news/2482307.html
     Súvisiace materiály:
    ⬦ Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku
https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
    ⬦ Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії
https://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
     Milan Semančík, Trenčín 17.01.2022***