Назад к списку

Našimi nepřáteli jsme my sami

Prinášam vám duchovné poslolstvo ktoré predniesol v svojej kázni rimokatolícky kňaz, bohemista, lingvista a pedagóg prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., dr.h.c, na kázni Ekumenickej bohoslužby za obete totality v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Prahe, 1. marca, kde bol zavŕšený deviaty ročník Mene Tekel. Kázeň vyvolala veľkú pozornosť. Bohoslužbe, na ktorej vystúpili predstavitelia kresťanských cirkví, predsedal Dominik Jaroslav kardinál Duka OP. Skladbu bohoslužby pripravil arcibiskupský ceremoniár, jáhen Vojtěch Mátl.


Lidé, lidé,
dovoluji si vás oslovit tímto nejvyšším možným titulem, protože člověk je obrazem Boha a je ozdoben výsostnými znaky: rozumem, svědomím a zodpovědností. Sešli jsme se tu, abychom vzpomenuli obětí válek a totalitních režimů, zejména toho, který je nám historicky nejblíž. Dnešní pietní slavnost dostala jméno Mene Tekel. Tato tajemná slova se objevila na zdi paláce Nabukadnesorova syna, když hodoval a zneuctil posvátné nádoby odcizené z Jeruzalémského chrámu. Oznámila pád jeho říše, protože se nepoučil z příběhu vlastního otce.
Jsme přitom na místě, které je symbolem našich národních dějin. Je to chrám, který po staletí vznikal podle přesně stanoveného řádu a stal se ztělesněním ideálu, který vedl naše otce a dědy. Sama o sobě tato katedrála oním ideálem není, protože ten stojí vysoko nad ní směrem označeným odvážně vzpřímenými věžemi. Odtud k lidem promluvil Bůh. Slyšeli jsme jeho slova platná pro Izraelity v zajetí stejně jako pro stavitele tohoto chrámu. Jsou bolestně platná i dnes. Odtud k nám poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby nám ukázal, kdo jsme. Že jsme lidé, jen lidé spěchající ke smrti. Ale také, aby nám zvěstoval, že ideálem člověka je být obrazem Boha. Podobat se Kristu. To je pravda života, celý jeho smysl — jít k tomuto ideálu.
Pokaždé tu někdo mluví. Dnes ten úkol připadl mně. Je mi úzko, protože mluvím před Vševědoucím, a uvědomuji si, že nestojím před vámi, ale před těmi, kdo pro tento ideál, pro pravdu života, byli schopni svůj pozemský život nasadit. Dělat to pro sebe by nedávalo smysl. Život se pokládá za druhé. Ti, na něž tu myslíme, to udělali kvůli nám. Je mi určeno promluvit. Zde jsem, abych konal, co mám konat.
Více než vzpomínat, je třeba se poučit. Ti, o nichž přemýšlíme, zemřeli především proto, že si lidé včas nepřipustili, že jsou ohroženi. Je třeba se poučit, neboť jsme opět ohroženi a opět si to nechceme přiznat. Říkáme: Žijeme v míru, přitom se bojuje, útočí a zabíjí. Ve své hlouposti a pýše poučujeme celý svět. Říkáme: Náboženské války jsou středověký nesmysl. Očekáváme, že všichni odhodí svého Boha, protože my jsme to udělali. Ale oni to neudělají, protože na nás vidí, kam to vede — naše kultura se rozpadá a vymíráme. Říkáme, že s nimi musíme vést dialog, ale oni nás nebudou poslouchat, protože chtějí mluvit o náboženství a my žádné nemáme, protože jsme nekonečně liberální. Říkáme, že si máme jeden druhého vážit, ale oni si nás vážit nemohou, protože oni jsou schopni pro svou pravdu položit život, ale my budeme ustupovat a podle jejich diktátu zakročíme proti každému, kdo se přizná ke znamení Kristova kříže. Říkají nám, že nejsme tolerantní, a mají pravdu, protože nejsme tolerantní ani k sobě navzájem. A nedejme se mýlit, naši politici se vůbec nezajímají o Islám, ale o petrolej a prodej obnošených zbraní. My jim to nemůžeme vytknout, neboť je sice máme za krátkozraké hlupáky, ale nesmíme to přiznat, protože jsme je zvolili. Navíc cítíme, že to jsou ti nejhodnější z nás, protože na slovo poslouchají jiné, kteří jim, sami bez tváře, odněkud nařizují. Tušíme, že odněkud, kde se hraje ruleta s fiktivními penězi, které ovšem někdy musí být podloženy naší prací, popřípadě životy.
Usilujeme o mír na Ukrajině, ale sami jsme připustili, aby byl ohrožen, a spěcháme se přiživit, protože nepřiznáme, že nejde ani o Ukrajince, ani o Rusy, ale opět o peníze a rovnováhy bank, které se rozkymácely jako lodě, když se zvednou vlny. Říkáme: musíme být silní, abychom uhájili mír, ale k čemu nám budou zbraně, když nemáme muže, kteří by je zvedli. Proč by to dělali, když nemají ideál? Ideál, za který by někdo byl ochoten zemřít. Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme. A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme. Ani v sobě, ani mezi sebou. Chceme zachránit spravedlnost, ale jen množíme zákazy. Jenže spravedlnost ani mír nikdo nezavede, protože vyrůstají ze slušnosti.
Vím, co teď nastane, co uslyším. Má slova narazí na zeď sobecké spokojenosti, která je jako křivé zrcadlo. Všechno překroutí. Kdybych řekl jakoukoli moudrost, ozvěnou se ke mně vrátí fráze prázdnější než žvást opilce. I kdybych přinesl přímo z fronty usmrcené dítě, ozve se jen lživý nářek představitelů elit, a to takový, jaký si bude přát ke všemu lhostejný dav, který je má znovu postavit do čela. Nikdo se nezvedne, aby se šel pokusit zachránit sourozence či matku toho dítěte. Ozvou se proti mně hlasy: Na co si hraješ? Nečárej čerty na zeď!…, až zazní protest: Ten blázen nakonec způsobí válku — umlčte ho! Ale já se hrozím toho, co si připravujeme a přivodíme. Našimi nepřáteli nejsou ani Arabové ani Ukrajinci ani Rusové a vůbec nikdo. Stačíme si sami, protože si nevážíme zákona života, zapomněli jsme, že život je láska a láska je oběť. Život bez nich nedává smysl. A to je, na co můžeme zahynout. Neměli bychom žádné nepřátele, kdybychom byli jako tato katedrála, poutáni k sobě pevným řádem, a byli bychom váženi a ctěni jako tvůrci. Jenže my nic nevytváříme, protože za sebe necháváme jedny pracovat a druhé myslet. Podle pokynů shora jen posunujeme dílo těch zdola. Nemáme proč žít. Jsme tu zbyteční. Kdybychom takoví nebyli a byli platnými lidmi, neodvážili by se nás nepřátelé ohrozit, protože bychom byli pevnější, než oni. Naší cestou je návrat k rozumu a jeho zkáznění a důsledné, věrohodné, hluboce žité křesťanství.
Nemohu mlčet. Byl jsem vyzván, abych promluvil před Bohem a mrtvými předky, a to ve chvíli, kdy se nás cizinci s úsměškem ptají: Co vy jste vlastně zač? Nemohu mluvit za druhé, ale odpovím za sebe, byť se chvěji:
Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.
Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.
Jsem zatím zdravý a budu pomáhat nemocným, ale odmítnu fňukání slabochů, kteří se na nemoc jen vymlouvají.
Jsem zároveň bohatý i chudý. Svůj chléb si dosud vydělávám a mám ho dost, abych se podělil, ale odmítám živit lenochy. Mám mnohem méně než skutečně majetní, nezávidím jim a radoval bych se, kdyby svůj majetek užívali rozumně.
Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.
Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný.
Jsem člověk, vděčný za své lidství a hrdý na svou tvář. Jsem člověk, jmenuji se Petr Piťha a nejsem nějaké 361106/038 rodné číslo ani 37-22/015 identifikační číslo oprávnění, ani PIN ani VIPN ani jakékoli jiné číslo. Jsem člověk, protože mám svědomí a nesu zodpovědnost. Jsem člověk a jako člověk chci také zemřít. Amen.
Petr Piťha
Prof. PhDr.Petr Piťha,CSc.,dr. h. c., (*26. března1938, Praha) je český katolický kněz, bohemista, lingvista a pedagog. V letech1992–1994 zastával post ministra školství v první vládě Václava Klause, kam byl delegován coby nestraník Křesťanskodemokratickou stranou.***
Pozri: http://www.zivcakova.sk/Petr%20Pi%9dha.pdf
Ad: Našimi nepřáteli jsme my sami
А/ Skláňam v hlbokej poklone klobúk pred duchovným prof. PhDr. Petrom Piťhom, CSc.,dr. h. c., nakoľko bol natoľko statočný a čestný, že ozvučil všeobecne nám dobre známy celospoločenský problém. Nazval aj vinníka «my sami». Teda ináč povedané «my všetci». Čo prakticky znamená «nikto». Bohužiaľ nenašiel dosť sily na to, aby začal od inštitúcie, ktorú predstavuje. Od inštitúcie, ktorá bola a je napriek všetkému naďalej v otázke viery, ideálu - hodnoty človeka najvyššou inštitúciou. Nehovoriac už o tom, že ako teológ-vedec mohol sa pokúsiť nájsť i príčiny súčasného stavu.
Nakoľko som sa rozhodol reagovať, nezostáva mi nič iné, ako autorovi kázne v hľadaní príčin pomôcť. Nie som vedec. Napíšem len stručne ako túto vec vidím ja. Svoj podiel viny na súčasnom stave západnej európskej kresťanskej civilizácie má i rimokatolícka Cirkev nakoľko:
1) spolčila sa s Franskou ríšou s cieľom za pomoci franského ohňa a meča získať svätovládu. V súčasnej terminológii došlo k spojeniu «soft power » a «hard power». Citát z listu franského kráľa Karola Veľkého Pápežovi Levovi III. V roku 795 n.l., pri príležitosti jeho zvolenia za Pápeža rímskeho:
«Pridržujte sa pevne svätých zákonov a starostlivo dodržujte zásady Otcov, nech vaše svetlo žiari nad ľuďmi. Našou úlohou je brániť s pomocou Božou a so zbraňou v ruke svätú Cirkev Kristovu navonok všade proti vpádom pohanov a pustošeniu neveriacich, vo vnútri ju potom upevňovať poznaním pravej viery. Vašou úlohou, Svätý otec, potom je povznášať podľa vzoru Mojžiša chudákov k modlitbe a pomôcť tým nášmu vojsku, aby s vašim orodovaním a s Božím vedením a zárukou kresťanský ľud za každého času víťazil nad nepriateľmi a velebil tak meno nášho Pána Ježiša Krista po celom svete».(Viď: Svatí Kacíři, Jindra Jarošová, Radioservis, a.s., Praha 2000, s. 68.).
2) Katolícka Cirkev za pomoci ohňa a meča nastolila na dobytých územiach svoju jurisdikciu. Príklad: likvidácia cyrilometodského duchovného a kultúrneho centra Veľkej Moravy v (Nitra?) … A naďalej pokračovala v úsilí realizovať duchovné ciele svetskými prostriedkami.
3) Územné zisky, nastolenie svojej cirkevnej jurisdikcie (prechod veriacich do podriadenosti Pápeža…) neznamená dosiahnutie «duchovných cieľov». V dôsledku toho vznikol rozpor medzi tým, čo Cirkev káže a čo činí. Túto situáciu charakterizuje národné porekadlo: «Vodu káže a víno pije”.
4) Tak vznikla na jednej strane pokrivená tradícia wichingovskej kresťanskej civilizácie a na druhej strane sme zaznamenali úspechy protestantizmu, liberalizmu a sekularizácie. Je pozoruhodné:
a) najvýraznejšia je strata autority Cirkvi v západných častiach Európy, kde nič nebránilo jej pôsobeniu a rozvoju;
b) v tradične islamských krajinách nebadať odklon zámožných muslimov od Islamu.

5) Katolícka Cirkev straty na svojich tradičných územiach sa snaží riešiť nie opätovným evanjelizovaním ateistov, Cigánov, obracaním moslimov na kresťanstvo, … drobnou prácou [službou], osobným príkladom … s pomocou «slova Božieho» ale zamieňa to expandovaním – preberaním «tvrdých veriacich» t.j. obracaním už hotových hlboko veriacich kresťanov Pravoslávnej Cirkvi na greko, alebo priamo na rimokatolícku vieru. A zdá sa, že na Ukrajine sa oprášila stará metóda spojenia «soft power » s «hard power».
6) v súčasnosti spoločne zbierame plody minimálne 5 (piatich) vyššie uvedených bodov. Je to duchovná kríza. Ktorá sa prenáša do všetkých oblastí života.
B) Obidve duchovné poslania «Výzva Afonských bratov k domobrane Donbasu» viď:http://www.blagogon.ru/news/342/ ako i kázeň: «Našimi nepřáteli sme my sami» viď: https://www.youtube.com/watch?v=FiMZOVF6p8A vychádzajú z reality a sú riešené z čestného duchovného pohľadu. Ale aký rozdielny je ich duch!
V prvom duchovnom poslaní – pevná viera v Pána a Víťazstvo:
«… Nepriateľ je silný, chytrý a ľstivý, no on bude nahlavu porazený tými, ktorí majú v mysli i srdci Krista! A vtedy pozdvihne sa naša Vlasť, veď Boh nie je s tými čo sú silní, ale s tými, ktorí majú pravdu!...»
V ďalšom (druhom) duchovnom poslaní – obraz krízy západného sveta:«...Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme. A proč by se měli u nás chovat slušně a jednat s námi lidsky, když vidí, jak se chováme my k sobě navzájem. Hovoříme o míru, chceme ho bránit, ale sami ho nemáme...»
Porovnajte si tieto dve poslania. Vedzte, že to čo s Európou urobila wichingova cesta aktualizovaná (upgrade) na americkú cestu, urobí i s vami. Choďte radšej ťažšou no čestnou cestou vytýčenou cyrilometodskou duchovnosťou a kultúrou.
Podrobnejšie pozri moju knihu: «Fundament nie len pre Rusínov» viď link: http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
Priamo súvisiace články:
- «ODVÁŽNA KÁZEŇ Dr.h.c. Ing. Mgr. Mariána Kuffu TRNAVSKÁ NOVÉNA 16.11.2019» (od 39 minúty po 1hodina 13 minút) Viď:
https://www.youtube.com/watch?v=G1C1hrKar7o
- «Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou» https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
- «DEMOGRAFICKÝ DŽIHÁD» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/demograficky_dzihad
- «CÍRKEV SVATÁ A NEOMYLNÁ» viď: http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/zagholovok_stat_i0
- «Exkurz do histórie Rusínov» viď: http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
- «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !» viď http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
- «Náš pôvod (všeruský)» viď: http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
- «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra (pokus o definíciu)» viď: http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 14. 03. 2015, aktualizované 18.10.2019 a 01.02.2020***