Назад к списку

Писмо Славку Заґорьского

    Друге писмо Славку Заґорьского


    Честованы русиньскы діятелі,
    Ситуация на Украiнi дозрiла до того, же не мож долше ждати.
Тепер пришол час на векшу політичну актівность. Предовшытким за то, же власты той державы перестали решпектувати законы, котры тычат меншыновых прав на самоідентіфікацію, язык і культуру. I хоц, міністер заграничных справ Польщы Радек Сiкорскi прикликує украіньскы власти до iх решпектуваня, та они на тото не звертают уваги. Адже, з iншой стороны, як шансу в утриманю інтеґрациі державы выдят покликаня до жытя федерациi - як повiла Елена Бондаренко - народний депутат Украiны – «Украіна уже стоит перед распадом. Федерализация это возможность сохранить то, что нужно сохранить». В тім виджу нашу, русиньску, шансу.Зато кличу вшыткых русиньскых діятелів зо Світовой Рады Русинів, Світовой Рады Підкарпатьскых Русинів i Округлого Стола Русинів Словеньска до скликаня і проведжыня - Надзвичайного Конґерсу Вшыткых Русиньскых/Лемківскых/Руснацкых Організаций - жебы рiшыти про наше будуче на Карпатскій Руси. Як місце де мож провести такiй надзвичайний конґерс вказую сумвлічне, а днес головне місце соспільного, культурного і дослідничого жытя Русинів – Рускій Дом в Пряшoвi – в дняx 8-9.03.2014. Мусиме ся спiшыти! Гын мож буде рiшати про політичний проґрам Русинів на Підкарпатю i іничых русиньскых землях, дати лiгiтыму вшыткых русиньскых/руснацкых/лемківскых організаций для русиньскых політичных діятелив на Підкарпатю. Таку шансу дає нам «casus» Крыму, котрий iде в сторону федерациi. Знам, же моє перше писмо выкликало вело голосів. Мам надію, же і тепер так буде і найважніжшы русиньскы діятелі однесут ся до той пропозициіі єй підпорят . Підоймут рішыня про нашу спільну будучніст.

З почливостьов,
Славко Загорскiй 01.03.2014
    Честованы русиньскы діятелі, Сітуація на Українi дозрiла до того, же не мож довше чекати.
Теперь пришов час на векшу політічну актівность. На самый перед зато, же влада той державы перестала решпектовати законы, котры дотуляють ся меншыновых прав на самоідентіфікацію, язык і културу. I хоць міністер загранічных справ Польщі Радек Сiкорскi вызывать україньску владу на їх решпектованя, они на то не звертають увагу. І кідь, з iншого боку, як шансу в утриманю інтеґрації державы видять покликаня на жывот у федерації - як повiла Елена Бондаренко - народный депутат Україны – «Україна уже стоїть перед роспадом. Федералізація є можливостьов сохранити то, што ся мусить сохранити». В тім віджу нашу, русиньску, шансу. Зато кличу вшыткых русиньскых діятелів зо Світовой Рады Русинів, Світовой Рады Підкарпатьскых Русинів i Округлого Стола Русинів Словеньска до скликаня і зорґанізованя - Надзвычайного Конґерсу Вшыткых русиньскых/лемківскых/руснацкых організацій - жебы сьме рiшали о нашій будучности на Карпатьскій Руси. Як місце, де мож провести такый надзвычайный конґрес вказую сімболічне, а днесь головне місце сполоченьского, културного і наукового жывота Русинів – Руській Дім в Пряшoвi – в днях 8.-9. 3. 2014. Мусиме ся понагляти! Там буде мож рiшати о політічнім проґрамі Русинів на Підкарпатю i в іншых русиньскых землях, дати леґiтіміту вшыткым русиньскым/руснацкым/лемківскым організаціам і русиньскым політічным діятелям на Підкарпатю. Таку шансу дає нам «casus» Крыму, котрый iде на сторону федерації. Знам, же моє перше писмо выкликало вельо голосів. Мам надію, же і теперь так буде і найважнішы русиньскы діятелі однесуть ся до той пропозіції і єй підтримуть . Підоймуть рішаня про нашу сполочну будучность.
З почливостьов,
Славко Загорскiй, 01.03.2014
    Звязаны статьї:
    ◙ Писмо о сітуації на Українї
    ◙ К: Друге писмо Славку Заґорьского
    ◙ К: Писмо о сітуації на Українї ...https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_pismo_o_situatsiyi_na_ukrayinyi_