Назад к списку

Ruské anekdoty

Preložené a upravené ruské anekdoty z portálu: http://anekdotov.net/


 Ruské anekdoty:
 1/ Čatu vojakov špeciálneho určenia pripravujú na vyslanie do púšte, uskutočňuje sa inštruktáž:
 - ak vás uštipne zmija, treba narezať ranku a vysať jed;- a ak ma uštipne do penisa?
 - nuž vtedy vojak Novák, ty zistíš, kto je tvojim skutočným priateľom.
 2/ Vláda sa rozhodla zaviesť každoročnú previerku osôb v štátnej službe u psychológa vrátane vyšetrenia na alkoholizmus a toxikomániu ... . Zrejme im je tiež jasné, že triezvy a normálny ľudia za taký plat pracovať nebudú.
 3/ Žid – Jánošík tiež berie bohatým a dáva chudobným, no jedine na percentá!
 4/ Ako zvýšiť úroveň zdravotníctva na Slovensku? Jednoducho, nech všetci absolventi lekárskych fakúlt prvé tri roky liečia svojich prednášajúcich.
 5/ Ty veríš na lásku z prvého pohľadu?
 – v mojom veku už zle vidím ..., opáčiť treba.
 Zdroj: http://anekdotov.net/
 Preklad a úprava: Milan Semančík, Trenčín štvrtok, 15. novembra 2018***