Назад к списку

Výzva Atoských bratov k domobrane Donbasu

Panovníci naši, ruskí vojaci, obráncovia Vlasti našej!
My, malá časť obyvateľov Svätej Hory, obraciame sa k ...vám a vzývame požehnanie Najvyššieho Boha a našej Vládkyne Bohorodičky!


 My sa pokorne modlíme, nech upevní sa duch váš v boji vašom a nech vlaje nad vami zástava víťazstva, darovaná Pánom našim Isusom Christom, to jest kríž statočný (čestný), ktorým sa nad nepriateľom víťazí a víťazstvo sa daruje veriacemu mocou Čestného (statočného) Kríža. Milí, od prvého dňa 2015 roku náš nepriateľ ukazoval svoju skutočnú tvár. Majúci uši – počuje, majúci oči – vidí, majúcemu rozum – je jasná jeho nálada, jeho zloba a nenávisť, jeho bezzásadovosť a nemorálnosť, jeho neľudskosť a neznabožstvo. Nech onemejú ústa zradcov a neverníkov Vlasti, hovoriacich, že my - Rusi, chceme vojnu. Také reči vy môžte počuť od tých, ktorí kvôli zachovaniu si svojho blahobytu sú schopní nie len spokojne pozerať na rieky prelievajúcej sa krvi, no i ju piť, utrácajúc stale nové a nové ľudské obete pre svoj vlastný komfort a telesné uspokojenie. Naftoví magnáti nech pamätajú, že raz nafta, uhlie a druhé «bohatstvá» sa dajú na poriadok z hojnosti, keď nečakane klesnú do tmy tmúcej. Vy pamätajte, že vy — vyvolení Cára Nebeského bojujete nie za «Gazprom» a dokonca nie za trikolóru a národný štát, ale za Rus Svätú a Sobornú, obsahujúcu svetlo a oslobodenie pre celý svet. Preto smelo, nech nie je zmätené srdce vaše, nech máte stále jasnú myseľ. Ešte pamätajte, milí bratia, že svet sa v zle nachádza a zajatie zradcovstva je podobné ľstivej blúdnici, dnes ťa láskajúcej, a v noci — prikrádajúcej sa s dýkou. Veď nám zápoveď [odkaz] bola daná od bohabojných Biskupov, ktorí prešli Prvú, i Druhú svetovú vojnu, aby sme nevstupovali do zväzku s bohaprázdnymi, striebromilujúcimi, a pravdaže s bezbožnými ľuďmi. Diabol má prístup k nim, môže ovládnuť ich dušu, a oni v najdôležitejšom okamihu môžu zradiť nás. Ešte máme zápoveď od svätého starca Pajsija Svjatogorca [Παΐσιος Αγιορείτης ] vojakom nepoddávať sa hriechu v čase vojny: neblúdiť, nekradnúť, nepreklínať, nerúhať sa, neochabovať, a modliť neustajne, aby som nemal strach, považovať sa za mŕtveho pred smrťou, a ak bude potrebné i sám život dať za brata, naplňovať sa hnevom spravodlivým, bez nenávisti, ktorá múti rozum («Hnevajte sa ale nedopúšťajte sa hriechu», — ako hovoril cár a prorok Dávid). My dodávame: majte radi svojich veliteľov, modlite sa za ich osvietenosť. Ak dôjde k ťažkému boju so stratami, nezanechávajte svojich ranených, aby zostávalo s vami požehnanie Božie. Nech neznepokojuje vás tiež to, že ľudia, ktorých vy ochraňujete často bývajú nevďační. Pamätajte, že zďaleka nie všetci dostali dobrú výchovu, nehovoriac o tom, čo im vysielajú do rádia a televízora. Do súčasnej doby mnoho ruských ľudí hovorí: «Len aby nebolo vojny», mysliac si, že proti nim idú «tolstojovci». My vieme, že vojna začala, a je už na vrchole. My, niektorí Atoskí mnísi, a tiež niektorí nášmu okruhu blízky duchovní zo svetského sveta, sme už dva roky pred «krvavým majdanom» upozorňovali ľudí na budúcu revolúciu a na ňu naväzujúce vojenské deje. Taktiež niektorí dôstojníci v zálohe Ruskej armády vyzývali ľudí chytiť sa rozumu, nakoľko môže dôjsť k revolúcii, následnej humanitárnej katastrófe a vstupu zahraničných “mierotvorných” síl (jedna z príčin, prečo naši nepriatelia schválne zabíjajú tak veľa civilného obyvateľstva). Na samom počiatku Majdana sa líder hnutia «Оплот» v Kyjeve, tiež pokúšal diskutovať s mítingujúcimi, vyzýval ich k rozumu, no nakoniec sa obrátil k ukrajinským matkám: «Chystajte truhly». Práve také slová vyšli z jeho úst. Nech si na ne spomenú ukrajinskí vojaci, zradne obrátiac proti nás, bratov svojich, zbrane, ktoré sme im my kedysi bratsky dali na obranu pred spoločným nepriateľom. Nech si spomenú, čo sme im my, Svätohorci, hovorili, že nieto pre nich Božie požehnanie začínať vojenské akcie, niet Božieho požehnania strieľať do ľudí nechcejúcich uznať nezákonnú kyjevskú vládu. A čo? Koľko vojakov bolo spálených «Gradami», ich telá sa zmiešali so zemou a neznáme je miesto ich pochovania. Začína štvrtá mobilizácia, prvé tri kde sa podeli? Opakujeme, zahoďte zbrane, bežte z frontov, vzdávajte sa do zajatia, pokiaľ nie je neskoro. Zľutujte sa nad svojimi rodičmi, ženami a deťmi! Spamätajte sa! Ľudia za ktorých vy bojujete, nie len vás, ale i dušu svoju predajú za peniaze! Opakujeme niet požehnania aby ste bojovali. O tom hovoria i bohabojní Biskupi Ruskej Cirkvi ako napríklad Černovickyj Longin (Žar) (pozri: Episkop Longin (Žar): USA si vychutnávajú krviprelievanie na Ukrajine. — Prim. BO). A teda bratia, na našej zemi sú nepriatelia, využívajúci najrôznejšie zbrane, i lžiproroci so svojim falošným kázaním, i stroje-zabijáci, bezduchí «kyborgovia», i jednoducho oklamaní ľudia, pasívna väčšina. Nepriateľ je silný, chytrý a ľstivý, no on bude nahlavu porazený tými, ktorí majú v mysli i srdci Krista! A vtedy pozdvihne sa naša Vlasť, veď Boh nie je s tými čo sú silní, ale s tými, ktorí majú pravdu!
Atoskí bratia
Preložil: Milan Semančík
Zdroj: http://www.blagogon.ru/news/342/
Odkazy:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Athos_%28polostrov%29 https://ru.wikipedia.org/wiki/Афон
Súvisiaci článok: Našimi nepřáteli jsme my sami, kázání prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., dr.h.c., 2. 3. 2015 v katedrále sv. Víta, Praha, viď: http://www.zivcakova.sk/Petr%20Pi%9dha.pdf
Porovnajte s duchovným posolstvom: «Našimi nepřáteli jsme my sami», kde je obraz katastrófy Západného sveta:«Jsme věru ubozí a směšní. Vzali jsme své oblasti vazebnost kultury a naše katedrály se hroutí a společenství lidí se mění v hromadu rozhádaných sobců. Ztratili jsme hodnotu a míru člověka, neboť je zcela logické, že když odhodíme své křesťanství a zbavíme se Boha, zbavíme se i člověka, protože přestaneme vědět, jak má vypadat. Jak si nás muslimové mohou vážit, když oni mají Boha a my žádného nemáme.»

 ***