Назад к списку

Som Rus - Я русский  

Zdá sa, že Rusko urobilo retrospektívny pohľad na svoju minulosť a pochopilo, že sa nemá za čo hanbiť.


 Konečne Rusi - Rusko pochopilo, že i keď sú kresťanskou civilizáciou, predsa sú inou civilizáciou, ako je západná "kresťanská" - takzvaná "európska" civilizácia. A teda, že je zbytočné sa snažiť prispôsobiť a či zapáčiť tejto západnej civilizácii. Je už jasné, že východná kresťanská a či ruská civilizácia si už pôjde svojou cestou s vedomím, že je vedúcou civilizáciou. Pozri:
 https://www.youtube.com/watch?v=Dm9m87U_3O0
 Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 31.12.2016***