Назад к списку

Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie 

Nesúhlasím s uvedeným listom zverejneným v: info РУСИН č.: 13/2013, ktorý podpísal pán Ďura Papuga, predseda Svetovej rady Rusínov (Rusnakov/Lemkov)


A to z týchto dôvodov:
1) zmenší sa priestor slobodného rozvoja cyrilometodskej duchovnosti a kultúry. Duchovný a kultúrny priestor Ukrajiny sa dostane pod anglosaskú jurisdikciu Európskej únie. V dôsledku toho:
a) latinizuje sa územie Ukrajiny viď článok: «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne!» na: http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-0 − vymazané!
b) a následne sa islamizuje priestor Ukrajiny;
2) od roku 1989 značná časť rusínskych / lemkovských funkcionárov nevie prísť na meno Ukrajincom. Majú v žalúdku i na jazyku ukrajinizáciu ... V dôsledku vstupu Ukrajiny sa však zvýši „ukrajinizačný“ tlak. Preto v zdôvodnení ich podpory vstupu Ukrajiny do EU nevidím transparentnosť;
3) zníženie počtu pracovných príležitostí na území súčasných členských štátov EU z dôvodu:. odchodu firiem z územia súčasnej EU na Ukrajinu;. príchodu lacnej pracovnej sily z Ukrajiny do EU;
4) všetky dobré veci realizované, alebo len proklamované EU sa dajú realizovať i bez – prechodu Ukrajiny pod jurisdikciu EU. Navyše za túto najvyššiu cenu – stratu suverenity Ukrajina si ekonomicky nepomôže:
* normy EU nepustia produkciu Ukrajiny na európsky, celkove na západný trh;
* na výrobu tovarov podľa noriem EU potrebuje Ukrajina obrovské investície na kúpu špičkových technológií;
* produkcia Ukrajiny bude po podpísaní asociačných dohôd vytlačovaná z územia Ukrajiny produkciou štátov EU;
* všetka produkcia Ukrajiny či už priemyselná, alebo poľnohospodárska sa bude snažiť realizovať na trhu štátov SNS (Ruska, Bieloruska, Kazachstanu ...);
* štáty SNS v súlade s článkom 6 svojej colnej únie prijmú obmedzujúce opatrenia na dovoz tovaru z Ukrajiny;
* štátny dlh Ukrajiny je už v súčasnosti tak vysoký, že Ukrajine hrozí bankrot.Pokiaľ sa k tomu pripoja možné vyššie spomenuté ekonomické údery je pravdepodobné, že ukrajinská ekonomika ich nevydrží a skolabuje. Ukrajina sa tak stane na dlhú dobu surovinovým, kultúrnym príveskom EU a jej lacným dodávateľom pracovnej sily.
Milan Semančík, Trenčín (Zverejnené dňa 17. novembra 2013 pozri:
http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-11 − vymazané!***