Назад к списку

Analýza (CETA)

Podpis zmluvy CETA európskymi predstaviteľmi v historických súvislostiach ...


I. Trochu pohľad späť: po víťazstve VOSR (Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie 07.11.1917) kapitalisti Západu museli k tejto skutočnosti (víťazstvu VOSR) prihliadať. Pokiaľ chceli, aby nezvíťazil socializmus i u nich na Západe a následne neboli ich firmy zoštátnené – boli donútení:
 - uplácať proletariát (zvyšovať cenu práce) , t.j. znižovať mieru vykorisťovania, t.j. vzdávať sa časti zisku;
 - časť zisku venovať fondom na realizáciu projektov, ktorých cieľom bolo zničiť socializmus v čele so Sovietskym Ruskom;
 ► Potom, čo sa im podarilo rozbiť Sovietske Rusko a celý socialistický tábor (Varšavskú zmluvu, RVHP ...):
 ♦ zanikol dôvod uplácať „proletariát“ (ktorému medzičasom rozkysli zadky v bavorákoch a narástol im mohutný pivný sval ...);
 ♦ vznikla u kapitalistov potreba zvýšiť mieru vykorisťovania (znížiť cenu práce) z týchto dôvodov:
 a) vrátiť ju na pôvodnú výšku;
 b) dosiahnuť návrat finančných prostriedkov vynaložených na zvýšenie ceny práce po dobu kedy bolo nutné uplácať proletariát;
 c) dosiahnuť návrat hodnoty investícií do projektov, ktorých cieľom bolo zničiť socializmus.
 → Náklady na uplácanie a náklady na projekty zničenia socializmu sa kapitalistom Západu vrátili:
 a) z predaja ležiakov – tovaru nízkej kvality nepredajného na západnom trhu vrhnutého na trh bývalých socialistických východoeurópskych štátov;
 b) vykradnutím ekonomík bývalých socialistických východoeurópskych štátov, ktoré sa rozhodli v ďalšom ísť cestou členstva v EÚ a NATO;
 → Európsku ekonomiku a následne európskych politikov tlačia k prechodu na princíp: «Žiť v rámci svojich prostriedkov» Tieto skutočnosti:
 ♦.Prostriedky získané prostredníctvom bodov a) a b) boli „prejedené“ v období od roku 1989 do súčasnosti;
 ♦ Európa slepo podporila sankcie iniciované Spojenými štátmi proti Rusku a tak sa sama vylúčila z ruského trhu (EAHU Euroázijskej hospodárskej únie);
 ♦ USA a Canada Európu potrebujú pre ekonomický boj s Čínou (ako konkurenčnú továreň USA a Canady proti Číne);
 ♦ Aby sme boli konkurencieschopnou továrňou USA a Canady proti Číne musí dôjsť k zníženiu ceny práce , t.j. zvýšeniu miery vykorisťovania a následnému zvýšeniu ziskov kapitalistov.
→ Tak došlo k sinergii záujmov USA, Canady a EÚ.
 II. To sa premietlo do podpisu CETA.
A tak v nedeľu 30.10.2016 v Bruseli vrcholní predstavitelia Európskej únie (predseda Európskej rady Donald Tusk, slovenský premiér Robert Fico vo funkcii predsedu Rady EÚ a predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker) a Kanady (kanadský premiér Justin Trudeau) podpísali vzájomnú obchodnú dohodu CETA viď:
http://svet.sme.sk/c/20371114/lietado-premiera-trudeaua-sa-muselo-vratit-dohodu-ceta-podpisu-neskor.html#ixzz4P7h7mgXu
III. Podpis zmluvy CETA je:
 • vmanévrovanie Európy do ekonomického NATO cez zadné dvere. Prednými dverami cestou podpisu zmluvy TTIP sa to nepodarilo;
 • potvrdením, že európska elita pokračuje v nebezpečnom trende obchádzania a nerešpektovania rozhodnutí a nálad voličov EÚ konkrétne:
 - nerešpektované referendá o európskych zmluvách v Dánsku a Francúzsku;
 - nerešpektované referendum v Holandsku o asociačnej zmluve s Ukrajinou, na ktoré sa „zabudlo“;
 - v súčasnosti sú to snahy labouristov v čele s ich predsedom pánom Jeremy Corbyn nerešpektovať výsledky platného referenda a zablokovať tak brexit (vystúpenie Veľkej Británie z EÚ);
 - vrcholom nebezpečného trendu je proces prijímania zmluvy CETA. Nerešpektoval sa odmietavý postoj Valónska a Rakúska;
 . Postoj Valónska bol až vydieračským spôsobom zmenený;
 . Rakúsky kancelár pán Christian Kern v dôsledku tlaku vlastnej strany Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) bol nútený vypísať referendum v otázke CETA. Výsledkom bolo, že 88% členov a voličov bolo proti CETA. A 92% bolo proti zmluvou CETA novo vytváranému nadnárodnému arbitrážnemu súdu. V dôsledku tlaku zo strany európskej elity rakúsky kancelár pán Christian Kern ustúpil. Celkove, ak by v Európe bolo referendum o prijatí zmlúv typu TTIP a CETA, nikdy by neboli prijaté. Preto sa európska elita tak ponáhľala s podpisom zmluvy CETA.
.→ európska elita, svojim konaním, ako keby hovorila občanom Európy: “Do toho sa nám ty volič nemáš čo starať!“. Je to nebezpečné a môže sa to vypomstiť. I tak má európska elita problémy so svojou legitimitou. Takto sa otázka legitimity bude len prehlbovať a zostrovať ruka v ruke s nárastom euroskepticizmu a môže to vyústiť do rozpadu EÚ.
IV. Zmluvy typu TTIP, CETA nerušia, neprinášajú nižšie clá, neprinesú viac pracovných miest, Tento typ zmlúv je z ekonomického hľadiska o efektivite (miere vykorisťovania);
- tento typ zmlúv nie je v európskom záujme, Európa je postavená na úplne iných princípoch, má svoje:
 • sociálne;
 • enviromentálne;
 • právne štandardy (Predovšetkým v Západnej Európe obyvateľstvo nechápe prečo ich veľmi silný štátny súdny systém má byť nahradený súkromným, netransparentným arbitrážnym systémom za zatvorenými dverami, kde majú navrch nadnárodné korporácie ktoré určujú pravidlá. Už teraz je ťažké proti týmto korporáciám pretláčať nejaké legislatívne iniciatívy v oblasti práv zamestnancov, spotrebiteľských práv, ochrany vôd a životného prostredia. Po prijatí tejto zmluvy to bude ďaleko ťažšie, ba nemožné).Takáto zmluva sa dá zastaviť len teraz. V zmluve je klauzula, ktorá hovorí, že v prípade, že by dohoda bola zrušená, tak ešte 20 rokov (dvadsať rokov) platia jej účinky. To je vec, ktorá stavia štáty do veľmi dehonestujúcej pozície, ktorá sa rovná pozícii nejakých nočných strážnikov (možno hospodárskeho dvora). Tieto pokusy naburávať právomoc štátu, naburávať demokratické procesy v oblasti legislatívneho rozhodovania nie sú nové. Prvý krát sa o to pokúšala administratíva prezidenta pána Johna Kennedyho. Druhý krát sa o to pokúšali Spojené štáty v 90 rokoch keď pod záštitou OECD presadzovali Multilaterálnu dohodu o investíciách (MAI). Vďaka antiglobalizačnému hnutiu a odporu Francúzska bola táto dohoda Európou odmietnutá. Princíp tejto zmluvy je tu opäť. Jeho presadenie bude mať teraz oveľa väčšie negatívne dôsledky na naše sociálne, enviromentálne a právne princípy. Je tu ešte jeden negatívny dopad a to - globalizačný. Totiž ako povedala pani Hillary Diane Rodhamová Clintonová ešte vo funkcii ministerky zahraničných vecí USA zmluvy typu: «TTIP, CETA ... sú ekonomickým NATO». Majú ekonomicky odrezať Európu od Ruska. Čo je pre Európu nevýhodné. Zmluva TPP má obdobne ekonomicky odrezať Juhovýchodnú Áziu od Číny. To je skutočnou podstatou, prečo USA presadzujú tento typ dohôd.
 → Zmluvy typu TTIP, CETA teda vytvárajú obchodné bloky, ktoré môžu viesť k obchodným vojnám. V klasickej 12 stupňovej stupnici konfliktu sú obchodné vojny na 9 stupni. 12 stupeň je už otvorená vojna.
 V. Prečo bola zmluva podpísaná?
 Dnes svetu vládnu korporácie. Od nich sú politici závislí. Z vyššie uvedených dôvodov v bode «I. Trochu pohľad späť» došlo k sinergii záujmov USA, Canady a EÚ. A čo sa týka predsedu vlády SR pána Róberta Fica, tak jeho podpora týchto zmlúv je kontinuálna, dávna. Sľúbil to prezidentovi USA pánovi Obamovi. Je treba tiež povedať, ak politici ako pán Róbert Fico teda sociálne demokratickí politici hovoria o sociálnom štáte, tak je to na smiech. Totiž za podmienky prijatia týchto zmlúv ich filozofie:
 - liberalizácia verejných služieb;
 - biznis má prednosť pred ľudskými právami,nie je možné udržať súčasné európske: sociálne, enviromentálne a právne štandardy, čo by malo byť zmyslom sociálne demokratickej politiky.Podpis zmluvy CETA ešte musia potvrdiť parlamenty jednotlivých štátov EÚ. Uvidíme, ako sa k tomu postavia, uvidíme, ako sa k tomu postavia občania EÚ.Nateraz to však vidím tak, že kapitalisti Západu sa neboja doťahovať opasky obyvateľstvu Európy. Nemajú sa čoho báť. Niet Sovietskeho Ruska na čele socialistického tábora, niet Varšavskej zmluvy, RVHP. Teda opäť prebieha klasický proces. Opasky sa doťahujú, kým neprasknú a kým zradné sociálne demokratické strany nie sú nahradzované komunistickými stranami ...
 Zdrojové materiály:
 ▪ «TA3 V politike 30 minút s ... Eduard Chmelár» 
http://www.ta3.com/clanok/1093874/30-minut-s-t-druckerom-30-minut-s-r-sulikom-drsna-prezidentska-kampan-temy-zahranicnej-a-domacej-politiky.html viď: 01:48:02
 ▪ «MAI ako hrozba pre celý svet» Eduard Chmelár 
http://www.noveslovo.sk/c/25266/MAI_ako_hrozba_pre_cely_svet
 ▪ «ЕС убеждает Валлонию в понедельник подписать договор с Канадой» http://www.bbc.com/russian/news-37745233
   https://www.csee-etuce.org/ru/policy-issues-ru/85-trade-and-economic-governance/education-trade-ru/238-eu-free-trade-ru
 ▪ «Соглашение ЕС – Канада станет троянским конем США» http://vz.ru/economy/2016/9/8/831400.html
 ▪ «Transatlantická dohoda: od počiatočného entuziazmu k rozpačitému finále s nejasným koncom» RNDr. Igor Šarmír http://www.hlavnespravy.sk/rndr-igor-sarmir-transatlanticka-dohoda-od-pociatocneho-entuziazmu-k-rozpacitemu-finale-s-nejasnym-koncom/72039
 Súvisiace materiály:
 • «Komu zvonia do hrobu?» 
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/komu_zvonia_do_hrobu_
 • «VOSR 100 výročie – význam» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 
• «USA a budúcnosť» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu

Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 07.11.2016, doplnené 22.11.2018***