Назад к списку

Banderovci - Nech žije Ukrajina!

Možno povedať stále, ale predovšetkým v poslednej dobe dostávam viac a viac materiálov hovoriacich o zločinoch Banderovcov konkrétne:


 - "KDYBYCH MĚL ZAPOMENOUT NA NĚ, BOŽE NA NEBI, ZAPOMEŇ NA MĚ."
 
http://infokuryr.cz/comment.php?comment.news.5425
 - Banderovci - dobře si prohlédněte, jaké lidské zrůdy to byly Kdybych měl zapomenout na ně, Bože na nebi, zapomeň na mě...
 
http://novysmer.cz/index.php/historie/2890-kdybych-mel-zapomenout-na-ne-boze-na-nebi-zapomen-na-me
 - Volyňský masakr.
 A títo ľudia sú dnes na Ukrajine oslavovaní a naši politici, EU a NATO im pritakávajú - otrasné, len pre silných! 
  Tak predovšetkým všetko to zverstvo a všetky tie svinstvá má na svojom svedomí Rím - rimokatolícka Cirkev. Dokumentovať sa to dá minimálne počínajúc rokom 795 n.l., kedy franský kráľ Karol Veľký v svojom liste pápežovi Levovi III. pri pri príležitosti jeho zvolenia za pápeža vyjadril myšlienku spoločného boja o svetovládu. Neskôr s využitím nových kádrov "janičiarov" a vytváraním nových „janičiarskych“ štruktúr rimokatolícka Cirkev podriaďovala svojmu vplyvu a svojej jurisdikcii slovanský pridunajský Norik - slovanské Korutánske kniežatstvo, ktoré latinizovali a germanizovali na súčasnú Republik Österreich = súčasné Rakúsko. A tak pokračovali ďalej pri využití novovychovaných "janičiarov" a s využitím vojenskej sily Franskej ríše, intríg služobníkov Ríma v čele s presláveným intrigánom latinským biskupom Wichingom (pôvodne benediktínskym mníchom zo Švábska (Franská ríša) pôsobiacim vo Veľkomoravskej ríši. Až sa im podarilo i túto slovanskú ríšu dostať pod svoju jurisdikciu s použitím metód, ktoré v súčasnosti nazývame fašistické.
► V septembri 885 latinský biskup franského pôvodu Wiching spolu so zradcom - kniežaťom Svätoplukom za podpory franských vojsk v septembri r. 885 zlikvidovali duchovné a kultúrne cyrilometodské centrum Veľkomoravskej ríše v Nitre, čím spustili proces jej vnútorného rozpadu, ktorý bol sprevádzaný nesmiernym utrpením jej obyvateľstva a dlhotrvajúcou občianskou vojnou. Nehovorí sa o tom, ale už v tomto prípade to bola bratovražedná genocída východných kresťanov západnými kresťanmi. Fakticky to bola generálka.
► Premiéra sa konala 13. (12. – 14) apríla 1204 v Konštantinopole (Carihrade) kedy v priebehu IV. Križiackej výpravy západní „kresťania“ svojou bratovražednou rukou zvlášť opovrhnutiahodným spôsobom s využitím lsti spočívajúcej v bratskej kresťanskej dôvere vyplienili centrum (srdce) východného Kresťanstva. Následne pod ochranou zbraní križiakov dosadili na miesto patriarchu Konštantipoľského latinského patriarchu Benátčana Thomas Morosini, ktorý obdobne pod ochranou zbraní dosadil k už existujúcim legálnym gréckym biskupom latinských bikupov. V dôsledku tohto násilia a bezprávia sa práve v tomto čase (1204) rodí v Byzancii (vrátane súčasného Grécka) skutočná pravoslávia v dnešnom slova zmysle – nechcejúca mať nič spoločné s Pápežom rímskym.
 † Trest za to prišiel z historického hľadiska onedlho 29. mája 1453 definitívne padol Konštantinopol nazývaný «druhý Rím» spolu so zostatkami Byzantskej = Východorímskej ríše do rúk osmanských Turkov. Rím nedosiahol latinizáciu kresťanskej Byzancie. V dôsledku úzkoprsosti Ríma, zrady západného Kresťanstva, Kresťanstvo navždy stratilo územie Byzancie, jej obyvateľstvo, východnú byzantskú duchovnosť a kultúru. Namiesto Byzantskej ríše sme tu mali Osmanskú ríšu a okupáciu časti Európy Turkami. V súčasnosti tu máme namiesto kresťanskej Byzancie islamské Turecko.
► Neskôr, po roku 1646, po intrigami dosiahnutej „Užhorodskej únii“, teda po zániku cyrilometodskej grekokatolíckej Cirkvi a vzniku latinskej grekokatolíckej cirkvi sa k tejto činnosti postupne pripájala i latinizovaná grekokatolícka Cirkev.
► Franská ríša spolu s Rímom nezaháľala ani na sever od nás. Takýchto janičiarov si vychovali i zo Slovanov v Poľsku. A tí už v roku 1147 sa zúčastnili na sasko-dánsko-poľskej križiackej výpravy proti polabským Slovanom (Lužici ...)! Takto uvoľnený priestor "uvedomelí" Poliaci prenechali na kolonizáciu Nemcom. Sami však, si nedokázali uchrániť ani svoje vlastné západné, severné a či severovýchodné územia proti expanzii Nemcov. Poliaci pokračovali vo výbojoch na Východ. Proti západným častiam Ruska - ruského národa - územiu súčasnej Ukrajiny. Výboje rimokatolizovaného Poľska a Litvy na úkor Ruska kulminovali v čase vytvorenia spoločnej republiky "Rzeczpospolita" (1569–1795). Korene tohto suštátia možno vidieť už v roku 1383. Z expanzie na východ – zo 700 ročného okupovania východných ruských území ... nemalo Poľsko nič. Nedokázali z Rusov urobiť Poliakov. Ani v spolupráci s Litvou a Rakúsko-Uhorskom. Viď: Ad: List o situácii na Ukrajine ...
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i Podarilo sa im však do nich vliať svoju pravú poľskú (rimokatolícku) nenávisť voči všetkému cyrilometodskému, čo je charakteristická črta, ktorá z Rusov robí Ukrajincov.
► Repete likvidácie duchovného a kultúrneho cyrilometodského centra Veľkomoravskej ríše v Nitre v septembri r. 885 sa konalo na Ukrajine v priebehu „Kyjevského majdanu“ od 21 novembra 2013 až do 22 februára 2014. Tentokrát v tandeme USA + EU a Rím (s využitím Ukrajinskej rimokatolíckej, Ukrajinskej grekokatolíckej Cirkvi a dokonca časti odštiepenej Ukrajinskej pravoslávnej Cirkvi Kyjevského patriarchátu). V tomto prípade nie všetko išlo a dopadlo podľa plánu Západu. A vôbec ešte si požijeme a uvidíme ako to všetko s konečnou platnosťou nakoniec dopadne ...
     O tom, ako a v akých kabinetoch sa v XIX . storočí rodil projekt "Ukrajina". Kto tento projekt podporoval. Ako sa zrodil názov "Ukrajina". Kto vnášal a objasňoval ruskému národu, že oni sú osobitný národ "Ukrajinci"? Akú osudovú úlohu v realizácii projektu medzi Malorusmi zohral historik Nikolaj Kostomarov, filológ Pantelejmon Olexandrovič Kuliš a historik Mychajlo Hruševskyj?
     Obyvatelia Rakúsko Uhorska až v XIX. storočí, a obyvatelia Ruského impéria až v XX. storočí sa začali stretať s pojmom Ukrajina - Ukrajinec. Dovtedy sa používal pojem Malorusko, Malorusi, Karpatorusi, Uhrorusi. Zem, ktorú obývali bola od veky vekov ruská. Západné ruské teritórium Zakarpatsko, Volyň, Galícia sa dostali pod vplyv rimokatolíckeho Poľska a Litvy. Po viacerých osloboditeľských vojnách sa stali súčasťou Ruska v XVIII. storočí. No už v roku 1795 sa dostali opäť pod jurisdikciu Ríma - pod vplyv Rakúska. Kto sú ukrajinskí nacionalisti? Nikolaj Ivanovič Michnovskij, Dmitrij Ivanovič Doncov? Akú úlohu v projekte "Ukrajina" zohral arcivojvoda a korunný princ Rakúska František Ferdinand d’Este a geopolitik Karl Albert Paul Rohrbach. Kto a ako vytvoril a napísal ukrajinskú históriu? Kto vytvoril ukrajinský jazyk? Projekt "Ukrajina" žije i dnes , i keď trochu ináč. Komu a načo je potrebný rusofóbsky priestor - bufer medzi Ruskom a Európou? Viď: ПРОЕКТ "УКРАИНА" = PROJEKT "UKRAJINA" 
https://www.youtube.com/watch?v=vH2L8vLDPM8
     Problém Ukrajiny je však ďaleko širší. Ani predmetný film na všetko neodpovedá. Nehovorí o tom, prečo na Norimberskom procese nebol "en bloc = ako celok" odsúdený fašizmus a nacizmus na celom svete. Ale bol odsúdený len nemecký. Prečo nebola po druhej svetovej vojne uskutočnená denacifikácia i v iných fašistických štátoch Európy ako napríklad vo Francúzsku (90% Francúzov bojovalo na strane Nemecka. Protifašistický odboj vo Francúzsku pozostával z ruských emigrantov a Židov), USA (rasizmus a fašizmus - Ku Klux Klan), Juhoslávii (ustašovci - chorvátske fašistické katolícke hnutie), Sovietskom Zväze t.j. na Sovietskej Ukrajine v jej západnej časti postihnutej ukrajinským banderovským nacizmom a tak ďalej i v ďalších fašizmom a nacizmom nakazených štátoch Európy. Následky tejto politiky, ktorá zapríčinila toto nedôsledné konanie víťazných mocností proti fašizmu a nacizmu - žneme v súčasnosti.
  † Trest za rusofóbiu, za podporu fašizmu a nacizmu nie len na Ukrajine príde. Príde zákonite, lebo rusofóbia a všetky činy ňou motivované vrátane iniciovania Kyjevského Majdanu ...sú v rozpore so záujmami Európy.
 Súvisiace materiály:
 - Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 - Kto uskutočnil genocídu ruských Haličanov http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/kto_uskutocnil_genocidu_ruskych_halicanov
 - Кто устроил геноцид русских галичан http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/zagholovok_stat_i01
 - Koncentračný tábor Terezín 1914-1919 http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/title
 - Tábor smrti Talerhof alebo utrpenie Haličiny http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/tabor_smrti_talerhof_alebo_utrpenie_haliciny_
 - Галичина-Halyčyna http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/galichina_halycyna_
 - Základné rozdiely medzi Katolicizmom a Pravosláviou https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910
 - Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_list_svetovej_rady_rusinov_na_podporu_vlade_ukrajiny_pred_vstupom_krajiny_do_europskej_unie
 - Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne! http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ? http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
  - Zbohom zbraniam http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zbohom_zbraniam_
  - Ad: List o situácii na Ukrajine ... http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i
  - Monsanto a Ukrajina http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/monsanto_a_ukrajina
  - Situácia na Ukrajine – klasici http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/situacia_na_ukrajine_klasici
  - Ситуация на Украине - класики http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/situatsiia_na_ukrainie_klasiki_
  - Ruský pohľad z Ukrajiny http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/rusky_pohlad_z_ukrajiny_
  - «Ohováračom Ruska» = «Клеветникам России» = «To the Slanderers of Russia» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/_klievietnikam_rossii_ohovaracom_ruska_to_the_slanderers_of_russia_
  - Volyň (film dráma, historický, vojnový) https://www.csfd.cz/film/434921-volyn/prehled/
  - Vojna – ruský pohľad http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
  - Európa a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
  - Яков Кедми. Лучшее (1-4) = Jakov Kedmi. To najlepšie (1-4) https://www.youtube.com/watch?v=TUR-5PpTHo4
  - Что будет дальше с государством Украина = Čo bude ďalej so štátom Ukrajina. Андрей Фурсов. https://www.youtube.com/watch?v=vH2L8vLDPM8
  - Banderovci, Bohuš Chňoupek, Smena 1989

 Milan Semančík, Trenčín, 21.01.2019. Zverejnené v ten istý deň v sieti e mail. Aktualizácia 25.01. a 12.02.2019***