Назад к списку

Галичина-Halyčyna

Najprv Vám želám v novom roku: Aby ste boli zdraví a šťastní. Som smutný z toho, že môj prvý e mail v tomto roku Vám prinesie pesimistickú správu o situácii v oblasti, kde žijú naši, možno povedať - najbližší naši bratia. Zrejme to tak má byť, možno nás to má poučiť, k čomu to vedie, keď národ zabúda na odkaz sv. bratov Cyrila a Metoda, na odkaz svojich predkov.


I. UKRAJINA
a) Otázka odchodu Halyčyny (Ľvovskej oblasti Ukrajiny) a Volyne (Rovenskej oblasti Ukrajiny) od Ukrajiny je otázkou blízkeho času. Je to územie historicky i v súčasnosti kompaktne obývané Ukrajincami, ktoré však dlhodobo bolo súčasťou inonárodných štátov (Poľsko Litovského, Rakúska Uhorska, Poľska). Kultúrne, nábožensky, sa preto táto časť Ukrajiny vyvíjala odlišne od ostatných častí Ukrajiny. Predmetné územie Ukrajiny bolo navrátené v čase od 17.09. do 02.11.1939 vtedajšej Sovietskej Ukrajine. Po rozpade ZSSR 26.12.1991 nadobudol postupne na tomto území radikálny nacionalizmus (antiruské, antisemitské a profašistické nálady) pod vedením strany „Sloboda“ také rozmery, že v súčasnosti je predmetné územie hodnotené horšie, ako banditské Kosovo.
b) Vzhľadom na uvedené, predmetné územie (niekedy zjednodušene nazývané len Halyčyna) vyžaduje zo strany vlády Ukrajiny osobitnú pozornosť. Zdá sa, že Ukrajina na to nemá dosť síl. Ukrajina začína mať problémy dokonca s ekonomickým zabezpečením Halyčyny a Volyne. Radikálny nacionalizmus Halyčyny a Volyne je pre Ukrajinu jarmom, ktorý jej neumožňuje rozvíjať ekonomickú spoluprácu a integráciu s EÚ ani s Ruskom (Jednotným colným územím Ruska, Bieloruska a Kazachstanu).
c) Možné riešenia:
1) Ukrajina odovzdá predmetné územie EÚ, ktoré sa tak stane protektorátom Európskej únie;
2) Ukrajina odovzdá predmetné územie „matke Poľsku“;
3) Svetové spoločenstvo prizná predmetným územiam = zjednodušene Halyčyne status nezávislého štátu.( Zdá sa to byť najhorší variant, nakoľko nerieši otázku potlačenia nacionalizmu ...).Viď link: http://getsko-p.livejournal.com/243107.html
d) Odchod Halyčyny od Ukrajiny odštartuje rozpad Ukrajiny (na európske pomery veľkého štátneho útvaru – kolosu). Odčleniť od Ukrajiny sa budú chcieť i ďalšie územné celky, predovšetkým: Podkarpatská Rus = Zakarpatská Ukrajina, Krym, východná (ľavobrežná) Ukrajina. V tejto súvislosti sa bude riešiť územie Verchovinského okresu a pravdepodobne i Pridnestrovia (→ možné strety záujmov susediacich štátov, veľmocí → možný vznik konfliktov).
II. IRÁN
a) Okolo Iránu je už dlhodobo zvýšené napätie. Asi tak dlho, ako bolo zvýšené napätie okolo Iraku a Líbye. Vieme ako to skončilo. USA postupne „poriešili“ Irak a spoločne s EÚ i Líbyu. V tejto súvislosti nadobúdajú na význame tieto skutočnosti:- do 31.12.2011 mali všetci americkí uniformovaní vojaci opustiť Irak; viď link: http://www.topky.sk/cl/11/1294809/Den-odchodu-americkych-vojsk-bude-v-Iraku-statnym-sviatkom- do 31.12.2011 malo 10000 amerických vojakov opustiť Afganistan; viď link: http://www.canada.com/news/canada-in-afghanistan/troops+leave+Afghanistan+planned/5905154/story.html
b) Čo budú tie desaťtisíce amerických vojakov spolu so svojimi zbraňami a technikou robiť ? Že by ich umiestnili na základniach v USA a demobilizovali ? Asi ťažko. Že by ich potrebovali niekde inde ? To sa zdá možné. Mohli by takto uvoľnené americké ozbrojené sily nasadiť proti Iránu, prípadne pri presadzovaní svojich záujmov na Ukrajine.
III.RUSKÁ FEDERÁCIA Riešením „svojich záujmov“ na Halyčyne a v Iráne sa USA za celú svoju históriu dostanú najbližšie k jadru Ruska, a to z dvoch smerov. Že by to nevyužili ? Požijeme si a uvidíme.
Súvisiace materiály:
  ▪ «Галичина-Halyčyna» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/galichina_halycyna_
  ▪ «Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_list_svetovej_rady_rusinov_na_podporu_vlade_ukrajiny_pred_vstupom_krajiny_do_europskej_unie
  ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
  ▪ «K posledným udalostiam na juhovýchode Ukrajiny» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_poslednym_udalostiam_na_juhovychode_ukrajiny
  ▪ «Ukrajina, reintegrácia Donbasu (?) ...» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/_ukrajina_reintegracia_donbasu_
  ▪ «Kto uskutočnil genocídu ruských Haličanov» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/kto_uskutocnil_genocidu_ruskych_halicanov
  ▪ «Tábor smrti Talerhof alebo utrpenie Haličiny» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/tabor_smrti_talerhof_alebo_utrpenie_haliciny_
  ▪ «Situácia na Ukrajine – klasici» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/situacia_na_ukrajine_klasici
  ▪ «Výzva Atoských bratov k domobrane Donbasu» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/vyzva_atoskych_bratov_k_domobrane_donbasu_
  ▪ «Profesor Semančin Ivan Osifovič» http://rusyn-narod.ru/lichnosti__moi_stati/profesor_semancin_ivan_osifovic
  ▪ « Ukrajina, reintegrácia Donbasu (?) ...» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/_ukrajina_reintegracia_donbasu_
  ▪ « Volyň (film dráma, historický, vojnový)» https://www.csfd.cz/film/434921-volyn/prehled/
  ▪ «Что будет дальше с государством Украина = Čo bude ďalej so štátom Ukrajina. Андрей Фурсов.» https://www.youtube.com/watch?v=vH2L8vLDPM8
Milan Semančík, Trenčín, pondelok, 2. januára 2012, aktualizácia 25.09.2019***