Назад к списку

Jediný volebný deň

O čo sa jedná v jedinom volebnom dni, ktorý toho roku pripadol na 09. septembra 2018?


I/. Jediný volebný deň.
 Vzhľadom na veľkosť štátu sa do prijatia zákona o jedinom volebnom dni v Rusku konali nejaké voľby prakticky každú sobotu a nedeľu. Federálnym zákonom z roku 2005 (№ 51-ФЗ «О едином дне голосования») bol v Ruskej Federácii zavedený jediný volebný deň. Najprv to bola druhá marcová nedeľa, druhá októbrová nedeľa a neskôr od roku 2012 je to druhá septembrová nedeľa.
 V tento jediný volebný deň sa uskutočňujú všetky voľby rôznej úrovne – vrátane doplňujúcich volieb pripadajúce na daný rok.V tomto roku jediný volebný deň pripadne na 09. septembra (2018). Aké voľby sa uskutočnia v tento deň? Konkrétne to budú voľby:
 1. Poslancov Štátnej Dumy (dolnej komory) Federálneho zhromaždenia Ruskej Federácie.(7 – sedem poslaneckých miest);
 2. Gubernátorov (22 – dvadsaťdva gubernátorských miest)
 3. Poslancov regionálnych parlamentov (16 – šestnásť regionálnych parlamentov);
 4. Primátorov regionálnych hlavných miest (4 – štyroch)
 5. Komunálne voľby do orgánov samospráv (414 – štyristoštrnásť poslancov vrátane 46 starostov obcí ...).
Každé voľby sú pre vládnucu moc dôležité. Sú prejavom stupňa podpory úradujúcej moci. Výsledkom volieb je buď upevnenie moci, alebo jej oslabenie v závislosti na tom, aké percento kandidátov zastupujúcich vládnu moc bolo vo voľbách úspešných a bude môcť na svojich postoch zastupovať záujmy vládnej moci.
 Poznámka: voľby Prezidenta Ruskej Federácie sa riadia zákonom № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
 II/. Aké sú strategické záujmy súčasnej vládnej moci Ruska?
 Od nástupu pána Vladimíra V. Putina k moci prešlo cca 10 rokov. Svoje ciele vždy jasne formuloval a činmi naplňoval. Najaktuálnejšie boli sformulované v posolstve Vladimíra Vladimiroviča Putina Federálnemu zhromaždeniu Ruskej Federácie 01.03.2018. Myslím, že ich stručne možno vyjadriť takto:
 - obnovenie sily a plnej suverenity Ruska;
 - meniť svet, život krajiny k lepšiemu. Vytvárať Rusko o ktorom my spolu snívame.
III/. Ako to vyzerá so suverenitou Ruska?
 Na ceste za plnou suverenitou Ruska V.V. Putin a jeho sympatizanti veľa urobili a dosiahli. Nuž ale veľa toho je ešte potrebné vykonať. Konkrétne:
 - Banka Ruska nemá právo poskytnúť pôžičku (kredit) Vláde Ruskej Federácie na financovanie deficitu federálneho rozpočtu...; na financovanie deficitov rozpočtov štátnych mimorozpočtových fondov, rozpočtov subjektov Ruskej Federácie a miestnych rozpočtov. (Článok 22 Zákona «O Centrálnej banke Ruskej Federácie»);
 - Emisiu peňazí uskutočňuje výhradne Centrálna Banka Ruskej Federácie. Ochrana a zabezpečenie stability rubľa – je základnou funkciou Centrálnej Banky Ruskej Federácie, ktorú on uskutočňuje nezávisle od druhých orgánov štátnej moci. (Článok 75 Ústavy Ruskej Federácie);
 Čo to v praxi znamená:
 a) pri páde cien ropy a následnom vzniku deficitu rozpočtu Ruskej Federácie. Centrálna Banka Ruskej Federácie nebude financovať deficit a Vláda RF sa bude musieť obrátiť o pomoc k MMF (Medzináronému menovému fondu);
 b) Centrálna Banka RF funguje ako súkromná banková organizácia, ako oddelenie FED (Federálneho rezervného systému USA) T.j. súkromnej bankovej organizácie patriacej predovšetkým Rotschildovcom.
 → Preto najvyššia úroveň korupcie a finančná kriminalita nie je v prostredí ruskej vlády, jej úradníkov, ale v súkromnej banke ktorá sa volá «Centrálna Banka Ruskej Federácie» Konkrétne:
 ⇉ Únik prostriedkov Rezervného Fondu Ruskej Federácie z účtov Centrálnej Banky Ruskej Federácie. V roku 2008 bolo na účte 130 miliárd dolárov a v roku 2010 už len 26 miliárd dolárov.
 ⇛ Všetko to má svoje korene v auguste 1991, kedy bol v Rusku uskutočnený relatívne tichý prevrat v dôsledku čoho sa z Centrálnej Banky ZSSR stala Centrálna Banka Ruska. Rotschildovci získali prístup k tlači – emisii peňazí (rubľov), zlatu – valutovým rezervám a všetkým ekonomickým objektom Ruska.
 Tu má miesto citát Mayer Amschel Rothschilda:«Dajte mi kontrolu nad emisiou peňazí v štáte, a ja môžem kašlať na to, kto bude písať jeho zákony».
 A jedna poznámka: po sérii revolúcií a vojen, ktoré sa prehnali Blízkym Východom a svetom. Zostali len tri štáty, ktorých centrálne banky nepatria Rotschildovcom – je to centrálna banka Severnej Kóree, Kuby a Iránu. Nuž ak je to tak, tak potom vzniká otázka: prečo Rothschildovci zaviedli sankcie proti svojej Centrálnej Banke Ruska?
IV/. Veľká hra Vladimíra Putina
  
Túto zaujímavú hru, smerujúcu k naplneniu strategických cieľov Ruska (viď bod II/.) hral od svojho nástupu do funkcie natoľko distingovane, že prakticky nikto nič nespozoroval. Všetci svetoví politici si plnili svoju úlohu uvedomujúc si, že sú zajatcami vzniknutej situácie. A hľa, len Vladimír V. Putin sa stal najnezávislejším politikom zo všetkých. Vďaka podpore obyvateľstva a samozrejme vďaka oddanosti Vlasti. A tak v istý moment záujmy Vladimíra V. Putina a Ruska narazili na záujmy Rockefellerovcov a Rotschildovcov. Pokiaľ Rotschildovci predstavujú zlato, tak Rockefellerovci naftu (zjednodušené). Vzájomne si konkurujú. Vyplýva to i z rôznosti záujmov. Rockefellerovci kontrolujú vojensko-priemyslový komplex USA, vystupujú proti prijatiu „zlatého štandardu= Gold Pool“. Rotschildovci od čias vytvorenia finančného systému rozširujú sféru svojho vplyvu jednoducho a úspešne – nútia korumpovaných politikov brať nevýhodné, nesplatiteľné pôžičky v ich banke. Tých, ktorí nesúhlasili, samozrejme čakali revolúcie a sociálne otrasy.
 → Po udalostiach v Sýrii sa situácia vo svete natoľko destabilizovala, že Rotschildovci a Rockefellerovci boli donútení sa spojiť a uzavreli alianciu. Následne Rotschildovci požiadali o pomoc Rusko pri riešení mnohých svetových problémov. Nemožno ich podozrievať z lásky k Rusku. Bola a je to výlučne účelová spolupráca.
 ⇉ Na pokusy organizovať revolúciu v Rusku odpovedalo Rusko zámerom uskutočniť referendum o znárodnení Centrálnej Banky Ruska. Rotschildovci si uvedomili, že stratiť Centrálnu Banku Ruska si dovoliť nemôžu. Zdá sa, že v priebehu jednaní našli spoločnú reč. Záujmom Putina – je ochrániť záujmy Ruska. Záujmom Rotschildovcov je peresunúť svoje zdroje a následne s pomocou svojich centrálnych bánk uvrhnúť svet do finančnej búrky. Aké mohli byť prísľuby? V.V.Putin neznárodní Centrálnu Banku Ruska. A Rotschildovci presunú svoje zdroje do Ruska ..., pomôžu pri vytváraní nového ekonomického poriadku.
 ⇛ Putinov ťah – znárodniť CB Ruska s vysokou pravdepodobnosťou odvrátil 3.svetovú vojnu. Rotschildovcom sa tak podarilo zaštítiť Ruskom a Čínou.
 ♦ A čo Rockefellerovci? Rockefellerovci zostali s čiernym Petrom. Zorganizovali revolúciu v susednej Ukrajine, aby oslabili pozície Ruska.
 ♦ A Európa? Opäť sa dala na niečo nachytať (Rusofóbiu). Nepochopila, že sankcie nie sú namierené proti Rusku, ale proti nej samej.
 ► Cieľ hry, alebo rozprávka?
 ⋆ Za prvé, všetko to, čo v súčasnosti moc Ruskej Federácie realizuje, sa deje úplne vedome, sledujúc úplne racionálne ciele. Tieto ciele sú plne ušľachtilé a pre štát užitočné. Kurz národnej meny sa znižuje dvojnásobne, aby sa dosiahol cieľový index vo vzťahu k aktuálnej cene zlata. V najbližšom čase sa plánuje tvrdo naviazať rubeľ na zlato. Vytvoriac tým reálne nezávislé peniaze od dolára. V tomto procese nie je Rusko osamotené. Koná tak v súlade s Čínou a ďalšími. Pád rubľa je vyvolaný už vyššie spomenutým a dohovormi o tom, že každá valuta «zlatého štandardu» (t.j. uznaná rovnomennou medzinárodnou organizáciou «Gold Pool») musí mať proporcionálny obsah k celej peňažnej mase i nastrádaným zlatým zásobám. V súčasnosti ide o dosiahnutie tohto obsahu rubľa.
 ⋆ Za druhé, vytvorenie valút «Gold Pool» nevyhnutne vyvolá výbuch a pád dolára. V dôsledku toho DO tohto momentu vláda a CB Ruska sa usilovne zbavujú valuty, starajúc sa učiniť to maximálne výhodne pre seba. A POTOM výbušný rast ceny zlata v dolároch nevyhnutne kompenzuje všetky virtuálne straty obyvateľstva od tohtominútneho rastu kurzu dolára.
 ⋆ Za tretie, súčasne so zavedením «Gold Pool» rubľa bude uskutočnený prechod vo všetkých exportných dodávkach výlučne za zlatý rubeľ. Možné bude i jednoducho za zlato, no nie za papieriky. A import bude pokračovať za papieriky, pokiaľ nebudú vyčerpané všetky zo «Zlatých a valutových rezerv Ruska».
 ⋆ Za štvrté, ihneď po zavedení «Gold Pool» rubľa dôjde k maximálne možnému nasýteniu ekonomiky peniazmi.
 ⋆ Za piate, súčasne s pumpovaním likvidity budú ustanovené zákonodarné bariéry na cesty vývozu kapitálu zo štátu, okrem zákonom špecifikovaných prípadov.
V/. Stručný záver. 
 O to všetko ide v nastávajúcom «Jedinom volebnom dni» 09. septembra 2018. Akú silnú podporu Putin a jeho sympatizanti získajú. Natoľko razantne tento sen budú môcť uvádzať do života. Veľká hra V.V. Putina sa chýli k záveru. Spiatočnej cesty niet.
Odkazy:
- Всё время кого-то выбираем: какие выборы пройдут в России 9 сентября 2018 года 
http://www.amic.ru/voprosdnya/419848/
- Единый день голосования 9 сентября 2018 г.   
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
 - Кто руководит Россией? 
http://mayoripatiev.ru/1313137212
 - Большая игра Владимира Путина 
http://kob-crimea.org/library/articles/586-bolshaya-igra-vladimira-putina
 - Путин начал жесточайшую борьбу с США - назад пути нет Евгений Федоров 
https://www.youtube.com/watch?v=-C_mer4CHf0
 - Набиуллина в США, Медведев пропал, пожар в здании ЦБ. Что общего? 
http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/89389-nabiullina-v-ssha-medvedev-propal-pozhar-v-zdanii-tsb-chto-obshchego
Dodatok:
Voľby 09.09.2018 majú občania Ruska za sebou. Politická strana «Единая Россия» = Jednotné Rusko získalo sumárne v týchto voľbách viac ako 60% hlasov. Politickí analytici, prognostici ... predpovedali Putinovej strane len 30% zisk hlasov. Súhrnú informáciu zverejnil sekretár generálneho výboru Jednotného Ruska pán Andrej Turčak. Ďalej povedal:
- vo voľbách o obsadenie 16 miest do zákonodarných výborov 13 miest získala strana Jediné Rusko;
- najlepšie výsledky strana získala tam, kde bola vysoká volebná účasť. Tam, kde občania prejavili slabý záujem, strana dosiahla slabé výsledky.
Ďalšie podrobnosti si môžte prečítať na:
 + Названы результаты правящей партии на выборах в России
https://lenta.ru/news/2018/09/10/edro/
 + Единый день голосования 9. сентябра 2018
http://www.cikrf.ru/
 + Итоги выборов в РФ 9 сентября 2018 года: результаты и реакции
https://regnum.ru/news/2478388.html
 + Вести недели 09.09.2018 https://russia.tv/video/show/brand_id/5206/episode_id/1909608/video_id/1970113/
 Z uvedeného vyplýva, že Prezident Putin, si vytvoril na svojej strane veľmi dobré predpoklady (subjektívne podmienky), aby dosiahol strategické záujmy Ruska, aby zavŕšil svoju hru. Nuž, ale je tu i druhá stránka (objektívne podmienky t.j. situácia vo svete a predovšetkým situácia u najsilnejšieho protihráča - USA).V USA sa v súčasnosti zvolebnieva. V polovičke prezidentského mandátu 06. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do Kongresu USA. Američania si zvolia všetkých 435 zákonodarcov v Snemovni reprezentantov a 33 zo stovky senátorov. V Snemovni reprezentantov (Dolná komora) majú republikáni prevahu 24 hlasov. V Senáte (Hornej komore) sa môžu oprieť o prevahu 1 (jedného) hlasu. Právne sú obe komory rovnoprávne. Od toho, či si Prezident Trump upevní svoje pozície, tak ako Prezident Putin, bude závisieť akú politiku budú uskutočňovať USA. Vyzerá to tak, že Trump so svojou stranou republikánov realizuje politiku USA v súlade s požiadavkami GP a Rotschildovcov. A väčšina štátnej administratívy USA spolu s demokratmi a Rockefellerovcami sabotuje túto politiku a realizuje si svoju politiku - svoju globálnu politiku USA.Rád by som bol na strane akože "vlasteneckej americkej politiky", keby to nebola sfanatizovaná politika, ktorej cieľom je svetovláda USA i za cenu rozpútania 3. svetovej vojny.
Vyzerá to však tak, že väčšie šance na úspech majú demokrati. Nuž ale to sú prognózy a rozhodujúci je reálny výsledok.A tak podľa prognózy viacerých ruských analytikov Prezident Ruska V.V.Putin nič vážne neučiní do zverejnenia výsledkov volieb v USA 06.11.2018. a to minimálne z týchto dôvodov:
- nemieni nič učiniť, čo by mohlo uškodiť vo voľbách súčasnému Prezidentovi USA D.Trumpovi;
- Prezident Putin už tradične hrá s čiernymi figúrkami. T.j. robí až druhý ťah.
Odkazy:
 * В США готовятся к промежуточным выборам в конгресс
https://ria.ru/world/20180807/1526057510.html
 * Завтра мы не узнаем наш мир (А. Фурсов, М. Делягин, М. Хазин и др.)
https://www.youtube.com/watch?v=TNJo7fxvB2I 
 * Republikánům v USA hrozí volební krach. Přicházejí o voliče i kongresmany
https://zpravy.idnes.cz/usa-midterm-volby-kongres-senat-snemovna-reprezentantu-pruzkum-duchodci-15i-/zahranicni.aspx?c=A180410_135422_zahranicni_aha     
Súvisiace materiály:
 - Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam viď:
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
 - Prezidentské voľby v Rusku (2018) - výsledky viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/prezidentske_volby_v_rusku_2018_vysledky
 - Tretia svetová vojna vypukne v priebehu najbližších troch rokov viď:
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/tretia_svetova_vojna_vypukne_v_priebehu_najblizsich_troch_rokov
 - Železnice Ruska viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zeleznice_ruska
 - VOSR 100 výročie - význam viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 - Európa a budúcnosť viď: http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
 - Doba temna - kurz prežitia viď: http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia 
   Милан Семанчик, Тренчин 02.09.2018, oprava chýb 03.09.2018, aktualizácia 10.a 11. 09.2018***