Назад к списку

К: Друге писмо Славку Загорского

Пане Славко Загорьскiй, єм згоден з вами, лем на жаль сітуація є така, же:


- выголошовати будь што в Пряшові нема смысла:
* є то теріторія, де платит юрісдікція ЕУ а НАТО;
* Русины, котры жыют в западному цівілізачному пространстві суть здецімованы натілько, же не суть акціїспособны;
* Руській Дім в Пряшoвi мох бы быти, надіюсь і буде, но на тот час не є головне місце сполоченьского, културного і наукового жывота Русинів.
Был пріватізован 3 (трёма) особами, котры сотворили надацію. Зато Русины Словеньска ся до Руського Дому недостанут. То документує жалостный стан русиньского руху на Словеньску.
- позіцію Світової Ради Русинів (СРР) опубліковал п. Мілан Піліп: „ ... Підпора з боку Світовой рады Русинів є нереална, бо єй членом за Україну є орґанізація пaнa Миколи Бобинця, котрый є споєный з Партіов реґіонів Віктора Януковіча ...“ посмоть:
http://www.rusynacademy.sk/cms/-1055;-1088;-1080;-1087;-1086;-1084;-1110...
* потім была опублікована декларація Світової Ради Русинів, Руснаків, Лемків:«... Мирні перемовини, діалог - є самий кращий спосіб вирішувати всіх проблеми на благо українського народу і всіх національних меншин країни та Русинів, Руснаків, Лемків в тому числі, як це є в Європейській моделі політики щодо національних меншин.Ми сподіваємося, що в Україні переможе демократія. Ми впевнені, що Україна скоро стане членом Європейської Унії, як і Русини, Руснаки, Лемки України.» Посмоть на: http://www.rusyn.sk/index.php?ID=9054&l=sk- Позіція Русинів на Закарпатю:
* Обращение Народной рады Русинов Закарпатья Сполїгают ся на правный поступ і на поміч СРР. Недоцїнює небеспеку фашізма і ултранаціоналізма. Думам же правилніше бы было припоїти ся к актівітам Крыма і Севастополя, покля не є нескоро. На Крыме то вже зрозуміли і крымские Татари.
http://www.holosy.sk/obrashchenie-narodnoi-rady-rusinov-zakarpatya
* вызерать то так, же досправдовым представителём Русинов на Закарпатью є член Світової Ради Русинів Микола Бобинець. Вєдно з цїлково пятью русиньскыма орґанізаціями підписав писмо адресоване народному депутатови Україны Іванови Бушкови, в котрому выразил неспокійность зо зрушіньом Закона о основах державной языковой політікы, котрый дотулять ся і Русинів.
Надїя є велика сила, без надїї неможе жыти ани чоловік ани народ. Але силой є лем надїя основана на реалном оцїниню сітуації, і на актівной намаге напряменой за єй наповненя. На жаль в тому припаді мі тото вшытко бракує. Выражати надїю, віру, кідь вшыткы реалії свідчат про то, же ся неможе наповнити є заслїпенїсть або зрада. Што, забыли сіґнатаре декларації, же в побалтійсх державах Америка і ЕУ підпоровала фашістов і ултранаціоналістов на путї за міцью ? Невидят же тоты фашісты і ултранаціоналісты гнеська сїдят в парламентох і во владах тотых держав ? Невидят же до того часу ся европскый модел політіки народностных меншостей наповнюе так, же жытели російской народности мают в побалтійскых державах статус „необывателя“ ? І так то буде і на Українї ! Думам, же свобода ниґда нехпаде з неба. Як правило треба за ню дорого платити. Особні на дарунки невірю. Жывотны скусености мене пересвідчіли, же за вшытко треба платити. Кідь дашто хочу, так собі то куплю. Може ся видїти же туншым путём суть дарунки, но у мене то все был путь найдорогшый. Дарунок все зістал дарунком, наперек тому, же на жадость дарцю єм на ёго благо вчінил протислужби дакілько раз перевышаючи цїну дарунку.
    Посмоть:
    ◙ Писмо Славку Загорского (01.03.2014) 
https://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/pismo_slavku_zaghorskogho_
   
Звязаны статьї:
   
► Писмо о сітуації на Українї (20.02.2014) https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112
   
Мілан Семанчік, Тренчін 07.03.2014***