Назад к списку

К: Писмо о сітуації на Українї ...

Нукам вам одповідь пану Славку Заґорьскому на ёго публічный вызов к актівізації Русинов опублікованый в Новинкы 9/2014 на http://www.rusynacademy.sk/cms/ http://www.rusynacademy.sk/cms/-1055;-1080;-1089;-1084;-1086;-1086;-1089;-1110;-1090;-1091;-1072;-1094;-1110;-1111;-1085;-1072;-1059;-1082;-1088;-1072;-1111;-1085;-1111;,1686.html


A) Сітуація на Українї є продовжінём реалізації веце як 1219 років старой політіцко-теолоґіцкой концепції франкського короля Карола Великого, котру проявил в своём письме папе римскому Леву III. в року 795 н.е., з нагоды ёго зволїня за папу римского посмоть: «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi  З того часу словянськый світ ґорїт в пламіню. І не лем словянськый, но і вшыток світ неакцептуючый латиньске універсум. Так ґорїла Лужіца, Чехія, Великомолавска ріша. Ґорїла і потім, што заникла. Тадь было треба знищыти вшытко кіріломефодьске – руське. Так ґорїла і Пряшівска Русь і Підкарпатьска Русь. Так ґорїт простор кіріломефодьской духовности і култуты і в сучасности. Так буде ґорїти до того часу покля дочіста незґорїт, або докля народ той духовности і култуты собі неусвідомит же треба проти той аґресії боёвати.
Б) Бандеровска фашістічна, прозападна орьєнтація западной Україны была все знакома. Є выслїдком мінімально 700 років тырваючой окупації Літвой, Польском і Австро-Угорьском. То што ся дїє на тот час на Українї є передовшыткым выслїдком і вітриной тотых трёх штатов. Совєтьскый звязь (Росія) брала участь на выхованю западной Україны 52 роками, што чінит 07,4%;
Русиньска, проросійська, але і просовєтьска выходна орьєнтація сучасной Закарпатьской Україны была вше знакома;
Все была знакома і проруска, но і просовєтьска выходна орьєнтація юговосточной Україны т. є. передовшыткым Крыма і Донецка;
Наперек тому бандеровска фашістічна орьєнтація западной Україны неборонила европской унії, Америке, но і Світовой раде Русинів (посмоть «К: Пидпорне письмо Світовой рады Русинів Владі Україны перед вступом країны за члена Европской унії» на 
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_pidpornie_pis_mo_svitovoi_rady_rusiniv_vladi_ukrayiny_pieried_vstupom_krayiny_za_chliena_ievropskoi_uniyi) долгый час, многосторонно, посередництвом особной партіціпації на Европейском намістю в Київе, даванём аудєнцій воджатаям майдану a в непослїднёй міре фінанчно, підпорёвати тоты силы в бою проти законной владе аж до єй здобытя силой. Чом ? Пише ся, і бісїдує, і я єм был того погляду же Запад при оцїнёваню вывоя, руху во світї хоснує двоякый метер. Не є то правда. Все хоснує лем єден а тот самый метер, котрым мірять: накілько є вывой, рух, силы котры го становлёвуют, політіки, котры го ведуть, орьєнтованый прозападно. Покля є в припадї прозападной орьєнтації позволено і оправдано вшытко, в припадї будьякой іншой орьєнтації – передовшыткым восточной не є толеровано нич.
В) Все ся Русини во світї, світовы русинськы орґанізації інтересовали о дїяня дома - в „краю“ і народный рух підпорёвали. Прияты алібістіцкы позіції: Світовой рады Русинів і п. А. Дулебу ясно свідчат про то, же і при приятю рїшіня (підпорити, або непідпорити намагу Русинів о зміну статусу до того часу іщі Закарпатьской Україны (Підкарпатьской Руси), вшытко рїшал метер міряючи прозападність орьєнтації. Нове про мене є то, же, набыла верх політічна мотівація над мотівацієй народной (національной). Спомнянута теза про міряня прозапдности также пояснює, чом в припадї Косова ... Америка і Европска унія толеровали взник Косова за вызначнїшой підпоры мафії, і акцептуют мафіянське Косово і в сучасности. Высвітлює і чом їм вадит мафія в Калінінґраде. Хто зна, котру мафію мают на мысли Коса Ностра ? Або Ескандер ?
Г) Видно, же на Українї, передовшыткым западной, суть силы, котры рїшытельно і проґрамно ідут в напрями здобытя западной орьєнтації цїлой Україны.
Не єм згоден з поглядом Славку Загорьского, же «Векшой нагоды од часів першой світовой войны не мали сьме і довго мати не будеме.» Неїднат ся о нагоду про зміну статусу. Їднат ся о пережытя народа. Їднат ся о то, же або собі люде будут сохраняти своє і пережыют (як народ), і може здобудут зміну статусу, або нї і так стратят час, можливости, а іншы рїшат за них вшытко. Потїм буде ґорїти Підкарпатьска Русь так як ґорїла Лужіца, Великомолавска ріша, Пряшівска Русь. Станут ся бандеровцамі, фашіствми, западнярами. Сітуація в котрой ся находить Підкарпатьска Русь потверджує правилность моёго роздумованя, (котре єм опубликовал в статьї 
«Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi) кідь єм на перше місце як лідра Русинів дал РОСІЮ.
Ґ) На жаль восточны Славяне немают выробену і сформуловану єдину ідею посмоть «Реакції на сучасный рух Русинів 1» 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1 Ани нихто ся продумано незанимал тым, же бы тоту зброю дал народу. Шак восточны Славяне собі все усвідомлёвали свої довєдна исповеданы цїности:
- руську віру візантійськой, константінополской традіції;
- руську културу словановізантійськой традіції;
- руське писмо кіріліцю.
То шак нестарчіт на то же бы простор кіріломефодьской духовности і културы - посмоть пробу о дефініцію на: 
«Кіріломефодска духовність і култура» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura был ідеово зъєдиненый. Ма важны проблемы непіддатити ся зосередженой, софістікованой, шырокоспекталной атаке. Прото на закінчіня своей реакції нукам серію моїх статьей, в котрых є в концентрованой подобі сформулована ідея кіріломефодьской духовности і култуты, котру мож модіфіковати як ідею наприклад апостола Андрея ... Тлумочте, управуйте, тискните, шырьте, розмножуйте, колпортуйте, орґанізуйте бісїди ... Просто заповнюйте свій простор кіріломефодьской духовностью і културой. В іншому припадї тот простор обсадит ідеолоґія бандеровска фашістічна, ултранаціоналістічна ...
Звязаны статьї:
  ▪ «Писмо о сітуації на Українї (20.02.2014)»
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112
  ▪ «List o situácii na Ukrajine (20.02.2014)»
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213
  ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «AД: Наше походжіня (общоруське)»
http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2044-45-2010.pdf
 ▪ «Наше походжіня (общоруське) [1]» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nashie_pokhodzhinia_obshchorus_kie_
 ▪ «Екскурз до історії Русинів і ідеї на рїшіня сітуації в русиньскім русї на Словакії»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/iekskurz_do_istoriyi_rusiniv_i_idieyi_na_ryishinia_situatsiyi_v_rusin_skim_rusyi_na_slovakiyi
 ▪ «Сьме єднозначно Русины»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/s_mie_iednoznachno_rusiny
 ▪ «Ked ja pojdzem maširovac»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ked_ja_pojdzem_masirovac0
 ▪ «Divide et impera !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ад: „О округлім столї Русинів Словеньска“» http://rusyn-
narod.ru/kultura__moi_stati/ad_o_okrughlim_stolyi_rusiniv_slovien_ska_
 ▪ «Мій погляд на сучасный русиньскый рух»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/mii_poghliad_na_suchasnyi_rusin_skyi_rukh
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv
 ▪ «Реакції на сучасный рух Русинів 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/rieaktsiyi_na_suchasnyi_rukh_rusiniv_1
 ▪ «К: Прислаба ідентічность»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/k_prislaba_idientichnost_
 ▪ «Русины бы хотїли за уповномоченого чоловіка з підпоров влады?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusiny_by_khotyili_za_upovnomochienogho_cholovika_z_pidporov_vlady_
 ▪ «Пріватне білінґвалне словацько - російске ґімназіюм в Снині»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Без русофільства русиньскый рух загыне!»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (пропозіції)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234
 ▪ «Проґрамовы тезы розвитку русиньского народа (реакція)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/prog_ramovy_tiezy_rozvitku_rusin_skogho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Діскусія 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_1
 ▪ «Вїнчаня»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ▪ «Cв. Літурґія»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cv_liturg_iia
 ▪ «Послїднїй хрест славяньской церькви»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/poslyidnyii_khriest_slavian_skoi_tsier_kvi
 ▪ «Кіріломефодска духовність і култура»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/kirilomiefodska_dukhovnist_i_kultura
 ▪ «Русский Дом в Пряшові: 85-річна традіція і сучасность»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Кто устроил геноцид русских галичан»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Koncentračný tábor Terezín 1914-1919»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/title
 ▪ «Tábor smrti Talerhof alebo utrpenie Haličiny»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/tabor_smrti_talerhof_alebo_utrpenie_haliciny_
 ▪ «К: Малоросія, або Україна: евразійськый Выход, або европскый Запад?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/k_malorosiia_abo_ukrayina_ievraziis_kyi_vykhod_abo_ievropskyi_zapad_  ▪ «Нашыма ворогами сьме мы сами» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nashyma_voroghami_s_mie_my_sami_
 ▪ «Обращение Афонских братьев к ополчению Донбасса»
http://www.blagogon.ru/news/342/
 ▪ «ФУНДАМЕНТ не лем про Русинів»
http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
 Мілан Семанчік, Тренчін. Опубліковане дня 27. фебруара 2014 року на:
http://www.holosy.sk/. Статья вышмарена! Оновена на www. rusyn-narod.ru. Актуалізація 05.02.2019***