Назад к списку

Kozmodrómy Ruska

Z obdobia socialistického Československa je u nás ešte ako tak známy:


 Kozmodróm BAJKONUR (Космодром «Байкону́р») Nachádza sa na území Kazachstanu v Kyzyllordinskej oblasti medzi mestami Kazalinsk a obcou Džusaly blízko osady Toretam. Mesto Bajkonur a kozmodróm Bajkonur tvoria komplex «Bajkonur», ktorý si Rusko prenajalo od Kazachstanu na obdobie do roku 2050. Využívanie kozmodrómu stojí Rusko 9 miliárd rubľov ročne. Je to vôbec prvý a najväčší kozmodróm na svete. Má plochu 6717 km2. 12 februára v roku 1955 Ústredný výbor KSSZ a Rada ministrov ZSSR spoločným nariadením № 292—181сс schválili vytvorenie Vedecko-výskumného skúšobného polygónu № 5 Ministerstva obrany ZSSR (НИИП № 5 МО СССР) určeného pre skúšky raketovej techniky.Stavebné práce na polygóne boli započaté v druhej polovici zimy roku 1955. Spočiatku vojenskí stavbári žili v stanoch. Na jar sa objavili prvé zemľanky na brehu rieky Syrdarja a 5. mája roku 1955 boli položené základy prvého dreveného domčeka obytného mestečka. V ten istý deň špeciálna komisia prijala (kolaudovala) prvý štartový komplex polygónu, а 6 mája prvú raketu R-7 (Р-7), ktorú inštalovali na tomto štartovom komplexe.Oficiálne sa za deň zrodu kozmodrómu považuje 2. jún roku 1955, keď direktívou Generálneho štábu bola potvrdená štátna štruktúra skúšobného polygónu № 5 (НИИП № 5 МО СССР) a bol vytvorený štáb polygónu – vojenský útvar 11284. V tej dobe tento kozmodróm pozostával z 527 inžinierov, 237 technikov ..., celkový počet tu slúžiacich príslušníkov armády činil — 3600 osôb. Viď:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
 Myslím - dá sa povedať, nám neznáme sú kozmodrómy:  
 Kozmodróm VÝCHODNÝ (Космодром «Восточный») tento budúci ruský kozmodróm sa ešte len stavia na Ďalekom Východe v Amurskej oblasti neďaleko obce Uglegorsk (do roku 2015). Po roku 2015 mesto Ciolkovskij. Územie kozmodrómu má plochu 1035 km2. Stavba kozmodrómu začala v júli 2012. Na december 2015 sa plánuje prvý štart z tohto kozmodrómu a to rakety Sojuz-2.1a - Союз-2.1а s blokom «Volga» = блоком выведения «Волга» ktorý vynesie na orbitu tri kozmické aparáty: «Ломоносов», «Аист-2Д» и НТА «Контакт-Наноспутник». Štartový komplex pre rakety ťažkej triedy Angara-5 = «Ангара-5» (s pilotovanými kozmickými korábmi) sa plánuje postaviť a uviesť do prevádzky v roku 2018. Viď:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%29 ďalej pozri: Výstavba kozmodrómu Východný viď:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9 ahttp://www.1tv.ru/news/techno/290558
 
Kozmodróm KAPUSTIN JAR (Космодром «Капу́стин Яр») je raketový vojenský polygón v severozápadnej časti Astrachánskej oblasti neďaleko mestečka Znamensk a obce Kapustin Jar. Oficiálny názov: 4-tý Štátny centrálny medzidruhový polygón Ruskej federácie (4 ГЦМП). Vojenský útvar 15644. Nachádza sa z väčšej časti na území Ruskej federácie. No časť jeho územia sa rozprestiera v Atyrauskej a Západo-Kazachstanskej oblasti Kazachstanu. Územie kozmodrómu má plochu 650 km2. Polygón bol vytvorený 13. mája 1946 pre skúšky prvých sovietskych balistických rakiet. Neďaleko mestečka Znamensk sa nachádza i vojenské letisko Kapustin Jar. Viď: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80
 Kozmodróm MORSKÝ ŠTART (Космодром «Морской старт») je plávajúci kozmodróm pre štarty rakiet «Zenit» «Зенит» a pre rovnomenné medzinárodné konzorcium zamerané na využitie kozmodrómu «Morský štart». Idea morského kozmodrómu spočíva v tom, aby bol raketový nosič po mori dopravený na rovník, kde sú najlepšie podmienky na štart (tu možno maximálne efektívne využiť rýchlosť otáčania Zeme). V ľudskej histórii prvý morský komerčný štart z pohyblivého raketového komplexu bol uskutočnený 7 júla 1998 z РПКСН «Новомосковск» (К-407) z podvodnej polohy v oblasti Barencovho mora. S využitím raketového nosiča «Штиль» na obežnú dráhu boli vynesené: spojovacia družica «Tubsat-N» a výskumná družica «Tubsat-N1», patriace Berlínskej technickej univerzite.
 Kozmodróm SLOBODNÝ (Космодром «Свободный») nachádza sa v Amurskej oblasti Ruska. Oficiálny názov: 2-hý Štátny skúšobný kozmodróm Ministerstva Obrany Ruskej federácie. Územie kozmodrómu má plochu 410 km2. Počet obsluhujúceho personálu a obyvateľstva mestečka Slobodný činí okolo 5 000 osôb.Otázka potreby tohto kozmodrómu vyvstala pred MO Ruska po rozpade ZSSR. Nakoľko kozmodróm Bajkonur sa dostal mimo pôsobnosť Ruskej federácie. Pokiaľ štarty nosičov rakiet ľahkej a strednej triedy bolo možné uskutočňovať z kozmodrómu Pleseck = космодрома Плесецк, tak zvlášť ostro vyvstala otázka štartov raketových nosičov ťažkej triedy. Štartové komplexy ťažkej triedy РН «Протон» mala vtedy Ruská federácia len na kozmodróme Bajkonur.Požiadavku nutnosti výberu miesta a vytvorenia ruského kozmodrómu predložili Vojensko-kozmické sily (Военно-космическими силами) vedeniu Ministerstva obrany Ruska na konci roku 1992. Dekrétom prezidenta bol 1. marca 1996 vytvorený 2-hý Štátny skúšobný kozmodróm Ministerstva Obrany Ruskej federácie (2-й Государственный испытательный космодром Минобороны РФ). Viď:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%29
 
Kozmodróm JASNÝ (Космодром «Ясный») nachádza sa v Jasnenskom rajóne Orenburskej oblasti Ruska. Využíva sa pre štarty kozmických aparátov prostredníctvom raketovýchenosičov Dneper «Днепр». Užívateľom kozmodrómu je medzinárodná spoločnosť «Космотрас». Prvý kozmický štart bol z tohto kozmodrómu uskutočnený 12. júla roku 2006. Raketový nosič (ракета-носитель РС-20 «Воевода») vyniesla na orbitu zeme americkú družicu «Genesis I».Viď:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%29
 Kozmodróm PLESECK (Космодром «Плесе́цк») nachádza sa 180 kilometrov na juh od Archangelska (Архангельска) neďaleko od železničnej stanice Pleseckaja (Плесецкая Северной железной дороги). Oficiálny názov: (1-vý štátny skúšobný kozmodróm). Celková plocha kozmodrómu činí 176 200 hektárov. Administratívnym a obytným centrom kozmodrómu je mesto Mirnyj (Мирный) – 30 000 obyvateľov. Kozmodróm Pleseck je zložitým vedecko technickým komplexom plniacim rôzne úlohy ako v záujme Ozbrojených Síl Ruska, tak i záujme plnenia mierových úloh. Rozhodnutie o vytvorení prvého vojskovo raketového útvaru vyzbrojeného medzikontinentálnymi balistickými raketami R-7 a R-7A (межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7 и Р-7А) bolo prijaté 11. januára 1957 Príkazom ÚV KSSZ a Rady Ministrov ZSSR. Postupne od tohto dátumu do roku 1964 boli vybudované a dané do užívania štartové a technické komplexy s medzikontinentálnymi balistickými raketami. Viď: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA_%28%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%29
 
Súvisiace materiály:
 
▪ «Vojna – ruský pohľad» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
 ▪ «Vojna - ruský pohľad - budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
 ▪ «Opäť Blietzkrieg (blesková vojna)?» https://www.hlavnespravy.sk/opat-blitzkrieg-bleskova-vojna/1479260
 ▪ «Bohužiaľ ...»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/bohuzial_
 ▪ «Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam»
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
 ▪ «VOSR 100 výročie – význam»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ▪ «Memorandum VPA KG»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/memorandum_vpa_kg
 ▪ «Ruské vojenské základne v Arktíde» 
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ruske_vojenske_zakladne_v_arktide
 ▪ «Železnice Ruska»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zeleznice_ruska
 ▪ «Stavba najväčších dokov v Rusku - Звезда» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/stavba_najvacsich_dokov_v_rusku_zviezda
 ▪ «Prelom БРЕСТ-ОД-300 = BREST-OD-300» https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012345678910
 ▪ «Európa a budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
 ▪ «Doba temna – kurz prežitia»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
 ▪ «Pacifisti ... kde ste?»
http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/pacifisti_kde_ste_
 ▪ «Ruské filmy»
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/zagholovok_stat_i01
   ( «Т 34», «Nezničiteľný = Хф «Несокрушимый») 
 ▪ «Ohováračom Ruska» = «Клеветникам России» = «To the Slanderers of Russia»
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/_klievietnikam_rossii_ohovaracom_ruska_to_the_slanderers_of_russia_
 Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené v sieti e mail: 19.09.2015, aktualizácia 05.03.2019 a 25.09.2021***