Назад к списку

Naivita revolučne naladených más ...

Naivita revolučne naladených más, 


 pozostávajúcej predovšetkým z mladej, politicky neskúsenej mládeže spočíva hlavne v tom že žijú vo vedomí:
 ⋆ že dosiahnuté výdobytky socializmu, predchádzajúcich vlád ... sú trvalé, t.j. že o ne nemôžu prísť;
 ⋆ že svojim bojom bojujú proti starej vláde, ktorá je prekážkou na ceste k pokroku, prosperite ...;
 Spravidla značná časť revolučne naladených más nevie, že každá vláda prostredníctvom daňového a finančného systému prerozdeľuje ekonomikou štátu vyprodukovanú hodnotu. Pričom:
▫ ľavicové vlády viac preferujú konzum v prospech pracujúcich formou takzvaných sociálnych balíčkov;
▫ pravicové vlády preferujú prerozdelenie v prospech kapitalistov a podnikateľov, ktorí môžu ale i nemusia takto získané prostriedky a úľavy investovať, využiť v svojom podnikaní v prospech rozvoja ekonomiky;
 A tak značná časť revolučne naladených más sa po zavŕšení revolúcie zákonite nedočká vysnívaných plodov revolúcie. Skôr sú to len trpké plody. Prekvapene zisťuje, že prispela k tomu:
 - že bohatí sú ešte bohatší, chudobní ešte chudobnejší;
 - že sami osobne svojou revolučnou aktivitou si svoju ekonomickú situáciu nezlepšili, ale naopak zhoršili;
 - nová vláda je ešte skorumpovanejšia, ako tá, ktorú aktívne pomáhali zvrhnúť.
 (Z mojich životných skúseností: za socializmu sa v mieste môjho pôsobenia rozšírila neoverená informácia „potvrdzujúca“ skorumpovanosť straníckeho aparátu, konkrétne, že miestny okresný tajomník Komunistickej strany pri oslavách svojej päťdesiatky prijal od svojich gratulantov dary medzi ktorými boli dokonca - povážte (!) i štyri farebné televízory. Áno, bola to iná doba. Nech to prevedieme na súčasnú dobu akokoľvek. Neboli to štyri autá, domy, hotely, podniky, hektáre pôdy, milióny eur ...);
 ⋆ neuvedomujú si, že štát v ktorom žijú, existuje v určitých medzinárodne politických reáliách. To jest že Slovensko je členom EÚ a NATO. Že lídrom koalície týchto štátov v súhrne označovaných Západ sú Spojené štáty Americké – USA. Líder – to je vzor. A na nášho lídra v otázkach korupcie, zločinnosti ... – nemáme. Máme čo doháňať. Ináč povedané: v tejto konštelácii sa objektívne nedá čakať zlepšenie.
 Súvisiaci materiál:
 
▪ «Čo je skutočným "hriechom" slovenského premiéra» 
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/co_je_skutocnym_hriechom_slovenskeho_premiera_
 ▪ «VOSR 100 výročie – význam» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 Milan Semančík, Trenčín 13. 3. 2018, aktualizované 21.11.2018***