Назад к списку

Piškvorky a budúcnosť 

Piškvorky sú známou detskou neškodnou hrou. viď: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%A1kvorky I ja som ju v školských rokoch hrával.


 To čo Západ hrá proti Rusku mi pripomína v porovnaní s globálnymi hrozbami túto detskú neškodnú hru. Nebezpečné je, že touto hrou ľudstvo stráca drahocenný čas, energiu i svoje kapacity, ktoré by mohlo venovať na riešenie globálnych výziev a či hrozieb pred ktorými stojí konkrétne:
 * Nedávno som v svojom maile spomenul «Zelenú hrozbu» viď:
http://www.ofilme.sk/tv-program/detail/1970454266ale sú i ďalšie hrozby ako:
 * Terorizmus. V pozadí terorizmu je množstvo príčin. Rozhodujúcimi príčinami sú:
 1) agresivita Západu voči ostatnému svetu, relígiam, kultúram reprezentovaná križiackymi výpravami (pod heslom oslobodenia Ježišovho hrobu), ktoré neskončili do súčasnosti, len ich poznáme pod názvom „misie“ (pod heslom prinášania „demokracie“);
 2) pretučnelosť Európy, hlavne západnej. A to ako v prenesenom slova zmysle, tak doslovne. Ktorá poburuje ostatný svet ...
 Riešenie terorizmu:
 a) jeho prejavov – ich obmedzenie: treba prevziať skúsenosti Izraela. Izrael je však malý štát a má možnosť použiť iné prostriedky boja proti terorizmu, ktoré sú nepoužiteľné vo veľkých štátoch. napríklad kvôli dĺžke svojich hraníc, počtu susediacich štátov ... Preto doporučujem:
 - prevziať i skúsenosti z boja proti terorizmu v Ruskej Federácii. Ich podstatou je úplné komplexné prebudovanie celej štruktúry štátu na boj proti terorizmu spojenej s prechodom od obyvateľstvom vysmievanej funkcie polície charakterizovanej jej príchodom «po funuse» k «predchádzaniu teroristickým činom». Veľmi dôležité pritom bude, aby sa tento prechod nezvrhol na likvidáciu ľudských práv a slobôd ...;
 b) jeho koreňov – nakoľko ich je veľa a dotýkajú sa podstaty fungovania tohto sveta nie sú riešiteľné v dohľadnej dobe ...;
 * Zmena klímy viď:
http://allatra.org/ru/pages/climate
  
Podľa Správy „O problémoch a dôsledkoch globálnych zmien klímy na Zemi. Účinné spôsoby riešenia daných problémov“, ktorý predniesla Organizátorka Koordinačného centra medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA so sídlom v Kyjeve, (Ukrajina), Kristína Kovalevská na neverejnom zasadnutí oddelenia strategického plánovania a bezpečnosti MSH ALLATRA, ľudstvu nezostáva viac ako 50 rokov ... (Nakoľko daná Správa ... je zverejnená vo viacerých jazykových mutáciách – treba si len vhodnú jazykovú mutáciu zvoliť, nespracovával som skrátenú verziu respektíve „výcuc“ zo Správy);
 → A tak sa pýtam, prečo nás GP a s ním spojená elita tohto sveta kŕmi mediálnymi haluškami = pseudoproblémami? Prečo sa nevytvára mediálna atmosféra spolupráce USA, Európy, Ruska, Číny, Indie, Brazílie ... na riešenie tohto problému, alebo aspoň jeho následkov? Alebo GP a s ním spojená elita tento problém už (pre seba) vyriešili? Veď napríklad v Georgia Guidestones viď:
http://vanshardware.com/2009/12/decoding-the-georgia-guidestones/ pozri tiež http://www.kpe.ru/sobytiya-i-mneniya/ocenka-sostavlyayuschih-jizni-obschestva/zdorove-cheloveka-orujie-genocida/2846-9-metodov-genocidasa uvádza, že cieľovým celkovým množstvom obyvateľstva na našej Zemi je 500 miliónov obyvateľov t.j. množstvo, ktoré je možné riadiť a využívať pre otrockú prácu.
 Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 15.07.2016**