Назад к списку

Putin Valdaj 2017

Dmitrij Sergejevič Peskov – hovorca Prezidenta Vladimíra Putina sa niekoľko dní pred jeho vystúpením vyjadril, že vystúpenie ruského Prezidenta bude zásadné, významné. V masmédiách som si prečítal odozvy – nič významné. Ja sám som si vypočul v origináli prejav prezidenta Ruska a jeho odpovede na otázky a bol som príjemne prekvapený.Čím?


 Mimo jeho: (ako to vyjadril jeden z mojich e mailových sympatizantov J.H.)- «Úžasnej otvorenosti , úprimnosti , presvedčivosti , priamosti a rozhodnosti vo vyjadreniach prezidenta Ruska, Vladimíra Putina na zasadnutí diskusného klubu Valdaj v Soči 2017...»
► vyjadrením skutočnosti, že Rusko prestalo vidieť v zosobnení Západu svojho staršieho, neomylného a dôveryhodného brata. I keď prvou takou lastovičkou bol iste Mníchovský prejav Prezidenta Ruska Vladimíra Putina pred 10 rokmi. Viď:
http://www.bbc.com/russian/features-38923960 No súčasný prejav Prezidenta Putina:
► tým, že fakt za faktom vymenoval ústretové kroky Ruska voči USA po rozpade ZSSR a negatívne odozvy USA a celkove Západu voči Rusku - odhalil a poukázal na zlé duchovné zázemie americkej spoločnosti (možno schizofrenické). Ktoré na jednej strane hlása a vydáva sa za bojovníka za ľudské práva a demokraciu vo svete, no na druhej strane v čase keď tieto ideály mohli USA z pozície svetového lídra a neobmedzeného svetového vládcu sveta realizovať, USA a Západ na celej čiare zlyhal. V západnej wichingovskej kultúre a duchovnosti sa nenašla potrebná veľkodušnosť, ktorá by osvetlila tú cestu po ktorej by USA a Západ mohol kráčať a viesť svet k proklamovaným ideálom. Naopak toto duchovné zázemie sa prejavilo úzkoprso a neľudsky: umožnilo bombardovať Juhosláviu, viesť vojnu proti Iraku, Líbyi, Afganistanu, Sýrii ... suma sumárum – premárnená šanca ...
▫ pri tomto bode sa pozastavím, nakoľko tento bod považujem v prejave pána Prezidenta Ruskej Federácie za rozhodujúci – zásadného významu. Tento bod vyjadruje, že Rusko dospelo. Už nie je naivné, ako dieťa, pričom je dostatočne silné vojensky i ekonomicky.
K tej naivite a ešte niečomu naviac ...
Odkedy si pamätám svoje prvé kroky v politických dišputách so svojim otcom a jeho bratom Mikulášom. Vždy sme skôr, alebo neskôr narazili na fakt, ktorý sme hodnotili ako naivitu Ruska vo vzťahu k Západu. Sem – tam sa stalo, že som o tejto naivite niečo spomenul nechtiac i rusofóbom. Tí sa pousmiali a spiklenecky poznamenali: «Len ticho, oni na to neprídu». Teraz viem, že ľahko nám bolo kritizovať Rusko, majúc informácie z denno - dennej konfrontácie s wichingovskou nenávisťou k všetkému ruskému.Táto naivita bola cieľavedome podporovaná a pestovaná Západom. Slúžila a slúži k tomu širokospektrálna ideologická kampaň vedená pod heslami:„Slobodnej Európy“, boja za „Ľudské práva“, „Demokraciu“ a pod. Vrámci toho boli v dávnej i nedávnej minulosti cieľavedome diskreditované všetky významnejšie vedúce osobnosti Slovanov - v prvom rade Rusov a bolo poukazované na ich chyby. Konkrétne:
 - ani jeden ruský cár nebol dosť dobrý. Všetci boli despotický a sprostý a niektorí z nich - samozrejme tí, čo sa najviac zaslúžili o Rusko – boli blázni;
 + na druhej strane vedúce osobnosti Anglosasov boli a sú vykresľované ako bezchybné osobnosti a je okolo nich vytváraná aureola;
 - na štátnej úrovni: samozrejme každý štát má svoje záujmy a tieto si bráni jemu vlastnými a dostupnými formami a metódami. Je pozoruhodné, že vlastnou americkou tlačou bola v roku 1957 charakterizovaná americká politika – politikou „Plášťa a dýky“ viď:
http://wushu-zentrum.com/diplomatiya-plashha-i-kinzhala/ Podľa mojich vedomostí, americká tlač tento názov prevzala z Anglicka, ktoré bolo touto politikou známe vo vzťahu ku svojim kolóniám a celkove k ostatnému svetu. Jej podstatou bolo prostredníctvom „plášťa“ t.j. úsmevmi a klamným, zavádzajúcim konaním oklamať proťajšok, oslabiť jeho pozornosť natoľko, aby vďaka takto oslabenej pozornosti bolo možné vyhliadnutej obeti zasadiť smrteľný úder dýkou.
 - takéto konanie Západu ako celku, ako i jednotlivými jej politikmi, ktoré možno charakterizovať ako makchiavelizmus (pragmatizmus a cynizmus v praktickej politike) bolo v poriadku; 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Machiavelizmus
 + na druhej strane pokiaľ takto pragmaticky konal vodca Sovietskeho Ruska súdruh Stalin, tak bol podozrievaný a obviňovaný zo všetkých možných hriechov: chorobej podozrievavosti až paranoje, tyranie ...Ja osobne si myslím, že nebol dostatočne podozrievavý a to konkrétne ku Poliakom po druhej svetovej vojne. Ináč by odhalil, že Poľsko pod pláštikom boja proti banderovcom, (zneužívaním možnosti danej víťaznými mocnosťami vysťahovať zo svojich území národy a národnosti podieľajúce sa na vzniku 2. svetovej vojny), realizuje etnickú a náboženskú čistku - genocídu rusínskeho obyvateľstva v Poľsku. Ktorá bola v Poľsku zavŕšená operáciou «Visla». Operácia trvala od novembra 1944 do 17. júla 1947. Pokiaľ v prvom období sa jednalo o výmenu obyvateľstva. V druhom období, ktoré sa riadilo Nariadením Štátnej komisie bezpečnosti Poľska Číslo 00189/III zo 17 apríla 1947 realizovali skupiny vojsk 5 teho a 7 meho vojenského okruhu násilné presídlenie Rusínskeho (lemkovského) obyvateľstva z oblasti juhovýchodného Poľska na predovšetkým novozískané územia na hranici s Nemeckom. Presídľovalo sa disperzným systémom. Nie viac, ako niekoľko rodín do jednej obce. Do 29 júla 1947 bolo presídlených 137 997 Rusínov — z nich do Štetínskeho vojvodstva — 46 118; do Olštýnského vojvodstva — 58 367; do Vroclavského vojvodstva — 20 938; do Poznaňského — 7345, do Gdaňského vojvodstva — 3929. K 30 júnu 1947 sedem (7) ešalónov s 1,3 tisícmi osobami ešte nedošli na miesto určenia (?) Na miesto určenia už určite nedôjdu! Nie je ťažké si domyslieť, akého zverstva sa Poliaci na týchto Rusínoch dopustili. (Viď video „Akcja Wisla“
https://youtu.be/QuM_kJvhfis a Операция "Висла" https://www.youtube.com/watch?v=wbehik4V_PM)
 ► Preto som uvítal odpoveď pána Prezidenta Putina žurnalistke z Berlína pani Fišer na otázku: „Vy ste sa veľmi kriticky vyjadrovali o politike Západu ... no chyby robia zvyčajne obidve strany... preto mám otázku: za posledných 15 rokov, aké vy vidíte chyby Ruska vo vzťahu k Západu a aké závery vyvodzujete pre budúcnosť týchto vzťahov...“
Odpoveď pána Prezidenta Putina: «Naša hlavná chyba vo vzťahu k Západu: spočíva v tom, že my sme vám príliš dôverovali. A vaša chyba spočíva v tom, že vy ste túto dôveru prijali ako našu slabosť, a zneužili ste túto našu dôveru. No chápajúc toto, treba prečiarknuť to čo bolo, prevrátiť túto stránku a ísť ďalej a založiť naše vzťahy na vzájomnej úcte a správať sa druh k druhovi ako k rovnocennému partnerovi».
 Pozri tiež:
 Prejav p. Putina Valdaj Soči 2017
https://www.youtube.com/watch?v=0HkchZJoEE8
 Zásadný prejav Vladimíra Putina o Rusku a svete.Týka sa aj našej budúcnosti. Valdajská reč Putina (plný text v slovenskom preklade) viď:  http://www.chelemendik.sk/Zasadny_prejav_Vladimira_Putina_o_Rusku_a_sveteTyka_sa_aj_nasej__45732059.html
 Odpovede p. Putina Valdaj Soči 2017
https://www.youtube.com/watch?v=rLHbkRF6Pak
 Súčasne zverejnené na mojej web stránke: www.rusyn-narod.ru
 Milan Semančík, Trenčín, sobota, 21. októbra 2017***