Назад к списку

Ad: Rusíni by chceli za splnomocnenca človeka s podporou vlády?

Reakcia na článok «Rusíni by chceli za splnomocnenca človeka s podporou vlády» zverejnený na http://www.sme.sk/ a na http://www.rusyn.sk/. Kto, a aké kaleráby nám to chce natlačiť do hlavy, 


veď len nedávno 05.03.2013 v Martine predniesol predseda vlády p. Róbert Fico svoj známy prejav v ktorom mimo iné jasne povedal:«... Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale pre slovenský štátotvorný národ, ...» Takže o akej podpore vlády pre splnomocnenca vlády SR pre rusínsku menšinu tu môže byť reč ? V živote nie je nič zadarmo. Za všetko treba zaplatiť. Preto keď my Rusíni sa nevieme zjednotiť, keď nie sme schopní si zorganizovať celorusínske voľby. A je jedno, či preto, že ich nevieme zorganizovať, alebo na ich zorganizovanie nemáme peniaze, alebo preto že nemáme vhodného (všetkými akceptovateľného kandidáta), to je náš problém. No keď chceme tento problém obísť (je jedno s koho pomocou) treba vedieť, že tým priznávame našu nesvojprávnosť. Stávame sa vazalmi toho - poručníka, na ktorého sa obraciame o pomoc. Pokiaľ viem, tak nemožno hovoriť o tom, že «Rusíni» by chceli splnomocnenca. Jednoznačne sú to len aktivity niektorých rusínskych osobností. Pre rusínsky národ - z už uvedených dôvodov to nemôže priniesť zásadný pokrok. Pokiaľ vláda SR nám bude platiť „nášho vodcu“, tak ten „vodca“ bude musieť počúvať toho, kto ho platí. Teda ináč povedané splnomocnenec vlády SR pre rusínsku menšinu s podporou vlády SR bude mať podporu vlády SR len pre opatrenia, ktoré budú na úžitok slovenskému štátotvornému národu.
Máme iste viac, no ja viem o troch rusínskych osobnostiach, ktoré sú reálnou politickou silou. Sú to:
- PhDr. Milan SIDOR, CSc, (v prezidentských voľbách 21. marca 2009 získal 20862 hlasov t.j. 0,48%);
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vo%C4%BEba_prezidenta_Slovenskej_republiky_...
- Ing. Milan MŇAHONČÁK, predseda strany (vo voľbách do Národnej rady SR 10. marca 2012 strana Náš kraj získala 10604 hlasov t.j. 0,41%); http://nrsr2012.statistics.sk/sr/tab3_sk.html
- Vladimír PROTIVŇÁK, predseda občianskeho združenia (predseda Rusínskej obrody na Slovensku – ROS)
http://www.rusinskaobroda.sk/?page_id=69
Preto nechápem, prečo jednostajne hľadáme lídra (?), prečo nerešpektujeme hlas ľudu, prečo vo vláde SR nás reprezentujú a Okrúhly stôl riadia ľudia, ktorí sa tam dostali v dôsledku kabinetnej politiky ... Z vyššie uvedeného je pochopiteľná pozícia predsedu ROS, že sa na práci v OSRS nepodieľa. Prečo by sa mal podriaďovať niekomu, kto neprešiel volebným sitom ? No napríklad páni PhDr. Milan SIDOR, CSc a Ing. Milan MŇAHONČÁK, predseda strany, sa na práci v OSRS podieľajú. Treba nájsť spôsob – formu ako zapojiť do práce v OSRS i ROS. Myslím, že forma členstva sa dá dojednať. Možno na právach pozorovateľa, alebo naopak, na právach veta. I tak ho ROS má. Nie je dobré, že na práci OSRS sa nepodieľa mladá generácia t.j. Molody Rusyny . Myslím, že odmietnutie prijať Mladých Rusínov je chyba a toto rozhodnutie je potrebné v čo najkratšom čase zmeniť na – pozitívne = na prijatie.
Súvisiace články:
http://www.sme.sk/c/6834161/rusini-by-chceli-za-splnomocnenca-cloveka-s-...
http://www.holosy.sk/sk/ad-namety-na-riesenie-situacie-v-rusinskom-hnuti... − vymazané!
Milan Semančík, Trenčín (Zverejnené dňa 17. jún 2013 pozri:
http://www.holosy.sk/sk/m%D1%96lan-semanch%D1%96k-6) − vymazané!***