Назад к списку

USA a budúcnosť

Úvod: Trochu histórie.
► Prvou stálou osadou na území dnešných USA bola španielska osada St. Augustine na Floride, založená roku 1565. Prvá anglická usadlosť Jamestown vo Virgínii sa datuje do roku 1609.


  Pod vplyvom presvedčenia o zjavnom predurčení (Manifest Destiny) sa federálne územie začalo rozširovať na západ, k Tichému oceánu;
► V rokoch 1661-1774 bol z Afriky do USA dovezený asi jeden milión živých otrokov. Viac ako deväť miliónov ich zomrelo po ceste. Príjmy otrokárov z tejto operácie v cenách polovice 18. storočia boli najmenej 2 miliardy dolárov, čo na tú dobu bola astronomická suma.
► Rokom 1622 začínajú americké vojny prvým útokom na Indiánov v Jamestowne, nasledoval útok na Indiánov v Algonquin v Novom Anglicku (1635-1636) a vojna v Massachusetts (1675 – 1676);
- Američania v rokoch 1754 — 1763 a 19.04.1775 — 3.09. 1783 ako jedny z prvých použili biologickú zbraň a to proti Indiánom, keď im predávali prikrývky infikované pravými kiahňami (Variolou);
- Ďalšie vojny a potýčky s Indiánmi pokračovali až do roku 1900. Američania takto zničili asi 100 miliónov Indiánov, čo sa dá plnoprávne považovať za genocídu, výrazne prevyšujúcu masové vraždenie Židov Hitlerom (4 – 6 miliónov obetí), a dokonca občanov Sovietskeho Ruska (17 miliónov 931 tisíc 600 civilov. Celkove všetky obete Sovietskeho Ruska v 2. svetovej vojne: 26 miliónov 600 tisíc obyvateľov).
- Pod vedením generála Georgea Washingtona zvíťazili americkí Patrioti v roku 1776 vo vojne za nezávislosť. Dňa 04. 07.1776 Druhý kontinentálny kongres prijal Deklaráciu nezávislosti Spojených štátov, ktorou Spojené štáty uplatnili nezávislosť na Veľkej Británii.
→ V dejinách USA som od roku 1622 po súčasnosť napočítal 306 amerických intervencií a tajných operácií s použitím sily, ktoré uskutočnili americké ozbrojené sily viď:
 ▻ Agresia USA, zločiny a vyvražďovanie národov. Zoznam, z ktorého Vám môže byť aj špatne 
https://panobcan.sk/agresia-usa-zlociny-a-vyvrazdovanie-narodov-zoznam-z-ktoreho-vam-moze-byt-aj-spatne/
 ▻ 200 let terorismu USA: Přehledný seznam všech amerických válečných zločinů, teroru a válek http://www.chelemendik.sk/200_let_terorismu_USA_Prehledny_seznam_vsech_americkych_valecnyc_248117802.html
⇉ Z týchto agresívnych akcií si myslím, zasluhuje zvýšenú pozornosť:
a) Atómové bombardovanie japonských miest Horošima a Nagasaki (6. a 9. augusta 1945) v priebehu poslednej fázy 2. svetovej vojny uskutočnené Ozbrojenými silami USA. Je to jediný prípad bojového použitia jadrovej zbrane v histórii ľudstva a to dokonca proti civilnému obyvateľstvu.
b) Použitie bakteriologických zbraní v Kórejskej vojne (25. júna 1950 — 27. júla 1953). Plný obraz použitia bakteriologických zbraní v čase vojny na Kórejskom poloostrove sa nepodarilo vytvoriť vzhľadom na charakter tejto zbrane. Niektoré jej epizódy sú známe. Iným v priebehu vojny nevenovali pozornosť a neskôr sa na ne zabudlo. Niektoré epizódy sa Američanom podarilo udržať v tajnosti. Ďalej viď: Статья к.б.н. М.В.Супоницкого "Корейская бактериологическая война" http://supotnitskiy.webspecialist.ru/stat/stat7.htmlhttp://supotnitskiy.ru/stat/stat7.html
c) Masové nasadenie chemických zbraní v priebehu vietnamskej vojny (1964 – 1975):- Celkove Američania zvrhli na Vietnam 45 miliónov ton bômb a milióny litrov chemikálií: herbicídov a defoliantov ako: "Rainbow Herbicides" agent Pink, Green, Purple, Blue, White a neblaho známy herbicíd «Agent Orange» vrátane bojovej zápalnej látky «Napalm». - Podľa odhadov do súčasnosti leží vo Vietname pod zemou asi 800 tisíc ton nevybuchnutej munície. Rozsiahle oblasti sú zamorené jedovatými chemikáliami, ktoré americkí vojáci používali na ničenie džungle. Podľa oficiálnych údajov vietnamskej vlády zverejnených v roku 1995, v dôsledku americkej intervencie vo Vietname zahynulo na strane Národnej armády severného Vietnamu a na strane Juhovietnamských partizánov (Frontu národného oslobodenia Južného Vietnamu (FNOJV=Vietkongu)) spolu za celé obdobie vojny 1,1 milióna príslušníkov severovietnamskej armády a partizánov, а tiež 2 milióny civilných obyvateľov spolu v oboch častiach Vietnamu. Celková škoda nanesená Vietnamu v dôsledku amerického bombardovania je vyčíslená na sumu 320 miliónov dolárov. V deň smrti amerického senátora John Sidney McCain III. 25. augusta 2018oficiálny predstaviteľ MZV Vietnamskej socialistickej republiky (Vietnamu) Nguyen Phương Nga vyslovil požiadavku na vyplatenie odškodného za použitie chemických zbraní vo vojne proti jeho vlasti (Vietnamu).
d) Bombardovanie Juhoslávie (presnejšie Srbska a Čiernej Hory) od 24. 3. 1999 – 10. 6. 1999. V bojoch USA a NATO používalo zakázané kazetové bomby a strelivo s projektilmi obsahujúcimi ochudobnený rádioaktívny urán. V dôsledku bombardovania zahynulo viac ako 1700 civilných obyvateľov Juhoslávie – predovšetkým Srbov (v závislosti od zdroja sa tento údaj pohybuje v rozmedzí od 1200 do 2500). Z toho 400 detí. Okolo 6000 civilných osôb, medzi ktorými bolo 2700 detí utrpeli vážne zranenia (i tento údaj sa v závislosti od zdroja pohybuje v rozmedzí od 6000 do 10000). Prístup k pitnej vode stratilo 1 milión obyvateľov. 500 tisíc obyvateľov stratilo prácu. Tisíce obyvateľov sa ocitlo bez strechy nad hlavou. V dôsledku zranení a choroby z ožiarenia zomierajú bývalí občania Juhoslávie i v súčasnosti.V priebehu bombardovania bolo zničených: 82 mostov, dva závody na spracovanie ropy, 57% skladov ropných produktov, 14 veľkých priemyselných podnikov, 89 fabrík a závodov, 128 objektov priemyselného charakteru a sféry služieb, deväť veľkých elektroenergetických centier, 120 ďalších objektov energetiky, 14 letísk, 48 nemocníc, 118 rádio a TV staníc, 61 križovatiek, jeden tunel, 25 pôšt a telegrafov, 70 škôl, 18 škôlok, deväť budov univerzít, štyri internáty, 35 cerkví, 29 kláštorov. Najbolestnejším bolo bombardovanie chemického priemyselného komplexu v Pančeve. V dôsledku čoho otravné chemické látky sa dostali do atmosféry, vody a pôdy. V tom čase sa tam nachádzalo značné množstvo vinylchlórových monomérov, chlóru, dichlóridetiléna, 40% sodíkového lúhu, 33% kyseliny soľnej. V dôsledku toho bolo otrávené Skadarské jazero a ďalšie jazerá, Dunaj a Adriatické more. Celková škoda nanesená Juhoslávii činí 30 miliárd dolárov.
 Rozhodnutie o začatí bombardovania Juhoslávie bolo po prvýkrát v súčasnej histórii prijaté bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN. Príslušný príkaz veliteľovi spojeneckých síl americkému armádnemu generálovi Wesley Kanne Clarkovi dal generálny sekretár NATO Dr. Javier Solana Madariaga.
⇛ Tak takéto USA sú nesporným lídrom kolektívneho Západu od 09.05.1945 do súčasnosti. 
I.A) USA nikdy neboli subjektom globálnej politiky. Vždy boli jej objektom na ktorý sa pôsobilo. Vždy boli nástrojom globálnej politiky v ruke GP (Globálneho prediktora). Teda vždy boli výkonným orgánom – žandárom. Pozícia svetového žandára umožnila USA vybudovať si pohodlnú ekonomiku fungujúcu systémom parazita. Tento potenciál vložený do USA pri ich vzniku bol vyčerpaný na konci XX. storočia, keď to dospelo do takého stavu, že 5% obyvateľstva sa podieľa 50% na svetovej spotrebe nosičov energií a produkuje 40% odpadu. Nasledujúc tento príklad by sme mohli takto svojou činnosťou časť zdrojov Zeme vyplýtvať a ďalšiu časť znehodnotiť a či zničiť a tak stratiť všetky zdroje, utopiť sa v odpade a následne klesnúť na úroveň ľudských stád. Medzistupňom by pravdepodobne bolo krátke obdobie postechnokratickej spoločnosti, keď s využitím takých úspechov civilizácie ako sú zbrane by bola možná poľovačka človeka na človeka s následným ľudojedstvom – viď austrálsky film «Mad Max = Šialený Max». V súčasnosti je už situácia taká, že i len pokračovanie samotných USA v «americkom spôsobe života» povedie k zániku planéty Zem v blízkej budúcnosti.
Podľa plánu GP preformátovanie USA z globálneho hegemóna na globálneho regulátora sa malo udiať krátko po preformátovaní Sovietskeho zväzu (cca pol rok). Po preformátovaní Sovietskeho zväzu začali v Rusku prebiehať procesy Globálnym prediktorom nekontrolovateľné a neriaditeľné. Ukázalo sa, že v Rusku konceptuálna moc patrí národu. GP s prekvapením zistil (to čo už zistili pred ním Napoleon a Hitler), že Rusko je Ding an sich = Vec o sebe. Teda že nie je tým, čím sa pre nich javilo. Vzhľadom na to GP odkladal preformátovanie USA. Napriek tomu, že situácia v Rusku sa nevyvíjala podľa predstáv GP, pokúsil sa realizovať svoj plán v roku 1996 - vytvoriť na postsoviestskom území banánovú republiku na báze „marxizmu“ s hlavným mestom Minsk v čele s Alexandrom Grigorievičom Lukašenkom. No neúspešne. Následne GP upustil od preformátovania USA. Naopak k zdrojom, ktoré USA získali v dôsledku preformátovania – rozpadu Sovietskeho zväzu a socialistického tábora pridal ďalšie zdroje do úplného nasýtenia USA. To viedlo k tomu, že štátna elita USA si nezobrala ponaučenie zo situácie, keď stála pred preformátovaním. Samozrejme že ju ani nenapadlo zmeniť svoj systém parazitného fungovania ekonomiky. Naopak začala sa cítiť všemocnou a utrhla sa z reťaze. A ako utrhnutý pes z reťaze začala hrýzť svojho gazdu = GP.
Medzitým sa Rusko vymanilo z područia USA a Západného sveta. Od nástupu Prezidenta Putina k moci sa Putinovi za 18 rokov podarilo stabilizovať Rusko natoľko, že to dáva možnosť GP prikročiť k preformátovaniu USA. To je základ dohovoru medzi Prezidentom Putinom a Globálnym vedením - dať GP možnosť uskutočniť manéver s cieľom stabilizácie procesov riadenia na planéte Zem. Čo umožní na nej zachrániť civilizáciu. Je to výhodné všetkým, ktorí žijú na planéte Zem. Práve túto možnosť Prezident Putin svojim riadením Ruska a sveta dáva GP. A GP realizuje preformátovanie USA.
Nakoľko za uplynulých 30 rokov sa situácia - rozpory v USA a celkove vo svete vyostrili, realizácia tohto preformátovania bude ďaleko bolestnejšia. O to viac je krajne dôležité pripraviť ekonomiku USA na pokles pozície USA vo svete.
→ Úlohou prezidenta Donalda Trumpa (ktorý je človekom GP) je previesť USA cez toto ťažké obdobie. Prezident USA Donald Trump sa spolu s globálnou elitou snažia zamerať pozornosť všetkých štruktúr USA na riešenie problémov vo vnútri USA. Predovšetkým vrátiť výrobu do USA a tak stabilizovať spoločnosť v USA.
⇉ Štátna elita USA sa však naopak tomu zo všetkých síl bráni predovšetkým preto, že by tým stratila svoje lukratívne pozície a s tým súvisiace príjmy z parazitovania na zdrojoch celého sveta. Ako i preto, že je presvedčená že, svojimi agresívnymi akciami v zahraničí (vyvolaním vojnových konfliktov, ziskom vojnovej koristi ...) sa jej podarí následne vyriešiť i vnútorný problém USA. Verí, že tento parazitný systém je večný a že sa jej tak, ako v rokoch okolo roku 2000 podarí paralyzovať Rusko a beztrestne čerpať jeho zdroje. Nechápe, že sa doba zmenila, že Rusko, ale i celý svet je už iný. Svet či už otvorene, alebo skryto stále viac podporuje Rusko. Štáty sveta si stále viac uvedomujú, že s osudom Ruska je spojený aj ich osud. A pri svojom konaní stále viac z tejto skutočnosti vychádzajú. Štátna elita USA svojimi krokmi destabilizuje nie len situáciu zahraničnú, ale i vnútornú. Pokračovanie v realizácii ekonomiky postavenej na princípoch parazita, dlhodobé neriešenie vnútorných problémov USA, a dokonca sabotovanie krokov prezidenta USA Donalda Trumpa a globálnej elity zameraných na ich riešenie, priviedlo USA:
- k nakopeniu vnútorného sociálneho napätia v spoločnosti;
- úpadku mravnej klímy v spoločnosti;
O tejto skutočnosti jasne svedčí hrozivý rast masových vrážd v USA:
  v roku 2014 pri streľbe do davu ľudí zahynulo 31 osôb a 34 osôb bolo ranených;
 † v roku 2017 pri streľbe do davu ľudí zahynulo 160 osôb a 600 osôb bolo ranených;
  v roku 2018 bolo 323 prípadov streľby do davu ľudí, v ktorých zahynulo 387 ľudí a viac ako 1300 ľudí bolo ranených;
 † v roku 2019 bolo 435 prípadov streľby do davu ľudí, v ktorých zahynulo 517 osôb a 1745 osôb bolo ranených;
 † v roku 2020 bolo za 5 (päť) mesiacov 168 prípadov streľby do davu ľudí, v ktorých zahynulo 162 osôb a 659 osôb bolo ranených.

⇛ USA sú na ceste k svojmu krachu.

I.B) Aké sú možné cesty ďalšieho vývoja?
1) Prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a globálnej elite sa podarí stabilizovať USA (pripraviť ekonomiku USA na pokles USA z pozície svetového hegemóna na pozíciu svetového regulátora, t.j. predovšetkým vrátiť výrobu do USA, čo následne stabilizuje spoločnosť v USA a pripraví ju na riadený, postupný, plynulý pokles – na úroveň spotreby nenavýšenej príjmami z parazitovania). Nebude to nejaká balada. Tento proces bude približne obdobný, aký zažili obyvatelia Sovietskeho Ruska pri jeho rozpade. Vzhľadom na mentalitu Američanov, nie je možné vylúčiť ani občiansku vojnu, krvipreliatie, banditizmus a pod. Napriek tomu tento variant predpokladá za danej situácie najnižšiu možnú úroveň násilia.
2) Ak sa prezidentovi Donaldovi Trumpovi a globálnej elite nepodarí zjednotiť americkú spoločnosť a zamerať ju na seba – na USA. A štátna elita USA bude pokračovať v pílení konára na ktorom sedí t.j. v destabilizácii situácie:
- v zahraničí (úsilím o udržanie si pozícií umožňujúcich parazitovanie na zdrojoch celého sveta);
- doma (vyvolávaním protitrumpovských nálad s cieľom zvrhnúť prezidenta);
► tak to povedie k výbuchu sociálneho násilia v USA. Je to podstatne krutejší scénar. Vychádza z toho že po výbuchu sociálneho napätia nebude iná možnosť, a bude menším zlom:
 * silami Svetového spoločenstva odobrať USA z podriadenosti jadrovú energetiku – a dať ju pod ochranu a obranu silám Svetového spoločenstva. Tým sa vytvoria ohniská prosperity;
 * ostatok územia a obyvateľstva bude ponechaný na vybitie sociálneho napätia.
Pri prvom variante i pri druhom variante vývoja sa počíta s tým, že značná časť obyvateľstva sa pokúsi opustiť územie USA. I zo Sovietskeho Ruska nejaká časť obyvateľstva emigrovala. V Rusku je ale tradičná spoločnosť. Väčšina Rusov si povedala, nech je akokoľvek ťažko to je náš domov, náš štát, my zaň budeme bojovať, my vydržíme. Predpokladá sa však, vzhľadom na americkú mentalitu (idem tam, kde dajú viac, kde je vyšší blahobyt), že o opustenie územia USA sa pokúsi drvivá väčšina obyvateľstva.
Obidva varianty predpokladajú enormne veľké zaťaženie susediacich štátov a ich pohraničných služieb. Tieto štáty sa na to musia pripraviť. Pokiaľ Kanada je severný štát a pohraničný reliéf južnej časti Kanady umožňuje dobre chrániť hranicu. Tak Mexiko je na tom opačne. Práve tam sa budú hnať bandy zložené z človeku podobných indivíduí za svetlom, teplom, jedlom a korisťou. Preto prezident Trump stavia stenu s Mexikom nie proti latinskoamerickým - mexickým migrantom, ale kvôli tomu, aby Mexiko v čase krvavého bezprávia v USA, udržalo obranu svojej hranice. Na udržanie hranice potrebuje Mexiko, aby bolo ekonomicky prosperujúcim štátom. Preto vláda v Mexiku zostrila boj s bandami a rozvíja ekonomiku. Za týmto účelom GP pomáha Mexiku i kádrami.
Z uvedeného vidíme, že pri tomto scénari, ktorý ešte nie je ten najhorší, nie len Američania, i keď oni v prvom rade, ale i celý Západný svet v druhom rade a ostatný svet v treťom rade, bude mať toho dosť. Treba sa na to pripraviť. Preto nie náhodou Prezident Putin vyjadril úprimnú sústrasť prezidentovi Trumpovi. Preto ich dialóg sa predovšetkým týka otázky ako stabilizovať situáciu vo svete.
II.) Budúcnosť USA podľa názoru Karen Georgijeviča Šachnazarova
Каре́н Гео́ргиевич Шахназа́ров: sovietsky a ruský kinorežisér, scénarista, producent filmov a spoločenský dejateľ. Generálny riaditeľ, Predseda Predstavenstva Kinocentra «Мосфильм» od 20 apríla 1998. Národný umelec Ruskej Federácie (2002) Laureát Štátnej prémie RSFSR bratov Vasilievých (1998), laureát dvoch Štátnych prémií Ruskej Federácie (2003, 2013) a laureát prémie Leninského komsomolu (1986).
... V súčasnosti sa mi javí ako absolútne logické, že Západný svet prežíva svoj západ. Myslím si to nie preto že nemám rád Západ, nie preto že ja mám v tomto smere nejaké ekonomické, alebo historické paralely. Ale jednoducho preto, že ja som prežil na svete 67 rokov a ja viem, že tak je sformovaný ľudský organizmus a spolu s ním i akýkoľvek organizmus, civilizácie, štáty. Oni žijú, rozvíjajú sa, stúpajú a v určitý moment umierajú. Tak je usporiadaný a tak funguje svet. S tým nič nemôžme urobiť. A nakoľko Západ sa nachádza na vrchole moci nepretržite minimálne posledných 300 rokov, jeho čas prišiel.
Menovite práve to v tejto dobe nevyhnutne núti Západ bojovať s Východom. Tento boj v súčasnosti začal Západ prostredníctvom svojho lídra USA. Poznamenávam, že Európu sa nám nepodarí odtiahnuť od USA. Ona bude váhať, prikláňať sa na rôzne strany. Napriek všetkému však cíti, že v tomto boji sa rozhoduje o osude moci nad svetom a predovšetkým, áno o osude osobnej bezpečnosti a blahobyte západného obyvateľstva. S tým nič neurobíš.
Preto oni (štáty) z jednej strany, zdá sa činia hromadu hlúpostí. Veď skutočne napríklad Čína vlastne nikdy nechcela zaujať prvú pozíciu vo svete. Nie je to v tradícii Číny. Ona to, (bolo vidieť ako ona to stále nechce) odstrkáva. V Číne je ohromná časť liberálnej spoločnosti. Podstatne väčšia časť ako u nás. Vzdelaná je prozápadne, nakoľko v Číne počas posledných desaťročí prakticky všetka mládež – elita získala vzdelanie na Západe. Oni vošli na Západ. Oni sú oveľa viac integrovaní do západnej spoločnosti. Napriek tomu sa deje to, že Čínu jednoducho tlačia do objatia Ruska, tak ako Rusko tlačia do objatia Číny v ktorom sú tiež prozápadné elity. V ktorom i vlastenci sú v podstate prozápadní. Odtiaľ pramení nejaký vnútorný pocit, že sa nás Čína zmocní, že my nemôžeme, že s Čínou nemožno vstupovať do vzťahov, oni náš les vyvážajú, ... i keď náš les vyvážajú v podstate ruskí takpovediac zlodejskí úradníci. Vlastne Čína nikdy neútočila na Rusko. Nikdy nebojovala s Ruskom. Čína nikdy nešla na Sever. Skôr už nejaké negatíva sú na ruskej strane. Rusko dobylo Pekin 1 (14) augusta - 2 (15) augusta 1900. Z našej strany všeličo bolo ...
Napriek tomu je to nevyhnutné - tento zväz Ruska a Číny. Pripomeniem, že ja som zadal Prezidentovi Putinovi na Priamej linke otázku: Nezdá sa Vám, Vladimír Vladimírovič, že všetko smeruje k zväzu Ruska a Číny. Ten mi odpovedal: nie, to nemôže byť, my budeme ... 
No pozrite, a deje sa to. Je to neodvratné. Nie preto, že to chce Vladimír Vladimírovič. Ja neviem, čo chce. On vedie rozhodne správnu politiku. A tiež nie preto, že to chce hlava Číny Si Ťin-pching. Deje sa to preto, že je to neodvratné. Prezident Donald Trump tiež robí to čo robí, lebo to je nevyhnutné. Pre nich (USA) stratiť moc nad svetom, znamená stratiť všetko. Chápu, že ináč konať nemôžu. A tento boj je nevyhnutný. A tento boj bude krutý, s veľkými obeťami i z jednej i z druhej strany, nakoľko boj o moc vo svete vždy bol sprevádzaný takým krutým bojom. Či tento boj prerastie i do vojenskej oblasti? Môžem vás zarmútiť – môže. Môže prerásť, nakoľko v každom prípade Spojené štáty podľa môjho názoru, ak začnú strácať (moc) ..., podľa môjho názoru oni prehrajú tento boj, nakoľko to je dnes už nevyhnutné. No podľa môjho názoru v takom prípade oni budú odhodlaní na všetko. Oni môžu použiť i jadrové zbrane. Nežime v ilúziách. To ide (pochod na Východ = Drang nach Osten = Drive to the East) v princípe už od Napoleona. V podstate je to úsilie Európy. Vlastne už Kolumbus plával na Východ - do Indie. Západná Európa je odsúdená na toto východné hnutie. Pochody na Rusko boli pochodmi na Východ. Pochod Hitlera na Rusko bol opäť pochodom Európy na Východ. To prešlo, a opäť tento konflikt dozrel, a on je nevyhnutný. V tomto zmysle súčasné udalosti - tie vážne vo svetovej histórii ... - je jasné, že Čína dozrela aby prijala výzvu a prevzala prvú pozíciu vo svete.
Prepáčte mi môj záver, moje posledné slová. Podľa môjho názoru Čína vyhrá. Môj názor: ja neverím v mnohopolárny svet. V živote neexistuje mnohopolárnosť. V živote vyhráva niekto – jediný! 
Podľa môjho názoru spojenectvá (zväzy) nevznikajú z hlavy ... Spojenectvá vznikajú, keď sú nevyhnutné. V roku 1937, kto by si bol pomyslel, že Veľká Británia a Sovietske Rusko sa stanú spojencami. Veď to boli krutí nepriatelia. Veľká Británia v čase Fínskej vojny navrhovala bombardovať Sovietske Rusko. Ako by si mohol niekto predstaviť, že o dva roky ... Život ich donútil uzavrieť spojenectvo. Preto nikdy nehovor nikdy, zvlášť nie v politike. Uzavretie spojenectva závisí od situácie, ktorá sa vytvorí v tom boji, ktorý je absolútne nevyhnutný.
Čo sa týka USA, antický Rím by do súčasnosti existoval a my by sme tam cestovali a platili sesterciami za dobré veci suveníry ... No tak to nebýva, Rím v svojej dobe mal všetko: financie, vojenskú prevahu, ... A Barbari, Germáni čo mali? Celkove nič. Používali valutu antického Ríma. Za sestercie si kupovali dobré veci ... To že Rím mal všetko, toto impérium nezachránilo. Impérie nepadajú z dôvodu ekonomiky, alebo politiky. Ale ako organizmus. Viete vy môžete mať veľa peňazí a desať samopalov v izbe, no niečo u vás vo vnútri doslúžilo a ... Ja súhlasím s tým, že Čína počítala s ešte 15 (pätnástimi rokmi) no Američania nedajú jej 15 rokov nakoľko oni toľko rozumu majú. Oni chápu, že ten čas nemajú. Nemajú ho, preto sa ponáhľajú. Všetka stratégia Obamu, demokratov, ktorá kalkuluje s väčším časovým obdobím je Trumpovi nepotrebná. Americká elita pochopila hlavné, že o 10 až 15 rokov nebude Amerika už nič potrebovať. Čína bude vládnuť všetkým. Preto boj je nevyhnutný a tento boj prebehne v súčasnosti. Oni sa ponáhľajú. Myslia si, že majú šancu. Podľa môjho názoru USA už šancu vyhrať nemajú. Oni túto šancu stratili. Mali konať skôr. Mohli zahrdúsiť Rusko i Čínu v 90-tych rokoch. Našťastie tak vďaka Bohu neučinili. Človek mieni, Pán Boh mení. ... Ja dúfam, že jadrová vojna nebude, chráň Boh !, však nie som blázon. Ja len analyzujem situáciu. No ľudia sú tak uspôsobení. My čítame každý deň, že k roku 2050 príde koniec. Napriek tomu ľudia sa zaoberajú tým, že bojujú jeden proti druhému, vyjasňujú si vzťahy. Niet žiadnej nádeje, že ľudstvo sa zjednotí a bude riešiť aspoň niektoré problémy, aby prežilo. Svet je jednoducho taký. Nie ja som to tak vymyslel. Človek, aký bol v časoch Sumerov, takým i zostal. Vedzte, jednoducho analyzujem situáciu. Takže spojenectvo Ruska a Číny je nevyhnutné. Boj je nevyhnutný. A či sa spojenectvo vyjadrí aj podpisom vojenského spojenectva, to uvidíme. Nuž a ešte k tomu - pozrite sa Rusko do Petra I. bolo východným štátom. Rusko bolo orientované na Východ. Nuž spočítajte v Moskve stavby tej doby. Rusko bolo absolútne východným štátom. Peter I. to zbúral (orientáciu). Orientoval Rusko na Západ. Nejaké zanedbateľné západné tendencie boli už do Petra I., ale rozhodnú zmenu orientácie Ruska na Západ uskutočnil Peter I. On pocítil, že sila je na Západe. A on mal pravdu. Západ stúpal. Teraz prebieha opačný proces. Preto sa Rusko otáča na Východ. Sila je v podstate na Východe. Slnko vychádza na Východe. Ja som natočil film «Mesto Zero». Tam bola scénka v ktorej stál Stalin a bol tam citát: Skoro príde úsvit, skoro vyjde slnko, a slnko bude svietiť nám!

Zdrojové materiály:
⋆ Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 5 августа 2019 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=Q1GlljRiSzI
⋆ США бьют в самое БОЛЬНОЕ место России! Соловьев и самые непримиримые гости РАСЧЕХЛЯЮТ Запад! https://www.youtube.com/watch?v=ZL1sIVsffPQ
⋆ Два сценария переформатирования США = Dva scénare preformátovania USA Валерий Пякин https://www.youtube.com/watch?v=hFmS-LHdePk
⋆ List of mass shootings in the United States in 2019 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mass_shootings_in_the_United_States_in_2019
⋆ List of mass shootings in the United States in 2020 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mass_shootings_in_the_United_States_in_2020
Súvisiace materiály:
▪ «USA a budúcnosť 1+»
https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213141516
▪ «Európa a budúcnosť»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
▪ «Doba temna – kurz prežitia» http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
▪ «Vojna - ruský pohľad» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
▪ «Vojna - Ruský pohľad - budúcnosť» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
▪ «Putinov prejav 01.03.2018 – podstata a význam» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/putinov_prejav_01_03_2018_podstata_a_vyznam
▪ «VOSR 100 výročie – význam» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
▪ «Nový svetový poriadok (?)» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/novy_svetovy_poriadok_
▪ «Amerika hledá spásu ve válce. Proč je Putin klidný?» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/amerika_hleda_spasu_ve_valce_proc_je_putin_klidny
▪ «Ohováračom Ruska» = «Клеветникам России» = «To the Slanderers of Russia» http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/_klievietnikam_rossii_ohovaracom_ruska_to_the_slanderers_of_russia_
▪ «19 rokov od začatia bombardovania Juhoslávie» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/19_rokov_od_zacatia_bombardovania_juhoslavie
▪ «18+ Lugansk Ukraine 02 06 2014 After the air strike 4 from 6» https://www.youtube.com/watch?v=sjFHYdX-CqQ
• «Американская бактериологическая война в Корее / U.S. germ warfare in Korea» http://fenixclub.com/index.php?s=ffa3def3f6c3a240bb4bb62ff1479c30&showtopic=136809&st=0http://www.youtube.com/watch?v=ATS4exmEhjY
• «U.S. Crime of Bacteriological Warfare» https://www.youtube.com/watch?v=o6VLGXJFzCw
• "Bacteriological Warfare in Korea"
http://www.youtube.com/watch?v=n9WTMmNnml8
• "Oppose bacteriological warfare!"http://www.youtube.com/watch?v=1d3jjBssGsY
• "Hellbent: 78 Days of Bombing Yugoslavia" https://thesaker.is/hellbent-78-days-of-bombing-yugoslavia/
• "Narodený 4. júla / Narozen 4. července (1989)/Born on the Fourth of July" https://www.freefilm.to/film/narodeny-4-jula
• "Agent Orange a napalm: symboly války ve Vietnamu zabíjejí dodnes" https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1081058-agent-orange-a-napalm-symboly-valky-ve-vietnamu-zabijeji-dodnes
• "Война во Въетнаме" https://www.kommersant.ru/doc/256309
• "Въетнам: США должны заплатить за применение ужасного "агента Оранж" https://topwar.ru/146099-vetnam-ssha-dolzhny-zaplatit-za-primenenie-uzhasnogo-agenta-oranzh.html
▪ «Američanom postupne dochádza, prečo bol rozpad Sovietskeho zväzu pre nich nevýhodný» https://www.hlavnespravy.sk/americanom-postupne-dochadza-preco-bol-rozpad-sovietskeho-zvazu-pre-nich-nevyhodny/1911994
 Preložil, spracoval a napísal zo zdrojových ruských videozáznamov Milan Semančík. Bod. II. som len preložil a napísal. Trenčín 19.08.2019, oprava chýb a doplnenie 20.08.a 15.09.2019, 10.04.2020, aktualizácia 25.06.2020***