Назад к списку

Územné straty Ruska

 Okolo ruských hraníc je v poslednej dobe dosť horúco. Ukrajina, Bielorusko, Náhorný Karabach, ... Hranice Ruska sú pod neustálym tlakom. Kolektívny Západ v čele s USA preklepávajú hranice Ruska ako ďateľ a skúšajú ich "na pevnosť".


 Vznik väčšiny ohnísk napätia je zdôvodňovaný historickými nárokmi okolitých štátov na nejakú časť územia patriacu v súčasnosti Ruskej Federácii, alebo inému postsovietskemu susednému štátu. Rusko je západnými médiami prezentované ako nejaký uzurpátor cudzích území. Pozrime sa na túto otázku z druhej - ruskej strany:
 Na konci XX. storočia a počiatku XXI. storočia sa Rusko nechalo opiť rečičkami o "demokracii", "ľudských právach". Zabudlo na Napoleona Bonaparteho, Adolfa Hitlera, na jeho reč v Mníchove, v roku 1936 v predvečer 2. svetovej vojny:
 "Keď Ural s jeho nekonečnými nerastami, Sibír s jeho bohatými lesmi a Ukrajina s jej nekonečnou plodorodnou ornou pôdou budú ležať pod Nemeckom, tak žiadnemu Nemcovi nebude nič chýbať."
 Adolf Hitler nič nového nevymyslel. Dávno pred ním túto metódu využívala Katolícka Cirkev, keď organizovala križiacke výpravy, keď verbovala bojovníkov do križiackeho vojska. Na ideu: "Oslobodenia Kristovho hrobu, Svätej zeme z rúk moslimov" by do svojho vojska nenalákala nikoho. Ale na sľubnú informáciu: "Tam je bohatstvo" s ukazovákom nasmerovaným na Východ sa jej podarilo naverbovať a zorganizovať celkom osem križiackych výprav. Pričom štvrtá križiacka výprava namiesto Oslobodenia Kristovho hrobu vyplienila hlavné mesto bratskej kresťanskej Byzancie = Východorímskej ríše - Konštantinopol. Tým Katolícka Cirkev v čele s Rímom zradila kresťanstvo a dala zelenú Islamu, vzniku Osmanskej ríše, ktorej následníkom je súčasné Turecko. Dôsledkom tejto zrady je súčasnosť, keď Európe reálne hrozí, že bude pohltená Islamom.
 A) Aké územné zisky na úkor Ruska sa Západu podarilo dosiahnuť ?
  
   Aa) Pred rozpadom Sovietskeho Ruska:
     * USA (01.06.1990)
       - 23,7 tisíc km² - výlučná ekonomická zóna Ruska v Beringovom mori;
       - 7,7 tisíc km² - výlučná ekonomická zóna Ruska v Beringovom mori;
       - 46,3 tisíc km² - časť kontinentálneho šelfu v otvorenej centrálnej časti Beringovho mora, nachádzajúci sa za 200 míľovou hranicou.
       Celkom Rusko darovalo USA: 77 700,00 km².

     Ab) Rozpad Sovietskeho Ruska (ZSSR) 
26. decembra 1991. Čo znamenalo pre Sovietske Rusko = Zväz sovietskych socialistických republík stratu 14 (štrnástich) republík, konkrétne:
      2. Ukrajinská SSR = 603,7 tisíca km²;
      3. Bieloruská SSR = 207, 6 tisíca km²;
      4. Uzbecká SSR = 447,4 tisíca km²;
      5. Kazachská SSR = 2 717,3 tisíca km²;
      6. Gruzínska SSR = 69,7 tisíca km²;
      7. Azerbajdžanská SSR = 86,6 tisíca km²;
      8. Litovská SSR = 65,2 tisíca km²;
      9. Moldavská SSR = 33,7 tisíca km²;
     10. Lotyšská SSR = 64,58 tisíca km²;
     11. Kirgizská SSR = 198,5 tisíca km²;
     12. Tadžická SSR = 143,1 tisíca km²;
     13. Arménska SSR = 29,8 tisíca km²;
     14. Turkménska SSR = 488,1 tisíca km²;
     15. Estónska SSR = 45,2 tisíca km².
 ___________________________________
      Celkom strata:              - 5 200 480,00 km²   
  ► Celková výmera ZSSR ku dňu rozpadu činila: 
22 275 480,00 km².
  ► Pokiaľ z tejto výmery ZSSR odpočítame výmeru štrnástich bývalých republík ZSSR t.j. 5 200 480,00 km² zostane nám:
      17 075 000,00 km² = výmera zostávajúceho - zakladajúceho člena ZSSR = Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky.
      Zväz sovietskych socialistických rebublík prestal existovať. 
  ►  Ruská sovietska federatívna socialistická republika
sa následne preformovala na Ruskú Federáciu.
     Ac) Územné straty Ruskej Federácie v dôsledku akceptovania "nárokov" = územných pretenzií voči Rusku - konkrétne straty výmery v prospech:
  Číny (2005):
    - 337 km² = Ostrovy: - v povodí rieky Amur: Тарабов = Tarabov, Большой = Boľšoj;
                                   - v povodí rieky Ussuri: Большой Уссурийский = Veľký Ussurijský.
  Nórska (2010):
   - 80 tisíc km² a podľa niektorých údajov až 175 tisíc km² = v aquatórii Barencovho mora a Severného ľadového oceánu. Je to oblasť bohatá na vodné živočíchy. Pod dnom morí ležia obrovské zásoby ropy a plynu.
 ◘ Azerbajdžanu (2010 a 2013):
   - 30 
km² a to v rokoch  2010 a 2013 územie dagestanských obcí Урьян-Уба = Urjan-Uba a Храх-Уба = Chrach-Uba a polovicu povodia rieky Samur;
      Celkom dielčí sumár: - 80 367 km²;
     Zostatok výmera Ruskej Federácie: 16 994 633,00 km².
  Ad) Územné zisky Ruska:
 ⋆ Krym (2014)
    + 27 000 km². V dôsledku dlhodobej negatívnej politiky Kyjeva voči obyvateľom Krymu a zvlášť po Euromajdane v Kyjevevo februári 2014, ktorý zvrhol zákonnú vládu, vyvrcholila nespokojnosť obyvateľov Krymu. V dôsledku toho Vláda autónómnej republiky Krym odmietla uznať legitímnosť novej vlády v Kyjeve. Proruské sily za podpory Ruska zvíťazili adosiahli znovuzjednotenie Krymu a mesta Sevastopoľ s Ruskou Federáciou.
 ⋆ Výlučná ekonomická zóna Ochotské more (2015)
    + 50 000 km². Po zozbieraní potrebného dôkazového materiálu a podaní žiadosti o rozšírenie štatútu výlučnej hospodárskej zóny v Ochotskom mori Komisia OSN v roku 2015 žiadosť Ruska schválila viď: http://www.ntv.ru/novosti/1477437/ Rusko tak zväčšilo svoje teritórium.
  Výsledná výmera Ruskej Federácie podľa mojich výpočtov vychádzajúcich z neúplných informácií = 17 071 633,00 km². Niekde sa mi stratilo: cca 28 367 km².

 B) Ocenenie ruskej štedrosti.
      Samozrejme, ruská štedrosť vo svete nezostala nepovšimnutá. Nebola však ocenená v zmysle oplatiť dobré dobrom. Naopak. Objavili sa ďalší záujemci o "navrátenie" ich "historických" území konkrétne nespokojní sú:1. FÍNSKO; 2. JAPONSKO; 3. USA; ... Naplnila sa predpopveď ruských klasikov: 
 a) rozpad ruského impéria =  dlhý boj postsovietskych národov so susedmi za územie a za obyvateľstvo = tvrdohlavosť ruských susedov donúti ich dať prednosť cudziemu otroctvu pred všeruským zjednotením;
 b) všetci by sa radi podieľali na delení Ruska. Viď:
  Situácia na Ukrajine – klasici https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/situacia_na_ukrajine_klasici
  Svedčia o tom nasledujúce fakty:
 ► Americký esminec "John McCain" narušil teritoriálne vody Ruska. Vtrhol do zálivu Petra Veľkého na ďalekom Východe. Jeho plavbu vo výsostných vodách Ruska zastavil protilodný koráb "Admirál Vinogradov" hrozbou uskutočnenia taranu proti esmincu a námorníkom na jeho palube. Na čo esminec reagoval zmenou kurzu. MO RF zverejnilo videozábery incidentu. United States Navy so spätnou platnosťou objasnilo svoje konanie tvrdením, že Rusko v rozpore s medzinárodným právom začlenilo Záliv Petra Veľkého k teritóriu Ruska. Svoju akciu United States Navy nazvala úmyselnou.
 ► Traja ozbrojení muži sa z územia Ukrajiny pokúsili prebiť cez hranice Ruska v Belgorodsko - voronežskej pohraničnej oblasti. V priebehu prestrelky jeden narušiteľ bol zastrelený pohraničníkmi Ruska ďalší dvaja sa skryli na území Ukrajiny. Obdobných prípadov narušenia hraníc zo strany Ukrajiny bolo už viac.
 ► Prieskumná a výcviková činnosť vzdušných síl NATO nad Čiernym morom - okolo Kryma sa zvýšila o 60% = Nemecko vyzýva viesť dialóg s Ruskom z "pozície sily". Kde na také vyhlásenia berie vazal USA silu? Na čo sa Nemecko opiera? Nuž silu na to Nemecko nemá. Ale opodstatniť také konanie kupodivu má čím. V 2. svetovej vojne ruskí fašisti: vlasovci, banderovci a iná pakáž prisahali vernosť pod bielo - modro - červenou zástavou svojmu pánovi - Fašistickému Nemecku. Pod týmto symbolom ruského fašizmu a vazalstva - pod bielo - modro - červenou zástavou ruskí liberáli v čele s Borisom Jelcinom 26.12.1991 uskutočnili prevrat v Rusku, a táto zástava sa stala oficiálnou zástavou Ruska. Teda Nemecko sa môže domnievať že ruskí liberáli navrátili Rusko do náručia svojho pána. A teda majú právo takéto "vazalské" Rusko kritizovať ...
  C) Závery:
   Rusko predovšetkým v dôsledku rozpadu ZSSR stratilo veľké územia. Celkove 5 200 480,00 km². Spolu s územím stratil i veľa obyvateľov - celkom 20 miliónov. Na prvý pohľad to nie je možné hodnotiť ináč, ako veľké negatívum. Nuž ale možno niečo sa zmenilo i k dobrému:
   → V časoch Sovietskeho Ruska podiel Rusov činil cca 43% a v súčasnosti je to 80%;
   → Je otázkou, či by sa Sovietskemu Rusku podarilo udržať v svojom impériu národy žijúce na jeho okraji v prípade, že by neupadlo do krízy v roku 1991. Prikláňam sa k názoru, že nie. Veď to sa nepodarilo ani jednej koloniálnej veľmoci. Ani Veľkej Británii;
   →  V Sovietskom Rusku nezanikol ani jeden národ z počtu 22 národov, ani jedna národnosť z počtu 150 národností. Napriek tomu nie Veľkú Britániu ani USA, ale Rusko a Sovietske Rusko nazývali "väznicou národov". K tomu sovietsky a neskôr ruský literárny vedec V.V. Kožinov poznamenal:"Pokiaľ je Rusko - väznicou národov, tak Západná Európa a predovšetkým USA - je skutočným cintorínom národov";
   →  Ani jeden národ žijúcina okraji impréria nebol pre impérium ziskový. Rusko a Sovietske Rusko bolo investorom rozvoja týchto národných republík;
   →  Poučenia z rozpadu ZSSR a jeho následkov boli pretavené do podoby doplnkov platnej Ústavy Ruskej Federácie. V celonárodnom referende konanom  v dňoch 25.06. až 01.07.2020 boli zmeny - doplnky schválené 77,92% hlasov. Proti hlasovalo 21,27% hlasujúcich;
   → Znenie článku 2.1. Ústavy RF o nedopustení odcudzenia časti územia RF: Ruská Federácia zabezpečuje ochranu svojej suverenity a teritoriálnej celistvosti. Konanie (s výnimkou delimitácie, demarkácie, redemarkácie štátnej hranice Ruskej Federácie so stanovenými štátmi), smerujúce k odcudzeniu časti územia Ruskej Federácie ako i výzvy k takej činnosti sú neprípustné.
      A aká je budúcnosť týchto bývalých území Ruska? Boh vie. Ja môžem len predpokladať a vyvodzovať z minulosti. Je nesporné, že Rusko vie navrátiť si svoje bývalé územia. Nuž a ešte - stav svetovej ekonomiky nesľubuje nič dobré. Celkový štátny dlh USA činí v súčasnosti už viac ako cca 55,9 bilióna USD. Možno Spojené štáty v snahe znížiť svoj štátny dlh, sa zamyslia i nad možnosťou predať nejaké územia, napríklad Aljašku + ďalšie územia patriace kedysi Rusku, čo myslíte?

 Zdrojový materiál:
 * Изменения границ современной России https://ruxpert.ru/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
 * Соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2
 * USSR–USA Maritime Boundary Agreement https://en.wikipedia.org/wiki/USSR%E2%80%93USA_Maritime_Boundary_Agreement
 * Территории, которые Россия отдала другим странам в 21-м веке https://zen.yandex.ru/media/filosof/territorii-kotorye-rossiia-otdala-drugim-stranam-v-21m-veke-5e4d5011c0bcaa46a9e728e7
 * Вернули Крым – вернём и Курилы? https://versia.ru/s-konca-90-x-rossiya-otdala-pochti-500-tysyach-kvadratnyx-kilometrov-svoej-territorii
 * Появилось видео инцидента с эсминцем США в заливе Петра Великого https://www.mk.ru/video/2020/11/24/poyavilos-video-incidenta-s-esmincem-ssha-v-zalive-petra-velikogo.html
 * Трое вооруженных мужчин попытались прорваться в Россию с Украины https://iz.ru/1095809/2020-12-04/fsb-zaiavila-o-popytke-trekh-vooruzhennykh-liudei-peresech-granitcu-rf-i-ukrainy
 * Как Россия ловит натовские самолеты - Россия 24 https://www.youtube.com/watch?v=4kw_40iQXjg
 * В Германии призвали к диалогу с Россией «с позиции силы» https://iz.ru/1092306/2020-11-26/v-germanii-prizvali-k-dialogu-s-rossiei-s-pozitcii-sily
 * О Формировании образа России в Германии накануне Великой отечественной войны, С.А. Медведев http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2009/01/2009-01-08.pdf
 * Как распался СССР: 25 лет назад было подписано Беловежское соглашение
https://tass.ru/politika/3850507
 * 2020 Russian constitutional referendum https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Russian_constitutional_referendum
 * Поправки в Конституцию приняты. Что это поменяет в балансе власти и жизни россиян? https://www.bbc.com/russian/features-53282145
 * ГД одобрила поправку в Конституцию о запрете отчуждения части территории РФ https://rg.ru/2020/03/10/gd-odobrila-popravku-v-konstituciiu-o-zaprete-otchuzhdeniia-chasti-territorii-rf.html
 
* Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 http://duma.gov.ru/news/48953/
 * ЧТО РОССИЯ ПОТЕРЯЛА И ЧТО ПРИОБРЕЛА ЗА 100 ЛЕТ http://www.voskres.ru/interview/ushakova1.htm
 
* ПЕРЕСМОТРЕННОЕ ЧАСТИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОМИССИЮ ПО ГРАНИЦАМ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА В ОТНОШЕНИИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА В ОХОТСКОМ МОРЕ 2013 https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/rus01_rev13/part_1_Rezume_MID.pdf
 * Российская перепись в этническом измерении http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0155/tema02.php
 * Срочное расторжение договора - Россия идет за Аляской - новости
https://www.youtube.com/watch?v=GHIB0OXgp6w
 Súvisiaci materiál:
 ▣ Len vďaka Rusku https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112131415
 ▣ Vlajky Ruska https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
 ▣ Ruské vojenské základne v Arktíde https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ruske_vojenske_zakladne_v_arktide
 Milan Semančík, Trenčín 04.12.2020, doplnenie 27.07.2021***