Назад к списку

Ad: List o situácii na Ukrajine ...

Ponúkam vám reakciu na list Slavku Zahor’skoho zverejnený v Новинкы 9/2014 viď http://www.rusynacademy.sk/cms/  http://www.rusynacademy.sk/cms/-1055;-1080;-1089;-1084;-1086;-1086;-1089;-1110;-1090;-1091;-1072;-1094;-1110;-1111;-1085;-1072;-1059;-1082;-1088;-1072;-1111;-1085;-1111;,1686.html


 A) Situácia na Ukrajine je pokračovaním realizácie viac ako 1219 rokov starej politicko teologickej koncepcie franského kráľa Karola Veľkého, ktorú sformuloval v svojom liste pápežovi Levovi III. v roku 795 n.l. pri príležitosti jeho zvolenia za pápeža pozri: «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku Od tej doby je slovanský svet neustále v plameňoch. A nie len svet slovanský ale všetok svet neakceptujúci latinské univerzum. Tak horela Lužica, Česko, Veľkomoravská ríša. Horela i potom, čo zanikla. Veď bolo potrebné zničiť všetko cyrilometodské – ruské. Tak horela i Prešovská Rus a Podkarpatská Rus. Tak horí priestor cyrilometodskej duchovnosti i v súčasnosti. Tak bude horieť do tej doby pokiaľ úplne nezhorí, alebo dokiaľ si ľud tejto duchovnosti a kultúry neuvedomí, že je potrebné proti tejto agresii bojovať.
B) Banderovská, fašistická, prozápadná orientácia západnej Ukrajiny bola vždy známa. Je výsledkom minimálne 700 rokov trvajúcej okupácie Litvou, Poľskom a Rakúsko – Uhorskom. To čo sa deje v súčasnosti na Ukrajine je preto predovšetkým výsledkom a vitrínou týchto troch štátov. Sovietsky zväz (Rusko) sa na výchove západnej Ukrajiny podieľal 52 rokmi t.j. 07,4%; Rusínska, proruská, ale i prosovietska východná orientácia súčasnej Zakarpatskej Ukrajiny bola vždy známa; Vždy bola známa i proruská, ale i prosovietska východná orientácia juhovýchodnej Ukrajiny t.j. predovšetkým Krymu a Donecka; Napriek tomu banderovská, fašistická orientácia západnej Ukrajiny nebránila Európskej únii, Amerike, ale i Svetovej rade Rusínov pozri: «
Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_list_svetovej_rady_rusinov_na_podporu_vlade_ukrajiny_pred_vstupom_krajiny_do_europskej_unie dlhodobo verejne, všestranne, prostredníctvom masmédií, osobnou účasťou na Európskom námestí v Kyjeve, poskytovaním audiencií vodcom majdanu a v neposlednej miere finančne, podporovať tieto sily v boji proti zákonnej vláde až k uchopeniu moci v krajine silou. Prečo ? Píše sa a hovorí, aj ja som zastával ten názor, že Západ pri hodnotení vývoja, hnutí vo svete používa dvojaký meter. Nie je to pravda. Vždy používa len jeden a ten istý meter, ktorým sa meria: nakoľko je vývoj, sily, ktoré ho určujú, politici, ktoré ho vedú orientovaný prozápadne. Pokiaľ je v prípade prozápadnej orientácie dovolené a ospravedlniteľné všetko, v prípade akejkoľvek inej orientácie – predovšetkým východnej nie je tolerované nič.
C) Vždy sa Rusíni vo svete, svetové rusínske organizácie zaujímali o dianie doma - v „kraju“ a národné hnutie podporovali. Prijaté alibistické stanoviská: Svetovej rady Rusínov a p. A. Dulebu jasne svedčia o tom, že i pri prijímaní rozhodnutia (podporiť, alebo nepodporiť úsilie Rusínov o zmenu statusu nateraz ešte stále Zakarpatskej Ukrajiny (Podkarpatskej Rusi), rozhodol meter merajúci prozápadnosť orientácie. Novum je pre mňa to, že prevládla politická motivácia nad motiváciou národnou (národnostnou). Spomínaná téza o meraní prozápadnosti tiež vysvetľuje, prečo v prípade Kosova ... Amerika a Európska únia tolerovali vznik Kosova za významnej podpory albánskej mafie, a akceptujú mafiánske Kosovo i v súčasnosti. Táto téza vysvetľuje i prečo im vadí mafia v Kalinigrade. Ktovie, ktorú mafiu majú na mysli Cosa Nostru ? Alebo Escander ?
D) Je vidieť, že na Ukrajine, predovšetkým západnej, sú sily ktoré rozhodne a programovo smerujú k dosiahnutiu západnej orientácie celej Ukrajiny. Nesúhlasím s názorom Slavku Zahor’skoho že: «väčšiu príležitosť od čias prvej svetovej vojny sme tu nemali a dlho mať nebudeme.» Nejedná sa o príležitosť na zmenu statusu. Jedná sa o prežitie národa. Jedná sa o to, či si ľudia budú brániť svoje a prežijú (ako národ), a možno dosiahnu zmenu statusu, alebo nie, a tak stratia čas, možnosti, a za nich vyriešia všetko iní. Potom bude horieť Podkarpatská Rus tak, ako horela Lužica, Veľkomoravská ríša, Prešovská Rus. Stanú sa banderovcami, fašistami, západniarmi. Situácia v ktorej sa nachádza Podkarpatská Rus potvrdzuje správnosť mojej úvahy, ktorú som zverejnil v článku «
Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku» http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku keď som na prvom mieste ako lídra pre Rusínov uviedol RUSKO.
E) Žiaľ východní Slovania nemajú spracovanú, rozpracovanú a sformulovanú jednotnú ideu pozri «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1» 
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 Ani nikto sa cieľavedome nezaoberal tým, aby túto zbraň dal národu. Avšak východní Slovania si vždy uvedomovali svoje spoločne vyznávané hodnoty:
- ruskú vieru byzantskej, konštantinopolskej tradície;
- ruskú kultúru vyrastajúcu zo slovanobyzantských koreňov;
- ruské písmo – cyriliku.
To však nestačí na to aby priestor cyrilometodskej duchovnosti a kultúry - pozri pokus o definíciu na: 
«Cyrilometodská duchovnosť a kultúra» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_ bol ideovo zjednotený. Má vážne problémy odolávať koncentrovanému sofistikovanému širokospektrálnemu útoku. Preto ponúkam na záver svojej reakcie sériu svojich článkov, v ktorých je v koncentrovanej podobe sformulovaná idea cyrilometodskej duchovnosti a kultúry, ktorú je možné modifikovať ako ideu napr. apoštola Ondreja ... Prekladajte, upravujte, tlačte, šírte, rozmnožujte, kolportujte, organizujte besedy ... Jednoducho zapĺňajte svoj priestor cyrilometodskou duchovnosťou a kultúrou. V opačnom prípade tento priestor obsadí ideológia banderovská, fašistická ultranacionalistická ...
Súvisiace články:
 ▪ «List o situácii na Ukrajine (20.02.2014)»
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213
 ▪ «Писмо о сітуації на Українї (20.02.2014)» https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112
 ▪ «Наше походжіня (общоруське)»
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn15-16-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn17-18-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn19%20-10.pdf
 - http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2020-2010.pdf
 ▪ «AД: Наше походжіня (общоруське)»
http://www.rusynacademy.sk/image/nn%2044-45-2010.pdf
 ▪ «Náš pôvod (všeruský)[1]»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/nas_povod_vserusky_
 ▪ «Exkurz do histórie Rusínov a námety na riešenie situácie v rusínskom hnutí na Slovensku»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/exkurz_do_historie_rusinov_a_namety_na_riesenie_situacie_v_rusinskom_hnuti_na_slovensku
 ▪ «Sme jednoznačne Rusíni» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sme_jednoznacne_rusini
 ▪ «Ked ja pojdzem maširovac»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ked_ja_pojdzem_masirovac0
 ▪ «Divide et impera !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/divide_et_impera_
 ▪ «Ad: „O okrúhlom stole Rusínov Slovenska“
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567
 ▪ «Môj pohľad na súčasné rusínske hnutie»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i0123
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov
 ▪ «Reakcie na súčasné hnutie Rusínov 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/reakcie_na_sucasne_hnutie_rusinov_1
 ▪ «Ad: Slabá identita»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ad_slaba_identita
 ▪ «Ad: Rusíni by chceli za splnomocnenca človeka s podporou vlády?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/rusini_by_chceli_za_splnomocnenca_cloveka_s_podporou_vlady_
 ▪ «Súkromné bilingválne slovensko – ruské gymnázium v Snine»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/sukromne_bilingvalne_slovensko_ruske_gymnazium_v_snine
 ▪ «Є то гра без змыслу-Je to hra bez zmyslu»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/ie_to_ghra_biez_zmyslu_je_to_hra_bez_zmyslu_
 ▪ «Bez rusofilstva rusínske hnutie zanikne !»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/bez_rusofilstva_rusinske_hnutie_zanikne_
 ▪ «Programové tézy rozvoja rusínskeho národa (Propozície)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ▪ «Programové tézy rozvoja Rusínskeho národa (reakcia)»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/programove_tezy_rozvoja_rusinskeho_naroda_
 ▪ «Діскусія-Diskusia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusiia_diskusia_
 ▪ «Diskusia 1»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/diskusia_1
 ▪ «Venčanije»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i01
 ▪ «Sv. Liturgia»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i
 ▪ «Posledný kríž slovanskej cirkvi»
http://rusyn-narod.ru/istoriia__moi_stati/posledny_kriz_slovanskej_cirkvi
 ▪ «Cyrilometodská duchovnosť a kultúra»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/cyrilometodska_duchovnost_a_kultura_
 ▪ «Ruský dom v Prešove: 85-ročná tradícia a súčasnosť»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/rusky_dom_v_presove_85_rocna_tradicia_a_sucasnost
 ▪ «Kto uskutočnil genocídu ruských Haličanov»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/kto_uskutocnil_genocidu_ruskych_halicanov
 ▪ «Koncentračný tábor Terezín 1914-1919»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/title
 ▪ «Tábor smrti Talerhof alebo utrpenie Haličiny»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/tabor_smrti_talerhof_alebo_utrpenie_haliciny_
 ▪ «Ad: List Svetovej rady Rusínov na podporu Vláde Ukrajiny pred vstupom krajiny do Európskej únie»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_list_svetovej_rady_rusinov_na_podporu_vlade_ukrajiny_pred_vstupom_krajiny_do_europskej_unie
 ▪ «Ad: Malorusko, alebo Ukrajina: euroázijský Východ, alebo európsky Západ?»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/ad_malorusko_alebo_ukrajina_euroazijsky_vychod_alebo_europsky_zapad_
 ▪ «Našimi nepřáteli jsme my sami»
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/nasimi_neprateli_jsme_my_sami_
 ▪ «Výzva Atoských bratov k domobrane Donbasu»
http://rusyn-narod.ru/kultura_inyie_stati/vyzva_atoskych_bratov_k_domobrane_donbasu_
 ▪ «FUNDAMENT nie len pre Rusínov» http://rusyn-narod.ru/knighi__moi_knighi
 Milan Semančík, Trenčín. Zverejnené dňa 27. februára 2014 na
www.holosy.sk/ - vymazané! Obnovené na www.rusyn-narod.ru. Aktualizované 05.03.2019***