Назад к списку

VOSR 100 výročie - význam

V týchto dňoch si všetka pokroková verejnosť pripomína 100 výročie Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie (VOSR).


 Povstanie začalo 25. októbra 1917 v čase, kedy v Rusku platil juliánsky kalendár (starý štýl). A i keď už vo februári 1918 roka bol zavedený gregoriánsky kalendár (nový štýl) a už prvé výročie VOSR (ako i všetky nasledujúce výročia) si v Rusku pripomínali a oslavovali 7-8 novembra, revolúcia sa od počiatku spájala s októbrom. To našlo svoje vyjadrenie i v názve revolúcie.
 1./Treba vedieť, že VOSR predchádzala Februárová buržoázno-demokratická revolúcia 1917, ktorá zvrhla monarchiu – ruského cára (Nikolaja II. *18.05.1868 †17.07.1918) v dôsledku ktorej sa k moci dostala buržoázna «Dočasná vláda» v čele s predsedom vlády pánom JUDr. Alexandrom Fjodorovičom Kerenským *22.04.1881 v Simbirsku  †11.06.1970 v New Yorku.
 2./ Februárová revolúcia však nevyriešila základné problémy života národa:
 - ukončenie imperialistickej vojny;
 - otázky života pracujúcich v mestách a na dedine;
 - nacionálne otázky.
 Tieto veľké a nezmieriteľné ekonomické a politické rozpory postavili na program dňa uskutočnenie socialistickej revolúcie. Okrem tejto rozhodujúcej príčiny tu boli i ďalšie vedľajšie príčiny, ako i okolnosti, ktoré napomohli jej vzniku a úspešnej realizácii, konkrétne:
 - neuhasínajúci záujem Západu predovšetkým Anglicka, Nemecka a Rakúsko-Uhorska na likvidácii Ruska. V danom prípade štáty Antanty boli umelou kombináciou vytvorenou Angličanmi s cieľom postaviť proti sebe Rusko a Nemecko – dvoch hlavných svojich protivníkov viď:
http://www.stoletie.ru/voyna_1914/prorochestvo_petra_durnovo_765.htm
 - vovlečenie do 1. svetovej vojny viď:  http://vimpel-v.com/history/1wb/battle_1wb/1050-itogi-voyny.html...
3./ VOSR bola socialistickou revolúciou realizovanou ozbrojeným povstaním, ktoré uskutočnila robotnícka trieda vo zväzku s chudobným roľníctvom pod vedením Komunistickej strany v čele s Vladimírom Iljičom Leninom. V dôsledku ozbrojeného povstania, ktorého hlavnými organizátormi boli Vladimír Iljič Lenin, Lev Davidovič Trockij, Jakov Michajlovič Sverdlov bola zvrhnutá buržoázna «Dočasná vláda».
 4./ Význam:Jedna z najvýznamnejších udalostí v histórii:
 ▫ ruskej nakoľko:
 - zavrhla Februárovú revolúciu 1917, dokázala zachovať štátnosť a uchránila štát od katastrófy viď:
https://www.nakanune.ru/articles/112556/ Bol to gigantický výkon. Nakoľko proti mladej sovietskej moci sa imperialisti sveta spojili. Zorganizovali a uskutočnili zahraničnú vojenskú intervenciu proti Sovietskemu Rusku viď: https://en.wikipedia.org/wiki/Allied_intervention_in_the_Russian_Civil_War Údaje o počte štátov podieľajúcich sa na intervencii sa pohybujú od 14 do 21 štátov sveta. Konkrétne: 1) Nemecká ríša; 2) Rakúsko-Uhorsko; 3) Osmanská ríša; 4) Fínsko; 5) Veľká Británia; 6) Austrália; 7) Kanada; 8) India; 9) USA; 10) Francia; 11) Taliansko; 12) Grécko; 13) Rumunsko; 14) Poľsko; 15) Japonsko; 16) Čína (aktívnu bojovú činnosť nevyvíjala); 17) Československé légie v Rusku viď: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A9_l%C3%A9gie V tejto súvislosti doporučujem pozrieť si dokumentárny film: Zlato Ruského Impéria. Cárske zlato = Золото Российской Империи. Царское золото (2016) viď:  https://www.youtube.com/watch?v=7aC8HqQKEGM;
 - vytvorila nový politický a ekonomický systém, ktorý sa stal zárukou Víťazstva vo Veľkej Vlasteneckej vojne (2. svetovej vojne);
 - stala sa impulzom, vďaka ktorému sa Rusko dostalo z veľkej zaostalosti, dosiahlo nevídaných úspechov v ekonomike, priemysle, vede a vzdelaní, poľnohospodárstve a kultúre ...; pozri podrobnejšie
http://inance.ru/2015/11/oktyabrskya-revolutsiya/ https://topwar.ru/2678-sssr-pri-staline-tolko-fakty.html  http://www.hlavnespravy.sk/zssr-za-stalina-iba-fakty/1119290
▫ svetovej nakoľko:
 - ukázala ľudstvu alternatívnu nekapitalistickú cestu rozvoja spoločnosti;
 - zanechala svetu výrazný morálny odkaz v otázke zmyslu života, nakoľko:
 ⋆ svojim vznikom poprela „kanonizovanú paradigmu“ vychádzajúcu z tézy, že: rozumný život v prírode – je miznúci málopravdepodobný fakt, a preto pre samotnú existenciu ako našej Zeme, tak nášho vesmíru, tým viac sveta ako celku, nezohráva žiadnu úlohu. Je zanedbateľný;
 → a teda pokiaľ rozumný život môže byť a nemusí byť, tak v princípe, vo všeobecnosti možno konať tak, ako sa mi zachce. Veď všetky jeho prejavy sú prípustné. Preto ak to pripúšťa tvoja morálka, všeobecne prijaté zákony, možno: klamať, kradnúť, ... obohacovať sa na úkor iných ... t.j. stavať svoje «ja» do centra vesmíru so všetkými následkami. Čo je to? Nič iné ako zdôvodnenie vo vedomí človeka prípustnosti a legitímnosti zla v živote spoločnosti. Svoje vyjadrenie to nachádza v darwinovej téze: «víťazí silnejší». V mravnom význame: podlejší, drzejší. Na tom si zakladajú: otrokári, bankári, buržoázia ... svoje vedecky zdôvodnené prirodzené, prírodné právo, ... .
 ⇉ No ukázalo sa, že rozumný život hrá fundamentálnu úlohu dokonca pre samotný fakt existencie sveta. Ak nebude existovať v podobe množstva civilizácií rozložených po celom jeho priestore i čase, svet prestane existovať v usporiadanej a zmysluplnej forme. Tento rozumný život – schopný reprodukovať sám seba, znižovať neporiadok v prírode chtiac – nechtiac vyvoláva pochybnosti o téze, že vznikol náhodne v nejakom neriadenom procese;
 ⇛ VOSR dala ľudstvu možnosť pochopiť zmysel života a úlohu človeka v prírode viď: 
http://rpsqn.livejournal.com/98083.html
 - transformovala samotný systém sociálne - ekonomických a spoločensko-politických vzťahov v štáte, čo následne malo významný vplyv na systém medzinárodných vzťahov a globálnej politiky;
 - hlavný rozpor kapitalizmu – rozpor medzi ľuďmi práce a majiteľmi kapitálu nadobudol kvalitatívne nový charakter. Z vnútroštátnej úrovne sa rozšíril na medzinárodnú úroveň. Sovietske Rusko a následne ZSSR aktívne stál na strane pracujúcich más ako v koloniálnych veľmociach, tak v ich kolóniách. Ako dôsledok:
 • boli zvýšené sociálne výdavky štátov. Podiel národného dôchodku na sociálne potreby sa v štátoch Západnej Európy zvýšil z 2,6% v roku 1900 na 27,3% HDP (ВВП) v roku 2009. Bol skrátený pracovný čas, bolo zavedené sociálne poistenie (nezamestnanecké, zdravotné), ako i dôchodkové zabezpečenie;
 • bola zvýšená cena práce;
 • kapitalisti sa museli naučiť plánovať svoje národné hospodárstvo viď: 
http://inance.ru/2015/11/oktyabrskya-revolutsiya/
 • mala mohutný vplyv na rozvoj nie len Ruska, ale celého sveta. V mnohom určila politické, ekonomické a sociálne usporiadanie sveta XX storočia. Doporučujem si pozrieť mapu «Politická mapa sveta pred 1. svetovou vojnou» viď: http://xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai/cd4/149/149.html a predovšetkým ktoré štáty v tej dobe boli kolóniami, a akú výmeru v km2 mali kolónie tej ktorej koloniálnej veľmoci.
 5./ Stručný záver:
 experiment pod názvom Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR) bol vysoko úspešným experimentom, ktorý veľmi veľa dal ľudstvu, no nie Rusku.
 Zdroje:
 - https://iz.ru/666583/2017-11-03/putin-otmetil-ogromnoe-vliianie-na-ves-mir-revoliutcii-1917-goda
 - https://zonakz.net/2017/11/07/russkaya-revolyuciya-1917-goda-imela-radikalnye-globalnye-posledstviya/
 - https://www.histor-ru.ru/voprosy-dlja-podgotovki-k-kursovomu-zachetupo/442-rossija-v-pervoj-mirovoj-vojne-1914-1918-gg-celi-i.html
 - https://kprf.ru/ruso/170393.html
 Súvisiaci materiál:
 - Všetko je už rozhodnuté !
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112131415161718
 - 19 лет назад начались бомбардировки Югославии
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/19_liet_nazad_nachalis_bombardirovki_iughoslavii
 - 19 rokov od začatia bombardovania Juhoslávie
https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/19_rokov_od_zacatia_bombardovania_juhoslavie
 - «Analýza (CETA)»
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/analyza_ceta_
 - «Európa a budúcnosť» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
 - «USA a budúcnosť» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
 - «Komu zvonia do hrobu?» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/komu_zvonia_do_hrobu_ 
 - «Doba temna - kurz prežitia»
http://rusyn-narod.ru/istoriia_inyie_stati/doba_temna_kurz_prezitia
 - «Pomníky a vojna»
http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/pomniky_a_vojna_ 
 - «Vojna-ruský pohľad» http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
 - «Poďakovanie Varšavskej zmluve» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0
 - «Názor Pražáka ...» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0123
 - «Hlupákom kapitalizmus!» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/hlupakom_kapitalizmus_
 - «LOH Tokio 2020» http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i01234
 - «Vlajky Ruska» http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
 * Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования СССР (Москва, 08 декабря 2022 17:00 мск) https://m.youtube.com/watch?v=-iNk6kRbXq
 * Торжественный вечер, посвященный 100-летию образования СССР (Москва, 08 декабря 2022 17:00 мск) https://m.youtube.com/watch?v=-iNk6kRbXq0&feature=youtu.be

 Foto: Pyramída moci


 Milan Semančík, Trenčín 8. 11. 2017. Aktualizované 20.09.2018, 10.10., 19., 27.12.2019 a 14.01.2020***