Назад к списку

Sloboda slova po americky 

Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jednou z občianskych slobôd; zakladajúcich sa na slobode myslenia. Wikipédia


 Amerika za veľkou mlákou bola veľmi dlho chránená touto prirodzenou prekážkou od názorov ostatných štátov vrátane vplyvu ich masovokomunikačných prostriedkov. To jest tlačeného slova, rozhlasového a televízneho vysielania. Túto svoju pozíciu si USA upevnili v roku 1949 vynájdením a rozšírením Community Antenna Television = CATV v preklade televízia so spoločnou anténou. Ktorej prijímaný signál (televízny ale i rádio FM) sa ďalej šíri ku konečnému spotrebiteľovi prostredníctvom kábla. Systém CATV sa stal úspešnou konkurenciou vzduchom šírenému (klasickému pozemnému vysielaniu) a satelitnému príjmu TV a rádio FM signálu. Nesporne kvalita prenosu TV a rádio FM signálu prostredníctvom kábla je vyššia a menej poruchovejšia ako v prípade prenosu vzduchom a prostredníctvom satelitu. Je však jasné, že káblový systém obmedzuje užívateľa káblovej televízie (obmedzenou ponukou programov, nepretržitou kontrolou ...). V posledných rokoch sa úspešne rozvíja Internetová televízia (on line, alebo webová). Jej rozšírenie a dostupnosť umožňuje prekonávať ako prirodzené, tak umelé prekážky na ceste za proklamovanou „Slobodou slova“.►Príkladom toho je TV RT (Russia Today) viacjazyčná spravodajská televízna sieť so sídlom v Moskve, založená spravodajskou agentúrou RIA Novosti 10.12.2005 viď: https://ru.wikipedia.org/wiki/RT Postupne sa sformovala do troch informačných televíznych kanálov vysielajúcich z Moskvy nepretržite 24 hodín denne v angličtine, arabčine a španielčine.01.02.2012 televízny kanál RT America začal vysielať pre USA z vlastného štúdia vo Washingtone a pre Veľkú Britániu z vlastného štúdia v Londýne v HD kvalite prostredníctvom on line videoagentúry FreeVideo. Služby tejto agentúry využíva v súčasnosti viac ako 10 tisíc televíznych kanálov z cca 185 štátov sveta. Viď: https://russian.rt.com/article/79814
►Od uvedenej doby TV RT dosiahla tieto úspechy:
 - sledovateľnosť vo vyše 100 štátoch sveta pre cca 700 miliónov divákov denne (rok 2016). Z toho v USA 8 milónov, Európe 36 milónov, Indii 7 miliónov, Blízky Východ a Afrika 11 milónov ...;
 - TV RT tak obsadila v USA 5. miesto medzi zahraničnými TV kanálmi (najpopulárnejšia je v mestách Washington, New York, San Francisko a Los Angeles) a v Európe tiež 5. miesto medzi všetkými zpravodajskými kanálmi (rok 2016) viď:
https://ru.wikipedia.org/wiki/RT
 - jej program sa sleduje i prostredníctvom siete Twitter, Facebook;
 - 09. 10.2014 bola ako jediná zahraničná TV zapísaná do zoznamu argentínskych televíznych spoločností;
 - spravodajské bloky TV Actualidad sa vysielajú na štátnom televíznom kanále Venezuely;
 - 09.06.2015 bola zapísaná do zoznamu televíznych kanálov Ekvádoru;
 - program RT Deutsch «Der fehlende Part» sa vysiela na nemeckom televíznom kanále Salve.TV;
 - od 15. 09.2015 je vysielaný prostredníctvom štátnej sputnikovej platformy Bolívie;
 - od 17.01.2017 je vysielaný prostredníctvom vnútornej siete sídla OSN v New Yorku.
►Auditória TV RT na celom svete je zoznamovaná s alternatívnym pohľadom na prebiehajúce udalosti, deje, ktoré sa nedostali na stránky a obrazovky svetových médií. Zoznamovaná je s ruským uhlom pohľadu na významné medzinárodné udalosti.Vládnuce kruhy USA sa tak stále viac a viac ocitajú v novej - pre nich nezvyklej pozícii, v ktorej už nemajú patent na rozum. Sú konfrontované na vlastnej pôde iným myslením. Do súčasnosti boli zvyklí len na americké chápanie "Slobody slova" ako nepretržitého prúdu informácií prúdiacich z USA do ostatného sveta (nikdy nie opačne) šíriaci jedine správny a neomylný americký pohľad na všetko dianie vo svete. Vyššie uvedené úspechy TV RT im však ukázali, že voči spravodajstvu založenému na uhle pohľadu vyznávajúcemu vyššie hodnoty, ako je dolár, navyše argumentujúci pravdivými faktami nemajú nádej na úspech. A tak sa rozhodli pomôcť si silou zákona.
►USA oprášili zákon z roku 1938 "Akt o registrácii zahraničných agentov" (FARA - Foreign Agents Registration Act). Tento zákon bol prijatý ako ochrana proti nacionál-socialistickému vplyvu Nemecka prostredníctvom Nemecko-amerického zväzu a výboru „Amerika predovšetkým“ s cieľom nedopustiť vstup USA do vojny.
►Ministerstvo spravodlivosti USA 09.11.2017 nekompromisne požiadalo TV RT America a Sputnik, aby sa v súlade so zákonom FARA z roku 1938 registrovali ako zahraničný agent do 13.11.2017. Vedenie obidvoch spravodajských spoločností bolo donútené vybrať si medzi trestným stíhaním a registráciou ako „zahraničného agenta“. Rozhodli sa požiadavku splniť a registrovali sa ako zahraničný agent. Tým pozdravili americkú slobodu slova a všetkých, ktorí v túto slobodu ešte veria. USA tak porušili nimi samými propagované princípy demokracie a slobody slova. Je to nový precedens. Nakoľko takto prvý krát sa oficiálne siaha na práva médií – novinárov – „siedmu veľmoc“.
►Aké povinnosti vyplynuli TV RT America a Sputnik z nútenej registrácie ako „zahraničného agenta“:
 ▫ každý polrok predkladať výkaz o príjmoch od zahraničných vlád, alebo nevládnych organizácií;
 ▫ označovať informačné – spravodajské materiály poznámkou, že „predmetná informácia sa šíri z vôle zahraničného subjektu“;
 ▫ kópie spravodajských materiálov predkladať na Ministerstvo spravodlivosti USA;
 ▫ plnenie týchto povinností a ďalších je vynucované pod hrozbou trestu počínajúc finančným trestom 10 000 dolárov až nepodmienečným trestom odňatia slobody na dobu až 5 (päť) rokov. Možný je i súbeh obidvoch trestov.
►Odpoveď Ruska.15.11.2017 Ruská Duma (Parlament) schválila zákon, ktorý dáva právo Ministerstvu spravodlivosti Ruskej Federácie uložiť povinnosť zahraničnému hromadnému oznamovaciemu prostriedku zaregistrovať sa ako „organizácia plniaca funkciu zahraničného agenta“. Takejto normy v Rusku nebolo. No je v USA a bola použitá voči TV RT America a Sputnik. Rusko odpovedalo symetricky, aby dalo najavo, že tak s ruskými masmédiami nemožno nakladať. Je to výnimočná norma, ktorá sa bude uplatňovať obdobne výberovým spôsobom, akým sa postupovalo proti ruským masmédiám v USA.
 ▪ predbežné upozornenie na možnosť obmedzenia činnosti v dôsledku postupu americkej moci voči ruským masmédiám v USA bolo doručené:- TV "Настоящее время";- "Радио Свобода"(РС); "Голосу Америки";- интернет-проектам "Настоящее время", "Фактограф", "Крым.реалии", "Радио Свободы на татарском языке", "Кавказ.реалии" и "Idel.реалии";
 ▪ Každý krok voči ruským masmédiám dostane patričnú odpoveď (vyhlásil oficiálny predstaviteľ MZV RF pani Mária Zacharová.
 Zdroj:
https://russian.rt.com/russia/article/449814-inoagenty-smi-rossiya-zakonhttp://www.interfax.ru/russia/582498http://www.interfax.ru/russia/582676
 Milan Semančík, Trenčín, zverejnené v sieti e mail 22. 11. 2017***