Назад к списку

Premenovanie Námestia SNP - nesúhlas

Pripájam sa k nesúhlasu Predsedníctva Oblastného výboru SZPB Bratislava k návrhu primátora Matúša Vallu premenovať Dolnú časť námestia SNP v Bratislave na Námestie Nežnej Revolúcie. 


K argumentom podporujúcim nesúhlas Predsedníctva Oblastného výboru SZPB Bratislava dodávam konkrétne:
a) Námestie SNP dostalo svoj súčasný názov v roku 1962 podľa najdôležitejšej udalosti v novodobej histórii Slovenska. Tak sa vžilo do povedomia Bratislavčanov, ale aj všetkých občanov Slovenskej republiky, ako ústredné námestie hlavného mesta;
b) Názvoslovné rozčleňovanie z urbanistického hľadiska jednotného priestranstva na viaceré námestia pokladáme za nesprávne, násilnícke, ktoré sa deje bez predbežnej diskusie nielen s odborníkmi, ale aj s občanmi nášho mesta, protifašistických odbojárov nevynímajúc;
c) Ťažisko masových zhromaždení po 17. novembri 1989 bolo na hornej časti tohto námestia, a nie pred Starou tržnicou;
→ pripájam ďalej tieto argumenty:
1) Slovenská republika je založená na cyrilometodskej tradícii ...;
2) SNP je pokračovaním cyrilometodskej tradície. Vďaka SNP a Májovému povstaniu českého ľudu, bolo vtedajšie Československo prijaté medzi víťazov 2. svetovej vojny. Nebyť toho, českí fašisti a slovenskí klérofašisti by boli súdení na Norimberskom procese a územie Československa by bolo rozdelené medzi okolité štáty;
3) SNP vytvorilo predpoklady pre 44 ročný všestranný národný rozvoj Slovenska;
4) Vzhľadom na uvedené, Námestie SNP v Bratislave nepatrí len obyvateľom Bratislavy. Tak, ako sa historicky sformovalo – je fyzickým stelesnením nosnej národnej idey. Odčleňovanie akejkoľvek jeho časti znamená oslabovanie, respektíve zradu tejto idey s následnou vysokou pravdepodobnosťou zániku národa. I tak – neustále, od roku 1989 zradcovia národnej idey postupne odčleňujú z miest, námestí a obcí Slovenska všetko čo sa dá, z toho, čo ešte pripomína národnú ideu;
5) Ako je zrejmé zo súvisiacich materiálov tohto článku, nie každý kladne hodnotí Nežnú revolúciu – jej výsledky a dopady. Posledný zverejnený výskum bol uskutočnený pred piatimi rokmi. Som presvedčený, že v súčasnosti uskutočnený výskum by preukázal záporný postoj k Nežnej revolúcii.
⇉ je otázne, či vôbec premenovať nejaké námestie na Námestie Nežnej Revolúcie. A pokiaľ áno, tak aké námestie by zodpovedalo jeho významu. Nuž a pokiaľ premenovanie nejakého námestia v Bratislave si privatizéri, oligarchovia a lídri Nežnej revolúcie presadia, aby to pre nich nebolo Pyrrhovo víťazstvo.
Zdrojový materiál:
 ▪ Stanovisko Predsedníctva Oblastného výboru SZPB Bratislava k návrhu primátora Matúša Vallu premenovať časť Námestia SNP 
https://www.szpb.sk/blog/stanovisko-predsednictva-oblastneho-vyboru-szpb-bratislava-k-navrhu-primatora-matusa-vallu-premenovat-cast-namestia-snp/
Súvisiace materiály:
 ⋆ Protest OblV SZPB Trenčin proti premenovaniu Hotela SOREA Jan Šverma https://www.szpb.sk/arte-content/uploads/sites/2/2017/12/20160315_protest.pdf
 ⋆ Príhovor predsedu parlamentu A. Danka na oslavách 75. výročia SNP https://www.ta3.com/clanok/1163189/prihovor-predsedu-parlamentu-a-danka-na-oslavach-snp.html
 ⋆ Poďakovanie Varšavskej zmluve http://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i0
 ⋆ Text listu o vystúpení z NATO schválený aklamáciou 27.6.2019 http://www.srspol.sk/clanek-text-listu-o-vystupeni-z-nato-schvaleny-aklamaciou-27-6-2019-18473.html
 ⋆ Začnú sa Slováci vracať zo zahraničia? Ekonóm radí, čo by mala vláda spraviť https://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/Zacnu-sa-Slovaci-vracat-zo-zahranicia-Ekonom-radi-co-by-mala-vlada-spravit-302641
 ⋆ Európa a budúcnosť
http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/europa_a_buducnost
 ⋆ USA a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
 ⋆ Dvadsaťpäť rokov od Nežnej revolúcie očami občanov Slovenskej republiky a Českej republiky http://www.ivo.sk/7551/sk/aktuality/dvadsatpat-rokov-od-neznej-revolucie-ocami-obcanov-slovenskej-republiky-a-ceskej-republiky
 ⋆ Letná príprava Nežnej revolúcie. Pavol Janík exlúzivne o prípravách tzv. „Nežnej revolúcie“ počas leta 1989 https://davdva.sk/letna-priprava-neznej-revolucie-pavol-janik-exluzivne-o-pripravach-tzv-neznej-revolucie-pocas-leta-1989/
 ⋆ Je stále důvod si připomínat SNP http://www.halonoviny.cz/articles/view/51784404
 ⋆ Klérofašisti, Miloslav Szabó, Slovart, 2019 https://www.martinus.sk/?uItem=456375
 ⋆ Cyklus "Urbex dokument" viď:
 - Zachovalá opustená administratíva plná dokumentov potravinársky závod 1/4- Opustene sk- URBEX
https://www.youtube.com/watch?v=rfv3eBziAjA
 - Opustená Dopravná Firma Cintorín Autobusov Ivan Donoval Urbex Dokument https://www.youtube.com/watch?v=7Ecqa2ihrj4
 - Opusteny Internat v meste Presov Ivan Donoval Urbex Dokumnet https://www.youtube.com/watch?v=6agbMt9H7Eg
 - Zachovalý Opustený Hotel AMERIKA - ČeskoSlovensko Ivan Donoval Urbex Dokument https://www.youtube.com/watch?v=lhP5NQh5nVo
 - Starý Kaštieľ s prekvapením Ivan Donoval Urbex Dokument https://www.youtube.com/watch?v=B7AQZKoeB4Y
 - Opusteny Liehovar White Lady Levoca Ivan Donoval Urbex Dokument https://www.youtube.com/watch?v=Rr5lp2_gCs8
Milan Semančík, Trenčín 29. 9. 2019, aktualizácia 17.12.2019***