Назад к списку

Pomoc Ruska Taliansku - prečo?

  Prečo Rusko poskytuje pomoc Taliansku, neskôr možno Srbsku, alebo i iným národom Európy a ostatných kontinentov.


 Tento článok je reakciou na články na ktoré som dostal odkaz od MS a Petr O.: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti https://www.stalose.com/item-146195-t%C4%9B%C5%BEko-na-cvi%C4%8Di%C5%A1ti-lehko-na-boji%C5%A1ti a
 Мураховский объяснил истерику западных СМИ от помощи российских военных народу Италии
https://rueconomics.ru/434824-murakhovskii-obyasnil-isteriku-zapadnykh-smi-ot-pomoshi-rossiiskikh-voennykh-narodu-italii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
 Prvý z nich napísal nemecký občan českej (?) národnosti Jan Campbell. Tým je i poznamenaný. Napriek tomu, že sa v ňom dá nájsť racionálne jadro, hodnotím tento článok ako zmes poloprávd, ktorých cieľom je spochybniť a očierniť pomoc Ruska. Robí to v náznakoch: vymenúva vyznamenania významných osobností Ruska: naznačuje zradu: Maltézsky rad; späť k pandémii...; Dáva otázky na ktoré nemá odpoveď. Šíri informácie ruských liberálov, ktoré si v Rusku nikto ani nepovšimne.

 Takže prečo Rusko poskytuje pomoc Taliansku, neskôr možno Srbsku, alebo i iným národom Európy a iných kontinentov. Na túto otázku dáva mimo iné odpoveď ruský spoločenský a politický dejateľ, spisovateľ, publicista a bloger Nikolaj Viktorovič Starikov v svojom videu venovanom tejto téme. Z tohto videa vyberám: Rusko na základe svojich historických skúseností, z ktorých niektoré spomeniem, sa riadi pragmatizmom. Konkrétne:
 1. Pre Rusov otázka pomáhať alebo nepomáhať je bezalternatívna, to ani neposudzujú. Jednoznačná odpoveď je: Rusko má pomáhať. My (Rusi) nie sme Západoeuópania. My (Rusi) máme pomáhať každému, kto je v zložitej situácii, minimálne z dôvodu vlastnej sebaúcty. My sme Rusi, my sme milosrdný, my zabúdame (odpúšťame) krivdy;
 2. Ako pomáhať, v akej forme, to ich naučil život;
 3. Rusko sa učí z minulosti: Vždy keď Rusko poskytovalo pomoc, poďakovania sa nedočkalo. Ani v krátkodobej perspektíve, a už vôbec nie v dlhodobej. Jasným príkladom tomu je Druhá svetová vojna. Rusko oslobodilo Európu od nacistov, a teraz mu hovoria, že Európu okupovalo. Teda ak vďačnosť na Západe existuje, tak je veľmi krátkodobá. Rusko delí pamäť a vďačnosť na dve časti: Pamäť a vďačnosť národa a pamäť a vďačnosť elity. Čo sa týka politickej elity tu je všetko jasné: nič dobré od nej nemôžme (Rusi) očakávať. Výnimku môže tvoríť elita vychovaná v Rusku, v Kominterne, v spoločných bojoch partizánskych jednotiek, 1. ČS armádny zbor a pod. Čo sa týka národa, tak v danej historickej dobe áno - možno očakávať vďaku. Oslobodené národy boli vďačné Rusku. To bolo očividné. No s časom táto vďaka vyprchala, korodovala. Bola vystavená informačným útokom. Preto počítať s vďakou národa, Rusko tiež nemôže. Je to zaujímavé, ale politická elita nám (Rusku) nepoďakuje, národ nám bude vďačný krátkodobo, potom na to zabudne. A v masmédiách, v knihách sa dozvedia, že Európu zachránili Američania, americké jadrové údery na Japonsko, to bola dobrá vec, nakoľko Truman týmto spôsobom zachránil Japonsko od komunizmu.
 4. Rusko nezabúda na to, kto je kto. (Taliansko člen NATO a EÚ). I teraz v dobe poskytovania pomoci Taliani nacvičujú spolu s Američanmi letecké údery na Rusko. ...
 Už sme si povedali, že Rusko jednoznačne pomáhalo a bude pomáhať. No už zohľadňuje podmienky za akých pomôže. Tie podmienky už majú Rusi v svojej hlave. Nikde inde.
 A) My (Rusi) poskytujeme pomoc, preto, že sme Rusi, preto že sme milosrdní. My to robíme pre seba, pre svoju širokú ruskú dušu, pre svoje svedomie;
 B) My (Rusi) neočakáme za to nejaké politické dividendy. Ak by sme ich očakávali, boli by sme naivní;
  Nakoľko ak to robíme preto, aby sme sa niekomu zapáčili (urobili niekomu dobre) a očakávame za to nejaké dividendy vždy to skončilo fiaskom. Konkrétne: Stalin, ktorý iste nebol naivný urobil v priebehu 2. svetovej vojny niekoľko skutkov, ktoré nie je možné si ináč vysvetliť ako urobiť "službičku" západným spojencom. Január 1945 posledná veľká nemecká ofenzíva v Ardénach. Front západných spojencov je prelomený. Franklin Delano Roosevelt a Winston Churchill prosia Stalina o pomoc. Začať útok na východnom fronte o dva týždne skôr. A Stalin ich prosbe vyhovie. Iste vzhľadom na nepripravenosť vojská utrpeli väčšie straty. Svojim ústretovým krokom preukázal spojencom loajálnosť, schopnosť sa dohovoriť. Reagovať na zložité situácie. Sovietske Rusko sa ukázalo ako nádejný partner i po vojne. Čo tým Stalin dosiahol? NIČ. Západ to neocenil. Ani národy ani politická elita. Po Jaltskej konferencii 4. 2. 1945 – 11. 2. 1945 Západ posiela iné gesto - Bombardovanie Drážďan 13. 2. 1945 – 15. 2. 1945. To bolo totálne zničenie Drážďan. To bola odpoveď na ruskú loajálnosť, pripravenosť na spoluprácu: ak sa nepodriadiš, takéto strategické letectvo totálne zničí tvoje mestá. Pripomínam: strategické letectvo bolo podriadené osobne prezidentovi USA Franklin Delano Rooseveltovi. Tak možno uvádzať ďalšie príklady napr. z prvej svetovej vojny. Nemci prelomili front a postupujú na Paríž. Francúzi žiadajú Rusko, aby zaútočilo vo Východnom Prusku. Cár súhlasí. Výsledok: obkľúčenie armády generála Alexandra Vasilieviča Samsonova. Prvá vojenská katastrófa v roku 1914. Zničenie celej našej (ruskej) armády. Malo byť Rusko natoľko ústretové? Iste nie. Navyše celú 1. svetovú vojnu, nech Rusko prosilo o čokoľvek nikdy mu nebolo západnými spojencami vyhovené. To nemohli, to dopĺňali strelivo a pod. Tak tomu bolo i v druhej svetovej vojne. O čo všetko prosil Stalin napríklad: otvorenie druhého frontu. A ako dlho: 3 (tri) roky sľubov. Oni nepovedali: nemôžeme v roku 1941. Otvoríme druhý front v roku 1944. Nie oni hovorili nemôžeme v 1941 otvoríme v roku 1942. V roku 1942 opäť nemôžeme v tomto roku otvoríme v roku 1943. A tak tri roky sľubov.
 C) My (Rusi) nemôžeme poskytovať pomoc naškodu sebe.
  
Príklad: Stalin dáva príkaz: Zaútočiť na Viedeň bez použitia delostrelectva a letectva. Dôvodom bolo uchrániť svetové dedičstvo - nádhernú architektúru (Stalin žil vo Viedni v roku 1913). Výsledok - cena: navýšenie strát na životoch príslušníkov Červenej armády. A vďaka Rakúska? Do súčasnosti sa jej Rusko nedočkalo. Vďaka Nemecka - tiež nie je. Vďaka ľudstva Stalinovi? Naopak, zo Stalina urobili zrodenca Pekla. A v súčasnosti v konkrétnom prípade: Rusko môže pomôcť, ak má tú techniku, ľudí takpovediac navyše. Ak má zabezpečených svojich občanov.
 Čo sa týka pomoci Taliansku. Rusko tak činí z viacerých dôvodov už uvedených, ale napríklad i z hľadiska získania skúseností z boja proti koronavírusu, ktoré potom môžu zúžitkovať v boji s týmto vírusom na svojom území.
 Medzi sôvodmi nie je a nemôže byť dôvod získanie politických divident. Nakoľko tie určite Rusko z tejto akcie nezíska (tak ako ani z iných). Pokiaľ Rusku sa hovorí že taliansky občania to budú vidieť a budú Rusku vďační, že talianska vláda zaujme viac konštruktívnu pozíciu v otázke zrušenia sankcií ... Tak skutočnosť bude taká: predovšetkým západné oznamovacie prostriedky nebudú občanov Západnej Európy informovať objektívne o ruskej pomoci Taliansku ...
  Prečo Západ dráždi pomoc Ruska Taliansku:
  a) To že Rusko má veľké sily pre boj s biologickou hrozbou. Jednotky OPZHN má každý vojenský okruh a tanková armáda;
  b) NATO a predovšetkým USA so svojimimi 89 základňami v Taliansku, nebolo schopné poskytnúť Talianom pomoc;
  c) My (Rusko) na rozdiel od Západu tieto sily rozvíjame, dopĺňame špecializovanou technikou modernizovanou z pohľadu vedeckého potenciálu a výsledkov výskumu. Na Západe túto službu po roku 1991 zlikvidovali na nulu. Teraz žnú toho plody;
  d) Taliani boli ohúrení rýchlosťou poskytnutia, dopravy a objemu pomoci. Dá sa povedať že priam neboli schopní ju v takom objeme a rýchlosti prijať.
  Zdroj:
  ⋆ Николай Стариков: должна ли Россия помогать Италии https://www.youtube.com/watch?v=caH655uIAMg
  ⋆ Помощь из России оказалась бесполезной, утверждает La Stampa. Ведь вместо врачей Москва прислала военных https://medialeaks.ru/news/2603mmg-italy-useless-help/
  (Celkove z Ruska do Talianska bolo vypravených 15 lietadiel. Na ich palube mimo mobilných komplexov dezinfekcie, laboratória, špecialistov ich obsluhy a vojenských lekárov bolo 600 komplexov   umelej ventilácie pľúc ...);
  ⋆ Самолет помощи готов к вылету из России в США = Lietadlo s pomocou z Ruska pre USA je pripravené odletieť https://www.vesti.ru/doc.html?id=3252985&utm_source=push&utm_campain=notification
  Súvisiace materiály:
  
USA a budúcnosť http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
  
Slobodná Európa (?) http://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456789
  Z hovoreného slova prepísal, preložil a upravil: Milan Semančík, Trenčín 27.03.2020, aktualizované 29.03.a 31.03.2020***