Назад к списку

Neboli sme v nedávnej minulosti žiadny blbci

  V súvislosti so vzniknutou situáciou okolo koronavírusu sa v masmédiách prezentujú svojimi "originálnymi návrhmi" na riešenie naši vládny činitelia, rôzny politici a ktovie kto. Dostal som e mail od JT, ktorý upozorňuje, že:


 A) Niet čo vymýšľať, všetko je už dávno vymyslené. Stačí to len oprášiť, pokiaľ o tom dnešní politici vôbec vedia.
 Ja k tomu dodávam:
 B) To čo je vymyslené, treba naučiť v danom prípade našich študentov medicíny. Neviem, či sa učia epidemiológiu. No viem, že nič, ale vôbec nič nevedia z vojenskej medicíny. Konkrétne nevedia o ZHN (zbraniach hromadného ničenia = jadrových zbraniach (rádiologické a termonukleárne), chemické zbrane (otravné látky ...), biologické zbrane (bojové biologické prostriedky, hlavne bakteriologické ... zbrane), výbušné zbrane. Mali by nie lem vedieť, že niečo také existuje, ale mali by i vedieť, ako sa proti tomu brániť. Ďalšou vecou je poznať a ovládať a vedieť využívať prostriedky OPZHN (ochrany proti zbraniam hromadného ničenia). A na úrovni lekára treba vedieť túto činnosť i organizovať - počínajúc hniezdom ranených ... . Tu prichádzame k ďalšiemu bodu:
 C) Týmto bodom je vojenská medicína. Výchova a výcvik vojenského lekára nie je jednoduchou záležitosťou. Vyžaduje i čas. Socialistický vojenskí lekári postupne odchádzajú na zaslúžený odpočinok a nových nemáme. Neviem, či vôbec máme niekde v NZ -tových skladoch (nedotknuteľné zásoby). Poľné pojazdné ošetrovne, poľné pojazdné operačné sály, poľné nemocnice ...To všetko nie len že treba mať, ale na tom treba cvičiť, aby som v prípade potreby vedel, čo v takomto zriadení je, kde mám siahnuť, ako to obsluhovať a využívať.To sa tiež týka i technických prostriedkov dezaktivácie, dezinfekcie, odmorovania. Sú to vlastne špecializované mobilné "umyvárky" ... na techniku, na osoby a tiež "kropiace" vozy na teritórium. Ja som túto techniku videl na cvičeniach - vyvedeniach vojsk. Kam sa podela?
 Pozri: ÚVN Ružomberok
http://rusyn-narod.ru/zdorovie_inyie_stati/uvn_ruzomberok_
 D) Tu sa dostávame k príčinám kolapsovej situácie v Taliansku. Tou príčinou nie sú čínske gastarbeiterky v talianskom textilnom priemysle.
 1/. Tou príčinou je slabá (úzka) odborná pripravenosť medicínskeho personálu Talianska. Okrem špecializovaných lekárov infektológov - ostatné lekárske odbornosti majú slabé, alebo žiadne vedomosti z oboru epidemiológie. Potom nie div, že epidemiológia ako zdravotná služba v Taliansku neexistuje. Tak sa mohlo stať, že infekčne chorých neseparovali a umiestňovali ich i mimo infekčné oddelenia medzi neinfekčne chorých !!!
 2/. Neprijatie prísnych protiepidemiologických opatrení po zistení nákazy. Organizovanie týždňa módy od 01.01.2020, futbalových zápasov: 19.02.2020 Miláno Taliansko, 10.03.2020 Valencia Španielsko.
 Pozri:
 ► 60 минут по горячим следам (вечерний выпуск в 17:25) от 25.03.2020
https://www.youtube.com/watch?v=TTpfOFKlZb4
 Od 41 minúty si môžte vypočuť sovietsku lekárku anesteziológ-reanimatológ, žijúcu v Taliansku. Hovorí, ako jej v súčasnej situácii pomohlo, že mala i skúšku z epidemiológie. Radí: Seďte doma. Nepribližujte sa na menšiu vzdialenosť ako jeden meter k iným. Sama používa masku i keď prichádza domov, aby nenakazila svoju rodinu. Má onkologicky nemocného manžela.
 ► Svedectvo českej zdravotnej sestry z Mníchova
https://df.sk/tema/svedectvo-ceskej-zdravotnej-sestry-z-mnichova
 Foto:
  a) Velení součástem civilní obrany a ich činnosť v dobe vojny, MV štáb CO ČSSR Praha 1970;

  b) 4. Prostor napadení bojovými biologickými prostředky. 


 Diskusia:

 NS 29.03.2020 1:32
  Keďže mám kamarátky zo školy (z Lek.fakulty UK), pracujúce v Rakúsku ako sestry, verím, verím, verím. V Rakúsku údajne celkovo tú dezinfekciu aj bez epidémie brali športovo. Kamarátka pracujúca na dialýze (!!!!) sa nestíhala čudovať, koľko len ten organizmus vydrží a aký je úžasný, že sa vie vysporiadať s mikróbmi. No a teraz len poznamenala: oni to tu berú úplne inak ako my, ani sa nečudujem, že majú toľko chorých na Covid. Keď si spomeniem na "teror" učiteliek, ako tromi tampónmi ostriekanými dezinf.roztokom odezinfikovať zátku infúzie, kým sme do nej vpravili súpravu, ak niekto neodezinfikoval miesto vpichu hoci podkožnej inj., to bol škandál a skoro vyhodenie zo štúdia.... keď sme boli ako študáci pri operáciách, jeden medik sa rukávom dotkol op.rúška, okamžite letel zo sály ale ten spôsob, ako potupne ho odtiaľ vyhodili, bol hustý... sterilita bola alfa a omega všade...Podotýkam, že medik mal na sebe samozrejme sterilný plášť... " dotkli ste sa rúška, vypadnite, okamžite vypadnite!"... kričal hlavný operatér na celú sálu... .

***