Назад к списку

Demontáž pamätníka maršálovi Konevovi

     Niekoľko viet k stále aktuálnej škandálnej udalosti - demontáže sochy Maršála Sovietskeho zväzu Ivana Stepanoviča Koneva.


     I. Socha Maršála Sovietskeho zväzu Ivana Stepanoviča Koneva, ktorá stála v Prahe v mestskej štvrti Bubeneč, na námestí Interbrigád, neďaleko ulice Juhoslávskych partizánov, ktorá pripomínala historické zásluhy maršála a 1-ho Ukrajinského frontu Červenej armády pri záchrane Prahy od zničenia nacistami v dobe Pražského povstania, bola v piatok 03.04.2020 demontovaná na príkaz fašistickej českej pražskej elity, ktorej zradné korene siahajú ešte do husitského obdobia.
Podľa niektorých informácií dajú na jej mieste postaviť pomník ruským fašistom - vlasovcom, ktorí bojovali v 2. svetovej vojne na strane fašistického Nemecka proti svojej vlasti - Sovietskemu Rusku. Ktorí ako vlasovci – ruskí fašisti boli odsúdení Norimberským tribunálom a ktorých zločiny sú nepremlčateľné. Táto časť pražskej "elity" je toho názoru, že Prahu oslobodili ruskí fašisti - vlasovci - vydáva svoje prianie za skutočnosť. Českí, predovšetkým pražskí fašisti majú šťastie, že tomu tak nebolo. V opačnom prípade by USA nebombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki, ale Prahu a Karlove Vary. Starosta Prahy 6 a jeho ľudia si bez problémov vymysleli a opísali x dôvodov, ktoré majú z vojaka, bojovníka, hrdinu a schopného veliteľa urobiť zločinca. Jedným šmahom sa zároveň snažia urobiť z Červenej armády bandu naničhodných zbojníkov, ktorá Prahu neoslobodila, ale akoby ju prišla rabovať.
     II. Sympatizanti, a zástancovia vlasovských fašistov a rusofóbovia píšu slohové práce na témy:
a) Prahu neoslobodila Červená armáda, Prahu oslobodili ruskí fašisti - vlasovci.
b) za oslobodenie Prahy položil život jedine gardový poručík Ivan Grigorievič Gončarenko.
c) vlasovci ako nevinné obete Červenej armády v počte od 200 do 600 vlasovcov.
 Nejde len o maršala Koneva, ide o pravdivý obraz o 2. svetovej vojne. Nebezpečenstvo falzifikácie histórie a snahy prepísať výsledky Druhej svetovej vojny spočíva v tom, že svetové spoločenstvo stráca strach pred tragédiou vojny a vzniká nebezpečie novej globálnej vojny. Dielčie ciele:
- testovanie spoločnosti na pripravenosť atmosféry v spoločnosti na anulovanie výsledkov 2. svetovej vojny;
- znižovanie historickej úlohy Ruska ako garanta stability v Euroázii a jeho vplyvu na svetové procesy.
- koordinovaný útok na rozhodujúcu hodnotu ruskej spoločnosti s cieľom jej rozloženia.
  Ada) Prahu oslobodila Červená armáda
  ► O oslobodení Prahy sa rozhodovalo na väčšej šachovnici, kde bojovali proti sebe protivníci disponujúci oveľa väčšími silami;
  ► Mandát na podpisovanie aktu o kapitulácii a právo dávať status slobody mali len vodcovia štátov patriacich do antihitlerovskej koalície.
  → Podstatné je, že oslobodenie Prahy bolo výsledkom Pražskej operácie v ktorej na strane Sovietskeho Ruska bojovalo 2 028 100 vojakov, ktorým velil maršál Sovietskeho zväzu Ivan S. Konev. Na strane Nemecka bojovalo 900 tisíc vojakov, ktorým velil generál feldmaršál Ferdinand Schörner. V týchto bojoch padlo na strane Ruska 11 997 vojakov a ranených bolo 40 501 vojakov. Na strane Nemecka 40 - tisíc vojakov padlo, alebo boli ranení. Do ruského zajatia padlo 860 - tisíc vojakov. Je faktom, že 09. mája vstúpili do Prahy vojská Červenej armády. Boje trvali do 11.05.1945. Prahu neoslobodili ruskí fašisti – vlasovci.
  
Vlasovci v rámci Pražskej operácie v krízovej situácii zohrali významnú taktickú úlohu a pričinili sa o vyčistenie Prahy od nemeckých fašistov. Čo by bolo s Prahou, keď by tak neučinili, to sú len úvahy. Možno by to bolo tak, ako tomu bolo s Viedňou. Rusi ju oslobodili od Nemcov skoro bez poškodenia. (Nemôžem si odpustiť otázku: Západ v čele s Hitlerom pri útoku na Sovietske Rusko bol tiež taký ohľaduplný k ruským mestám a dedinám) ?
   To že sa vlasovci pričinili o vyčistenie Prahy od nemeckých fašistov je výsledkom súhry okolností:
- Generálny štáb plánoval Pražskú operáciu, a veliteľ Pražskej operácie maršál Sovietskeho zväzu Ivan Stepanovič Konev ju realizoval tak, aby sa rozhodujúce boje neviedli na území Prahy. (Snaha čo najmenej poškodiť Prahu, nestratiť tempo útoku, nedať sa vtiahnuť do bojov v mestskom prostredí, čo by viedlo k viazaniu veľkých síl a hrozilo by veľkými stratami).
- snaha Američanov rozšíriť teritórium oslobodzované Američanmi (zopakovať precedens Plzne);
- to umožnilo značnej časti síl pražského povstania usilovať o oslobodenie z rúk Američanov;
- snaha vlasovcov zachrániť sa, vidina i tej najmenšej nádeje zmeniť svoj osud, možno sľuby Američanov v zmysle oslobodíte Prahu, máte našu milosť a USA občianstvo a pod. ich viedla k tomu, že sa stali nástrojom čistenia Prahy od svojich bývalých spolubojovníkov – nemeckých fašistov.
   Veľahovoriace je to, že pražskí povstalci a vlasovci 05. mája 1945 podpísali dohodu "O spoločnom boji proti fašizmu a boľševizmu", pričom sa vie, že za vlasovcov ju podpísal generál Sergej Buňačenko, no nevie sa (aspoň ja som sa k tým informáciám nedostal) kto dohodu podpísal za pražských povstalcov (?). A čuduj sa svete, dohoda sa nezachovala (?). Je však podrobne opísaná (?).Pripomína mi to situáciu, keď pražskí mešťania v novembri 1419 zradili husitov a uzavreli prímerie s katolíckym panstvom. Vodcovia pražských povstalcov iste počítali nie len s vlasovcami, ale i s Američanmi. Je logické, že väčšina vlasovcov opustila Prahu pred príchodom Červenej armády, snažiac sa dostať do amerického zajatia.
  Adb) Za oslobodenie Prahy položilo život:
  ⋆ 11 997 ruských vojakov vrátane gardového poručíka Ivana Grigorieviča Gončarenka. Ranenia utrpelo 40 501 vojakov. Pražskí sympatizanti vlasovcov tvrdia, že za oslobodenie Prahy položilo život:
  ♦ cca 300 vlasovcov.
  ► Tvrdenia sympatizantov, zástancov vlasovských fašistov a rusofóbov vo veci lokálnych strát v Prahe v dobe oslobodzovania Prahy sú založené na vode a postrádajú logiku. Na jednej strane tvrdia, že cca 300 vlasovcov padlo za oslobodenie Prahy. Na druhej strane približne to isté množstvo vlasovcov uvádzajú ako obete popráv vlasovcov Červenou armádou, po jej príchode do Prahy. Celkové čísla neuvádzajú. V tejto súvislosti sa vynárajú otázky:
 + prečo všetci vlasovci neopustili Prahu ?
 + pokiaľ neboli schopní opustiť Prahu, prečo im nepomohli ich spolubojovníci a nechali ich napospas osudu v Prahe ?
 + ako uveriť tomu, že ostrieľaní vlasovci v bojoch 2. svetovej vojny ako baránkovia položili hlavy na klát a nechali sa popraviť ?
 + tvrdia, že maršál tankových vojsk Pavel Semjonovič Rybalko sľúbil vodcom pražského povstania, že nezastrelia všetkých vlasovcov. (A to i splnil);
 ⇉ slobodu do Prahy prinášali červenoarmejci - sovietsky vojaci. A to tak, že museli:
 - vstúpiť na každý meter štvorcový v danom prípade Prahy i v jej najzapadlejšom kútiku;
 - oni niesli zodpovednosť za to, že sa tam nenachádzajú míny t.j. dať istotu: «МИН НЕТ», a teda niet ani zbytkov fašistov. Či už nemeckých, alebo ruských - vlasovcov.
 A oni sa nachádzali. V strete s nimi červenoarmejci prichádzali o svoje životy.
 Tak a len tak mohla prísť do Prahy skutočná sloboda. Vtedajší obyvatelia Prahy to chápali, a preto vítali červenoarmejcov orgovánmi ako osloboditeľov. 
  ► Vlasovci sa nevyhli svojmu osudu. Tí, ktorí sa nestihli dostať do amerického zajatia, a v čase príchodu Červenej armády sa nachádzali v Prahe, boli (vraj) na mieste popravení (od 200 do 600 vlasovcov). Väčšina vlasovcov padla do ruského zajatia, boli peši prepravení do Drážďan a odtiaľ do Ruska. Američania väčšinu zajatých vlasovcov odovzdali Sovietskemu Rusku. Vlasovci boli súdení a pokiaľ neboli popravení, dostali päť až desať rokov a skončili na Sibíri.
  Adc) Vlasovci neboli nevinné obete Červenej armády.
  
Nevinnými obeťami boli padlí sovietsky vojaci v bojoch za oslobodenie Európy vrátane Prahy. Predovšetkým však tí čo položili svoje životy v boji proti fašistickej horde za oslobodenie svojej vlasti, alebo boli umučení na okupovaných teritóriách vlasovcami, banderovcami a inou háveďou slúžiacou fašistom v priebehu Veľkej Vlasteneckej Vojny - Druhej svetovej vojny. To sú nevinné obete.
Celkove všetky obete Sovietskeho Ruska v 2. svetovej vojne: 26 miliónov 600 tisíc obyvateľov. Z toho 8668400 príslušníkov armády a 17 931 600 civilov.
  ► Vlasovci boli a sú zločinci. Zradili svoju vlasť, odovzdali nepriateľovi cenné informácie a rady, bojovali proti svojej vlasti, pričom sa dopustili zločinov proti ľudskosti napríklad:
  * «История отечественной коллаборации: материалы и исследования». Дмитрий Стахов, рассказывает о зверствах РОНА, участии русских коллаборационистов в Холокосте и подавлении Варшавского восстания и других мрачных страницах нашей истории viď:
  * článok o tejto knihe: «С товаришеским приветом, Ваш Г. Гиммлер» Дмитрий Стахов,
https://gorky.media/reviews/s-tovarishheskim-privetom-vash-g-gimmler/
  * Трагедия белорусских деревень 1941–1944 Документы и материалы
http://db.narb.by/upload/Tragedyja_vesak1.pdf  
  Tu nájdete dokumenty a fakty pojednávajúce nie len o zločinoch vlasovcov. Ako som spomínal, na Norimberskom tribunále boli náležite ocenené zločiny vlasovcov, ktoré sú nepremlčateľné.
    III. Búranie pamätníkov je barbarstvo.
    V našej minulosti sme týmto barbarstvom riešili prechod z jedného štátneho útvaru do druhého. Ochudobnili sme sa tak o naše špecifické pamätníky kultúry tej ktorej doby. O to sme menej zaujímavý pre zahraničných turistov, o to menej k nám chodia.
    IV. Všetko to, samozrejme má a bude mať vážne dôsledky na česko-ruské vzťahy.
    Na uvedenú akciu reagoval minister obrany Ruskej Federácie armádny generál Sergej Kužugetovič Šojgu, ako i riaditeľka departamentu informácie a tlače Ministerstva zahraničných vecí Ruskej Federácie pani Mária Vladimírovna Zacharová, kandidátka historických vied, ako i Vyšetrovací výbor Ruskej Federácie, ktorý v tejto veci zaviedol trestné konanie.
    Zdrojové materiály:
    • «Циничные действия муниципальных властей Праги»: СК возбудил дело после сноса памятника маршалу Коневу = «Cynické konanie miesnej správy Prahy». VV (Vyšetrovací výbor Ruskej Federácie) zaviedol trestné konanie po odstránení pamätníka maršálovi Konevovi
https://russian.rt.com/world/article/736292-sk-delo-pamyatnik-konev-praga
   
• Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории = Hovorkyňa MZV Ruskej Federácie pani Zacharová nazvala demontáž pamätníka Konevu úderom Česka po svojej histórii https://ria.ru/20200505/1570995202.html
    • Nejde len o maršala Koneva Ide o pravdivý obraz o 2. svetovej vojne https://www.noveslovo.sk/c/Nejde_len_o_marsala_Koneva
      https://www.noveslovo.sk/c/
    • Кикнадзе В.Г., Изонов В.В. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Мифы и реальность: 1
    • Падшие ангелы. Власовские дни Праги
https://www.svoboda.org/a/29922346.html
    • Пражская операция https://www.booksite.ru/konev/43.html Власовцы
    • Памятник Ивану Коневу (Прага) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
    • Он воевал с начала войны и погиб 9 мая 1945 года в Праге в танке под номером 1-24 https://inosmi.ru/social/20180509/242182228.html
    • Prvý tank T-34 v Prahe bojoval s 13 nemeckými samohybnými delami naraz http://www.srspol.sk/clanek-prvy-tank-t-34-v-prahe-bojoval-s-13-nemeckymi-samohybnymi-delami-naraz-22269.html
    • Starosta Prahy 6, který nechal odstranit sochu maršála Koněva, má pořádný malér!
https://aeronet.cz/news/starosty-prahy-6-ktery-nechal-odstranit-sochu-marsala-koneva-ma-poradny-maler-pujde-po-nem-ruska-prokuratura-vojenska-rozvedka-gru-a-na-ceste-je-uz-i-mezinarodni-zatykac-ruska-federace-prijala/
    • Борьба с памятником маршалу Коневу: швейкование или русофобский заказ
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3189291# 
    • Novotný vystoupil v ruské státní televizi. Bylo z toho pozdvižení https://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/novotny-vystoupil-v-ruske-statni-televizi-bylo-z-toho-pozdvizeni_535874.html?showTab=diskutovane
    Súvisiace materiály:
    
▣ Osvobození Prahy- archívne video https://www.facebook.com/TVSALINGRAD/videos/1460328184568335
     ▣ Hledání ztraceného času - Květen 1945 (2) https://www.youtube.com/watch?v=gyqFIqWGFpE
    
▣ Zapomenutý masakr 21 povstalců na Pražském Hradě: V Jelením příkopě Němci zaživa párali zajaté Pražany. Poslední den války, po podpisu pražské kapitulace. Mrazivý příběh a vzpomínka paní Jiřiny, sestry popraveného
https://www.arfa.cz/zapomenuty-masakr-21-povstalcu-na-prazskem-hrade-v-jelenim-prikope-nemci-zaziva-parali-zajate-prazany-posledni-den-valky-po-podpisu-prazske-kapitulace-mrazivy-pribeh-a-vzpominka-pani-jiriny-sestr/#.Xu8umtQS9lY
     ▣ Zažila bombardování Prahy. Po letech potkala pilota, který pumy házel https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zazila-bombardovani-prahy-po-letech-potkala-pilota-ktery-pumy-hazel.A100218_1337779_domaci_itu
     
▣ „Hanba, bratři Češi, že jste to dopustili!“ Hrnko popsal masakr vlasovců na Slovensku a vyslovil protest Řeporyjím https://cz.sputniknews.com/slovensko/2020050211884820-hanba-bratri-cesi-ze-jste-to-dopustili-hrnko-popsal-masakr-vlasovcu-na-slovensku-a-vyslovil-protest/
    
▣ Nacistické kořeny 'Bruselské EU' - Paul Anthony Taylor https://www.databazeknih.cz/knihy/nacisticke-koreny-bruselske-eu-347808
     ▣ Pomníky a vojna http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/pomniky_a_vojna_
     ▣ Pomníky a vojna - USA http://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/pomniky_a_vojna_usa_
     ▣ Banderovci, Bohuš Chňoupek, Smena 1989
     ▣ NACISTICKÉ KOŘENY‘BRUSELSKÉ EU’, Paul Anthony Taylor, Aleksandra Niedzwiecki, Matthias Rath a August Kowalczyk,  © 2010 Zdravotní nadace Dr. Ratha
    Milan Semančík, Trenčín 14.05.2020, aktualizované 24., 25.06., 05.12.2020, 03.04.2021 a 06.06.2021***