Назад к списку

Len vďaka Rusku

 Voľné pokračovanie článkov: Vojna ruský pohľad, Vojna ruský pohľad budúcnosť. 


 Úvod: Globálna politika sa vyvíja v zásade tak, ako som ju načrtol v svojich článkoch Vojna - ruský pohľad a Vojna ruský pohľad budúcnosť. Bohužiaľ vďaka maximálnemu odporu štátnej administratívy USA a jej sympatizantov združených predovšetkým v Demokratickej strane Spojených štátov, sa táto situácia vyvíja v nepriaznivom smere, ktorý sľubuje občiansku vojnu v USA a plnoformátovú 3. svetovú vojnu. Tu sa musím pozastaviť. Viacerí moji sympatizanti mi ďakujú za zasielané články, že sú zaujímavé, dobré, ale súčasne dodávajú: "Ale nič sa nedeje". V zmysle, že moje prognózy sa nenaplňujú. Predovšetkým v tom smere, že nedošlo k vojenskému konfliktu medzi Rusko+Čína a USA+NATO. Pripomínam, že smerovanie vývoja vo svete je výslednicou rozporuplného pôsobenia vektorov globálnych a lokálnych síl.
 I. Pokiaľ si pozorne prečítate moje články a predovšetkým už menované, tak tam nájdete uvedené, vďaka ktorým krokom učinených Ruskom, Rusko - a tým i celý svet získalo strategický čas t.j. ďalšie roky mieru.
 Len vďaka Rusku, jeho vysokej kultúre, nefalšovanému humanizmu, ním dôsledne realizovanej mierovej politike, znovuobnovenej jeho vojenskej sile:
- náš svet nezhorel v ohni plnoformátovej 3. svetovej vojny;
- môžu naši rusofóbi, liberáli, slniečkári a im podobní, kydať všetku špinu na Rusko, podporovať proti nemu sankcie, podieľať sa na vedení hybridnej vojny proti Rusku. Neuvedomujú si, že v nastávajúcej vojne nikto, ani Rusko nebude môcť brať ohľad na čokoľvek.Tým menej na nejaké "slovanské bratstvo" na ktoré sa odvolávame, keď je to pre nás výhodné, ale vo všetkých vojnách sme bojovali, a i dnes bojujeme proti Rusku.
Pred Západom v čele s USA kulminujú veľké hrozby:
1) v dôsledku parazitného spôsobu fungovania jeho ekonomiky, plýtvaniu zdrojmi, je svet na pokraji ich konečného vyčerpania. Konkrétne: svet vo vzťahu k prírode padol do zadĺženosti. Berieme viac, ako príroda môže dať. Obrazne povedané za rok zjeme nie jednu, ale jeden a pol planéty. Bohužiaľ svetu vládne parazitná, kapitalistická ekonomika. 
2) globálny prediktor nemá na výber: v záujme zachovania života na Zemi usiluje o zosadenie USA z pozície svetového hegemóna na pozíciu rovnajúcu sa pozícii Ruska t.j. na pozíciu svetového regulátora. Procesom zosadenia z pozície svetového hegemóna prešlo Rusko už po roku 1989. Pre štátnu administratívu USA takáto požiadavka sa rovná hrozbe smrti, znamená asi také niečo, ako je chcieť od parazita, aby sa preorientoval z pohodlného sania krvi hostiteľa na v pote tváre dorábaný chlieb každodenný, na ktorý si navyše ešte bude musieť ich žalúdok zvyknúť.
     Zdalo by sa, že na riešenie situácie má Západ čas. Tak ako mala čas Rimokatolícka Cirkev v čele s Vatikánom v úlohe nie len teologického a či ideologického protivníka Východu a predovšetkým Pravoslávnej Cirkvi, v zmysle hesla: "Božie mlyny melú pomaly ale isto". Tie mlyny ktovie prečo pod jej patronátom mlely len v jednom - východnom smere, na čo mali zodpovedajúce ďalšie heslá: «Drang nacht Osten - Ťah na Východ», «Reductio Graecorum in oboendientiam - Privedenie Grékov k poslušnosti». Čo ospravedlňovali heslom: «Praestantia ritus latini - Prednosť latinského rítu». Nič sa v tomto smere nezmenilo. Dokazuje to protiruská a protipravoslávna aktivita Rimokatolíckej a Grekokatolíckej Cirkvi na celom postsovietskom priestranstve a predovšetkým na Ukrajine a v Bielorusku.
    Parazit by možno i duchovne chápal nekonečnosť času, ale je tu rok 2020. Od posledného rabovania prešlo 31 rokov a žalúdok sa ozýva. Vyvstáva otázka: Čo do žalúdka?
→ Opakuje sa situácia, ktorá nastala okolo roku 1989. Kríza bola na obidvoch stranách. Obidve strany mali šance na víťazstvo. Nakoľko ruskí vodcovia tej doby neboli na úrovni, zradili, a v čele s pánom súdruhom Gorbačovom bez odporu, na tanieri odovzdali Sovietske Rusko a celý socialistický tábor parazitnému Západu. I keď Rusko stratilo značnú časť svojho územia a zanikla svetová socialistická sústava, Rusko sa vzchopilo. Na druhej strane parazit zosilnel. K horde v čele s USA sa pridali i bývalé štáty svetovej socialistickej sústavy. A horda je už opäť hladná. Všetko je však vydrancované. Zostal len posledný kúsok torty o ktorý sa oplatí bojovať, ktorý by hordu zasýtil.
⇉  V priebehu dvoch nastávajúcich rokov sa bude rozhodovaťo tom, či Západ s konečnou platnosťou zožerie Rusko, alebo sa Rusko ubráni, alebo celý svet zhorí v požiari plnoformátovej 3. svetovej vojny.
 II. Nebudem sa zaoberať tým, čo je vojna, príčinami ich vzniku. Mali by nám byť známe, každý záujemca si to mohol prečítať v mojich článkoch. Pripomeniem však, aké sú základné príznaky blížiacej sa vojny:
  A) vyjadrenie pani Clintonovej, že demokrati USA v prípade ich porážky v nastávajúcich prezidentských voľbách porážku nepriznajú. Obdobné vyjadrenie verejne predniesol i prezident USA pán Trump. Tieto vyhlásenia naznačujú, že rozpor vo vnútri spoločnosti dosiahol nezmieriteľný charakter. Takýto rozpor je možné riešiť dvoma spôsobmi:
+ občianskou vojnou;
+ vyvolaním vojny s "vonkajším nepriateľom" a pod hrozbou smrteľného nebezpečia zo strany "vonkajšieho nepriateľa" zjednotiť spoločnosť.
 B) horúčkovité zbrojenie, celkove horúčkovitá príprava na vojnu všetkých štátov sveta;
 C) rozširovanie NATO na východ:
► prijatie nových štátov do NATO;
► zriadenie nových základní v bezprostrednej blízkosti hraníc Ruska;
► nekončiace cvičenia NATO pri hraniciach Ruska;
► prieskumné a provokačné lety a plavby lodí v bezprostrednej blízkosti hraníc Ruska s cieľom odhaliť štruktúru ruskej PVO ...;
► horúčkovité organizovanie ohnísk napätia po obvode hraníc Ruska konkrétne:
Ukrajina, Bielorusko, Náhorný Karabach, Kirgizsko a možno očakávať ďalšie: Moldavsko, Pridnestrovsko a pod. Pre zaujímavosť - v konflikte o Náhorný Karabach došlo k súbehu záujmov GP a štátnej administratívy USA a ďalších hráčov lokálneho významu. GP usiluje o presadenie Iránu na pozíciu jeho centra pre Euroáziu. V tom mu bráni existencia Turecka. Destabilizáciou situácie okolo Náhorného Karabachu by dosiahol destabilizáciu situácie v Arménsku, Azerbajdžane a Turecku (Kurdi). Ich vzájomnú likvidáciu k čomu by prispeli i bojovníci "Islamského štátu" a pod. Turecko a Azerbajďžan by zanikli, z čoho by mal územný prospech Irán, možno i Rusko a pamätá sa i na vznik Veľkého Arménska. Ale bez jeho súčasného obyvateľstva. To je pre nové Veľké Arménsko "nevhodné". Osídlili by ho anglojazyční Arméni, ktorých je vo svete a predovšetkým v USA dosť. Taký je (bol) plán. Ale zdá sa, že ruská diplomacia príkladným a brilantným presadením ruských záujmov realizáciu tohto plánu zahatala.
► spoločnosť SpaceX Elona Reeve Muska, FRS vyslala na orbitu Zeme viac ako 500 družíc. Vraj kvôli tomu, aby zabezpečila obyvateľstvu Zeme bezplatný širokopásmový internet. Vojenskí experti sú však toho názoru, že v skutočnosti hlavnou úlohou družíc je špionáž v prospech Pentagonu.
⇛ Globálnu svetovú politiku ovplyvňujú v zásade tri faktory:
 a) hrozba občianskej vojny v USA;
 b) hrozba plnoformátovej 3. svetovej vojny;
 c) úsilie GP reorganizovaťcelý systém riadenia, nakoľko Anglicko nezvláda úlohu mozgového centra GP a USA nezvládajú úlohu výkonného svetového žandára. A tak GP prenáša svoje centrum pre Euroáziu do Iránu, a pre ostatný svet do Hong Kongu v Číne. Sú to známe veci, len som ich pripomenul. Prečo teda píšem?
 III. Lebo niečo sa zmenilo. Konkrétne:
 ∎ Rozpory v USA sa natoľko vyhrotili, (medzi štátnou administratívou USA a jej sympatizantami združenými predovšetkým v Demokratickej strane reprezentovanej pani Clintonovou na jednej strane a republikánmi reprezentovanými prezidentom Trumpom na druhej strane), že demokrati v USA začali proti republikánom bezohľadne využívať všetko, vrátane karty rasových problémov, ktorá zdá sa zakrýva rozpor medzi ľuďmi práce a kapitálu. Otroctvo bolo v USA zakázané 13. doplnkom Ústavy USA zo dňa 6. decembra 1865. Ale nie plnohodnotne. S výnimkou situácie, keď je súčasťou trestu. Preto sa vo väzniciach USA môže využívať otrocká práca. Preto jedine v USA rastie počet väzňov. Preto v USA rastie počet súkromných väzníc. Demokrati si asi neuvedomili, čo robia, keď s využitím technológie oranžových revolúcií spustili v USA rasové nepokoje. Demokrati vyškolili pre afroameričanov revolučné kádre schopné organizovať a riadiť rasové nepokoje v USA. To padlo na úrodnú pôdu. Ich profesionálnu činnosť v protestujúcom dave je dobre vidieť na niektorých videách. V USA je tradícia Black Panther Party (Čierny panteri) ktorá nevylučovala ozbrojený boj za práva afroameričanov. V súčasnosti na túto tradíciu nadväzuje hnutie zrodené Demokratickou stranou "Black lives matter". Nateraz vnútropolitická situácia v Spojených štátoch neoplyvnila ich zahraničnepolitickú líniu.
 ∎ Rusko vyčerpalo drvivú väčšinu možností a prostriedkov, ktoré mu umožňovali v rámci medzinárodného práva a svetovej verejnej mienky:
- udržiavať pozíciu Ruska v rámci relatívne nezávislého štátu;
- odvracať pokusy kolektívneho Západu destabilizovať Rusko (sankciami, podporou vnútornej opozície), dostať ho do pozície vazala, čo by Západu umožnilo drancovať jeho prírodné a ľudské zdroje.
 Naši rusofóbi, liberáli, slniečkári a im podobní sa tešia z "ruského" neúspechu v súvislosti s "úspešným" zablokovaním Nord Stream 2 = Severný potok 2. Ale je to skutočne neúspech Ruska? Veď to je (respektíve bol) spoločný projekt Gazpromu a konzorcia západných podnikateľov. A Rusko má a bude mať kde vyvážať svoj zemný plyn. Veď napríklad Čína ešte v súčasnosti spaľuje ročne 2 (dve) miliardy ton kamenného uhlia!
 Dajme si otázky:
 a) Aké Nemecko a aká Európa potrebovala ruský plyn?
 ~ Len vyspelá a úspešná;
 b) Aké Nemecko a Európa nepotrebuje ruský plyn?
 ~ Tá ktorá vyrastá na báze imigrantov a ktorá uvrhne Nemecko a Európu do stredoveku.
    A tak pokiaľ USA nebudú môcť parazitovať na Rusku, tak do doby než vznikne nové Nemecko a nová Európa, nás náš líder - USA dobre vyžmýka. Pán prezident Trump dal jasne na vedomie svojmu kolektívnemu Západu: kto do USA vyváža svoj tovar, (napríklad Nemecko) ten recipročne v hodnote tohto tovaru musí dovážať naspäť americký tovar. Nuž Nemecko vyváža do USA tovar v hodnote cca 113,5 miliardy eur. A čo by tak Nemecko mohlo dovážať z USA v uvedenej hodnote - iste netušíte. Nuž prezradím vám - trikrát drahší americký bridlicový plyn. Predstavme si ako dokážu za tejto situácie Nemecko a ostatné európske štáty byť úspešné na svetovom trhu. Opäť vám to prezradím - nuž zlacnením ceny práce úmerne zdraženiu zemného plynu. Tento problém postupne, tak ako bude napredovať preformátovanie Nemecka a ostatnej Európy bude zanikať. Nové národy na území Nemecka a ostatnej Európy, vzniknuté na báze imigrantov nebudú na svojom území nič vyrábať. Veď to poznáte: všetko vám Európa dovezie. To sa inovuje na: všetko vám USA dovezú. Nie je ťažké si domyslieť, že dianie v Európe je smerované na preformátovanie "Nemecka" a "Európy". A preto v Európe nie je potrebný plyn, ani jadrové elektrárne. Ich novému obyvateľstvu budú stačiť peterky na tuhé palivo. Ale prečo sa postavil Južný potok = Turecký potok. Nuž asi preto, že pre južnú Európu je pripravený iný osud v rámci plánu vzniku nových národov v Európe a projektu "Intermarium".
 ∎ Pokiaľ v minulosti si kolektívny Západ pri príprave a režírovaní protiruských škandálov dával záležať na tom, aby mali zdanie pravdy, a ich pravdivosť obhajpval, tak v súčasnosti mu na tom už nezáleží. Teraz sa obmedzuje na lacné divadielko natočené na video ku ktorému namiesto predloženia dôkazov pripájajú vyhlásenie: «highly likely». 
 ⇨ Rusko sa tak môže opierať len:
- o svoju duchovnú silu (vlastenectvo - schopnosť obetovať sa za svoju vlasť, bojové majstrovstvo);
- o svoje ruské zbrane všeobecne, konkrétnejšie zbrane z oblasti REB (KRASUCHA ...). Ale predovšetkým zbrane novej generácie letiace hypersonickou rýchlosťou ako AVANTGARD (odpaľovaný zo zeme, zabezpečujúci strategickú rovnováhu svojou schopnosťou neodvratne naniesť zničujúci úder kdekoľvek a komukoľvek vo svete ale predovšetkým cieľom na území USA), KINDŽAL (odpaľovaný z lietadiel proti pozemným cieľom alebo plavidlám, zabezpečujúci strategickú rovnováhu predovšetkým svojou schopnosťou ničiť lietadlové lode), CIRKÓN (raketa odpaľovaná predovšetkým z lodí a ponoriek), KALIBER (raketa s plochou dráhou letu odpaľovaná predovšetkým z lodí a ponoriek). Nie náhodou Prezident Ruska V.V. Putin pri príležitosti Dňa zbrojárov 19.09.2020, vyznamenal Najvyšším radom - Radom svätého Andreja Prvopovolaného, (ktorým sa oceňujú najvýznamnejšie civilné alebo vojenské zásluhy), legendárneho konštruktéra rakety Avantgard profesora MGTU N.E. Baumana pána Gerberta Alexandroviča Jefremova, kandidáta technických vied.
- na svoju pracovitosť a výdrž.
 = ∑ LEN SAMO NA SEBA.
  Kolektívny Západ je dlhodobo v útoku. Snaží sa riešiť svoje problémy na úkor Ruska. Z histórie však vieme, že Rusko bolo v minulosti v ďaleko horších situáciách a nakoniec útočníka porazilo. V súčasnosti je oproti minulosti v ďaleko lepšej situácii. Držím mu palce a verím, že zvíťazí!
 IV. Zostáva teda otázkou, či v priebehu nastávajúcich dvoch rokov kolektívny Západ zaútočí na Rusko, alebo nie. Podľa mňa to bude závisieť od týchto faktorov:
 1) sily Ruska;
 2) hlúposti a naivnosti spojencov USA. Nakoľko USA sa iste budú držať niekde vzadu a popoháňať do boja budú napríklad Poľsko, Ukrajinu a im podobné štáty a národy.
 3) skutočnosti, že ak sa nesprávaš parazitne - priam na hrane plýtvania zdrojov Zeme, nemáš silu, a v konkurencii prehrávaš. Všetky civilizácie fungujúce viac či menej šetrným spôsobom voči Zemi, prírode, zdrojom, ktoré poskytuje, v konkurencii s parazitnou západnou civilizáciou neboli úspešné a boli zničené. Vzhľadom k tomu mám obavu či sa ľudstvo v čele s kolektívnym Západom vzdá parazitného spôsobu fungovania ekonomiky.
 Modlime sa za to, aby faktor sily Ruska prevládol a mohli sme my a naši potomkovia žiť ešte dlhé roky v mieri. Modliť sa za mier je dobré, ale ešte lepšie je i pre jeho dosiahnutie niečo osobne urobiť. Nebuďme ľahostajní k dianiu vo svete. V miere toho čo viem konám vo svoj prospech a prospech svojej rodiny. V miere svojej nevedomosti pracujem v prospech toho kto vie.
 Zdrojové materiály:
 ▣ Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 28 сентября 2020 г.
https://www.youtube.com/watch?v=sQaLnpUU4xU (Čo s Európou?)
 ▣ Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 5 октября 2020 г.
 ▣ "Скрытые угрозы" с Николаем Чиндяйкиным (Альманах №35)
https://www.youtube.com/watch?v=JXYS_bam5f8
 ▣ Код доступа 127-я серия Однажды в Америке. Дело Марии Бутиной
https://www.youtube.com/watch?v=i2_0FhFiyRE
 ▣ Путин: «Зачем нам мир, в котором не будет России?»
https://www.youtube.com/watch?v=jmMGqZo7sig
 ▣ Nemecký vývoz do USA hnevá Trumpa, aj vlani trhal rekordy https://ekonomika.pravda.sk/ludia/clanok/501813-nemecky-vyvoz-do-usa-hneva-trumpa-aj-vlani-trhal-rekordy/
 Súvisiace materiály:
 
⋆ Vojna – ruský pohľad
www. rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
 ⋆ Vojna – ruský pohľad - budúcnosť
www. rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
 ⋆ USA a budúcnosť https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
 ⋆ Pomníky a vojna – USA https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/pomniky_a_vojna_usa_
 ⋆ Ruská otázka https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012345
  Sila Sibíre https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345
 ⋆ Prelom БРЕСТ-ОД-300 = BREST-OD-300 https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/zagholovok_stat_i012345678910
 ⋆ DRAŽOBA https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/drazoba 
 Milan Semančík, Trenčín 12.10.2020. Oprava chýb 14. a 15.10.2020, 25.09.2021***