Назад к списку

USA a budúcnosť 1+

 Voľné pokračovanie článku «USA a budúcnosť». Udalosti v USA+ z pohľadu globálnej politiky.


   USA nikdy neboli subjektom globálnej politiky. Vždy boli objektom, na ktorý globálne sily pôsobily, respektíve boli nástrojom globálnej politiky. Prečo je to tak významné? Vo svete existujú dva typy štátov:
 1./ Tie ktoré sa vytvorili v priebehu historického vývoja samostatne;

 2./ Projekčno konštrukčné - vytvorené GP za účelom splnenia určitej úlohy - projektu. Takýto štát je daný do dispozície tej sile, tomu štátu ktorý ho bude riadiť s cieľom aby takýto „štát“ konal tak, ako je to naplánované v konkrétnom projekte. V prípade vzniku USA najvyššie riadenie na tejto Zemi GP premiestnil masu ľudstva do Ameriky a vytvoril z tejto masy projekčno konštrukčný štát ako svoj nástroj na riadenie a vládnutie nad celým našim svetom. Mozgové centrum tohto nástroja, ktorý poznáme pod názvom USA = Spojené štáty severoamerické sídli v Anglicku. Takýchto projekčno konštrukčných štátov vytvorených GP je vo svete veľa. USA sa od nich odlišujú tým, že:
 a) sú najúspešnejším projekčno konštrukčným štátom vo svetovej histórii;
 b) boli vytvorené ako nástroj GP na riadenie a vládnutie nad celým našim svetom.
 To, že USA nie sú štát v pravom slova zmysle postrehol počas svojej návštevy USA v roku 1906 i anglický spisovateľ fantastických románov "otec science fiction" Herbert George Wells, ktorý v svojej knihe: The Future in America: A Search After Realities napísal: “... Neexistuje štát Spojené štáty severoamerické“. V tej dobe u obyvateľstva USA sa len začali formovať základy americkej kultúry. Ako sa táto formuje? Formuje sa cez epos, cez rozprávky. V nich vznikajúci národ formuje svoju konceptuálnosť. Kto v USA vymýšľa a rozpráva deťom a všetkému obyvateľstvu rozprávky? Hollywood. Sú jednotné z hľadiska konceptuálnosti? Vo všetkých prevláda otázka dominovania (Šialený Max, Apokalypsa, Hviezdne vojny...). Ako štát - kultúra štátneho riadenia sa v USA začala formovať až v týchto posledných rokoch (cca 100 rokov po návšteve Herbert George Wellsa). Zatiaľ si len vyberajú svoju cestu, ktorou sa vydajú. A čo je veľmi nebezpečné – popritom všetkom sú súčasne najsilnejším štátom na tejto Zemi.
 3./ V roku 1913 vzniká a registruje sa v Spojených štátoch FED = Federal Reserve System (!)
 4./ Kde sa stala chyba, že na našej Zemi mohlo vyrásť takéto monštrum? Ako ináč, ináč to ani nemôže byť na chybe je Rusko a jeho obyvatelia Rusi. Tí sú všetkému na vine!
 GP prostredníctvom svojho mozgového centra Anglicka a svojich nástrojov: Nemecka, Francie, USA ... za pomoci cárskej opozície zosnovali a realizovali:Prvú svetovú vojnu (28. júla 1914 do 11. novembra 1918). Jej cieľom bolo likvidovať všetky impériá, predovšetkým však cárske Rusko. Tomu mala napomôcť Februárová revolúcia v cárskom Rusku (23.02.= 8.03 — 3.03 = 16.03.1917). V jej dôsledku 15. marca abdikoval cár Mikuláš II. a 23. marca 1917 bola ustanovená Dočasná vláda. To im nestačilo. Aby úplne uviedli Rusko do chaosu, aby nezostal kameň na kameni, pokračovali v druhej etape revolúcie, alebo ak chcete pokračovali a pomohli zrealizovať boľševikom ďalšiu revolúciu v dejinách známu pod názvom Veľká októbrová socialistická revolúcia (VOSR), ktorá sa uskutočnila 25. 10. = 07.11. 1917.
 ∗ Tej neodpustiteľnej chyby sa dopustili ruskí boľševici tým, že nepostupovali podľa projektu vypracovaného GP, neurobili z Ruska cintorín a spálenište, ale po VOSR začali realizovať budovateľské plány, v dôsledku ktorých vybudovali nové impérium - superveľmoc schopnú konkurovať celému Západu.
 Treba vedieť, že boľševici sa vnútorne delili na dve krídla:
 a) boľševikov (leninovcov, stalinovcov) vedených Leninom a neskôr Stalinom (Lenin odmietal Trockého ideu permanenetnej revolúcie. Domnieval sa, že pre úspech svetovej revolúcie je potrebné najprv zvíťaziť v jednom štáte (kde je kapitalistická reťaz najslabšia) následne zorganizovať a vybudovať socialistickú výrobu vo vnútri tohto štátu ...).
 b) boľševikov (trockistov) vedených Levom Davidovičom Trockým (ktorí chápali uskutočnenú Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu len ako prvú etapu na ceste k socialistickej revolúcii na Západe a v celom svete. Vzhľadom na málopočetnosť ruského proletariátu, veľké množstvo maloburžoázneho roľníctva videli možnosť víťazstva socializmu len v prípade, ak sa socialistická revolúcia stane permanentnou, teda ak sa rozšíri i v rozhodujúcich štátoch Európy v dôsledku čoho víťazný proletariát pomôže proletariátu Ruska v jeho boji. Tak bude možné vybudovať socializmus a komunizmus vo svetovom merítku).
 Až do smrti Stalina (05.marca 1953) vývoj v Sovietskom Rusku sa uberal smerom, ktorý vytýčil Lenin, a po jeho smrti Stalin.
 V dôsledku uvedených skutočností GP nedosiahol cieľ: likvidáciu Ruska. Nepodarilo sa mu dosiahnuť neobmedzenú vládu nad svetom.
 5./ Po 1. svetovej vojne, v jej dôsledku Spojené štáty získavajú veľký ekonomický impulz. Aj dovtedy napredovali veľmi dobre. Kto to zabezpečoval? Ako toho dosahovali? Prečo tam to išlo, a inde nie?V strachu pred príkladom Sovietskeho Ruska GP formoval kolektívny Západ, rozvíjal ekonomiku, zbrojil, zvyšoval životnú úroveň a kvalitu života všetkým obyvateľom na Západe s cieľom aby sa socializmus nerozšíril po celom svete a aby vo vhodný čas vyvolal 2. svetovú vojnu a všetok tento potenciál mohol vrhnúť proti Sovietskemu Rusku. (Niektorí historici preto hovoria, že neboli dve vojny, bola len jedna, ktorá sa konala v dvoch etapách). Následne postavil do čela Nemecka Adolfa Hitlera, dal mu k dispozícii všetky materiálne a ľudské rezervy Európy, finančne ho podporil prostredníctvom USA a rozpútal 2. svetovú vojnu (1. 9. 1939 – 2. 9. 1945) s cieľom konečne si podrobiť Sovietske Rusko. Čím by dosiahol obnovu kontroly = obnovu svojej nadvlády nad celým svetom. Samozrejme mal v rezerve i plán „B“ ktorým boli USA, ktoré v tichu a kľude zámoria pripravoval na boj so Sovietskym Ruskom.
 ** Sovietske Rusko a predovšetkým ruskí boľševici sa dopustili druhý krát neodpustiteľnej chyby. Nepostupovali podľa plánu GP. Nenechali sa poraziť, zotročiť, nenechali sa spáliť v peciach Osvienčima a nevyleteli v podobe dymu hore osvienčimským komínom. Naopak porazili Fašistické Nemecko spolu s jeho fašistickými kunpánmi, porazili kolektívnu sfašizovanú Európu s jej vychvaľovanou ekonomikou, vojenským a ľudským potenciálom. A tak Sovietske Rusko = Zväz sovietskych socialistických republík oslavovalo 09. mája 1945 ПОБЕДУ = VÍŤAZSTVO.
 6./ GP aktivoval plán „B“. Jeho aktivizáciu dal svetu najavo britský premiér Winston Churchill 5. marca 1946 prednesením prejavu na tému: Opory mieru (Sinews of Peace) 05. marca 1946 na univerzite vo Fultone, v štáte Missouri, v USA pri príležitosti udelenia čestného doktorátu. Od tejto chvíle, hlavným nástrojom pomocou ktorého sa malo dosiahnuť zničenie Sovietskeho zväzu a Svetovej socialistickej sústavy sa stali Spojené štáty severoamerické – USA. Mozgové centrum = Veľká Británia, sa držala v úzadí.
 7./ 05. marca 1953 zomiera Stalin. K moci sa dostávajú trockisti a neskôr i takí, ktorých možno hodnotiť ako menševikov. Trockisti vedení Nikitom Sergejevičom Chruščovom nepristúpili k realizácii svojej idey permanentnej revolúcie. Naopak spolu s menševikmi vytvárajú to, čo politológovia nazývajú „partokracia“ = stranícka funkcionáriska elita, ktorú zaujíma jediné – udržanie si moci, a pokiaľ možno dosiahnutie zaradenia medzi západnú elitu. A čo bude s obyvateľstvom – to ich nezaujíma. V záujme vyššie uvedeného sú schopní zradiť a predať všetko. Vidina tohto cieľa ich oslepuje. Slepo veria všetkým sľubom zo Západu ... Obyvateľstvu hodili prázdne heslá „slobodu“, „pravdu“, a obyvateľstvo až neskoro zistí, že na Západe také niečo nie je.Vlak, ktorý rozbehli boľševici v čele s Leninom a Stalinom je však už rozbehnutý, je v pohybe. Národ nezrádzal vlasť. Zradila elita – partokracia. Partokracia usilovne brzdí. Posledná etapa brzdenia sa dostala v ZSSR Michailovi Sergejevičovi Gorbačovovi generálnemu tajomníkovi ÚV KSSZ od 13. marec 1985 – 24. august 1991. A u nás Alexandrovi Dubčekovi prvému tajemníkovi ÚV KSČ od 05.01.1968 do 17.04.1969, a od roku 1990 do roku 1992predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR. Ani jeden z nich nebol naivný. M. S. Gorbačov - miláčik železnej dámy Margaret Tatcherovej, nemohol nevedieť ako veľvyslanec ZSSR v Londýne, na akú funkciu reformátora socializmu je pripravovaný. A s akou "bravúrnosťou" ju následne v rokoch 1985 - 1990 zvládol !? A "náš" Alexander Dubček prvý tajemník ÚV KSČ od 05.01.1968 do 17.04.1969 bol predsa našimi spojencami až do augusta 1968 niekoľkokrát rôznymi formami upozorňovaný na skutočné smerovanie obrodného (rozkladného) procesu. No a po roku 1989, bol od roku 1990 do roku 1992predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR. Pod jeho vedením v júni 1990 Federálne zhromaždenie začalo fabrikovať zákony zbavujúce najmenej 90 % občanov Československa spoločného štátneho, predtým národného, majetku. Robili to len z naivity?
 8./ Na začiatku 1960-tych rokov sa v USA spomalil ekonomický rast. Inflácia dosahovala 6,2%. Vo finančnej oblasti vrcholila kríza. V roku 1966 v depozite zahraničných bánk sa nachádzalo 14 miliárd dolárov, pričom v tom čase zásoby zlata v USA pokrývali len 13,2 miliárdy dolárov z ktorých navyše len časť zlata v hodnote 3,2 miliárd dolárov mohla pokrývať zahraničné valutové požiadavky. Zlato v hodnote 10 miliárd dolárov pokrývalo doláre vo vnútornom obehu. Bol to bankrot USA. Očakávalo sa, že túto situáciu využije Sovietske Rusko a celosvetovo zavedie svoj rubeľ. Sovietska trockisticko-menševická partokracia nevyužíva šancu realizovať ideu permanentnej revolúcie. Nepresadzuje svoj rubeľ, ale sama prechádza na dolár a vyzýva k tomu celý svet. To odhaľuje jej zradnú tvár a skutočnosť, že od svojho nástupu k moci brzdí. Ubrzdiť tento vlak smerujúci k výstavbe socializmu a komunizmu sa jej podarí až 26. decembra 1991.
 9./ Rýchlosť, neočakávanosť, bezproblémovosť a predovšetkým beznásledkovosť s akou sa podarilo realizovať samotný priebeh rozpadu Sovietskeho Ruska, ktorého plný názov bol: Zväz sovietskych socialistických republík, bola prekvapujúca. Štátnej elite USA (nie globálnej elite - rozlišuj!) boli a sú procesy zabezpečenia a realizácie tohto procesu neznáme. A tak štátna elita USA nadobudla dojem, že to je jej víťazstvo, ktoré dosiahla samostatne. Že to ona sama - príslušníci štátnej elity USA tam, alebo onam prišli, s niekým pohovorili, a za pomoci svojich zbraní, základní, lietadlových lodí, ... ekonomiky zvíťazili nad Ruskom. No štátna elita USA v skutočnosti bola len výkonným orgánom. Ona vie riadiť len s využitím štruktúr moci. S pomocou týchto orgánov moci vie realizovať medzinárodnú politiku, nie však globálnu politiku. Nikdy nebola zasvätená do tajov neštruktúrneho - konceptuálneho riadenia sveta.
 10./ Tých, ktorí riadia tento svet, majú na to hlavu, vedomosti, skúsenosti, tradíciu a vedia využívať a vykonávať neštruktúrne - konceptuálne riadenie je málo. Je to výhoda, ale i nevýhoda. Ukázalo sa to pri nedávnych udalostiach v USA. Štrukturne riadenie má výhodu v krátkodobej perspektíve. Dokáže v krátkom čase sústrediť veľké sily a prostriedky. Konceptuálne riadenie má výhodu v dlhodobej perspektíve. Hrá na veľa ťahov dopredu a preto v dlhodobej perspektíve vždy vyhráva.
 11./ Štátnej elite USA v dôsledku vyššie uvedeného stúpla sláva do hlavy a postavila sa proti svojmu pánovi = GP. Rozhodla sa zaujať jeho miesto a začala ako divý pes hrýzť svojho pána. Takže uvedomme si: máme tu pôvodného GP = Globálneho prediktora a máme tu štátnu elitu USA ašpirujúcu na vládu nad svetom na odstránenie od moci GP a zaujatie jeho miesta. Prvý krát sa to jasne prejavilo 08. 11. 2016 pri voľbách na funkciu prezidenta USA. Štátnu elitu USA predstavovala kandidátka na funkciu prezidenta pani Hillary Diane Rodhamová Clintonová a jej protikandidátom zastupujúcim záujmy GP bol Donald John Trump. Zvíťazil predstaviteľ GP Donald John Trump, reprezentujúci súčasne záujmy a hodnoty klasickej tradičnej americkej spoločnosti = predovšetkým WASP-ov = bielych anglosaských protestantov, sústredených predovšetkým okolo konzervatívnej Republikánskej strany.
 12./ Štátna elita USA v presvedčení, že oni sú vládcami sveta, rozhodla sa klásť odpor politickému smerovaniu GP v osobe prezidenta Donalda Johna Trumpa predstavujúcemu sily podporujúce klasické tradičné americké hodnoty, snahu stabilizovať USA a pripraviť ekonomiku USA na pokles USA z pozície svetového hegemóna na pozíciu svetového regulátora, t.j. predovšetkým vrátiť výrobu do USA, čo by následne stabilizovalo americkú spoločnosť a pripravilo ju na riadený, postupný, plynulý pokles – na úroveň spotreby nenavýšenej príjmami z parazitovania. Donaldovi Johovi Trumovi sa nepodarilo vytvoriť svoj riadiaci tím. Predovšetkým preto, že elita USA reprezentovaná Demokratickou stranou sústredila všetko svoje úsilie na zvrhnutie prezidenta USA Donalda Johna Trumpa, navyše sa ukázalo, že USA nemajú dosť riadiacich pracovníkov schopných riadiť štát. Prezidentovi Donaldovi Johnovi Trumpovi vzhľadom na uvedené sa nepodarilo (spolu s globálnou elitou) zjednotiť americkú spoločnosť a zamerať ju na seba na riešenie vlastných problémov USA. Plán GP bol sformovaný tak, že po druhom víťazstve Trumpa príde coronavírus a na tom základe sa preformátuje svetový poriadok.
 13./ Úsilie štátnej elity USA reprezentovanej liberálnou Demokratickou stranou vyvrcholilo pri prezidentských voľbách v USA konaných 03.11.2020. Štátna elita USA sústredila okolo liberálnej Demokratickej strany a jej kandidáta na prezidenta Joe Bidena veľké sily a prostriedky. Mimo liberálne zmýšľajúcich, si na svoju stranu sľubmi získala i veľkú časť farebných - Black Lives Matter, ANTIFA, transsexuálov, transgenderov, LGBT, rôznych ďalších marginálov a pod. V predvolebnom boji vynaložila všetko úsilie a všetky svoje skúsenosti získané z organizovania farebných revolúcií vo svete a s využitím i volebných podvodov dosiahla víťazstvo v pomere: 51,4 % = 81 283 485 hlasov voličov = 306 voliteľov za kandidáta za Demokratickú stranu a jej kandidáta Joe Bidena.Za kandidáta za Republikánsku stranu Donalda JohnaTrumpa hlasovalo: 46,9 % = 74 223 744 hlasov voličov = 232 voliteľov.
 14./ Pri takomto sústredenom odpore sa prejavila nevýhoda konceptuálneho riadenia. Globálny prediktor so svojimi ľuďmi si nemohol dovoliť ísť do priamej konfrontácie so štátnou elitou ašpirujúcou na vládu nad svetom a vsadiť tak všetko na jednu kartu. Nakoľko by jeho ľudí "zadupali do zeme".
 15./ Štátna elita USA ašpirujúca na samostatnú vládu nad svetom:
 * verí, že tento parazitný systém je večný;
 * chce si zachovať a vylepšiť svoje lukratívne pozície umožňujúce jej parazitovať na zdrojoch celého sveta;
 * je presvedčená, že svojimi agresívnymi akciami v zahraničí (vyvolaním vojnových konfliktov, farebnými revolúciami, ziskom vojnovej koristi ...) sa jej tak ako v rokoch okolo roku 2000 podarí paralyzovať Rusko a iné štáty a beztrestne čerpať ich zdroje a tak následne vyriešiť i vnútorný problém USA.
 16./ Štátna elita USA nechápe, že sa doba zmenila, že Rusko, ale i celý svet je už iný. Že pre našu Zem je neúnosné, aby 5% obyvateľstva sa podieľo 50% na svetovej spotrebe nosičov energií pričom tých 5% obyvateľstva produkuje 40% odpadu. Nechápe, že preformátovanie celej zemegule je nutnosť, ak sa to neurobí, zahynieme všetci.
 17./ Svet či už otvorene, alebo skryto stále viac podporuje Rusko. Štáty sveta si stále viac uvedomujú, že s osudom Ruska je spojený aj ich osud. A v svojom konaní stále viac z tejto skutočnosti vychádzajú.
 18./ Štátna elita USA svojimi krokmi destabilizuje nie len situáciu zahraničnú, ale i vnútornú. Pokračovanie v realizácii ekonomiky postavenej na princípoch parazita, dlhodobé neriešenie vnútorných problémov USA, a dokonca sabotovanie krokov prezidenta USA Donalda Trumpa a globálnej elity zameraných na ich riešenie, priviedlo USA:
 - k nakopeniu vnútorného sociálneho napätia v spoločnosti;
 - úpadku mravnej klímy v spoločnosti;
 - podpíleniu si konára na ktorom sami sedia;
 - k nastúpeniu cesty USA a celého sveta do záhuby.
 19./ Ako som už spomínal, USA sú rozdelené hodnotovo. To znamená, že:
 * za pána Donalda Johna Trumpa, za Republikánsku stranu, za tradičné klasické americké hodnoty, za ďalšiu cestu smerovania vývoja USA v tomto tradičnom smere je: 46,9 % = 74 223 744 obyvateľstva USA;
 * za Joe Bidena, za Demokratickú stranu, za ďalšie smerovanie vývoja USA v liberálnom smere je: 51,4 % = 81 283 485 obyvateľstva USA.
 ► Štáty, v ktorých prevláda obyvateľstvo vyznávajúce tradičné, klasické americké hodnoty sa toto dlhodobo cíti utlačované vplyvom susediacich štátov s liberálnymi hodnotami, ako i liberálnou politikou Federálnej vlády USA.
 ► USA nie sú unitárnym štátom. Jednotlivé štáty z ktorých sa skladajú USA vstupovali do tejto Únie na základe zmlúv s odlišnými právami a povinnosťami.
 → Vychádzajúc z uvedeného štát Texas podal podanie - žiadosť na Ústavný súd USA = Supreme Court of the United States Washington, D. C vo veci neuznať výsledky volieb v štátoch Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin. Podanie štátu Texas na Ústavnom súde USA podporilo celkom 21 (dvadsať jeden) štátov. Spolu s Texasom 22 štátov USA. Proti tomuto podaniu sa na Ústavnom súde USA postavilo tiež 22 (dvadsať dva) štátov USA. 6 (šesť) štátov USA zaujalo neutrálnu pozíciu. Dňa 11.12.2020 (podľa time.is › Washington,_D.C. UTC−5:00) Ústavný súd USA zamietol žiadosť Texasu a ďalších 21 štátov USA.
 ➙ Či si to Ústavný súd USA uvedomil, alebo nie, prijatím tohto rozsudku a svojim podpisom učinil rozpad Spojených štátov severoamerických – nezvratným! A či to niekto považuje za konšpiráciu, alebo nie v uvedených číslach je vidieť ruku a podpis GP.
 20./ Boj bude pokračovať, len sa roztiahne na dlhšie časové obobie, v priebehu ktorého politické a ekonomické neporiadky a rozpory pochovajú americkú štátnu elitu. Dospeje sa k tomu: bojovali, bojovali a výsledok žiaden. Niet pochýb, že GP zvíťazí. Je vytvorený alternatívny establisment, paralelné riadenie. Dvojvládie dlho nemôže fungovať. Nastupuje turbulentnosť. USA vstúpili do etapy preformátovania. Obsadenie Kapitolu bolo toho prejavom. Bola to snaha o návrat k zákonnosti, nakoľko boli narušené myslené i nemyslené pravidlá volieb, ľudia chceli poriadok. Voliči Trumpa sa nezmierili s falzifikáciou. Isté obavy vyplývajúce z turbulentnosti a vlastníctva jadrového potenciálu v USA sú. Tieto obavy však môžu byť i základom pre postup svetového spoločenstva proti USA.
 21./ Niekoľko poznámok k budúcnosti:Koronavírus je tým lakmusovým papierikom, ktorý ukáže(zal) ako ktorý štát je životaschopný a ktoré štáty môžu pretendovať na vedúce centrum vo svete. Na prvom mieste sa iste umiestni:

 Čína: Tá už preukázala, svoju stmelenosť a akcieschopnosť. Na druhom a treťom mieste sa umiestnia USA a Rusko.
 USA: sú v súčasnosti vedúcou mocnosťou. S koronavírusom si „nevedia rady“. Je tu podozrenie, že si nevedia rady zámerne.
  A) americká elita si hovorí: občanov máme dosť, bez tej spodiny sa zaobídeme, budeme mať menej problémov;
  B) „problémy“ so zvládnutím koronavírusovej pandémie im priniesli doplnkové body do volebnej kampane o post prezidenta USA. Problémom USA je, že občania USA sú vnútorne hodnotovo nezmieriteľne rozdelení. Štát, ktorý je vnútorne rozpoltený nemá predpoklady na to, aby sa udržal na vedúcej pozícii. Zákonite zaostáva a z vedúcej pozície padá. Je veľká pravdepodobnosť, že k zlomu dôjde náhle.
  GP a Transnacionálne spoločnosti: prebiehajúca štvrtá technická revolúcia, biotechnológie im stále viac nahrávajú v tom smere, že môžu vládnuť samostatne.
 Rusko: je opakom USA. V súčasnosti je jedničkou, čo sa týka vojenskej sily. V oblasti ekonomickej značne zaostáva. Výsledkom je jeho súčasná reálna pozícia rovnajúca sa niečo viac ako regionálna veľmoc s pozitívnou perspektívou stúpania hore.
 ⇉ Všetko nasvedčuje tomu, že strategický prelomový krok do budúcnosti Vladimír Vladimírovič Putin v súčasnosti nemieni urobiť. Pravdepodobne ho urobí niekedy medzi týmto rokom 2021 a 2022. Skôr to však vyzerá na leto 2022. Vidíme uňho strategickú ostražitosť. Keď sa ho pýtajú na katastrofické scénare, on ostražito hovorí: možno sa nám podarí im vyhnúť. Svet celkove po krachu Sovietskeho Ruska sa ocitol bez alternatívy. A dokonca bez nádeje v zmysle veľkej strategickej nádeje. Svet sa hýbe od malých k malým cieľom, nakoľko veľkých cieľov niet. A ľudstvo nejako prežíva. Svet žije v tranzitnej zóne. Nakoľko niet strategickej budúcnosti. Svet žije v trojrozmernom priestore určenom:
 ► postmodernou (Západ); Preto je chaos, preto niet zákona, nakoľko neplatí Versaillský (mierový) systém. Vládne demoralizácia, dehumanizácia. Vznikol nový Západ ohraničený:
 ► modernou = klasické cennosti bývalého anglosaského sveta, ktoré priniesli buržoázne revolúcie vo Francúzsku a Anglicku a ktoré Západ odvrhol. Prevzali ich rozvíjajúce sa štáty Ázie, ktoré si ich prispôsobujú na miestne podmienky. Rusko fakticky žije v týchto cennostiach a díva sa. Díva sa v strategickom očakávaní. Epocha nádeje na zaradenie sa k Západu skončila z dôvodu dvoch príčin:
 a) Rusko už na Západ nechce;
 b) a „Pán“ ho nechce. Teda v tomto smere vládne plný súlad.
 Prechod v nejaký štvrtý rozmer sa omeškal: zobrať konzervatívne hodnoty Západu, zmiešať s konzervatívnymi hodnotami Ázie. Plné prevzatie moderny a postmoderny nepripadá v úvahu. Je to stav pauzy - očakávania. Dobré na tom je to, že Rusko má už jasno. Epocha cesty Ruska na Západ skončila. Nová epocha nezačína prvým dňom roka. Zatiaľ je to tranzit.
 ► kontra modernou - tam patrí ohromný priestor štátov predovšetkým v Ázii - snívajúcich o kalifáte.
 22./ Záver:
 Žijeme v epoche globálnej krízy kapitalizmu. Z hľadiska ekonomického vidíme boj dvoch ekonnomických blokov. Lídrom jedného je Čína a toho druhého sú USA. Zatiaľ sú v rovnováhe. Zatiaľ to všetko vrie pod pokrievkou. Keď nastúpi kritický bod ...(?). Myslím, že onedlho a pocítime to všetci. Pracujúci si môžu zlepšiť svoju situáciu. Predovšetkým je potrebné, aby si uvedomili v akej kvalite a akú úlohu majú v súčasnosti, a či sa môžu postaviť i keď pomalému ale stálemu tlaku kapitalistickej spoločnosti, odoberaniu sociálnych istôt (dôchodky, bezplatné zdravotníctvo, školstvo, zvyšovanie veku odchodu do penzie ...). Niet už Sovietskeho zväzu, niet červenej zástavy v rukách pracujúcich. Pracujúci sú teraz na rozcestí:
 ⋆ alebo si uvedomia, že sú pracujúci, prejavia svoju vôľu po obrane, začnú si zakladať strany a hnutia, národné fronty ...;
 ⋆ alebo z nich urobia "potravu pre delá". Nakoľko konečný bod v rozvoji každej formy kapitalizmu je: VOJNA.V tomto smere je situácia veľmi zlá. Pracujúci však majú vždy šancu. V súčasnosti podľa niektorých odhadov žijú vo svete až 4 (štyri) miliardy pracujúcich. Oni sa však na svoju škodu za pracujúcich nepovažujú. Pracujúci jednotlivých krajín si neuvedomujú svoje spoločné záujmy. Skôr ich vzájomný postoj k sebe je nepriateľský v štýle: My na nich robíme, oni nás vyžierajú ap. Zatiaľ sa kapitálu darí pracujúcich rozdeľovať a vládnuť nad nimi.
 Zdrojové materiály:

 ▣ Эксперт рассказал о роли Путина в «игре без правил» https://rossaprimavera.ru/news/193bd3ef
 ▣ О чём последний публичный сигнал от глобальной элиты. Валерий Пякин https://www.youtube.com/watch?v=wNCmzW5VwdE
 ▣ НОВОСТЬ ДНЯ ПОРАЗИЛА ВСЕХ !! ВСЯ ПРАВДА Валерий Пякин 20.01.2021 https://www.youtube.com/watch?v=Yp2ICU7oQQA
 ▣ В.В.Пякин «Вопрос — Ответ» от 14 декабря 2020 г. https://www.youtube.com/watch?v=9Sy0SJ6nQ00
 ▣ Вопрос-Ответ от 11 января 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=fW8f_N5IRgc
 ▣ Умер глава группы Ротшильдов https://www.rbc.ru/society/16/01/2021/6002d5c79a79478fa97707ff
 ▣ Мы наблюдаем финал эпохи. О будущем мира без иллюзий. Константин Сёмин https://www.youtube.com/watch?v=G_N71JgKuP8
 Súvisiace materiály:
 ⋆ USA a budúcnosť https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
 ⋆ Pomníky a vojna – USA https://rusyn-narod.ru/kultura__moi_stati/pomniky_a_vojna_usa_
 ⋆ Koronavírus a geopolitika https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0123456789101112
 ⋆ VOSR 100 výročie - význam https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i0
 ⋆ Hlupákom kapitalizmus! https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/hlupakom_kapitalizmus_
 ⋆ Ad: ANALÝZA: Efektivita zbrojárskej výroby na Slovensku za čias budovania socializmu https://rusyn-narod.ru/politika_inyie_stati/ad_analuza_efektivita_zbrojarskej_vyroby_na_slovensku_za_cias_budovania_socializmu
 ⋆ Záporný úrok https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678
 ⋆ DRAŽOBA https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/drazoba
 Spracoval a napísal: Milan Semančík, Trenčín 02.02.2021, oprava chýb a doplnenie: 05., 09. a 11.02.2021, aktualizácia 04.10.2021***