Назад к списку

Rusi si už nedajú brnkať po nose

 Je to vidieť na diplomatickej vojne medzi Ruskom a USA. Ako táto začala ? Nuž tak: 
I. 29.12.2016 vtedajší prezident USA Barak Obama podpísal výnos, ktorý zaväzoval 35 ruských diplomatov opustiť územie USA, zamedzil ruským diplomatom prístup k dvom nehnuteľnostiam vo vlastníctve Ruskej Federácie v štáte New York a Maryland. 
⋆ 03.02.2017 ruský veľvyslanec pri OSN Vitalij Čurkin (česť jeho svetlej pamiatke) usadil USA a Veľkú Britániu. Dal vedieť, že Rusi si už nedovolia
 "BRNKAŤ PO NOSE".
► Na konci júla 2017 Kongres USA jednomyselne prijal a vtedajší prezident USA Donald Trump podpísal zákon, ktorý dovoľuje pritvrdiť sankcie voči Rusku.
⋆ To je vcelku známe. Menej známe sú odvetné opatrenia Ruska voči USA vyhlásené v nóte MZV zo dňa 28. 07. 2017 ktoré s platnosťou od 01.09.2017:
- zamedzujú Veľvyslanectvu USA v Rusku využívať rezidenciu v Серебряном Бору, skladové priestory na ulici Дорожная na juhu Moskvy;
- znížujú počet členov diplomatickej misie USA z 1210 osôb na úroveň 455 osôb. Teda mínus 755 osôb. Výsledkom je, že USA v Rusku zastupuje 455 osôb, teda presne toľko, koľko môže členov ruskej diplomatickej misie zastupovať Rusko v Spojených štátoch;
→ Vzhľadom k tomu MZV USA zatvorilo svoje diplomatické predstaviteľstvo vo Vladivostoku a Jekaterinburgu.
⋆ Po odvolaní na konzultácie do Moskvy sa veľvyslanec Ruska v USA pán Anatolij Antonov od 21. marca 2021 stále nachádza v Moskve ...
► K týmto diplomatickým sankciám sa pripojili viaceré štáty kolektívneho Západu. Celkove bolo vypovedaných 140 ruských diplomatov. Naposledy pod taktovkou USA v rusofóbskom parádmarši pochoduje vazalské Česko, Slovensko ale i Bulharsko ...
► Rusko odpovedalo Česku vypovedaním 20 českých diplomatov.
⇉ RUSI SI UŽ NEDAJÚ BRNKAŤ PO NOSE !
II. V súvislosti s vypovedaním 18 ruských diplomatov z Česka poukázala predstaviteľka MZV Ruskej Federácie Mária Zacharová, že toto opatrenie sa dotklo nie len 18 ruských diplomatov, ale i členov ich rodín. Konkrétne: plus 16 dospelých členov rodín a 28 detí teda sumárne 62 osôb. Zložitosť a nehumánnosť ďalej bola v tom, že vypovedanie sa udialo v priebehu pandémie Covid 19 a štyri mesiace pred záverom školského roka. Ďalej zdôraznila: "vymyslené obvinenie sprevádzané vybičovanou atmosférou sa môže stať základným impulzom pre uvedenie do chodu mechanizmu deštrukcie dvojstranných rusko - českých vzťahov. Je nám ohromne ľúto, že práve v súčasnosti sa to deje". Predstaviteľka MZV Ruskej Federácie Mária Zacharová ďalej informovala, že Rusko na tento akt Česka reagovalo známym vypovedaním 20 českých diplomatov a ďalej: "Tak ako USA, ani Česko už nemá možnosť najímať si osoby z radov našich občanov (Ruska) na prácu v konzuláte". Keď to premením na drobné, tak členovia diplomatického zboru USA a Česka si musia robiť všetko sami. Počínajúc preberaním a odosielaním pošty, cez šoférovanie, opravy až po vynášanie smetí, upratovanie konzulátu vrátane sanity - umyvární a WC.
Ako sa to Česku podarilo? Podľa slov pána Jakova Kedmi:
Česko malo štyri osobnosti svetového významu:
1. Jána Husa;
2. Jána Žižku z Trocnova;
3. Vojaka Švejka;
4. Júliusa Fučíka.
Súčasné Česko postupne zabudlo na tri zo spomínaných českých osobností svetového významu. V súčasnosti sa nehlási k Jánovi Husovi, Jánovi Žižkovi z Trocnova, ani k Júliusovi Fučíkovi. Július Fučík bol komunista. V súčasnom Česku sa v tomto širšom chápaní nehodí spomínať ani Prvý československý armádny zbor v ZSSR atď. A tak Česku zostal len vojak Švejk. Celú situáciu v Česku charakterizuje scénka, v ktorej vojak Švejk poslušne hlási nadporučíkovi Lukášovi, a v inej situácii i obrštovi, že je notorický blbec - idiot. Vieme, že nim nebol. Pre súčasné Česko toto porovnanie platí v opačnom garde. Ďalej súčasné Česko stále viac charakterizujú i také veľavravné maličkosti a náhodičky ako napríklad: využívanie fašisticko - neonacistickej symboliky. Pozornosť zasluhuje i symbolika počtu vypovedaných (18) ruských diplomatov. V spomínanej symbolike číslo 1 znamená A. Číslo 8 znamená H. Sumárne: A.H. čo naznačuje meno fašistického diktátora a zločinca Adolfa Hitlera.
⇛ RUSI SI UŽ NEDAJÚ BRNKAŤ PO NOSE ! 
III. Moskva 16. apríla 2021 v rámci odvetných opatrení na vypovedanie ruských diplomatov, učinila jeden veľmi významný a veľahovoriaci krok. Pomocník Prezidenta Ruskej Federácie Jurij Ušakov doporučil veľvyslancovi Spojených štátov severoamerických Johnovi Joseph Sullivanovi vrátiť sa do Washingtonu a realizovať tam "podrobné a seriózne konzultácie".
Veľvyslanec dlho nechápal tento diplomatický krok Moskvy, nechápal, prečo by sa mal vrátiť. Doporučeniu sa podrobil až 23.04.2021. Nebudem tu pripomínať v súčasnosti nám známe, aktuálne, no dielčie dôvody, prečo toto doporučenie dostal. Napríklad: od 21. marca 2021 sa veľvyslanec Ruska v USA pán Anatolij Antonov nachádza v Moskve na konzultáciách ... Od tohto dňa Washington neučinil žiadny pozitívny krok v smere riešiť tento mierne povedané neštandardný stav v diplomatických vzťahoch medzi USA a Ruskom. Naopak Washington učinil ďalšie kroky v smere ich zhoršenia.
  K tomu, aby sme tento krok Ruska pochopili v globálnych súvislostiach treba aby sme si odpovedali na otázku:
A. Čo vedie útočníka k tomu, že prijme rozhodnutie zaútočiť. Sú to len dva dôvody:
a./ Ilúzia, že protivník je slabý;
b./ Nadobudnutie presvedčenia, že vojna je nevyhnutná. (Známe sú povojnové hodnotenia predvojnovej siuácie typu: Napätie sa stupňovalo. Vojnu nikto nechcel, ale vojna bola nevyhnutná.
B. Ak chápeš, k čomu to vedie (k vojne), je možné prihodiť do banku tak, aby sa rázne zvýšila hodnota toho, o čo sa hrá. Zvýši sa tak laťka napätia. Súčasne však vhadzujúci hráč zvyšujúci stávku preberá iniciatívu, nakoľko stanovuje svoje pravidlá hry vedúcej k vojne.
Aké sú potom možnosti:
a) ak útočník nie je na takýto vývoj situácie pripravený - cúvne;
b) ak je to to, čo útočník chcel = vojna, tak ju bude mať, no situácia sa už nevyvíja podľa plánu agresora. Objekt agresie je na agresiu pripravený, nebojí sa, útok očakáva a útočník to vie. Vladimír Vladimírovič Putin v tomto smere už jasne povedal:
- "Načo je Rusku svet v ktorom nebude Rusko".
- "V prípade útoku, udrieme na tie centrá v ktorých bolo prijaté rozhodnutie zaútočiť".
TO JE VLASTNE TO PODSTATNÉ, ČO "DOPORUČENÍM" BOLO POVEDANÉ USA
 III. K tomu, aby sme tento krok Ruska pochopili, je potrebné sa pozrieť i do dejín ruskej diplomacie. Nájsť (ak existuje) historickú analógiu. A tá existuje. Pred Vlasteneckou vojnou Ruska = Francúzskym ťažením do Ruska (24. 6. 1812 – 14. 12. 1812). Francúzsky imperátor Napoleon Bonaparte v snahe dosiahnuť svoje politické ciele - podriadiť si Rusko mierovou cestou, sa snažil využiť absolútnu osobnú slabosť a teda nechopnosť ruského cára Alexandra I. A tak Napoleon Bonaparte vysiela k Alexandrovi I. grófa Louis-Marie-Jaques-Almaric de Narbonne-Lara v úlohe vyjednávača. Po príchode do Moskvy tento jedná s cárom jeden deň, druhý deň. Jedná sa v situácii, keď i jediné slovo môže vyjednávač - predstaviteľ imperátora Napoleona Bonaparteho pochopiť tak, že ruský cár Alexander I. priznáva vazalstvo Ruska na Francii. Alexander I. nechápe, ako by sa mohol vymotať  z tejto situácie. Ľudia z jeho blízkeho okolia boli znalí veci a tak mu hovoria: "... uvedomuješ si čo robíš? Nerob hlúposti ... Tak teda sadni si a píš ... " Nadiktovali mu list pre grófa Louis-Marie-Jaques-Almaric de Narbonne-Lara adresovaný imperátorovi Napoleonovi Bonapartemu. Na tretí deň prichádza napoleonov vyjednávač v tej najlepšej nálade - v presvedčení, že dnes sa mu už všetko podarí. Vítajú ho vysokopostavení funkcionári ruského cárskeho dvora. Z poverenia cára Alexandra I. sa s toľko čo prišlým napoleonovým vyjednávačom lúčia slovami: "...Ojo jój, Vy gróf už odchádzate, prajeme Vám šťastnú cestu, ..."  A napoleonov vyjednávač gróf de Narbonne-Lara hovorí: "... nie ja neodchádzam ...". Vysokopostavení funkcionári ruského cárskeho dvora však pokračujú v svojej línii.Odovzdávajú mu list od Alexandra I., jedlo a víno na cestu ... Vyjednávač gróf de Narbonne-Lara je v šoku. Nevie, čo a ako má robiť a konať. Prichádza informácia: "... kone a koč sú prirpavené, dovoľte Vy gróf de Narbonne-Lara sadajte do koča, a vydajte sa na cestu k svojmu imperátorovi...". Po takomto vypoklonkovaní napoleonovho vyjednávača grófa de Narbonne-Lara bolo vysokopostaveným funkcionárom ruského cárskeho dvora a tiež cárovi Alexandrovi I. jasné, že vojna medzi Franciou a Ruskom je nevyhnutná. Pre nich však záujmy Ruska boli dôležitejšie. Pri porovnaní vtedajšej situácie so súčasnou má Rusko výhodu v tom, že má konceptuálne vlastného vládcu.
Nuž záver z uvedeného nech si urobí každý sám.
 AKTUALIZÁCIA (30.09.2021):
 Z
oznam Rusku nepriateľských štátov:
 Dňa 13.05.2021 Vláda Ruskej Federácie zverejnila na svojom portále právnych informácií zoznam Rusku nepriateľských štátov, ktoré uskutočňujú voči Rusku nepriateľské akcie. V zozname sú uvedené len dva štáty:
 1) USA = США; 2) Česko = Чехия.
  Predtým dňa16.04.2021 o 20:06 MZV Ruskej Federácie zverejnilo zoznam osôb, ktorým je zakázané vstúpiť na územie Ruskej Federácie. Konkrétne sa to týka týchto osôb:
 1./ Мэррик Гарланд (Merrick Brian Garland), генеральный прокурор США;
 2./ Майкл Карвахаль (Michael D. Carvajal), директор Федерального бюро тюрем США;
 3./ Алехандро Майоркас (Alejandro Nicholas Mayorkas), министр внутренней безопасности США;
 4./ Сьюзан Райс (Susan Elizabeth Rice), советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности;
 5./ Кристофер Рэй (Christopher Asher Wray), директор ФБР;
 6./ Эврил Хейнс (Avril Danica Haines), директор Национальной разведки США;
 7./ Джону Болтону (John Robert Bolton),бывшему помощнику Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН;
 8./ Роберту Вулси (Robert James Woolsey Jr.), бывшему директору ЦРУ.
 
Zdrojové materiály:
~ Вынужденное сокращение Штатов Как увольняют сотрудников американского посольстваhttps://www.rbc.ru/newspaper/2017/08/31/59a3f26f9a79471dc1499b5b
~ В Госдепе подтвердили решение закрыть два генконсульства в России https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10300923
~ Чехия высылает 18 российских дипломатов, Россия - 20 чешских. Боширова и Петрова объявили в розыск https://www.bbc.com/russian/news-56788505
 *
~ Захарова: посольство Чехии больше не сможет нанимать на работу граждан России https://tass.ru/politika/11185901
~ Demontáž pamätníka maršálovi Konevovi https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i01234567891011121314
~ Временный поверенный в делах России в США был вызван в госдеп https://www.vesti.ru/article/2554622?utm_source=push&utm_campain=notification
~ Яков Кедми: как разом закончить войну в Донбассе и помириться с Украиной? https://www.youtube.com/watch?v=vi0kUNAqFCM
**
~ Валерий Пякин. Вопрос-Ответ от 19 апреля 2021 г. https://www.youtube.com/watch?v=pK9af-fS20w (od 1:10:10)
~ Посол США в РФ отказался покидать страну после рекомендаций Кремля https://iz.ru/1153897/2021-04-20/posol-ssha-v-rf-otkazyvaetsia-pokidat-stranu-posle-rekomendatcii-kremlia
~ Посол США все же последует рекомендации Кремля покинуть Россию https://www.dw.com/ru/posol-ssha-v-rf-ne-posledoval-rekomendacii-kremlja-pokinut-rossiju/a-57259170
~ Посол США в России вернулся в Вашингтон https://www.rbc.ru/politics/23/04/2021/608235a69a7947da25c732b4
~ Ответ Москвы: посол Салливан и еще 10 дипломатов США полетят домой https://www.dw.com/ru/rossija-vyshlet-desjat-amerikanskih-diplomatov-i-pjat-polskih/a-57232101
~ ~ В список недружественных России стран попали только два государства https://www.rbc.ru/politics/14/05/2021/609e95c79a79470226da767f
~ ~ О запрете на въезд в Российскую Федерацию некоторым гражданам США  https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4689150
Súvisiace materiály:
 ⋆ VOJNA – RUSKÝ POHĽAD https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad
 ⋆ Vojna - Ruský pohľad - Budúcnosť https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/vojna_rusky_pohlad_buducnost
 ⋆ USA a budúcnosť https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/usa_a_bu
 ⋆ USA a budúcnosť 1+ https://rusyn-narod.ru/politika__moi_stati/zagholovok_stat_i012345678910111213141516
 Spracoval a napísal: Milan Semančík, 29.04.2021. Aktualizácia 30.09.2021***